top of page

Egy másik Amerika: Az USA most már úgy tudja, hogy megnyerték a koreai háborút
Vukics Ferenc jegyzete

Jim Bovard a Libertarian Institute, az USA Today munkatársa, aki korábban a New York Times, a Wall Street Journal, a Washington Post és más kiadványok számára is rendszeresen írt, két nappal ezelőtt jelentette meg felkavaró írását Emlékezzünk a koreai háború kegyetlenkedéseire, ne a propagandára! címmel. A koreai háborúban elkövetett amerikai háborús bűnökről emlékezik meg benne, a konfliktust lezáró fegyverszünet 70. évfordulóján.

Bovard szerint a koreai háború talán legnagyobb katasztrófája az volt, hogy az értelmiségieknek és a külpolitikai szakértőknek sikerült a koreai konfliktust amerikai győzelemként átdefiniálni. Be kell látnunk, hogy az amerikai kormány szinte korlátlan hatalommal rendelkezik saját háborús bűneinek elrejtésére.

Egyre inkább megérthetjük azt, hogy miért is nevezi Moszkva „különleges katonai műveletnek” a háborút. Annak idején Truman is ragaszkodott ahhoz, hogy az amerikai részvételt ne háborúnak, hanem "rendőri akciónak" nevezze.


Kiderül az is, hogy 1953-ban a koreai háborúban elkövetett atrocitásokat vizsgáló bizottság nemes egyszerűséggel kijelentette, hogy

"háborús bűnöknek minősülnek azok a cselekmények, amelyeket ellenséges nemzetek követnek el".

Természetesen, ha a kedves olvasó több hasonlóságot vesz észre az orosz-ukrán háború és a koreai konfliktus hivatalos narratívái között, akkor bizony a régi filmes formulával próbálunk védekezni: "A film cselekménye kitalált történeten alapul. A történet szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.” Természetesen azt is tudjuk, hogy korábban évtizedekig a film végére vagy elejére a híres mondatot még akkor is kiírták, amikor valós tényeket bemutató életrajzi filmről volt szó.

Jim Bovard

Ma van az Észak- és Dél-Korea közötti harcokat lezáró fegyverszünet 70. évfordulója. Csaknem 40 000 amerikai katona halt meg értelmetlenül abban a konfliktusban. Ha a politikusok és a döntéshozók őszinték és megfontoltak lennének, a koreai háború beoltotta volna Amerikát a külföldi beavatkozás ostobasága és gonoszsága ellen. Ehelyett a háborút visszamenőlegesen újraértelmezték és Barack Obama 2013-ban kijelentette: "Az a háború nem volt döntetlen. Korea győzelem volt".

A háború állítólag azzal kezdődött (amit Harry Truman 1950. június 25-én egy meglepetésszerű inváziónak tekintett), hogy az észak-koreai hadsereg átlépte a második világháború után Dél-Koreával kialakított választóvonalat. Pedig az amerikai kormánynak bőséges figyelmeztetése volt a közelgő invázióról. A néhai Justin Raimondo, az Antiwar.com társalapítója szerint a konfliktus valójában az amerikai hadsereg által támogatott dél-koreai erők támadássorozatával kezdődött:

"1945-1948 között az amerikai erők segítették [Szingman] Rhee [dél-koreai elnököt] egy olyan gyilkosságsorozatban, amely több tízezer áldozattal járt. A felkelésellenes hadjárat nagy áldozatokat követelt Kvangdzsuban és Csedzsu-dó szigetén, ahol akár 60 000 embert is meggyilkoltak Rhee amerikaiak által támogatott erői."

Az észak-koreai hadsereg gyorsan szétverte mind a dél-koreai, mind az amerikai erőket. A teljes kudarcot az akadályozta meg, hogy Douglas MacArthur tábornok irányította az amerikai csapatok partraszállását Inchonnál. Miután szétverte az észak-koreai erőket, MacArthur elhatározta, hogy folytatja az észak felé való nyomulást, tekintet nélkül arra a veszélyre, hogy ezzel egy sokkal szélesebb körű háborút provokál.

Mire az amerikai erők visszaverték az észak-koreai hadsereget a határon túlra, nagyjából 5000 amerikai katona vesztette életét. A Pentagonnak bőven volt figyelmeztetése azzal kapcsolatban, hogy a kínaiak beavatkoznak, ha az amerikai hadsereg túl közel nyomul a kínai határhoz. De az Inchon után kitört eufória minden józan észt elsöpört, és elnyomta a katasztrófára figyelmeztető katonai hangokat. Az amerikai hadsereg egyik ezredese 1950-ben Tokióban a koreai helyzetről szóló tájékoztatóra úgy reagált, amikor feldúltan távozott: "Ezek egy istenverte álomországban élnek".

A kínai katonai támadás az amerikai fegyveres erők történetének leghosszabb visszavonulásához vezetett – egy olyan bukáshoz, amelyet először csak Clint Eastwood 1986-os filmjében, a Heartbreak Ridge-ben értékeltek fel. 1951-re a koreai háború rendkívül népszerűtlenné vált az Egyesült Államokban – népszerűtlenebbé, mint a vietnami háború valaha is volt. Truman ragaszkodott ahhoz, hogy a háborút "rendőri akciónak" nevezze, de ettől függetlenül a háború sikertelensége tönkretette az elnökségét. Amikor 1953-ban aláírták a tűzszünetet, a határok majdnem ugyanazok voltak, mint a háború kezdetén.

A koreai háború talán legnagyobb katasztrófája az volt, hogy az értelmiségieknek és a külpolitikai szakértőknek sikerült a koreai konfliktust amerikai győzelemként átdefiniálnia. Ahogy Derek Leebaert, a Georgetown Egyetem professzora a Mágia és zűrzavar című könyvében megjegyezte:


"Ami korábban véres patthelyzetnek számított, Washington szemében átalakult; tíz évvel később egy sikeres, korlátozott háború példájává vált. Már az 1950-es évek közepén az elit közvélemény kezdte sejteni, hogy győzelem volt."


Leebaert kifejtette:


"A koreai győzelem képei alakították az 1964-65-ös eszkalációról szóló döntést, ami segít megmagyarázni, hogy Amerika miért folytatta a kimerítő háborút."


Még rosszabb, hogy az a felfogás, hogy 'Amerika még soha nem veszített háborút', a nemzeti mítosz része maradt, és a koreai 'győzelem' fogalma lett az indoklás arra, hogy Vietnamban nagyot lépjenek. De ahogy Leebaert megjegyezte, "Vietnamban [az amerikai hadsereg] elfelejtett mindent, amit Koreában megtanult a felkelés elleni harcról".

A fegyverszünet tavalyi évfordulóján Joe Biden elnök kijelentette:


"A koreai háború alatt közel 1,8 millió amerikai válaszolt a hívásra, hogy szolgáljon és megvédje azokat a szabadságokat és egyetemes értékeket, amelyeket Dél-Korea népe ma élvez."

A "szolgálatra való hívás" többnyire nem belső késztetésből, hanem a sorozóbizottságok katonai behívói által érkezett.

A koreai háborúról szóló amerikai médiamegemlékezések szinte teljesen figyelmen kívül hagyták a háború talán legfontosabb tanulságát:

az amerikai kormány szinte korlátlan hatalommal rendelkezik saját háborús bűneinek elrejtésére.

A háború alatt az amerikaiakat elárasztották hivatalos nyilatkozatokkal, miszerint az amerikai hadsereg minden lehetséges lépést megtesz az ártatlan koreai civilek védelmében. Mivel a kommunizmus gonoszsága magától értetődő volt, kevés kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok hogyan hiúsította meg a vörös agressziót.

Amikor 1953-ban a Joseph McCarthy szenátor (R-WI) által kinevezett amerikai szenátusi albizottság a koreai háborúban elkövetett atrocitásokat vizsgálta, a bizottság egyszerűen kijelentette, hogy "háborús bűnöknek azok a cselekmények minősülnek, amelyeket ellenséges nemzetek követnek el".

Ugyanez a mérce érvényesült Vietnamban, Irakban, Afganisztánban és gyakorlatilag minden más helyen, ahol az Egyesült Államok katonai beavatkozást hajtott végre.

1999-ben, negyvenhat évvel a koreai tűzszünet után, az Associated Press nyilvánosságra hozta a koreai menekültek 1950-es No Gun Ri-i mészárlását. Az amerikai csapatok elűzték a koreaiakat a falujukból, és arra kényszerítették őket, hogy egy vasúti töltésen maradjanak. A menekülteket 1950. július 25-től kezdve az elkövetkező három napban amerikai repülőgépek bombázták. Több száz ember, főleg nők és gyerekek haltak meg. Az 1999-es AP-sztorit az amerikai politikusok és egyes médiumok széles körben az amerikai csapatok rágalmazásaként ítélték el.

A Pentagon kimerítő vizsgálatot ígért. 2001 januárjában a Pentagon egy 300 oldalas jelentést adott ki, amelyben azt állította, hogy

a No Gun Ri gyilkosság csupán "szerencsétlen tragédia" volt, amelyet a közeledő menekültektől megrémült, „lövésre éhes” katonák okoztak.

Bill Clinton elnök bejelentette, hogy "sajnálja, hogy koreai civilek életüket vesztették No Gun Ri-nél". Egy interjúban megkérdezték tőle, miért használta a "sajnálatot" a "bocsánatkérés" helyett. Kijelentette:


"Úgy vélem, hogy azok az emberek, akik ezt vizsgálták, nem tudták megállapítani, hogy szándékos cselekedet történt. Erről nem a katonai hierarchia elég magas szintjén döntöttek. Ebben az esetben kellene csak elismerni, hogy a kormány tulajdonképpen részt vett valamiben, ami szörnyű volt."


Clinton leszögezte, hogy nem volt bizonyíték arra, hogy "a hadsereg parancsnoki láncában elég magasan álltak azok, akik a rossz cselekedeteket elrendelték, hogy azt mondhassák, hogy valójában a kormány volt a felelős".

A civilek elleni atrocitások azonban már 50 évvel korábban is közismertek voltak az amerikai csapatok körében. Ahogy Charles Hanley, Sang-Hun Choe és Martha Mendoza 2001-ben megjelent, The Bridge at No Gun Ri című könyvükben megjegyezték, a Pentagon 1952-ben "visszavonta a hivatalos jóváhagyást az RKO One Minute to Zero című koreai háborús filmjétől, amelyben a Robert Mitchum színész által játszott katonai ezredes tüzérségi tüzet rendel el egy menekültoszlopra".

A Pentagon attól tartott, hogy "ezt a jelenetet Amerika-ellenes propagandára lehetne felhasználni", és megtiltotta a film vetítését az amerikai katonai bázisokon.

2005-ben Sahr Conway-Lanz, a Harvard Egyetem doktorandusza felfedezett a Nemzeti Levéltárban egy levelet, amelyet John Muccio, az Egyesült Államok koreai nagykövete küldött Dean Rusk helyettes külügyminiszternek a No Gun Ri mészárlás kezdetének napján.

Muccio egy új politikát fogalmazott meg az amerikai katonai és dél-koreai tisztviselők közötti találkozón:


"Ha a menekültek mégis megjelennek az amerikai vonalaktól északra, akkor figyelmeztető lövéseket kapnak, és ha ezután továbbra is kitartanak az előrenyomulás mellett, akkor lelőjük őket."

Az új politikát a No Gun Ri mészárlás kezdetének reggelén rádión továbbították a hadsereg Korea-szerte állomásozó egységeinek. Az amerikai hadsereg attól tartott, hogy észak-koreai csapatok rejtőzhetnek a menekültek között. A Pentagon kezdetben azt állította, hogy nyomozói soha nem látták Muccio levelét. Louis Caldera, aki 2001-ben a hadsereg titkára volt, kijelentette: "Több millió oldalnyi aktát néztek át, és bizonyára lehetséges, hogy egyszerűen nem vették észre". De Muccio levele benne volt abban a bizonyos kutatási dossziéban, amelyet a hivatalos felmentő jelentéshez használtak.

Conway-Lanz 2006-ban megjelent Collateral Damage című könyve, az Americans, Noncombatant Immunity, and Atrocity after World War II idézte a koreai háború első hat hónapjának hivatalos amerikai haditengerészeti történetét, amely szerint

a civilek bombázásának politikája "teljes mértékben védhető" volt.

A hadsereg hivatalos története így hangzik:

"Végül úgy döntöttek, hogy mindenkit lelőnek, aki éjszaka mozog."

Egy jelentés a USS Valley Forge repülőgép-hordozó számára igazolta a civilek támadását, mert a hadsereg ragaszkodott ahhoz, hogy

"a nyolc-tíz főnél több emberből álló csoportokat ellenséges csapatoknak kell tekinteni, és azokat meg kell támadni".

2007-ben a hadsereg verzióját idézte:


"Soha nem hirdettek ki a terepen lévő katonák számára olyan irányelvet, amely állítólag felhatalmazta volna a katonákat arra, hogy menekültekre lőjenek".


Az Associated Press még több szennyest tárt fel az amerikai archívumokból:


"Több mint egy tucat dokumentumot – amelyekben magas rangú amerikai tisztek például azt mondják a katonáknak, hogy a menekültek 'fair game', és utasítják őket, hogy 'lőjenek le minden menekültet, aki átjön a folyón'."

A hadsereg 300 oldalas nyilvános jelentésében ezek közül a dokumentumok közül egyiket sem hozták nyilvánosságra.

A légierő egy volt pilótája azt mondta a nyomozóknak, hogy az ő gépe és három másik gép a No Gun Ri mészárlással egy időben bombázta a menekülteket; a hivatalos jelentés azt állította, hogy "az összes megkérdezett pilóta... semmit sem tudott ilyen parancsokról".


A No Gun Rihez hasonló mészárlásokról is felszínre kerültek bizonyítékok.

1950. szeptember 1-jén a USS DeHaven romboló a hadsereg nyomására "lőtt egy tengerparti menekülttábort a dél-koreai Pohangnál. A túlélők szerint 100-200 embert öltek meg".
A civilek tömeges lemészárlása rutineljárássá vált, miután a kínai hadsereg 1950 végén beavatkozott a koreai háborúba.

MacArthur arról beszélt, hogy az észak-koreaiak által birtokolt területeket "sivataggá" változtatják. Az amerikai hadsereg végül "kiterjesztette a katonai célpont fogalmát minden olyan építményre, amely ellenséges csapatoknak vagy utánpótlásnak adhatott menedéket". Curtis LeMay tábornok foglalta össze az elért eredményeket:

"Észak-Korea minden városát felgyújtottuk... és néhányat Dél-Koreában is". A "találj el mindent, ami még áll" bombázási politika ellenére az amerikaiak többsége mégis úgy vélte, hogy az amerikai hadsereg humánusan cselekedett Koreában.

Conway-Lanz történész megjegyezte:


"A szándék kérdése vált erkölcsileg fontossá sok amerikai számára és nem az a kérdés, hogy kinek a fegyverei ölték meg szó szerint a civileket, vagy rombolták le az otthonaikat."

A háború során egymillió civil halhatott meg. A dél-koreai kormány Igazság és Megbékélés Bizottsága számos, korábban nem bejelentett atrocitást tárt fel, és arra a következtetésre jutott, hogy

"az amerikai csapatok 138 különböző alkalommal ölték meg dél-koreai civilek csoportjait a koreai háború alatt" – jelentette a The New York Times.
A Pentagon koreai háborús atrocitásokkal kapcsolatos stratégiája azért volt sikeres, mert a tényeket a történészekre hagyta, nem pedig a döntéshozókra.

Az igazság No Gun Riről végül kiderült – tíz elnökségi ciklus után. Még ennél is károsabb, hogy a koreai civilek megölésének történetét még négy további amerikai háború ideje alatt eltussolták. Ha a koreai menekültek (vagy bárki más, aki "éjszaka mozgott") megölésére vonatkozó amerikai politikát a háború alatt leleplezték volna, az talán visszaszorította volna a hasonló gyilkosságokat Vietnamban (amelyek közül sok szintén csak évtizedekkel a háború után derült ki).

Pete McCloskey (R-CA) volt kongresszusi képviselő és kitüntetett koreai háborús veterán figyelmeztetett:

"A kormány mindig hazudni fog a kínos dolgokról."

Ugyanezek a svindlik áthatják az USA más háborúit is. Az amerikai hadviselést övező titkolózásnak és csalásnak katasztrofális következményei voltak ebben az évszázadban. George W. Bush kormánya kihasználta a 9/11-es támadásokat, hogy igazolja Irak 2003-as lerohanását. Csak 2016-ban hozta nyilvánosságra az amerikai kormány azokat a dokumentumokat, amelyek leleplezték a szaúdi kormány szerepét a 9/11-es gépeltérítők finanszírozásában (akik közül 19-ből 15 szaúdi állampolgár volt).

A Pentagon eltussolta az iraki civilek elleni amerikai gyilkosságok túlnyomó többségét, amíg Bradley Manning és a WikiLeaks 2010-ben le nem leplezte azokat.
Amikor a politikusok, vagy tábornokok az Egyesült Államokat egy újabb külföldi háborúba akarják belerángatni, ne feledjék, hogy az igazság rendszerint az első áldozat.

Azok a kormányok, amelyek gond nélkül civilek tömegeit gyilkolják le, nem fogják őszintén kivizsgálni és a világnak bejelenteni a bűnösségüket.

Az önrendelkezés és a demokrácia csak délibáb, ha az amerikaiak nem kapnak elég információt ahhoz, hogy megítélhessék a nevükben elkövetett gyilkosságokat.

 

Abban a kicsiny zalai faluban, ahol felnevelkedtem, a második világháború során az ott élők megtapasztalhatták a nagyhatalmak „szelektív” igazságérzetét. Az egyik a falut bombázta, a másik elhajtotta az összes állatot és hadra fogható fiatalembert, a harmadik pedig végigerőszakolta és -fosztogatta a falut. A legfájdalmasabb mégis az volt az öregek elmondása szerint, mikor mindezért a „jóért” minden április negyedikén köszönetet kellett mondani a „háborús bűnöket” elkövető hatalomnak. Mi tudjuk, hogy mit érezhettek a koreaiak, de velük ellentétben, mi nem felejtünk. Legalábbis erre kötelez engem az ötéves Ács Editke és több tucatnyi egyszerű ember emléke, akik csak élni akartak, ha hagyták volna őket…

513 megtekintés

Commentaires


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg