VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Gyermekköztársaság, ahol sikerült a háború utáni társadalmi megbékélés


„Élettelen az iskola, látszatmunka folyik benne, a diákok nem kíváncsiak arra, amit tanítanak nekik, a tanárok meg az idegenvezetők egykedvűségével darálják le százszor gépiesen ismételt mondanivalóikat, voltaképpen tehát nem közlékenyek.”

„…az iskolában természetellenes a reláció: a tanár, aki tudja a dolgokat, kérdez, a diák, aki nem tudja, felel.”

„Diákrészről azt kell kérdeznünk: igazán azt tanítják az iskolában, ami a diákokat érdekli, és csakugyan úgy tanítják-e őket, hogy a nyújtott anyag kielégítheti érdeklődésüket?”


„Minden embert az az egy valami érdekli, hogy: vagyunk: Élünk és meghalunk.Hogy ez hogy lehet, és hogy van. A létezés problémája érdekel bennünket és semmi más egyéb nem. Engem is érdekel, téged is, a diákokat is. Mindent vállalunk, mindent lázas érdeklődéssel veszünk tudomásul, ami erre az egy valamire vonatkozik, és szórakozott érdektelenséggel siklunk el mindenen, ami nem erre az egyetlen kérdésünkre felel: mi az élet, hogy is van, mint is van, hogy lehet az, hogy élünk és vagyunk, és meddig tart az egész, mivégre van, mi értelme van. Az iskolának alapvető hibája ez, hogy mindenről beszél, de sohasem erről beszél. Nem úgy beszél a jelenségekről és tüneményekről, mintha a létezés problémáját feszegetné, sőt ellenkezőleg, úgy kezeli a dolgokat, mintha el akarná terelni a diákok figyelmét a központi kérdésről…”

(Karácsony Sándor: A magyar demokrácia/A magyar béke)

A hagyományos magyar gondolkodás után kutakodva sok idős emberrel sikerült jó kapcsolatot kiépítene