top of page

Oroszország „csúnya győzelmet” fog aratni, III. rész (Vukics Ferenc jegyzete)
Lassan másfél év óta tart a szomszédunkban dúló háború. Egyre többen úgy gondolják, hogy ideje lenne többet beszélni a háború lehetséges végkimeneteléről és az azt követő új biztonsági struktúráról. J. Mearsheimer világhírű amerikai politológusprofesszor, a realista geopolitika egyik legmeghatározóbb szakértője tavaly novemberben Orbán Viktor miniszterelnöknél járt, ahol értesülések szerint az ukrajnai háború okairól, előzményeiről és lehetséges kimeneteleiről beszélgettek.


Mearsheimerre azért érdemes figyelni, mert sok szakértővel ellentétben biztos volt abban, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, és elképzelései nagyban befolyásolhatták hazánk háborúhoz való hozzáállását.


Az előttünk álló sötétség: Hová tart az ukrajnai háború? c. írásában a nemzetközileg elismert politológus továbbra is úgy véli, hogy Ukrajna mindenképp a konfliktus vesztese lesz, Oroszország pedig csúnya győzelmet fog aratni.


Mivel a magyar sajtóban csak rövidebb beszámolók készültek, úgy gondoltam, hogy olvasóinknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy alaposabban megismerhessék a professzor meglátásait, ugyanis az elmúlt hónapok legfontosabb írásról van szó, és úgy tűnik, hogy helyzetértékelésünkben az ő meglátásaira is hagyatkozunk majd a jövőben.


A tanulmányt hossza miatt három részletben közöljük.


Az első részben a szerző arról írt, hogy a Nyugat és Ukrajna, valamint Oroszország között kibékíthetetlen ellentétek vannak a területeket és Ukrajna Nyugathoz való viszonyát illetően. A lehető legjobb eredmény egy befagyasztott konfliktus, amely könnyen visszafejlődhet forró háborúvá. A lehető legrosszabb kimenetel egy nukleáris háború, ami valószínűtlen, de nem zárható ki.

J. Mearsheimer szerint a háborút végül Oroszország fogja megnyerni, bár nem fogja döntően legyőzni Ukrajnát. Más szóval, nem fogja meghódítani egész Ukrajnát. Ami Moszkva három céljának eléréséhez szükséges: a rezsim megdöntéséhez, az ország demilitarizálásához és Kijev biztonsági kapcsolatainak megszakításához a Nyugattal. A végeredmény az ukrán terület nagy részének bekebelezése lesz, miközben Ukrajnából egy működésképtelen, csonka államot csinálnak. Más szóval, Oroszország csúnya győzelmet fog aratni.

Az első rész végkövetkeztetése szerint:

nem lehetséges a béke, mert az ukrajnai háború három főszereplője úgy véli, hogy egzisztenciális fenyegetéssel néz szembe, ami azt jelenti, hogy mindegyikük úgy gondolja: meg kell nyernie a háborút, különben szörnyű következményeket kell elszenvednie.

A második részben Mearsheimer arra hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy ki nyer egy kimerítő háborút, nagyrészt három tényező függvénye: a két fél közötti elszántság egyensúlya; a két fél közötti népességi egyensúly; és az áldozatok aránya. Az oroszok döntő előnyben vannak a lakosság számában és jelentős előnyben a veszteségek arányában; az elszántság tekintetében a két fél egyenlő arányban áll egymással.JOHN J. MEARSHEIMER

III. rész

A tárgyalásos békemegállapodás kilátásai

Világszerte egyre többen szólalnak fel, hogy az ukrajnai háborúban részt vevő valamennyi félnek a diplomáciára és egy tartós békemegállapodás megkötésére kell törekednie. Ez azonban nem fog megtörténni. Túl sok félelmetes akadály áll a háború egyhamar történő befejezésének útjában, nemhogy egy olyan megállapodás megkötésének, amely tartós békét eredményezne. A lehető legjobb eredmény egy befagyasztott konfliktus, ahol mindkét fél továbbra is keresi a lehetőséget a másik fél gyengítésére, és ahol állandóan fennáll a harcok kiújulásának veszélye.

A legáltalánosabb szinten a béke azért nem lehetséges, mert mindkét fél a másik felet halálos fenyegetésnek tekinti, amelyet a csatatéren kell legyőzni. Ilyen körülmények között aligha van lehetőség kompromisszumra a másik féllel.

Két konkrét vitás pont is van a hadviselő felek között, amelyek megoldhatatlanok. Az egyik a területeket érinti, a másik pedig az ukrán semlegességet.

Szinte minden ukrán mélyen elkötelezett az iránt, hogy visszakapja az összes elvesztett területét – beleértve a Krímet is. Ki hibáztathatná őket? De Oroszország hivatalosan is bekebelezte a Krímet, Donyecket, Herszon, Luhanszkot és Zaporozsecet, és szilárdan elkötelezett amellett, hogy megtartsa ezeket a területeket. Sőt, van okunk azt hinni, hogy Moszkva további ukrán területeket fog megszerezni, ha teheti.

A másik gordiuszi csomó Ukrajna és a Nyugat kapcsolatát érinti.

Ukrajna érthető okokból biztonsági garanciát akar a háború befejezése után, amit csak a Nyugat tud nyújtani. Ez de facto vagy de jure NATO-tagságot jelent, mivel más országok nem tudják megvédeni Ukrajnát. Csakhogy gyakorlatilag minden orosz vezető semleges Ukrajnát követel, ami azt jelenti, hogy nem lehet katonai kapcsolat a Nyugattal, és így nem lenne biztonsági ernyő Kijev számára. Ezt a mérleget nem lehet egyensúlyba hozni.

A békének két további akadálya is van: a nacionalizmus, amely mára hipernacionalizmussá változott, és a bizalom teljes hiánya az orosz oldalon.

A nacionalizmus már jóval több mint egy évszázada erőteljes erő Ukrajnában, és az Oroszországgal szembeni antagonizmus (kibékíthetetlen ellentét) régóta az egyik központi eleme. A jelenlegi konfliktus 2014. február 22-i kirobbanása tovább szította ezt az ellenségeskedést, ami arra késztette az ukrán parlamentet, hogy másnap elfogadjon egy törvényt, amely korlátozta az orosz és más kisebbségi nyelvek használatát, ez pedig hozzájárult a donbásszi polgárháború kirobbanásához. Nem sokkal ezután a Krím Oroszország általi bekebelezése tovább rontotta a rossz helyzetet.

A nyugati közhiedelemmel ellentétben Putyin megértette, hogy Ukrajna Oroszországtól különálló nemzet, és hogy a Donbasszban élő oroszok és orosz ajkúak és az ukrán kormány közötti konfliktus a "nemzeti kérdésről" szól.
Ukrajna orosz megszállása, amely a két országot közvetlenül egymás ellen fordítja egy elhúzódó és véres háborúban, ezt az alacsonyabb fokú nacionalizmust mindkét oldalon hipernacionalizmussá változtatja.

A "másik" megvetése és gyűlölete áthatja az orosz és az ukrán társadalmat, ami erőteljes ösztönzést teremt arra, hogy ezt a fenyegetést – ha kell, erőszakkal – felszámolják. Erre a megvetésre és gyűlöletre rengeteg példa van. Egy neves kijevi hetilap azt állítja, hogy az olyan híres orosz írók, mint Mihail Lermontov, Fjodor Dosztojevszkij, Leo Tolsztoj és Borisz Paszternak "gyilkosok, fosztogatók, tudatlanságot terjesztők". Az orosz kultúra – mondja egy neves ukrán író – "a barbarizmust, a gyilkosságot és a pusztítást képviseli ... Ilyen az ellenség kultúrájának sorsa ".

Az ukrán kormányzat – előre láthatóan – "oroszmentesítés" vagy "dekolonizáció" folyamatába kezdett, amely magába foglalja a könyvtárak megtisztítását az orosz szerzők könyveitől, az Oroszországhoz kötődő nevű utcák átnevezését, az olyan személyiségek szobrainak ledöntését, mint Nagy Katalin, az 1991 után készült orosz zene betiltását, az ukrán ortodox egyház és az orosz ortodox egyház közötti kapcsolatok megszakítását, valamint az orosz nyelv használatának minimalizálását.

Ukrajna Oroszországhoz való hozzáállását talán Zelenszkij szűkszavú megjegyzése foglalja össze a legjobban: "Nem bocsátunk meg. Nem fogunk felejteni. "

Az orosz oldalra fordulva, Anatol Lieven arról számol be, hogy "az orosz televízióban minden nap láthatunk gyűlölettel teli etnikai sértéseket az ukránok ellen". Nem meglepő, hogy az oroszok azon dolgoznak, hogy oroszosítsák és eltöröljék az ukrán kultúrát azokon a területeken, amelyeket Moszkva bekebelezett. Ezek az intézkedések magukba foglalják az orosz útlevelek kiadását, az iskolai tantervek megváltoztatását, az ukrán hrivnya lecserélését orosz rubelre, a könyvtárak és múzeumok célba vételét, valamint a városok átnevezését. Bakhmut például Artemovszk lett, és a donyecki régió iskoláiban már nem tanítják az ukrán nyelvet.

Úgy tűnik, az oroszok sem fognak sem megbocsátani, sem felejteni.

A hipernacionalizmus erősödése előre látható háborús időkben, nemcsak azért, mert a kormányok nagymértékben támaszkodnak a nacionalizmusra, hogy népüket arra motiválják, hogy a végsőkig támogassa országát, hanem azért is, mert

a háborúval járó halál és pusztítás – különösen az elhúzódó háború – mindkét felet arra készteti, hogy dehumanizálja és gyűlölje a másikat.

Ukrajna esetében a nemzeti identitás körüli elkeseredett konfliktus csak olaj a tűzre.

A hipernacionalizmus természetesen mindkét fél számára megnehezíti a másik féllel való együttműködést, és okot ad Oroszországnak arra, hogy elfoglaljon olyan területeket, amelyek tele vannak orosz etnikumúakkal és oroszul beszélőkkel. Feltehetően sokan közülük szívesebben élnének orosz ellenőrzés alatt, tekintve az ukrán kormány minden orosz dologgal szembeni ellenségességét.

E területek bekebelezése során az oroszok valószínűleg nagyszámú ukrán etnikumú embert fognak elűzni, főként azért, mert attól tartanak, hogy ha maradnak, fellázadnak az orosz uralom ellen.

Ezek a fejlemények tovább szítják az oroszok és az ukránok közötti gyűlöletet, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi a területekkel kapcsolatos kompromisszumot.

Van még egy utolsó ok, amiért egy tartós békemegállapodás nem megvalósítható.

Az orosz vezetők nem bíznak sem Ukrajnában, sem a Nyugatban, hogy jóhiszeműen tárgyalnának,

ami nem jelenti azt, hogy az ukrán és a nyugati vezetők bíznak orosz kollégáikban.

A bizalomhiány minden oldalon nyilvánvaló, de Moszkva részéről különösen súlyos a helyzet a közelmúltban történt leleplezések miatt.

A probléma forrása az, ami a 2015-ös Minszk II. megállapodásról folytatott tárgyalások során történt, amely a donbásszi konfliktus lezárásának keretét jelentette. Francois Hollande francia elnök és Angela Merkel német kancellár központi szerepet játszott a keretrendszer kialakításában, bár mind Putyinnal, mind Petro Porosenko ukrán elnökkel részletesen konzultáltak. Ez a négy személy volt a későbbi tárgyalások kulcsszereplője is.

Aligha kétséges, hogy Putyin elkötelezett volt a minszki megállapodás megvalósítása mellett. De Hollande, Merkel és Porosenko – valamint Zelenszkij – mindannyian világossá tették, hogy nem érdekeltek a minszki megállapodás végrehajtásában, hanem inkább egy olyan lehetőséget láttak benne, amellyel időt nyerhetnek Ukrajnának arra, hogy felépítse a hadseregét, hogy kezelni tudja a donbásszi felkelést.

Ahogy Merkel a Die Zeitnak nyilatkozta, ez "egy kísérlet volt arra, hogy időt adjunk Ukrajnának ... hogy erősebbé váljon." Hasonlóképpen Porosenko is azt mondta:


"A célunk az volt, hogy először is megállítsuk a fenyegetést, vagy legalábbis késleltessük a háborút – nyolc évet biztosítsunk a gazdasági növekedés helyreállítására és erős fegyveres erők létrehozására."

Röviddel Merkel 2022 decemberében a Die Zeitnak adott interjúja után Putyin egy sajtótájékoztatón elmondta:


"Azt hittem, hogy a megállapodás többi résztvevője legalább őszinte volt, de nem, kiderült, hogy ők is hazudtak nekünk, és csak fegyverekkel akarták pumpálni Ukrajnát, és felkészíteni egy katonai konfliktusra".


A továbbiakban azt mondta, hogy a Nyugat általi átverés miatt hagyta ki a lehetőséget, hogy Oroszország számára kedvezőbb körülmények között oldja meg az ukrán problémát:


"Úgy tűnik, túl későn tájékozódtunk, hogy őszinte legyek. Lehet, hogy mindezt [a katonai műveletet] már korábban el kellett volna kezdenünk, de mi csak abban reménykedtünk, hogy a minszki megállapodások keretein belül meg tudjuk oldani".

Ezután világossá tette, hogy a Nyugat kétszínűsége megnehezíti a jövőbeli tárgyalásokat:

"A bizalom már majdnem a nullán van, de ilyen nyilatkozatok után hogyan is lehetne tárgyalni? Miről? Tudunk-e bárkivel is megállapodni, és hol vannak a garanciák?"

Összefoglalva, aligha van esély arra, hogy az ukrajnai háború érdemi békerendezéssel záruljon.

Ehelyett a háború valószínűleg még legalább egy évig elhúzódik, és végül befagyasztott konfliktusba torkollik, amely ismét egy bármikor kiújuló, forró háborúvá alakulhat.

Következmények

Az életképes békemegállapodás hiánya számos szörnyű következménnyel jár. Az Oroszország és a Nyugat közötti kapcsolatok például valószínűleg a belátható jövőben is mélységesen ellenségesek és veszélyesek maradnak.

Mindkét fél továbbra is démonizálni fogja a másikat, miközben keményen fog dolgozni azon, hogy maximalizálja a fájdalom és a bajok mennyiségét, amit riválisának okoz.

Ez a helyzet minden bizonnyal akkor is fennáll majd, ha a harcok folytatódnak; de még ha a háború befagyasztott konfliktusba torkollik is, a két fél közötti ellenségeskedés szintje valószínűleg nem sokat fog változni.

Moszkva arra fog törekedni, hogy kihasználja az európai országok között meglévő repedéseket, miközben a transzatlanti kapcsolatok, valamint az olyan kulcsfontosságú európai intézmények, mint az EU és a NATO gyengítésén is dolgozik majd. Tekintettel arra a kárra, amelyet a háború okozott és okoz Európa gazdaságának, tekintettel arra, hogy Európában egyre nagyobb a kiábrándultság egy véget nem érő ukrajnai háború kilátása miatt, valamint tekintettel az Európa és az Egyesült Államok közötti, a Kínával folytatott kereskedelemmel kapcsolatos ellentétekre,

az orosz vezetőknek termékeny talajra kell találniuk ahhoz, hogy bajt okozzanak a Nyugaton. Ez a beavatkozás természetesen erősíteni fogja a ruszofóbiát Európában és az Egyesült Államokban, ami tovább rontja a rossz helyzetet.

A Nyugat a maga részéről fenn fogja tartani a Moszkvával szembeni szankciókat, és minimálisra fogja szorítani a két fél közötti gazdasági érintkezést, mindezt azzal a céllal, hogy kárt okozzon Oroszország gazdaságának. Sőt, minden bizonnyal együtt fog működni Ukrajnával, hogy segítsen felkeléseket generálni azokon a területeken, amelyeket Oroszország elvett Ukrajnától. Ugyanakkor az Egyesült Államok és szövetségesei továbbra is keményvonalas megfékezési politikát fognak folytatni Oroszországgal szemben, amit sokak szerint erősíteni fog Finnország és Svédország NATO-csatlakozása, valamint jelentős NATO-erők telepítése Kelet-Európába. Természetesen a Nyugat továbbra is elkötelezett marad Grúzia és Ukrajna NATO-ba való bevonása mellett, még ha ez nem valószínű is.

Végül pedig az amerikai és az európai elit biztosan megtartja lelkesedését a moszkvai rendszerváltás elősegítése és Putyin bíróság elé állítása iránt Oroszország ukrajnai akciói miatt.
Az Oroszország és a Nyugat közötti kapcsolatok nemcsak mérgezőek maradnak a jövőben is, hanem veszélyesek is lesznek, mivel mindig fennáll a nukleáris eszkaláció vagy egy nagyhatalmi háború lehetősége Oroszország és az Egyesült Államok között.

Ukrajna elpusztítása

Ukrajna már a tavalyi háború kitörése előtt is súlyos gazdasági és demográfiai bajban volt. Az orosz invázió óta Ukrajnában végbement pusztítás borzalmas. A háború első évének eseményeit áttekintve a Világbank kijelentette, hogy az invázió "elképzelhetetlenül nagy áldozatot követelt Ukrajna népétől és az ország gazdaságától: az aktivitás 2022-ben elképesztő mértékben, 29,2 százalékkal csökkent". Nem meglepő, hogy Kijevnek hatalmas külföldi segélyek beáramlására van szüksége, már csak azért is, hogy fenntartsa a kormányt, nem is beszélve a háború megvívásáról. A Világbank becslése szerint ráadásul a károk meghaladják a 135 milliárd dollárt, és nagyjából 411 milliárd dollárra lesz szükség Ukrajna újjáépítéséhez.

A szegénység a jelentés szerint "a 2021-es 5,5 százalékról 2022-re 24,1 százalékra nőtt, ami 7,1 millióval több embert taszított a szegénységbe, és 15 évnyi haladást tett semmivé". Városok pusztultak el, nagyjából 8 millió ukrán menekült el az országból, és körülbelül 7 millióan vannak a belső menekültek.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 8490 civil halálesetet erősített meg, bár úgy véli, hogy a tényleges szám "jóval magasabb". És Ukrajnának bizonyára jóval több mint 100 000 harctéri áldozata van.

Ukrajna jövője a legrosszabb esetben is borúsnak tűnik. A háború nem mutatja jelét annak, hogy a közeljövőben véget érne, ami az infrastruktúra és a lakhatás további pusztulását, a városok további pusztulását, több civil és katonai halálesetet, valamint a gazdaság további károsodását jelenti.

És nem csak az a valószínű, hogy Ukrajna még több területet veszít Oroszország javára, de az Európai Bizottság szerint "a háború a visszafordíthatatlan demográfiai hanyatlás útjára állította Ukrajnát".

Hogy a helyzetet még rosszabbá tegye, az oroszok túlórázni fognak, hogy a megmaradt Ukrajnát gazdaságilag gyengítsék és politikailag instabil állapotban tartsák. A folyamatban lévő konfliktus valószínűleg a korrupciót is felerősíti, amely már régóta akut probléma, és tovább erősíti a szélsőséges csoportokat Ukrajnában.

Nehéz elképzelni, hogy Kijev valaha is teljesíti az EU-hoz vagy a NATO-hoz való csatlakozáshoz szükséges kritériumokat.

Az USA Kínával kapcsolatos politikája

Az ukrajnai háború hátráltatja az Egyesült Államok Kína megfékezésére irányuló erőfeszítéseit, ami az amerikai biztonság szempontjából kiemelkedő fontosságú, mivel Kína egyenrangú versenytárs, míg Oroszország nem.

Az erőegyensúlyi logika szerint az Egyesült Államoknak valójában Oroszországgal kellene szövetkeznie Kína ellen, és teljes erővel Kelet-Ázsia felé fordulnia.

Ehelyett az ukrajnai háború közel hozta egymáshoz Pekinget és Moszkvát, miközben Kínát erőteljes ösztönzéssel látta el annak biztosítására, hogy Oroszország ne szenvedjen vereséget, az Egyesült Államok pedig Európában maradjon lekötve, akadályozva annak kelet-ázsiai erőfeszítéseit.

Következtetés

Mostanra nyilvánvalóvá kellett volna válnia, hogy az ukrajnai háború hatalmas katasztrófa, amely valószínűleg nem fog egyhamar véget érni, és ha véget ér is, az eredmény nem lesz tartós béke.

Néhány szó arról, hogyan került a Nyugat ebbe a szörnyű helyzetbe.

A háború eredetéről szóló elfogadott elbeszélés szerint Putyin 2022. február 24-én provokálatlan támadást indított, amelyet a nagy Oroszország létrehozására irányuló nagy terve motivált. Állítólag Ukrajna volt az első ország, amelyet meg akart hódítani és annektálni, de nem az utolsó. Mint már többször elmondtam, ezt az érvelést semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, sőt, jelentős bizonyítékok vannak, amelyek egyenesen ellentmondanak neki. Bár nem kérdés, hogy Oroszország megszállta Ukrajnát, a háború végső oka a Nyugat döntése volt – és itt elsősorban az Egyesült Államokról van szó –, hogy Ukrajnát nyugati bástyává teszi Oroszország határán. Ennek a stratégiának a kulcseleme Ukrajna NATO-ba való bevonása volt, amit nemcsak Putyin, hanem az egész orosz külpolitikai szervezet egzisztenciális fenyegetésnek tekintett, amelyet meg kellett szüntetni.

Gyakran elfelejtik, hogy számos amerikai és európai politikus és stratéga kezdettől fogva ellenezte a NATO bővítését, mert tisztában voltak azzal, hogy az oroszok fenyegetést látnak benne, és hogy ez a politika végül katasztrófához vezet.

Az ellenzők listáján szerepel George Kennan, Clinton elnök védelmi minisztere, William Perry és vezérkari főnöke, John Shalikashvili tábornok, Paul Nitze, Robert Gates, Robert McNamara, Richard Pipes és Jack Matlock, hogy csak néhányat említsünk.

A 2008 áprilisában Bukarestben tartott NATO-csúcstalálkozón Nicolas Sarkozy francia elnök és Angela Merkel német kancellár is ellenezte George W. Bush elnök tervét, hogy Ukrajnát bevegyék a szövetségbe. Merkel később azt mondta, hogy ellenállása azon a meggyőződésén alapult, hogy Putyin ezt "hadüzenetként" értelmezné.

Természetesen a NATO-bővítés ellenzőinek igazuk volt, de elvesztették a harcot, és a NATO kelet felé vonult, ami végül megelőző háborúra provokálta az oroszokat. Ha az Egyesült Államok és szövetségesei 2008 áprilisában nem mozdultak volna meg Ukrajna NATO-csatlakozása érdekében, vagy ha a 2014 februárjában kirobbant ukrán válság után hajlandóak lettek volna Moszkva biztonsági aggályainak eleget tenni, ma valószínűleg nem lenne háború Ukrajnában, és a határai úgy néznének ki, mint függetlenségének 1991-es elnyerésekor.

A Nyugat kolosszális baklövést követett el, amiért ő és sokan mások még mindig nem fizettek meg.

 

Mélyreható, alapos és tisztázó jellegű elemzés.

Mearsheimer munkájának egyik legnagyobb érdeme, hogy kiszabadít bennünket a mindennapi hírözönből, a politikai hamisbeszédek világából, és újra visszatérhettünk a logika szabályaihoz.

Ha annak idején George Kennanre, Nicolas Sarkozyre hallgattunk volna, akkor ma nem lenne háború Ukrajnában.

Azoknak pedig, akik szerint „árulás”, ha valaki nem a kijevi, vagy a főáramú értelmezéseket erősíti, Mearsheimer szavaival üzennék:


„Először is, megpróbálom megjósolni a jövőt, ami nem könnyű feladat, hiszen egy bizonytalan világban élünk. Ezért nem állítom, hogy az igazságot ismerem; sőt, egyes állításaimról bebizonyosodhat, hogy tévesek. Továbbá, nem azt mondom, hogy mit szeretnék, ha megtörténne. Nem drukkolok sem az egyik, sem a másik oldalnak. Egyszerűen csak azt mondom el, hogy szerintem mi fog történni a háború előrehaladtával. Végül, nem igazolom az orosz viselkedést vagy a konfliktusban részt vevő bármelyik állam cselekedeteit. Én csak magyarázom a tetteiket.”


 

Kapcsolódó cikkünk:


2 375 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page