VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

MILYEN SZÖRNY RAGADJA EL A GYEREKKORT? III. Illuminátusok John Lennon Imagine-ében


A messzi múltban is léteztek radikális csoportok, melyek hirtelen társadalmi változásokat akartak előidézni, és az elektronikus távközlési eszközök felfedezése előtt már igen hatékony nemzetközi hálózatot tudtak kiépíteni. Nesta Webster Titkos társaságok és felforgató mozgalmak című könyvében ismerteti az 1776. május 1-jén, Bajorországban, Adam Weishaupt által alapított Illuminátusok Titkos Társaságának világtörténelmet formáló történetét. A Nagymester talán a történelemben először érti meg: a legfontosabb hatalom nem az arany, a fegyver, a föld, hanem az információ. Az illuminátusok célja a Novus Ordo, Új Világrend megteremtése volt. E rendben nem lesz vallás, nem lesznek kormányok, nem lesznek nemzetállamok, felbomlik a patriarchális család, megszűnik a magántulajdon és örökösödési jog. Szervezkedésükhöz frankfurti bankházak adták meg a hátteret, meglátván a felforgató eszmékben a lehetőséget. Paradoxon: miért akarták a milliárdosok a magántulajdon intézményét eltörölni? Érthetetlen. Szabadság, Egyenlőség, Testvériség illuminátus jelszó volt. Alexandre Dumas az Egy orvos feljegyzései című, lebilincselően izgalmas regényében ábrázolja a nagy forradalom előszelét, hogyan tudta az illuminátus ármány az udvart behálózni.

Kérdésem van: a szinte kortárs Dumas, aki a forradalom után csak néhány esztendővel született, nyilván első kézből kapta az információkat; ő is „paranoiás összeesküvés-elméletgyártó” volt? Nem lehet, hogy térben, időben, nyelvben közelebb volt az események epicentrumához, és tényleg tudott valamit? Weishaupt a szabadkőműves páholyokba építette az illuminátus összeesküvését: mint egy kúszó növény, ráfonódván kihasználta a szabadkőművesség nemzetközi hálózatát. A szabadkőművesség eredetileg minden bizonnyal egy humanista, jó szándékú, ember- és társadalom-nemesítő mozgalom volt. A skót rítusú szabadkőművesek a Bibliára esküdtek. Elképzelhető egyáltalán, hogy egy Kazinczy, Goethe, vagy Mozart intrikus, szellemi bűnözők közé keveredjék, és azonosuljon világuralmi tervekkel? Lehet, hogy a szabadkőművesség évszázados korrupciója az illuminátus beolvadás eredménye. Ha a valódi hatalom az információ birtoklása – fegyver, pénz, föld csak manifesztációi a hatalomnak – akkor már érthető a rejtőzködés és mániákus titkolózás.

Ez a hatalom nem csak a pénzrendszert, a stratégiai iparágakat, a politikát, de legfőképpen a kultúrát kontrollálja. A kultúra építi fel bennünk a valóságot. Mint a vasreszelék Faraday mágnes-kísérletében, a láthatatlan erővonalak mentén rendeződik a tömeg. Martin Walser Egy kritikus halála című regénye vérfagyasztó szatíra erről a véleménydiktatúráról: az erővonalak hogyan alakítják a közvéleményt. A szépirodalomban korrupció és nyomás van, mennyivel erősebb lehet ez a popkultúrában, ahol sokkal nagyobbak a pénzmozgások?

Lemásolok ide egy nagyon híres dalt 1970-ből, szóról szóra az illuminátus alapelvek:


Imagine


Imagine there's no Heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people

Living for today


Imagine there's no contries

It isn' hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people

Living life in peace


You may say that i'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will be as one


Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world


You may say that I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will live as one


Művészileg nagyon szép dal, melankolikus zongoraakkordok, elkap egy korhangulatot, de vessük össze, mit nyernénk és veszítenénk, ha megvalósulna John Lennon álma?

Már az első sor hatalmas veszteség ( -1) „ Képzeld, hogy nincs Mennyország” Az ember szívesen odadobja az életét – ezt a pillanatot – valami nagy hőstettért, de az örökkévalóságot, mely minden ősi szent könyv nagy titokígérete, jó lenne elveszíteni? A harmadik sorból megtudhatjuk, hogy az új világrendben nem lesz pokol. Erre adhatnánk plusz egy pontot, de szerintem mégsem jár. A pokoltól sajnos pont azok nem félnek, akiknek kellene: pszichopatáknak nincsen bűntudata. A pokol eltörlése nem sokat fog javítani a bűnözési statisztikákon; Chapman, aki lelőtte szegény Lennont, talán félt a pokoltól? (0) Tovább is van: „Képzeld, hogy az emberek, csak a mának élnek” Veszteség (-1), jobb húzni a követ a templom-piramis építésén, adni valamit az utánunk következő emberiségnek, mint Eldorádó jelenben élni a mának. Tovább is van: „Képzeld, hogy nincsenek országok... nincs miért ölni és meghalni” Csúsztatás: a háborúkat nem a nemzetállamok léte okozza, hanem a határokon átnyúló hatalmi struktúrák, melyeket az országhatárok eltörlésével nem lehet leváltani. (0) A nemzetállamok egy sok évezredes organikus szellemi, történeti folyamat eredményei, kulturális képződmények. A Soros-féle „nyitott társadalom” illuminátus erőltetése durva beavatkozás a népek magánéletébe. Sajnos ez most nagyon aktuális. (-1) „És nincsen vallás sem” (-1) Veszteség, hatalmas. A vallások és a művészetek az emberi szellem legnagyobb eredményei. Minden népnek, a legegyszerűbbnek is van művészete és vallása, azaz elképzelése az elképzelhetetlenről. A vallás Freud szerint „kollektív neurózis”, de tanítványa, Gustav Jung bebizonyította, hogy a lelki egészség számára nincs hasznosabb, mint a vallás. A vallások szerint a halál csak egy kapu egy másik valóságba. A vallás oldja a haláltudattól való szorongást, mely talán még inkább felelős a neurózisokért, mint a szexuális elfojtás, a frusztráció. Azóta számos független kísérlet bizonyította az imádkozás és a meditáció lelki és fiziológiai hasznosságát. A gyónás pszichoterápiás gyakorlatként megszabadít a bűntudat súlyától. Ez a sor tetszik: „Képzeld, hogy az emberek békében élnek” Nyereség (+1) A világbéke lehetséges reálutópia, a nukleáris leszerelés megvalósítható volna, de csak abban az esetben, ha a fejlett világ konszolidálja az elmaradott világot. Ez nagyságrendekkel többe kerülne, mint a fegyverkezés, mégis megérné befektetni az emberiség jövőjébe. Ha ez nem fog megtörténni, egy új népvándorlás kora várható. Kiszámíthatatlan kaotikus folyamatok. Százmilliós tömegek indulhatnak meg „jobb élet reményében”. A nóta: „Képzeld, hogy nincs magántulajdon”. Erre se pluszt, se mínuszt nem tudok adni. (0) A kommunizmus megpróbálta ezt az illuminátus elvet bevezetni, és nem lett jobb. Az, hogy az ember a saját életével rendelkezhet-e, sokkal fontosabb, mint kinek mekkora a vagyona. A milliárdos vagyonokat sokan nem tartjuk már reálisnak, mert kicsúsznak a társadalom ellenőrzése alól. Egy túl nagy vagyon olyan, mint egy komor, idegen birodalom: Kékszakállú herceg vára. Tovább is van a nóta: „Nincs szenvedés, a kapzsiság és éhség miatt... Képzeld, az emberek megosztják egymással a világot” Nyereség (+1) Az eredmény: (-2)

Kimutatásunk szerint ez a mai, keserves világ is két ponttal élhetőbb, mint John Lennon álma. Nem hiszem, hogy Lennon illuminátus lett volna. Régi vágású sztár volt, egy szerethető személyiség, a londoni diákkocsmák jó humorú bohém figurája. Ez a dalszöveg talán csak egybeesés. 2000-ben a XX. Század legjobb dalává választották, ez már nem lehet véletlen. Lennon sajnos mégis belekeveredett valamibe, amibe nem kellett volna. Több dalában is reklámot csinált a hallucinogén drogoknak. (Lucy in the Sky with Diamonds (LSD), Strawberry fields forever, Magical mystery tour…) Ez már szörnyharapás: rajongótáboruk többsége tizenéves volt.

Tudatmódosítás című könyvében Drábik János azt állítja, hogy a londoni székhelyű Tavistock Institute, mely tudatmódosítási és viselkedésbefolyásolási kísérletekkel foglalkozik a hatalom megbízásából, kapcsolatban állt a The Beatles-el. Lennon egyszer viccelődve megjegyezte a hatvanas évek elején egy riporternek: „Biztos, hogy világhírűek leszünk, mert eladtuk a lelkünket az ördögnek.”

Lennon élete, rossz házassága és értelmetlen erőszakos halála a bizonyíték: nem érdemes sztárnak lenni; a sztár csak egy információ-hordozó felület, nem a saját életét éli. A legegyszerűbb hétköznapi élet is tartalmasabb és boldogabb lehet, de ezt eltitkolja a nagy varázsló. Fiatalok tízezrei jelentkeznek a sztárcsináló tehetségkutató versenyekre (X-Faktor, Megasztár, Csillag születik). De hát nincs szükség ennyi sztárra! A villanyszereléstől a genetikáig, minden foglalkozás nagyon szép és érdekes, miért akarnak annyian sztárrá lenni?Következik: IV. Lélekméreg az éterben


Korábbi részek:

MILYEN SZÖRNY RAGADJA EL A GYEREKKORT? I. „Megőrült a Sátán”

MILYEN SZÖRNY RAGADJA EL A GYEREKKORT? II. Hagyományirtás

MOGY-embléma_2019.png
Blogos rovatok
Kiemelt cikkek