top of page

MVSZ-hírek: Vajta Dénes a magyarországi németekről – Lengyelország beleremegett – Meghívó Gyümölcsoltó Boldogasszony NőnapjáraVajta Dénes referenciaértékű előadása a magyarországi németekről 


Vajta Dénes, a német kultúra elmélyült ismerője, az Országos Trianon Társaság ügyvezető alelnöke, a világnyelveken megjelenő Trianon-könyv szerzője és főszerkesztője tegnap előadást tartott az MVSZ intézményeként működő Szent László Magyarságtudományi Akadémia keretében. Előadásának címe: Magyar-német kapcsolatok, különös tekintettel a 19. századi hazai németségre.

 

Az előadás abból a feltételezésből indul ki, hogy a ma élő magyarságnak 10-20%-a német felmenőkkel is rendelkezik. Ennek fényében a Niebelung énekkel indítva, a Pozsonyi csatát (907 Kr. u.) megelőző merénylettől (Kurszán fejedelem és küldöttségének orvul való legyilkolása a Fischa folyó mellet Kr.u. 904-ben), Trianonon át, napjainkig tárgyalja a magyar-német viszonyt.

 

Különösen izgalmas összevetni a szepességi cipszereknek a magyar hazához fűző feltétlen hűségét, amely a trianoni Önálló Szepességi Köztársaság kikiáltásában csúcsosodott ki, az erdélyi szászok minősített hazaárulásával, amit a Medgyesen, 1919. január 8-án megtartott Szász Nemzetgyűlés követett el, kimondva, hogy az Andreanummal (1224) keblünkre ölelt, 700 éven keresztül példátlan önrendelkezéssel megajándékozott erdélyi szászok a trianoni magyarellenes nemzetgyilkossági kísérletet leplezve, a népek önrendelkezésének örvén elárulták a magyar hazát, és Romániát választották...

 

Vajta Dénes tanulmánya kötelező olvasmány mindazok számára, akik a magyarság történelmét, benne a magyarországi németekkel elmélyülten kívánják megismerni. Gratulálunk hozzá!

 

Az előadás felvétele itt tekinthető meg: 

Az előadás szövege itt olvasható:
 

Lengyelország beleremegett – a POLICE kegyetlen fellépése a lengyel gazdák ellen

 

Varsóban ma tüntettek a lengyel gazdák Donald Tusk kormányfő hivatala előtt. Követelték, hogy a kormány védje meg őket a dömpingáron érkező ukrán gabonától.

 

A válasz kegyetlen volt. A POLICE a kommunista időket túllicitáló kegyetlenséggel lépett fel. Lengyelország beleremegett.


Magyarok, itt az ideje kiállni a lengyel testvéreink mellett!

Polak Venger dva bratanki!

 


Íme: 

Perjés Andrea: Meghívó Gyümölcsoltó Boldogasszony Nőnapjának (március 25.) közös megünneplésére


M E G H Í V Ó

 

„Egy lángot  adok, ápold, add tovább,és gondozd híven!”

/Reményik Sándor, Öröktűz /

 


Gyümölcsoltó Boldogasszony

Nőnap március 25.Az ünnepségre szeretettel várunk mindenkit,

a Budaszentlőrinci Pálos kolostorba,

2024. március 24-én /vasárnap/12 órakor

/Budapest, II. Budakeszi út 91-95./

 

Ünnepi köszöntők, zenével, énekekkel, versekkel, a néplelkekben élő hagyományok örökségében,  Szent Korona Magyarországunkért, a Női minőségért, a megszületendő magzatokért, az Emberiség ellen elkövetett bűnök megállításáért, a Világbékéért!

 

Az immár hagyománnyá nemesült rendezvény a valódi és egyetemes termékenységi, Nőket köszöntő ünnep, mely a legszentebb földi teremtés gyökerének hordozói, Boldogasszony Anyánk tiszteletére, a tavaszi megújulás és az élet újrateremtésének misztikus és természetes otthonát hordozó nőket helyezi a középpontba. Az itteni megemlékezéseket nem csak a hely, a pálos tradíciók egykori otthona, de talán a Földön egyetlen áldott állapotban ábrázolt Istenanya szobor sugározta aura is az egyik legmegnyugtatóbb és elmélyülésre alkalmas atmoszférával bíró helyszínné magasztosítja. A  semmit nem mondó március 8-i nemzetközi nőnapot visszahelyezzük a valódi, természetes világból származó, ismét tradicionális és egyetemes ünneppé téve, köszöntse mindenki a Nőket saját környezetében is március 25-én.

 

Az ünnepség keretén belül emlékezünk Dupay Mihályra, aki a „Gyümölcsoltó Boldogasszony” szobrot e helyre megálmodta és Molnár V. Józsefre a néplelkek fáradhatatlan tanítójára. E helyszínen, Gyümölcsoltó Boldogasszony – Nőnap március 25. 


Értékrendet őrzők köre ünnepét levezető-szervező: Perjés AndreaMVSZ Sajtószolgálat

226 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page