VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Huszonegy kérdésem a fiatal „magyar” történetírókhoz

Már kezdek nagyon türelmetlen lenni a fiatal magyar történetírók zömével szemben. Teszem ezt azért, mert már rengeteg olyan forrás áll rendelkezésünkre, amelyekből ki lehetne bogozni a valóságot.


Tudott és elfogadott tény, a történelmet a győztesek írják, íratják. Ez történt nálunk is. A háborús propaganda hazugságok alapján írták az 1900-1945 a magyar történelmet is a 45 utáni rendszerben. Legtöbb egyetemen még ma is zömében azok a tanárok osztják az észt, akik abban az időben indoktrinálódtak zsenge korukban, amelyben csak a vonalas dolgokat lehetett tanulni, megírni. Ezeknek az uraknak és hölgyeknek tennék fel néhány kérdést.


1/ Hol van az a hiteles jegyzőkönyv, amelyet a Miniszter (Korona) Tanács ülésén vettek fel, amelyen elhatározták a Szovjetunió elleni háborúban való limitált részvételt?


2/ Kik voltak jelen azon a ülésen? Kik beszélték rá az angol- /amerikabarát Horthyt erre a lépésre?


3/ Ezek a fiatal titánok tudnak-e Hitler tervéről, amely Magyarország teljes lerohanását és megszállását jelentette volna, ha nem küldjük ki a második hadsereget?


4/ Mi lett volna a magyar zsidóság és cigányság sorsa, ha nem vállaljuk Hitler parancsait?


5/ Tudnak-e a kormány számtalan kiugrási kísérleteiről, amelyek már eleve kudarcra voltak ítélve, részint Benesék aknamunkái miatt? Tudják-e, hogy az amerikai vezérkar csak és kizárólag azért ösztökélte a Honvédséget az átállásra, mert annak biztosra vehető német leverése német csapatokat vont volna el a nyugati frontról?


6/ Tudják-e, hogy a német és az amerikai hadvezetés Svájcban megállapodott 45 tavaszán, miszerint a német csapatok csak látszólagos ellenállása fejében, az USA megengedi a német páncélos és más elit hadosztályok áthelyezését a Dunántúlra. Ez a megállapodás megakadályozta a Szovjet csapatok betörését a Duna, Raja és a Po völgyébe. Ennek nyomán az olasz és francia kommunista pártok nem jutottak hatalomra.


7/ Tudják-e, hogy Göbbels írta a Das Reich 1945, március 1-i számában: „Budapesten Bécset védtük!”.


8/ A magyarok állítólagos ukrajnai kegyetlenkedéseiről alig valami igaz. Ami volt, egyéni kezdeményezés lehetett. Viszont a német és szovjet jegyzőkönyvek ránk kentek sokat. Azt is tudni kellene, nincs olyan szerződés, amely a partizánok védelméről gondoskodna. A Genfi Egyezményben egy szó sincs erről.


9/ Tudnak-e az ukrán UPA és a magyar Honvédség egyezményéről, amelyet Budapesten írtak alá? Ennek értelmében csak látszólagos, hangos lövöldözések történtek ukrán partizánok és a magyarok között. A falusiakkal való vitákat a behívott ukrán tisztekkel kell megoldani. Az ukrán súlyos sebesülteket magyar hadikórházak fogják gyógyítani. (Erre vonatkozó írások dokumentumok másolatai birtokomban vannak.)


10/ A magyar zsidóság kiirtásáról senkinek sem volt tudomása. Egyszerűen, nem hittünk volna el ilyen híreket. A magyar mentalitás ilyenre nem is gondolhatott, fegyvertelen emberek megölését még a legvadabb álmainkban sem tudtuk elképzelni. Ennek bizonyítéka az a kb. egyszázezer budapesti zsidó honfitársunk, akiket barátok, üzlettársuk, ismerősük a kilátásba helyezett „felkoncolási” büntetés ellenére bujtatott, védett, élelmezett.


Ami a másik oldalt illeti:


11/ Tudják-e, hogy a szovjet csapatok Kelet-Németországban több millió civilt, katonát, gyilkoltak meg? Több százezer nőt erőszakoltak meg (mint nálunk is)?


12/ Tudják-e, hogy Hamburgban, Drezdában több százezer, főként civil, gyerek öreg, nő égett el az angol/amerikai terrorbombázások következtében? A RAF repülő legénysége lázadozott ezen tömeggyilkos büntettek ellen? Általában a német városokat pusztították, a lakosság ellenálló ereje megtörése érdekében, több millió civilt ölve meg.


13/ Tudják-e, hogy az amerikai, francia embertelen, fedél, latrina nélküli, zsúfolt, hadifogoly-táborokban kb. egy millió németet éheztettek halálra? (James Bacque: Other losses. https://muse.jhu.edu/article/573564/pdf)


14/ Tudják-e, hogy Hemingway, a híres amerikai (finoman kifejezve kommunista szimpatizáns) író német hadifoglyok megölésével dicsekedett? (https://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/2fjfpf/did_ernest_hemingway_shoot_prisoners_of_war/) Tudják-e – ha már íróknál vagyunk, említsük meg Sztálin kedvencét, Ilja Ehrenburg is. Ha katonák ellen buzdított volna, semmi baj, elvégre háború volt, de: https://communismblog.wordpress.com/2015/03/11/communist-poetry-kill-the-germans-kill/


Még egy érdekes adat:


15/ Tudják-e kedves ifjú történészek, hogy Hitlert a nemzetközi nagytőke pénzelte. Ők segítették uralomra, az igen erős német kommunista párt ellen. Nézzenek csak utána a jó öreg guglin...


16/ Az angolok hivatalos történelmükben Neville Chamberlain miniszterelnök "appeasement” politikáját hibáztatják a háború miatt. Egyszerű hazugság, de jó hazafi volt, vállalta. Valójában megbízták, tegyen meg mindent egy év halasztásért. Ugyanis a német Messerschmitt 109 vadászgépek már teljes létszámban álltak a hadrendben, melyek a RAF akkori avult vadászgépeit eltörölték volna a föld színéről. Akkoriban kezdték felfuttatni Angliában a modern Hurricane and Spitfire vadászgépek gyártását. (Spitfire gyártásindítás 1938. május 18., Hurricane gyártásindítás 1938. december.) Azok gyártására, benzin- és lőszerkészletek felhalmozására, a kanadai kiképző repülőterek építésére, pilóták képzésére legalább egy év volt szükséges. Aki nem hiszi, nézze meg a gugliban ezen gépek gyártóinak honlapjait.


17/ Tudják-e, hogy Roosevelt elnök tisztelője volt Horthynak? Végig szimpatizált vele, mert tudott angol/amerikai barátságáról.


18/ Tudják-e, hogy Roosevelt a Quebeci konferenciára felvitette Habsburg Ottót, megkérdezni tőle, tud-e valami megoldást ajánlani, amivel ki tudnák menteni Magyarországot a háború következményei alól?


19/ Olvasták-e az USA ügyvivője (akkoriban csak a világhatalmak kaptak „Nagykövetséget”.) John Flournoy Montgomery könyvét: Magyarország a vonakodó csatlóst? Tanulhatnának belőle...


20/ Tudnak-e a magyar kormányok előkészületeiről, a naivul remélt angolszász ejtőernyősök barátságos fogadásáról? Vagy erről sem illik beszélni.


21/ Tudják-e, hogy az amerikai vadászok parancsot kaptak a lelőtt magyar , ejtőernyővel kiugró repülők szétlövésére? Holnár hadnagyot, a legeredményesebb vadászt is így lőtte szét egy amerikai – magatehetetlen, fegyvertelen embert gyilkolt meg. Az angol vadászpilóták nem fogadták el ezt a parancsot, mondván. nem gyilkosok.


Ha ez még nem lenne elég, tudnék még rengeteg kérdést feltenni. Csak szóljanak...