top of page

Készül az új világjárvány? Drámai fordulat a WHO-közgyűlésen! (videóval) Tedrosz Gebrejeszusz megkapta a teljhatalmat a világ népeinek egészsége felett!

A vakcinagyárak által finanszírozott WHO már gyanú esetén is világjárványt hirdethet ki, állategészségügyi és környezetvédelmi területen is fel tud lépni, oltási útlevelet vezethet be és lényegében bármiben dönthet.
Már a globális információs térben is egyre több olyan figyelmeztető tartalmú írás jelenik meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legutóbbi közgyűléséről, amely a globalisták legújabb törvénytelen akcióját elemzi. Nevezetesen azt, hogy Tedrosz Gebrejeszuszék puccsszerűen olyan jogköröket szavaztattak meg maguknak a belső egészségügyi szabályzat, az IHR módosításával (International Health Regulations), amelynek keretében teljhatalmat kapnának a világ népei feletti egészségügyi kontrollra és döntéshozatalra.


Amikor már egyértelművé vált, hogy sikertelen lesz a pandémiaszerződés kapcsán a megállapodás, a WHO-közgyűlésének utolsó, múlt szombati napjánnak éjszakáján váratlanul az IHR módosításait vették elő, és gyors ütemben el is fogadták. Ez váratlan fordulat, ilyenre soha nem került még sor a WHO történetében, ugyanis minden előzetes egyeztetést, protokollt figyelmen kívül hagytak, de megszegték a saját legfontosabb szabályzatukat is, amelynek értelmében „a javasolt módosítás szövegét a főigazgatónak legalább négy hónappal az Egészségügyi Közgyűlés előtt, amelyen a módosítást megfontolásra javasolják, közölnie kell valamennyi részes állammal.”Vajon mi indokolja ezt a törvénytelenséget, ezt a sürgősséget, egyáltalán mire készülnek Tedrosz Gebrejeszuszék? – teszik fel sokan a kérdést. 


A WHO közgyűlésével kapcsolatban Magyarországon továbbra is teljes hírzárlat van. Az IHR elfogadásáról sem jelent meg tájékoztatás, a jobboldali és a balliberális sajtóorgánumok közösen elhallgatják az ezzel kapcsolatos információkat is. Pedig lenne miről tájékoztatni, ugyanis az új WHO-szabályzatnak súlyosabb következménye lesz a magyar emberekre nézve, mint 1920-ban a tragikus trianoni diktátumnak. 


Az IHR-módosítással kapcsolatban Anglia már jelezte, hogy saját szuverén hatáskörében akar az IHR-módosításairól dönteni, azt majd a választások után az új parlamentre bízza, hogy elfogadják-e a WHO módosított szabályzatát.Az Amerikai Egyesült Államok tegnap közleményben fejezte ki támogatását és örömét a törvénytelen módon elfogadott IHR-rendelkezésekkel kapcsolatban:

"A múlt hét végén Genfben az Egyesült Államok küldöttsége az Egészségügyi Világközgyűlésen Xavier Becerra egészségügyi miniszter vezetésével, valamint a WHO más tagországainak küldötteivel együtt sikeresen elfogadta a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (IHR) számos módosítását, amelyek az elmúlt közel 20 év legjelentősebb újításai. Ezek a módosítások:

növelik az átláthatóságot és az információk naprakészségét, és összességében erősebbé teszik a globális egészségügyi biztonsági struktúrát, miközben teljes mértékben tiszteletben tartják az egyes államok szuverenitását;

javítják az egészségügyi termékekhez való hozzáférést, hogy a világjárványok megelőzése, a felkészülés és a világjárványokra való reagálás méltányosabban történjen, függetlenül attól, hogy hol keletkeznek;

és segítenek az egészségbiztonsági kapacitások kritikus hiányosságainak azonosítását és ezáltal megszüntetését, többek között egy végrehajtási bizottság létrehozása révén, hogy a járványkitöréseket még azelőtt meg lehessen állítani, mielőtt azok az amerikaiakat és biztonságunkat fenyegetnék.

Ezek a fejlemények biztosítják, hogy az Egyesült Államok felkészültebb legyen a következő nemzetközi egészségügyi vészhelyzetre, és bizonyítják, hogy az országok képesek összefogni és kezelni a globális kihívásokat, hogy jobbá tegyék az emberek életét világszerte, és lendületet adnak a pandémia-megállapodás megkötéséhez, amelynek véglegesítéséről a nemzetek 2025 májusáig állapodnak meg. A világ vezető külföldi segítségnyújtójaként az Egyesült Államok elkötelezettsége az egészségügy és az egészségbiztonság iránt páratlan. Az Egyesült Államok 700 millió dollárt ígért az új Pandémiás Alapnak, és hisz abban a küldetésében, hogy további, hosszú távú finanszírozást biztosít az alacsony és közepes jövedelmű országok alapvető kapacitásainak megerősítésére."

Csakhogy az orwelli szótárral elkészített közlemény szinte minden mondatának az ellenkezője igaz. Részletes elemzésében erre hívta fel a figyelmet a világ egyik legjelentősebb tudósa, Robert W. Malone amerikai orvos és biokémikus, a vakcinákban alkalmazott mRNS-technológia kifejlesztője. Mint fogalmazott, az IHR módosításáról nem volt tényleges szavazás. Felhívta a figyelmet arra, hogy ezt a WHO is megerősítette: A WHO szerint ezt nem szavazással, hanem a nem választott bennfentes konklávé „konszenzussal” érte el:

„Az országok konszenzussal megállapodtak a legutóbb 2005-ben módosított Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat módosításában, például a »világjárványos vészhelyzet« fogalmának meghatározásában, valamint a fejlődő országoknak a finanszírozáshoz és a gyógyászati termékekhez való jobb hozzáférés biztosításában.”

– áll a WHO közleményében, amely szerint az „országok” megállapodtak abban, hogy a világjárványról szóló megállapodásról szóló tárgyalásokat „legkésőbb” az év végéig befejezik.

Malone kiemelte: sok WHO-tagállam képviselője nem volt jelen a teremben, és akik ott voltak, azokat arra bíztatták, hogy maradjanak veszteg, majd egyszercsak szavazás nélkül kihirdették az IHR-elfogadását. Malone szerint ez egyértelműen egy bennfentes klikk műve volt, akik azt gondolják magukról, hogy a törvények fölött állnak, bármit megtehetnek, még azt is, hogy a saját alkotmányukat lábbal tiporják.

Robert W. Malone felhívta a figyelmet:

„A sietve elfogadott IHR megszilárdítja a főigazgató gyakorlatilag ellenőrizetlen hatáskörét és hatalmát a közegészségügyi vészhelyzetek és világjárványok saját meghatározása szerint történő kihirdetésére, és ezáltal a globális erőforrások elosztásának, valamint a közegészségügyi intézkedések és iránymutatások széles körének elindítására és irányítására.”

Mint fogalmazott: Tedrosz lényegében bármit megtehet, korlátozhatja az utazást, lezárásokat rendelhet el, ha úgy érzi, járvány fenyeget, ez kizárólag az ő hatásköre. Csakhogy:

„Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz nem orvos, nem képzett közegészségügyi vagy járványügyi szakember, hanem etióp mikrobiológus, maláriakutató és politikus.”

Robert W. Malone mások mellett kiemelte azt is, hogy az IHR módosítása megköveteli a részes államoktól a cenzúrát, azaz, ha valamilyen vélemény ellentétes a WHO javaslataival, azt félretájékoztatásnak és dezinformációnak kell tekinteni, ami ellen kötelezően fel kell lépniük az országoknak. „Már láttuk, hogyan cenzúrázták azokat az orvosokat és tudósokat, akik nem értettek egyet a Covid-19 WHO szerinti narratívájával – ezen orvosok nézeteiről mára kiderült, hogy igazak voltak. Néhányukat, akik a WHO által nem ajánlott protokollokat alkalmazták, még az orvosi hivatásuk gyakorlására vonatkozó engedélyük elvételével is megfenyegették vagy elbocsátották őket az állásaikból. Mennyivel rosszabb lesz ez a cenzúra, ha a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzatba követelményként beépítik?” – mutatott rá az eddigi tapasztalatokra az amerikai tudós.


Dr. Robert W. Malone, az mRNS technológia egyik feltalálója


Malone továbbá kiemelte azt is, hogy a „megfigyelés” követelménye nem határozza meg, hogy mit kell megfigyelni az esetleges járványokkal kapcsolatban, így azt kénye-kedve szerint értelmezheti a főigazgató. Mint fogalmazott: az 5. cikkely meghatározza az „egy egészségügyi megközelítést”, amely összekapcsolja az emberi, állati, növényi és környezeti egészséget. Ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken is jogköröket kap Tedrosz Gebrejeszusz – mutatott rá Robert W. Malone. Hozzátette: a 4. cikk kimondja:

„a Felek elismerik, hogy a környezeti, éghajlati, társadalmi, antropogén [az emberek által okozott éghajlatváltozás] és gazdasági tényezők növelik a pandémiák kockázatát, és törekednek arra, hogy ezeket a tényezőket azonosítsák, és a vonatkozó szakpolitikák kidolgozása és végrehajtása során figyelembe vegyék...”

Ez azt jelenti majd – magyarázta Malone –, hogy az „Egy egészség” megközelítésen keresztül a WHO a földi élet minden aspektusa fölött érvényesíti fennhatóságát, azaz kontrollt kap szinte minden felett.

Malone szerint ezeknél is riasztóbb a 35. cikkely módosítása, amely részletezi az „egészségügyi dokumentumokra” vonatkozó követelményeket, beleértve a digitális formátumú dokumentumokat is. A digitális egészségügyi dokumentumok rendszere összhangban van a Világgazdasági Fórum (WEF) által leírt digitális személyazonosító igazolványokkal. A mellékelt WEF-táblázat szerint a jövőben az embereknek digitális személyazonosító igazolványra lesz szükségük a következőkhöz:

  • egészségügyi biztosításhoz és orvosi kezeléshez való hozzáférés

  • bankszámlák nyitása és online tranzakciók lebonyolítása

  • utazás

  • humanitárius szolgáltatásokhoz való hozzáférés

  • vásárlás és üzleti tranzakciók lebonyolítása

  • részvétel a közösségi médiában

  • adófizetés, szavazás, állami juttatások igénybevétele

  • kommunikációs eszköz [például mobiltelefon vagy számítógép] birtoklása.


Malone mindezeket így értékelte:

„Más szóval, az egyéneknek digitális személyi igazolványokra lesz szükségük ahhoz, hogy a civilizált társadalom szinte minden területéhez hozzáférjenek. A digitális azonosítók használatával végrehajtott minden cselekedetünket nyomon követik és nyomon követhetővé teszik. Ha kilépünk a sorból, büntetést kaphatunk, például azzal, hogy zárolják a bankszámlánkat és a hitelkártyánkat – hasonlóan ahhoz, ami a kanadai kamionosokkal történt. A digitális azonosítók a tömeges megfigyelés és a totalitárius ellenőrzés egyik formáját képviselik. Ezeket a digitális azonosítókat jelenleg az Egészségügyi Világszervezet az Európai Unióval együttműködve akarja bevezetni. Ez nem a világ biztonságosabbá tételéhez vezető út, hanem inkább egy technokrata-totalitárius pokol felé vezető út.”

Az amerikai tudós kifejtette: a döntéshozatal támogatása érdekében az IHR felhatalmazza a főigazgatót, hogy kinevezzen egy „IHR szakértői névsort”, egy „szakértői bizottságot”, amelyet az „IHR szakértői névsorból” választanak ki, valamint egy „felülvizsgálati bizottságot”. Bár a bizottságok ajánlásokat tehetnek, a főigazgató minden vonatkozó kérdésben végső döntési jogkörrel rendelkezik – hívta fel a figyelmet Gebrejeszusz teljhatalmára Robert W. Malone. Mint írta: a közelmúlt tapasztalatai alapján inkább a hatáskörök csökkentése, mint bővítése mellett szólnak az érvek, valamint a globális és regionális közegészségügyi kockázatok és események kezelésének decentralizáltabb, többoldalú modellje mellett.536 megtekintés

1 Comment


Guest
Jun 05

A Citizen Go-tól ma reggel egy emil érkezett, amelyben hatalmas sikerről számol be, mert a tárgyalásokat elhalasztották 1 évre. SZ.Á. információi pont az ellenkezőjéről szólnak, nevezetesen, talált a rendszer kiutat az aljas terve megvalósítására és őszintén szólva, a történelmi gyakorlatból SZ.Á. információi hitelesebbnek tűnnek annál is inkább, mert ordító csend övezi a témát a magyar híradásokban is. Most már csak az a kérdés, ki is a C.G. valójában? Féreg-járaton akar a közbizalomba beférkőzni, vagy valóban az érdekeinket képviseli?.

Like
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page