top of page

Prof. Tanka Endre: A mérgező művi élelmezésre való globális átállításról


Eredeti cím:

Prof. Tanka Endre: Az MTA véleménye a világélelmezés több évezredes modelljének a szintetikus (művi, mesterséges) élelmezésre való globális átállításáról

(Megjegyzések prof. Popp József levelező akadémikus előadásához)
Prof. Popp József levelező akadémikus 2022. XI. 16-án az MTA nagytermében „Vegahús és laborétel – alternatív élelmiszerek előállítása címmel tartott előadást, amely megtekinthető az MTA You-Tube csatornáján. Az előadó a mondanivalója lényegét (fülszöveg) az MTA honlapján a következőkben összegezte:


„A globális népességnövekedés továbbra is populációs bombát jelent, ezzel szemben a Föld biokapacitása korlátozott. A növekvő élelmiszer-szükséglet földhasználat-változáshoz, többek között erdőirtáshoz vezet, az erdő helyét mezőgazdasági tevékenység, elsősorban marhatartás, valamint pálmaolaj- és szójatermelés váltja fel. Mindez jelentősen hozzájárul a globális klímaválsághoz: az emberi eredetű globális üvegházgáz-kibocsátás több mint harmadáért élelmiszer-ellátási láncok felelnek, főleg a fosszilis energia növekvő felhasználása miatt.

Számottevő azonban az állattenyésztés metánkibocsátása is, aminek oka, hogy a világ fejlett országaiban az élelemfogyasztási szokásokban meghatározó szerepet tölt be az állati fehérje. Hogyan kell megváltoztatni a globális élelmiszer-termelést a fenntarthatóság érdekében? Milyen alternatív fehérjeforrások közül választhatunk? Hús-e a vegahús, az air protein vagy a laborhús? A vega és laborhús előállítása valóban kisebb ökológiai lábnyomot hagy, mint a hagyományos hústermelés?”

Az előadó ezekben a fontos kérdésekben ígér tudományos eligazítást.


A fenti előadás nem az MTA köztestületi állásfoglalása, amire ebben a témában – belátható időn belül – aligha kerül sor. (Nem olyan politikai súlyú, közvetlen létérdeket érint, amivel a tudós testületnek – a tudományos tisztázás és a politikai döntéshozatal megkönnyítése végett – itt és most kellene szembesülnie.) Ugyanakkor az előadó hitelessége és szakmai elismertsége az agrár-közgazdaságtan oldaláról épp egy közös akadémiai álláspontot alapoz meg. Ugyanis nem valószínű, hogy ugyanennek a témának a multidiszciplináris felvetése (az MTA egyes illetékes osztályainak a véleményén alapuló testületi állásfoglalás) az előadással ellentétes értékelésre vezetne. (A GMO-kérdéskörben az MTA nem emelt vétót, és a szintetikus élelemnél – ami mellett az ENSZ és a WHO is kiáll – aligha merülhet fel az egészségügyi kockázatok címén az elutasítás.) Popp J. az Agrár-közgazdasági Tudományos Bizottság tiszteletbeli elnöke és a Körforgásos Gazdaság Osztályközi Állandó Bizottságának az elnöke. Ezért amikor a szintetikus élelmezésről ugyan nem az MTA nevében szól, hanem saját véleményét fejti ki, nyilvánvaló, hogy azt alátámasztja az általa képviselt akadémiai szervek szakmai nézetazonossága is.


Az előadó hangsúlyozza: a művi élelem elfogadása az érdekütközések miatt éles vitatéma, amelyben ő nem foglal állást. (Az érdekellentét gyökere ­– szerinte – a „hús-lobbi” önző profitharca, ami a takarmánytermesztő gazdák földhasználati súlya alapján társadalmi támogatást élvez. Vagyis sokan ezért utasítják el a művi élelmezést.) Popp J. kiemeli: az ütköző nézetek egyike mellett sem kötelezi el magát, hanem e helyett előadása a tárgyi (társadalmi–gazdasági és természeti) valóságot tárja fel.


Így a tudomány bizonyítékai alapján mindenki ésszerű következtetéssel beláthatja, hogy bolygónk és a földi lét fennmaradásához elkerülhetetlen az emberiség számára az „alternatív élelmiszerek előállítása.”


Az eltérő vélemények iránt a nyitottságát az előadó azzal is jelezte, hogy előadása végén Aszódi János moderátorral beszélgetett, és lehetővé tette a hallgatóság részéről néhány kérdés felvetését, amelyekre válaszolt.

Az egy órát meghaladó, power point technikájú – statisztikai adatok tömegével kísért – előadás részletes tartalmi ismertetése meghaladja a recenzió lehetőségeit. Azt hitelesen maga a szerző teljesíthetné, ha arról tanulmányt ír. A lényege viszont e nélkül is egyértelmű, aminek a megragadását megkönnyíti az előadás szerzői fülszövege.


A következőkben – kritikai megjegyzésként – felsorolunk több alaptényt és összefüggést. Ezek – szerintünk – felülírják azt az elvárást, hogy a szintetikus élelmezést a világ népessége korszerű, globális élelmezési modellként, egyetértően fogadja el, mert ez a fennmaradásához szükséges. Ennek, az előadás menetében, ellentmondanak a következők:


1/

Az előadás a szintetikus élelmezés körét leszűkíti a vegahúsra és a laborételre. Ez önkényes megközelítés, ami az „alternatív élelmiszerek” valós kínálatától eltekint, holott annak meghatározó tartalmát a GMO-technikákkal létrehozott, fehérjepótló készítmények adják, főleg rovarok, kukacok és GMO-növények feldolgozásával. A művi élelmet a fogyasztók döntően épp az ilyen fehérjeforrások egészségügyi ártalmai miatt utasítják el.


Pl. B. Gates egyik alapítványa egy dél-afrikai céggel milliárdnyi légyből napi 22 to kukacot állíttat elő. Ezt a piac nem fogadta el emberi élelemként, ezért azt a művi csirke- és halhús gyártásánál hasznosítják. A 2020 nyarán indított „Breakthrough Bros” program a Biomilq céggel (GMO és DNS technikákkal) művi anyatejet gyártat. Az előállító már a művi tojás sikerét állítja, stb.


2/

Az előadó a hagyományos fogyasztói minták természetes reakciójának tartja a vegahússal és a laborételekkel szemben felmerült aggályokat, amelyeket szerinte idővel – a megismerés és a megszokás folyamatában – felvált az elfogadás. A minden újtól való idegenkedés emberi természetünkből ered, amit azonban a fejlődés (esetünkben a 4. ipari forradalom és a digitális jövő) sikerrel leküzd az ésszerű alkalmazkodásunkkal. Ez a „csúsztatás” kisiklatja a művi élelmezés elutasításának a valós okait. Ezek ugyanis az előadással leszűkített művi húspótlókra is fennállnak, ugyanakkor a teljes körre, a szintetikus élelmezés egészére érvényesek. Az előadás azonban ezt a kérdéskört elkerüli és teljesen figyelmen kívül hagyja.


A művi élelem két lényeges okból elfogadhatatlan az ember természetes (szerves) táplálékának a leváltására.

 • Egyrészt nincs valós beltartalmi értéke, ami miatt alkalmatlan arra, hogy megfelelő humán táplálék legyen.

 • Másrészt gyakran mérgező hatásokkal és egészségügyi kockázatokkal jár, amelyek kizárják az élelmiszerbiztonságot.

a/

Pl. prof. Frédéric Leroy (nemzetközi táplálkozástudományi szakértő, Vrije Universiteit Brussel, Adele H. Hite, Ronin Institute for Independent Scholarship) figyelmeztet: a művi élelem fogyasztási kényszere gyilkos következményekkel járhat. Hiába törekszik B. Gates (a Leroy által felsorolt technikákkal, vitamin és élelmiszer adalékokkal) a művi élelem feljavítására, a többszörös feldolgozással járó vegyszer-terhelések mérgező hatásait nem szűntetheti meg. E miatt már most is „..a világon évente 11 millió ember hal meg az ultra feldolgozottságú élelmiszerek túlsúlya és a teljes értékű, védő élelmek hiánya miatt, ami az ilyen szinten feldolgozott élelmiszert a világon az első számú gyilkossá avatja.” (Idézi R. Kennedy: Bill Gates and Neo-Feudalism: A Closer Look at Farmer Bill. The Defender, 02/04/21)

Ld. Leroy egyik előadását: The Place of Meat in Dietary Policy: An Exploration of the Animal/Plant Divide (International Congress of Meat Science and Technology Review Papers, Jul 18, 2020). Ugyanakkor nő a bizonyítékok száma, ami leleplezi: ezek az ipari gyártású művi élelmek súlyosan károsítják az egészséget, többször mérgezőek, a gyermekeknél pedig hiperaktivitást és súlyos figyelemzavart okoznak. (Ld. pl. Nate Seltenrich: Synthetic Dyes in Popular Kid’s Food Linked to Hyperactivity, Learning Disorders. in: The Defender. Ld. hasonló kritikára Stacy Malkan: Bill Gates’ Scary Recipe for How to Feed the World. The Defender, 06/02/21.)


b/

Egy szerző a művi hamburgerről írja a Beyond Meat projektnél: „a ’lehetetlen élelmeket’ (Impossible Foods) valójában ’lehetetlen találmányoknak’ (Impossible Patents) kell nevezni. Ez (t. i. az új hamburger) nem étel, hanem egy szoftver, szellemi tulajdon, 14 szabadalom, ténylegesen mindegyik egy-egy darabja a ’lehetetlen hamburgernek’. (Mi magyarok inkább „ehetetlennek” mondanánk ezt a művi élelmet.) Az IFood a legközelebbi gyilkoló szerkezet. Csak ízleld meg. Ez inkább Bill Gatesnek való, a szuper feltalálóinak.” (Setz Itzkan, in: Soil4Climate)


c/

Sara Keough (táplálkozástudományi szakértő és az Understanding AG tanácsadója) háromrészes tanulmányban dolgozta fel a művi élelmek élettani hatásvizsgálatát és bizonyított egészségügyi kockázatait.

Ld.: ▪ 1. részA növényi alapú húsok térnyerése és az állattenyésztés felszámolásának küldetése (Artificial Animals – Part 1 The Rise of Plant-Based Meats and the Mission to Eliminate Animal Agriculture) ; ▪ 2. rész A feldolgozott növényi fehérjék rejtett veszélyei ; ▪ 3. rész – Élelmiszer-adalékanyagok és a szója leghemoglobinnal kapcsolatos vita. (Ld. mind a hármat https://understandingag.com › artificial... stb. és az Organic Consumers Association honlapján.)


A szakértői elemzés lényege: a B. G. gyártotta műhúsok a fogyasztás élettani kockázatainak a feltárását eleve gátolják és meghamisítják azzal, hogy az értékelés csak a termék kalória- és makro tápanyag-tartalmát veszi figyelembe, viszont kizárja a hozzáadott adalékanyagok és vegyszerek összetevőinek a hatásvizsgálatát.


Pl. a szója- vagy borsófehérje a leggyakrabban felhasznált alapanyag, miközben a GMO szójában lévő leghemoglobin – több mint 80 év tudományos bizonyítékai alapján – ilyen mennyiségben, amivel az ember a természetben nem találkozhat, súlyos egészségügyi ártalmakkal jár. A szója hő-feldolgozása egyes anti-tápanyagokat nem tud lebontani. Pl. ilyen a lektin, a fitoösztrogén, a goitrogén, a fitinsav, stb. és a tápanyagellenes vegyületek közül a legveszélyesebb az élelmiszer-aquaporin. Mindezek rákos, hormonális, autoimmun, neuro- gyulladásos, neuro-degeneratív, stb. betegségekhez és az immunrendszer leépüléséhez vezethetnek. (Az aquaporin – mint más anti-tápanyagok is – az emberi agy AQP4 fehérjéihez hasonlít, és amikor az immunrendszer fellép ellene, az agyszöveteket is megtámadhatja.)


Sara Keough bizonyítja: a „növényi alapúnak” hirdetett műhúsoknak a növényekhez semmi közük, mert ezek helyett fehérje izolátumokból, szintetizált tápanyagokból, feldolgozott (telítetlen zsírokban gazdag, oxidált) növényi olajokból és számos adalékanyagból állnak. Ezek közül az egészséget károsító, legfőbb veszélyforrásokat az élesztőkivonat (mononátrium- glutamát, az ismert neurotoxin), a tenyésztett dextróz, a módosított élelmiszerkeményítő, a metilcellulóz (ami a gyomor bélrendszer gyulladásának kiváltója és összefügg a vastagbélrák kialakulásával), továbbá a „természetesnek” mondott aromák jelentik.


d/

A leghemoglobin súlyos mérgező hatásait a B. Gates által irányított művi élelemgyártás a – nem cáfolható tudományos bizonyítékok és hatósági tiltások ellenére – nem veszi figyelembe, hanem töretlenül végrehajtja az Új Világrend (NWO) „élelmiszer forradalmának” diktátumát. Ennek egyik példája az Impossible Burger forgalmazásával kipattant nemzetközi botrány.


Az ügy lényege: ez a piacvezetőnek tervezett műhús a fogyasztásra az USA FDA-tól (Food and Drug Administration: élelmezési és gyógyszerfelügyelet) csak előzetes hatásvizsgálat alapján kaphatott engedélyt, ami tanúsítja az egészségi kockázatok kizárását. A gyártó cég ezt a saját kutatóival végeztette el, akik a műhúsban használt adalék (GMO SLH) hatásait patkányok táplálásával folytatott kísérletekben vizsgálták. Ezek viszont – a várakozásokkal ellentétben – az adalékanyag rákkeltő hatásait igazolták, amit a molekuláris genetikus kutatók tudományos közleményben nyilvánosságra hoztak. (Ld. Michael Antoniou, Ph. D.: „Rat Feeding Study Suggests the Impossible Burger May Not Be Safe To Eat” /A patkány-táplálás tanulmánya felveti, hogy az IP Burger fogyasztása nem biztonságos./ in: GMO Science. Idézi Sara Keough Part 1)


A „statisztikailag szignifikáns, potenciálisan káros hatások” lényege: ▪ a testtömeg gyarapodás csökkenése, ▪ a táplálékfogyasztás súlygyarapodás nélkül növekedése, ▪ a vér kémiai megváltozása: vérszegénység és/vagy csontvelő-károsodás jele, ▪ csökkent véralvadási képesség, ▪ csökkent foszfatáz szint (alultápláltságra és/vagy cöliákiára utalhat), ▪ vér albuminszint növekedése (az akut fertőzés vagy szövetkárosodás jele), ▪ a növekvő káliumszint (vesebetegség jele), ▪ alacsony vércukorszint és klorid szint, ▪ a vérglobulin szint emelkedése (gyulladásos betegség és a rák jelzése.)


A hatásvizsgálat alapján az FDA előbb az engedélyt megtagadta, majd – a cég sikeres jogi lépéseire – megadta. A jogvitában az Élelmiszerbiztonsági Központ (CFS) képviselte a fogyasztók közérdekű védelmét, kiemelve: „..nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy ez, a több millió ember által fogyasztott színezőanyag biztonságos.” Mindez nem gátolhatta meg az Impossible Burger nyomulását, majd diadalmenetét. B. Gates médiauralma és a nemzetközi intézményeknél őt megillető „kézi vezérlés” már 2018-ban elérte, hogy a New York Times ezt a művi ételt a legjobb ízű növényi hamburgerek közé sorolta és ugyanabban az évben az ENSZ a legmagasabb környezetvédelmi kitüntetést, a „Föld Bajnokai” díjat adta át az Impossible Foods és a Beyond Meat művi húsok gyártóinak.


e/

A művi élelmiszer gyártása szükségképp összefügg a GMO-termesztéssel járó mérgező növényvédő szerek talajpusztító és az ember egészségét roncsoló következményeivel is, különös súllyal a glifozát szerepére.

A géntudós Pusztai Árpád már közel két évtizede figyelmeztetett: a glifozát a legkárosabb növényvédő vegyszer, amelytől az ember és az élővilág hasonlóan nem szabadulhat meg, mint a DDT-től. A hiteles előrejelzés, sajnos, mára valóság lett. Francia kutatók 2022. januárban közzétett kutatási eredményei szerint a glifozát a francia népesség 99 százalékának a vizeletmintáiban kimutatható, éspedig nagyobb arányban a férfiak, a fiatalok és a mezőgazdák esetében. (Daniel Grau et alt.: Quantifiable urine glyphosate levels detected in 99% of the French population, with higher values in men, in younger people, and in farmers. Environmental Science and Pollution Research 2022. I. 12.) Ez az első felmérés, ami Európában egy ország teljes népességére kiterjedt. Nyilvánvaló: a globális vizsgálatok hasonló arányokat mutatnának.

B. G. művi élelme a GMO szóját hasznosítja, amit viszont több mérgező növényvédő szerrel és főleg a glifozáttal együtt termesztenek. Több szójaminta, amit az USDA /USA Agrárminisztérium/ Pesticide Data Program vizsgált, 14 toxin-maradványt mutatott ki, köztük a glifozátot. (Ez – többek közt – bizonyítottan rákkeltő és az immunrendszert rombolja.) B. G. cégének szintetikus húsutánzatai pedig – a laboratóriumi mérések szerint – a glifozátszint 11-szeresét tartalmazzák más piaci termékekhez képest.


f/

A fehérjepótló rovarállomány (tücskök, bogarak, legyek, termeszek, lisztkukacok, stb.) élelmezési célra való szintetikus feldolgozása sok emberben (akiktől idegen a néhány földrészen hagyományos rovarfogyasztás) undort, ellenérzést, rosszullétet és kategorikus elutasítást válthat ki. Ennél is fontosabb ennek az „élelmiszer kínálatnak” a valós élettani hatása. Egy lengyel kutatócsoport részletesen megvizsgálta azt a „rovar-farm készletet”, ami B. Gates élelem-kínálatának az alapanyaga és amit az EU rendeletei (tehát a tagállamokra kötelező szabályozói) is alkalmasnak minősítettek kereskedelmi forgalmazásra és emberi fogyasztásra. A kutatás bizonyítja: ezeknek a rovaroknak a 81 %-a olyan parazitákat hordoz, amelyek 23 % -a az emberre is patogén, magyarán súlyosan fertőzők, és az ember szervezetébe jutva életveszélyt jelentenek. (Ld. ZUK-Gołaszewska, K. et alt. : Edible Insect Farming in the Context of the EU Regulations and Marketing—An Overview. Insects 2022, 13, 446. Published: 7 May 2022.https://doi.org/10.3390/ insects13050446)


Több kutatás megállapításai a rendszeres rovarevés más veszélyeire is figyelmeztetnek. Így a rovarok kitin tartalma az embernél allergiát vált ki és erős gyulladást okoz. (Ld. a Kaliforniai Egyetem állatkísérleteit, amelyek a belélegzett kitinnek való kitettség alapján felvetették, hogy egyesek érzékenyebbek lehetnek az asztmára. Egy másik tanulmány kimutatta, hogy a rovarok ugyanúgy képesek allergiás reakciót kiváltani, mint a rákfélék, pl. a garnélarák, ami gyakori allergén. (A rovarok és a rákfélék egyaránt ízeltlábúak.) További tény, hogy sok rovar bomló anyagokkal, pl. emberi hulladékkal, állati tetemekkel, rothadt élelmiszerekkel és más baktériumforrásokkal táplálkozik. Emiatt a vadon fogott rovarok evése különösen kockázatos az ember terhére. A rovarokban több olyan baktérium is van, amelyek az embert megbetegítik. Pl. a Campylo bacter és az E. coli.


Mivel a rovarokat nemcsak őrleményként, hanem gyakran egészben fogyasztják, ez fokozza a kitettséget az embernél a peszticidek és a nehézfémek által okozott vegyi szennyeződésekre. (Ld. dr. Joseph Mercola közlését, LifeSiteNews.com CANR. MSU.edu) A rovarfehérje ipar nyomulását mind ez egyáltalán nem hátráltatja: 2027-re a termelés 3,3 mrd dollár értékre felfuttatását tervezik. (Nigériában és Zimbabwében – ahol a 7–11 év közötti, az éhínség közelébe került kisiskolás gyerekeket a kísérlet 1 éven át mopán férgekkel /ezek hernyók/, poloskákkal, katona-legyekkel és termeszekkel táplálja – az egyetlen könnyítés az, hogy ezeket őrleményként keverik a „katona-lisztbe”, vagyis nem az eredeti állagukat kell szétrágni. Az NWO hasonló értékmintát tervez Európa számára is. Így a rovarfarmok már a francia Burgundiában is megkezdték a termelést, ami hamarosan más államokban is megindul.)


Ezek szerint nem cáfolható: az „alternatív élelmiszerek” előállítása – amelyeknek meghatározó része a rovar-kínálat is – nem számol az élelmezésbiztonság követelményeivel és súlyos egészségromboló hatásokkal, kockázatokkal jár.


3/

Az előadás a művi élelemre áttérés szükségszerűségét azzal indokolja, hogy a túlnépesedéssel járó többlet élelmezési igényt a Föld eltartó képessége már nem elégítheti ki, miközben a mezőgazdaság és állattenyésztés földhasználata a szükséges többletet az élővilág pusztításával állítja elő (erdőirtások), ez a folyamat pedig az üvegházgázok (CO2 és metán) légkörbe kibocsátását növeli, ami elmélyíti a globális klímaválságot.


Ennek a magyarázatnak a magvát a világ először Thomas Malthus 18–19. századi népesedés-elméletéből ismerte meg, míg az új évezredben annak a korszerűvé tett stratégiájával kell szembesülnie. (A modernizációs elem a háttérhatalom leleménye, a „klíma vészhelyzet” kimunkálása és kezelésének a modellbe építése.) Az Új Világrend (NWO) – kezdetben még rejtőzködő – képviselői ugyanis több mint 40 éve a georgiai gránit építmény „jelzőkövein” meghirdették az NWO „tízparancsolatát”, amelynek első tétele szerint a világ népességét 500 millióra kell csökkenteni, mert ez felel meg bolygónk eltartó képességének. (Bogár László elemzései ezt a csökkentési arányt a mai népesség 99 százalékára teszik.) A „népesség-szabályozás” végrehajtását az NWO „Great Reset” programmal kimunkált szabályozói 2020-tól megkezdték és az NWO intézményi rendjének működtetésével azt 2030-ig kívánják befejezni.


Nem túl szerencsés, ha az MTA tudósai a világélelmezés – általuk szükségesnek talált – paradigmaváltását az NWO parancsuralmi diktátumának az ideológiájára alapítják, mert ez az alapvetés ronthatja a pártatlanságuk és tudományos függetlenségük hitelét. De ezen túl is, az adott esetben az előadásnak ez – az axiómaként jelzett, tudományos evidenciát jelentő – tézise a tartalmában nem egy szempontból tévesnek tűnik és alaposan cáfolható. Mégpedig a következők miatt:


a/

Több tudományterület bizonyítja: a világ népességszáma és a bolygó eltartó képessége („biokapacitása”) között nincs lineáris oksági összefüggés, vagyis a növekvő népesség jelentős hányadánál az élelemhiány (az elégtelen táplálkozás és/vagy éhezés) nem természeti (ökológiai) és gazdasági törvényszerűségből ered, hanem társadalmi–politikai okok következménye. A meglévő erőforrások és a létrehozott javak szélsőségesen egyenlőtlen, torz elosztásából áll elő. (Disequlibrium.) Miközben a Föld javainak több mint a fele 6–8 ember tulajdona (vagyona), a javak maradék felén nyolcmilliárd ember osztozik. Ezek közül viszont egyre növekvő, hatalmasra duzzadt arányú a nincstelenek hányada (a szegénység és mélyszegénység miatt), akiket a tőkeuralom teljesen kizár az elsajátítás életteréből. Ha a tőkehatalom kizárólagos elsajátítási uralma megszűnne (vagy fellazulna) és az elosztás aránya a nyolcmilliárd ember javára lényegesen megváltozna, úgy a Föld a mai népességszámnál is jóval több ember számára képes megfelelő élelmet és életminőséget biztosítani.


Persze, az elsajátítás és az elosztás közti rendszerkapcsolatokból ez csak az erősen sarkított, általános összefüggés, aminek a soktényezős, összetett valósága ennél jóval bonyolultabb. A kiindulóponthoz látni kell, hogy az NWO uralmi elitje a „Nagy Visszaállítás” jövőjében is a saját, kizárólagos oligopóliumát kívánja létrehozni és fenntartani a maga javára: az elsajátítással. (Max Weber képletében az utóbbi fogalma: „egy kifelé zárt társadalmi kapcsolat, ami kizárólag a benne résztvevők számára biztosítja az értékeknek és hasznos javaknak a ’sajáttá tételét’, monopolizálását.”) Ami az élelemszerzést illeti, a világ népessége minden földrészen az adottságai és hagyományai alapján évezredek során fejlesztett mezőgazdasági kultúrájával az önellátását képes fenntartani, ha azt nem semmisíti meg a tőkeuralom profitszerzése és intézményi diktatúrája. A megmaradás és önellátás egyik alapfeltétele – többek közt – a természet-közeli, ökológiai gazdálkodáshoz visszatérés, ami a talajfenntartó, műtrágya- és vegyszermentes földműveléssel védi a termőföldet és a talaj élővilágát, az edafont a pusztulástól, miközben egészséges élelmet és tiszta ivóvizet nyújt az embereknek.


b/

Alaptalan és félrevezető az az állítás, amely szerint a „populációs bomba”, a hatványozódó népességszám kényszerű kezelése vezet a természetpusztításokkal járó többlet-földterület szerzéséhez és ezzel az élelmezési igények kielégítéséhez. Ezt az előadás példája – az amazóniai esőerdők irtásával nyert földeken a marhatartás, pálmaolaj- és szójatermelés – egyáltalán nem támasztja alá, ellenkezőleg, cáfolja. Egyrészt ugyanis az erdőirtással nyert „többlet-termékkör” nem alapvető élelmiszereket nyújt és főleg nem az átlagfogyasztók vagy a szegények szükségletét fedezi, hanem – a tőke nyereségtöbbletét biztosító – luxusigényeket elégít ki. (A szegények és az éhezők a marhahúshoz hozzá sem juthatnak, de nincs „keresletük” a GMO szójára sem.) Az is bizonyított, hogy ez a földhasználat „tiszavirág életű”, nem adhat tartós élelemforrást. Az erdőirtással szántóvá vagy legelővé tett föld rövid időn belül kimerül, terméketlenné válik, mert az esőerdők talaja (a sajátos ökoszisztéma következtében) csak a saját életközösségét tudja táplálni, de tartós földművelésre alkalmatlan. (Ezt már az 1960-as évektől a nemzetközi tekintélyű ökológus akadémikus, Balogh János erdőtalajoknál végzett talajzoológiai kutatásai tárták fel.) Másrészt – és ez a lényeg – az olyan földszerzés, amely természet- és környezetpusztításhoz kötődik, nem az élelmiszertermelést szolgálja, hanem a tőkeuralom globális földrablásainak az egyik típusa.


A földrablás – amelyről a főáramú média és a neoliberális gazdaságtan tudni sem akar – a világban régóta jelen van és folyamata az ezredfordulótól felgyorsult. Ez gyűjtőfogalom („land grabbing” és „land rush” /földroham/), ami a talaj-, a víz- és a „zöldrablást” /a kapcsolódó környezeti elemek elsajátítását/ egyaránt jelenti. Megjelenésében a „karvalytőke” jogellenes (olykor a törvényesség látszatával álcázott) tevékenysége, amely a helyi gazdálkodó közösségeket megfosztja a föld, az édesvíz-készletek és az energiaforrásaik birtoklásától, hogy azokat a globális tőkeszerveződés részére az élelmezési világ-oligopólium létrehozásához biztosítsa. A gazdasági célja mellett lényeges az uralmi rendeltetése. A föld ugyanis természetföldrajzi tárgya az állam szuverenitásának (föld nélkül nincs állam, de a földről való nemzeti önrendelkezés nélkül valós államterület sem lehet.) Emiatt a földrablásoknak – a tőkegyarapításon túl – döntő feladata, hogy a földalap elsajátításával (ami az NWO rendszerében már nyíltan is az uralmi elit kizárólagos tulajdona lesz) a nemzetállamot (annak helyi közösségeit és polgárait) végleg megfossza a saját államterületük földjétől (annak a tulajdona, használata és a védelme fölötti rendelkezéstől).


Mivel a földrablás átgázol az alapvető emberi jogokon (az Emberi Jogok Európai Egyezményén és az EU Alapjogi Chartáján), 2016-ban az EP Emberi Jogi Albizottsága az EB részére olyan stratégia cselekvési programját dolgozta ki, ami az EU összes közösségi politikájába és minden nemzetközi szerződésébe beépíti – a földrablások miatt előállt sérelmek jövőbeli kizárása és orvoslása végett – az alapvető emberi jogvédelmi követelményeket. (Ez – mivel az EP csak javaslattevő testület, de kötelező jogot nem alkothat – nem valósult meg.) Az NWO médiauralma a földrablások kérdéskörét a nyilvánosság elől „száműzi”, ezért legalább két tényre célszerű figyelni. Egyrészt a földrablások globális mértéke jelentős és növekvő arányú. (Már 2011-ben – az Oxfam és a FAO független szakértőinek hiteles becslése szerint – 227 millió ha volt, ami az EU termőterületét (184 millió ha) meghaladja. Ebben az adatban nem szerepel az orosz és ukrán földrablások területe. B. Gates – miközben az NWO stratégiája a „köznép” bármely tulajdonát megszünteti /ld. „nem lesz semmid és boldog leszel!”/ – újabban negyedmillió ha földet vett, és az USA legnagyobb földesura.)


Másrészt a földrablások nem korlátozódnak a „klasszikus”, Európától távoli földrészekre (Latin-Amerika, Délkelet-Ázsia és Afrika – az utóbbi kontinensre jut 60%), hanem – a puha diktatúra szelídebb eszköztárával – atipikus területük nyílt Európában is. (Ld. Tanka Endre: Korunk földkérdése, létünk a tét. Földrablások a világban és magyar földvédelem. 4 Pont Nyomda Kft, Eger, 2018. 86–102.o.) Ugyanakkor a földrablás – az NWO-stratégia vetületében – egyik fontos eszköz az Új Világrend végcéljának a megvalósításához. Ez ugyanis az új, digitális rabszolgatársadalom létrehozása, amihez meg kell szüntetni a mezőgazdaságot, mint élelemforrást és helyette – a földalap kizárólagos uralmával – művi élelmezést kell működtetni, ami az NWO uralmi elitjének az oligopóliuma.


c/

Az előadás tudományos evidenciaként épít arra a tételre, hogy „az emberi eredetű globális üvegházgáz-kibocsátás több mint harmadáért az élelmiszer-ellátási láncok felelnek”, ami nemcsak a mezőgazdaság bűne, hanem abban részes az állattenyésztés metánkibocsátása is. A tétel alapja az, hogy a klímakatasztrófát – a Föld „üvegháztartása” miatt – a CO2-kibocsátás növekedésével járó légköri hőmérséklet emelkedés okozza. Ez a – szinte vallási dogmává kövesedett – állítás azonban a tudomány mérlegén 2007 óta erősen megbillent és mára hiteltelenné vált. Miskolczi Ferenc – hosszú időn át sikeres NASA kutató – korszakos felfedezése bizonyította elsőként a világnak, hogy a Föld üvegháztartása a CO2 kibocsátástól függetlenül állandó, emiatt pedig a CO2-üvegházhatás és a globális felmelegedés ok–okozati szinten összekapcsolása tudománytalan. (A bizonyítás lényege: ha a levegő CO2 tartalma növekszik, akkor a levegőben lévő vízgőz fokozott mértékben csapódik ki és hullik le csapadék formájában. Ily módon a levegő vízgőztartalmának csökkenése kiegyenlíti a többlet-CO2 üvegházhatást növelő hatását. Ez azt is jelenti, hogy ha bármilyen eredetű /természetes vagy embertől származó/ és mennyiségű CO2 és metán kerül a légtérbe, az nem tudja annak hőmérsékletét növelni.) Szarka László akadémikus pedig 2008-ban egy más utat bejárva jutott a Miskolczi-paradigmával azonos következtetésre: a globális környezeti problémák függetlenek a globális átlaghőmérséklet alakulásától, ezért a légköri CO2-kibocsátás csökkentése tévút.


Már Miskolczi figyelmeztetett: a CO2-kibocsátás és a légköri felmelegedés közti oksági összefüggés hiányából következik, hogy „…nyilvánvaló a CO2-kibocsátás csökkentésére kifejtett nemzetközi és hazai erőfeszítések teljes értelmetlensége. Amennyiben a globális felmelegedés bizonyítottan létezik és mértéke bizonyítottan káros az emberiségre, akkor továbbá nyilvánvaló az ilyen irányú kutatásokra rendelkezésre álló amúgy is szűkös anyagi és technikai erőforrások átcsoportosításának szükségessége, a melegedés valódi okainak a feltárására.” ((Ld. Szarka László: Magyar versenyelőny, ne herdáljuk el! /A szerző ajánlása Miskolczi F.: Az éghajlat önszabályozása c. könyvéhez. 2021. V. 21./)


A Miskolczi-paradigma igaza mellett – saját kutatási területük bizonyítékai alapján – már 31 ezer független klímatudós állt ki és nemzetközi összefogásuk a CO2-kibocsátás megszüntetését célul tűző klímazsarolás feladását követeli az NWO stratégiájától. A szerveződés első lépése 2019-ben egy független alapítvány, a Climate Intelligence (CLINTEL, vagyis Klímaintelligencia) létrehozása volt, amelyet a hiteles éghajlati tudomány és klímapolitika támogatására Guus Berkhout geofizikus professzor és Marcel Crok tudományos újságíró alapítottak. A CLINTEL kezdeményezésére 1400 klímatudós 2022 nyarán Világ-éghajlati Nyilatkozatot (World Climate Declaration: WCD) tett közzé. Ennek fő üzenete: nincs éghajlati vészhelyzet!


A tézisei négy pontban összegezhetők:

 • a globális felmelegedés tény, de nem válság;

 • a globális felmelegedésnek nagyrészt természeti okai vannak;

 • a nagyobb légköri CO2-koncentráció áldást jelent, és végül

 • az éghajlati intézkedéseknek az alkalmazkodásra kell összpontosítaniuk.

A WCD – többek közt – kiemeli: „meg kell szabadulnunk a kiforratlan éghajlati modellekbe vetett naiv hittől. A jövőben a klímakutatásnak lényegesen nagyobb hangsúlyt kell fektetnie az empirikus bizonyítékokra. A WCD aláírói hangsúlyozzák: „.. ellenezzük a 2050-re javasolt káros és irreális, nettó nulla CO2-kibocsátási politikát.”


Az újabb felmérések megdöntötték azt a – média által sulykolt – állítást, hogy a klímatudósok 99 százaléka egyetért a CO2-kibocsátás miatt előállt légköri felmelegedés tényében és az így kialakuló klíma vészhelyzetben. Ezzel szemben bizonyított, hogy 2022 végén a klímatudósok 41 százaléka ezt a tudománytalan, hamis feltevést nem fogadja el, a klímaváltozást döntően természeti okokkal magyarázza és tagadja a klíma vészhelyzetet. (Ld. Jask Hellner: Here’s what climate activists don’t want you to know: the science /Itt van az, amit a klímaaktivisták nem akarnak a tudomásodra hozni: a tudomány/ LifeSite, Dec 1, 2022.)


<> További források: Consensus? Poll finds 41% of climate scientists don’t buy ‘climate change’ / Egyetértés? A közvélemény-kutatás szerint a klímatudósok 41 %-a „nem vevő” a „klímaváltozásra”/ Consensus? Poll finds 41% of climate scientists don’t buy ‘climate change’/ (ClarkCountyToday.com, 19 Nov, 2022.) 
<> Egy másik cikk kifejti: ezek a tudósok „nem hisznek a katasztrofális klímaváltozásban.” (Chris Morrison: 41% of climate scientists don’t believe in catastrophic ‘climate change,’ major new poll finds. 14 Nov, 2022. American Thinker.) 
<> A felmérő tanulmány: the Heartland Inst. Climate Change Study Summery Report, Oct 2022, the Fairleigh Dickinson Univ. Poll. Pdf.

Ha az üvegház-gázok légköri hőmérsékletet befolyásoló hatásának a vitáját a politikai diktátumon és a hatalmi érdekérvényesítésen felül emelkedő tudomány döntheti el, úgy nyilvánvaló: annak, hogy a szarvasmarhatartás együtt jár az állati eredetű metán és dinitrogén-oxid kibocsátásával, semmi köze nincs a földi légkör hőmérsékletéhez. Amikor tehát az előadás azt állítja, hogy „…az állattenyésztés metánkibocsátása jelentősen hozzájárul a globális klímaválsághoz”, ezt az NWO háttérhatalmától független tudomány nem támasztja alá, hanem meggyőző érvekkel cáfolja.


4/

Az előadás címében az „alternatív élelmiszerek előállítása” szerepel és az előadó többször is megerősíti: itt a művi (szintetikus) élelem olyan kínálatáról van szó, amelynek az elfogadása a fogyasztó döntésétől függ. A mai fogyasztói minták három típusát különbözteti meg és elemzi. (Felfogásában ezek a „húsimádó”, a vega, és a vegetáriánus minták.) Nem tér ki arra, hogy az étkezési minta eldöntése és a fenntartásához való ragaszkodás mennyiben emberi jog, ill. milyen alkotmányos védelmet élvez, de hangsúlyozza: ezeket tiszteletben kell tartani. Ugyanakkor nem hallgatja el azt a véleményét, hogy a hagyományos étrend valójában már a múlté. A saját korosztályának az étkezési mintáját „kifutó modellnek” nevezi, ami nem szólhat bele a jövő kihívásaiba. Szerinte az új nemzedék, a fiatalok döntenek a művi élelem sorsáról, ami ugyan idő kérdése, de az elfogadása nyerésre áll. Jelzi a gyártó tervezését, ami 10-15 év múlva a világélelmezésen belül a művi élelem arányát 40 %-ra fogja növelni.


Az „alternatíva” vagylagosság. Az élelemre vetítve a fogyasztó szabadságát és az abból eredő önrendelkezési jogát jelzi arra nézve, hogy milyen étkezési mintát kövessen. A művi élelemnél ez akkor érvényesülne, ha a kínálat teljes és nem korlátozott sem a hagyományos (organikus), sem a mesterséges élelem piacán, így a fogyasztó a saját indítékai és érdek-kötöttsége alapján döntheti el, hogy melyik mintát válassza. A művi élelem jövője pedig attól függne, hogy azt a népesség mekkora hányada kívánja fogyasztani. Ez az alternatíva viszont a jelen esetben fogalmi szinten elesik, emiatt pedig az előadás alapvetése megtévesztő, mert a valós élelmezési stratégia ezzel ellentétes.


A kritikai megjegyzések következő pontja az előadásnak azt a hiányosságát kéri számon, hogy eltekint a művi élelmezés politikai–hatalmi diktátumának az intézményi folyamatától. (Az előadó csak azt jelzi, hogy a művi húsgyártásban tőkeberuházóként vesz részt két multi-milliárdos, B. Gates és Jeff Bezos, ami az élelmiszeripar mindennapi jelensége, hiszen a modernizáció ráfordítások nélkül el sem kezdődhet.) Az intézményrendszerből – a lényeg megértéséhez – itt két elemet előzetesen ki kell emelnünk: A/ Milyen „ösztönzőket” működtet a művi élelmezés a „hús lobbi” letörésére, ill. az állattenyésztés visszaszorítására? B/ Hogyan erősítik a fiatalok érdeklődését és elfogadó készségét a művi élelmezés kínálata iránt?


A/

B. Gates és Jeff Bezos is egy-egy kulcsfigurája az NWO birodalom építésének, amelynek fontos pillére az élelmezés, mint világ-oligopólium elsajátítása és uralma. B. Gates a mesterétől és szellemi rokonától, H. Kissingertől tanulta meg: „aki az élelemellátást uralja, az az emberek fölött uralkodik”. Ezt a célképzetet az NWO irányította tőkeszerveződés a 4. ipari forradalom kiteljesítésével kívánja megvalósítani, amikor – a „high tech” digitális vívmányaival és a tőkeerő hatalmi eszközeivel – egyetlen döntési központba sűríti és szervezi az élelemtermelés és -elosztás feletti tulajdonosi rendelkezését. Gates ennek a folyamatnak az egyik főszereplője. (Már 1994 óta szervezi a GMO, a művi élelem, a vetőmag szabadalmak, stb. vertikális integrációjának és a mesterséges intelligenciának a globális hálózatát olyan multik tevékenységének összehangolásával, mint a Coca-Cola, Unilever, Philip Morris /Kraft, General Foods/, Kellogg’s, Procter & Gamble, az Amazon /Whole Foods/ stb. E körbe tartoznak a GMO-multik, mint pl. a Monsanto, a Bayer, stb.)


Mivel az NWO a világkormánnyal – amint ezt a stratégiai igényt a „Nagy Visszaállítás” már nem leplezheti – a Föld teljes népessége fölött technokrata önkényuralmat akar gyakorolni, a világélelmezés hatalmi képlete nem érheti be azzal, hogy a digitális korszak új élelemforrását, a művi élelmet egy lehetséges és önként választható változatként kínálja az emberiségnek. Ezért szóba sem jöhet az „alternatív élelmiszer”, hanem a valós stratégia csak a művi élelmezés kizárólagossága lehet. (Ténylegesen a hagyományos, szerves táplálék az, ami csak a 10 év átmenet időszakában lehet még „alternatíva”, amíg azt végképp nem váltja le a szintetikus „élelem”.)


Mi több, a „halál-civilizáció” által diktált táplálkozás-váltás legmélyebb gyökere az, hogy – történetszociológiai képletben – fokozatosan megszűntetik a több ezer éves mezőgazdasági kultúrát: az új „alternatív mezőgazdaság” többé nem lehet a természeti erőforrásokkal évezredek óta folytatott gazdálkodás (földművelés és állattenyésztés), amely az emberi létfenntartást és a természeti javak megőrzését szolgálja. Ehelyett – leszűkített keretben – nyers- és alapanyag szolgáltató ágazata lesz az olyan művi élelem gyártásának, amely a növényi és/vagy állati eredetű alapanyagot – az ME legfejlettebb digitális technikáival – laborokban egyrészt sejttenyésztett, szintetikus szövetek kialakítására, ezzel műhús előállítására fordítja, másrészt génmódosítással új növényi fehérjéket hoz létre.


A művi élelem térhódítása nem „békés átmenet” a fenntartható fogyasztáshoz, hanem az NWO célvezérelt hadjárata. Ehhez olyan diktátumok tartoznak, mint pl. az irányított élelemhiány, az ellátási láncok megbénítása, az infláció gerjesztésével a tömegektől az alapélelmek megvonása, az ukrán–orosz háború kirobbantásával az éhezés programozása, az állattartás világméretű letarolása és a húsfogyasztás megállítása iránt indított „klíma-zsarolás”. Nyilvánvaló: éhínség, háborúk és az állattartás kipusztítása nélkül kevés ember hajlandó a (parazita férgektől sem mentes, kukacokból és az emberre súlyos betegségeket is terjesztő rovarokból, laborokban mixelt) „fehérjepótlót” ételként elfogadni. Ezt B. Gates és a csapata is jól tudja. De arra számítanak, hogy ha ezt a – klíma-kataklizma elkerüléséhez szükséges – alkalmazkodásként sulykolják a köztudatba, úgy nem tűnik önfeladásnak, a mögötte álló diktátum célját az emberek pedig nem ismerik fel és az „apró áldozatot” mindenki kényszerűen meghozza az életben maradásáért.


A jelzett folyamat észlelése távolról sem kutatói spekuláció, hanem azt világszerte szakirodalmi elemzések és intézményi lépések meggyőzően bizonyítják. Maga az NWO az intézményi változtatásra a világnak 2020-tól 10 évet adott, amit Gates a végrehajtásban az „élelmezés évtizedének” nevez.


Az indiai, afrikai, mexikói és amerikai gazdák elsőként leplezték le az NWO-diktátum lényegét. Pl. az USA-ban C. Westbrook rámutatott: „…B. G., a Cargill és a Tyson hatalmi kartell, amelynek küldetése az, hogy véget vessen az állattenyésztő mezőgazdaságnak és az embereket száműzze a gazdaságaikból. Ez már nem mezőgazdaság, hanem annak valamiféle (művi) pótlása.” (R. Kennedy: Bill Gates and Neo-Feudalism: A Closer Look at Farmer Bill. /B. G. és az új feudalizmus. Közelebbi pillantás a gazda Billre./ The Defender, 02/04/21.) Számukra az is gyorsan kiderült, hogy a hadjárat nemcsak a szarvasmarha, hanem minden haszonállat tartásának a megszűntetését célozza. (Ezt pl. Sara Keough öko-táplálkozási szakértő állapítja meg: B. G. cégei „….nemcsak további fehérjeforrást kívánnak létrehozni a fogyasztók számára, hanem az állattenyésztést is teljesen megszüntetik. „ (in: Artificial Animals – Part 1. idézi R. Kennedy i. m.)


A fentieket – bármely kétséget kizáróan – B. Gates és cégeinek az önleleplezése (több önfeltáró nyilatkozata) bizonyítja. Így Pat Brown, az Impossible Food vezérigazgatója (az EAT Stockholm Food Forumon 2019-ben) kijelentette: „Küldetésünk az, hogy 2035-re teljesen lecseréljük az állatokat az élelmiszer-rendszerben. Nevetsz, de mi ezt teljesen komolyan gondoljuk és ez megvalósítható.” Egy interjúban (MIT Technology Review) ezt kiegészítette: ”…az a célunk, hogy a lehető leggyorsabban gazdaságilag fenntarthatatlanná tegyük a tehenek tenyésztését…” (idézi: Sara Keough In: Artificial Animals – Part 1. Kennedy, i. m. Az idézethez hozzáteszi: „Az átalakítás elkerülhetetlen.”) Ugyancsak B. Gates elhíresült kijelentése: „minden gazdag országnak át kellene térnie a 100%-ban szintetikus marhahúsra. Meg lehet szokni az íz-különbséget, és az állítás az, hogy idővel még jobb ízű lesz.” (Keough i. m. u. o. 2021. II. 14.)


Az NWO állattartás ellen folyó hadjáratának két legújabb áldozata a holland és az új-zélandi mezőgazdaság. Mindkét támadásban közös, hogy az a „klímazsarolás” jegyében megy végbe és a felszámolást a kormány közhatalma teljesíti. A holland kormány nemcsak a marhatartás metán kibocsátása ellen lép fel, hanem azzal is érvel, hogy a műtrágyákban lévő nitrogén légszennyező, ezért a kibocsátását 2030-ig a felére kell csökkenteni. A diktátum ellen tiltakozó gazdaszövetség szakértői tagadják, hogy a nitrogénnek bármi köze lenne a légkör melegedéséhez. A gazdák pedig rámutatnak: a klímavédelmi ürügy valós célja a földrablás (land grabbing), a termelőknek a földjüktől és a gazdaságuktól megfosztása, továbbá „a mezőgazdaság elpusztítása és a világ éheztetése”. (Ld. Ethan Huff: The “science” attacking NITROGEN is just as evil and fraudulent as the “science” attacking CARBON – it’s all designed for depopulation and global starvation. 08/19/2022 Brittanica. com /A nitrogént támadó „tudomány” épp oly gonosz és csaló, mint ami a szén-CO2 ellen lép fel – mindezt a népirtásra és a globális éhezésre tervezték./)


B. Gates és az NWO ügynökei azonban az ellenállással eleve számolnak, így azzal – kellő időben – leszámolnak. (Ld. Ethan Huff: 11,200 farms in The Netherlands to be SHUTTERED in order to meet the government’s climate goals. /Hollandiában 11200 farmnak meg kell szűnnie, hogy teljesítsék a kormány klíma-céljait. ClimateScienceNews.com 08/12/2022/)


Az új-zélandi kormány 2050-ig köteles elérni a karbon-semlegességet, ennek keretében 2030-ig 10 %-kal, 2050-re 47 %-kal kell csökkentenie a haszonállatok metán kibocsátását. Ez 10 millió szarvasmarha és tejelő tehén, továbbá 26 millió juh tartásának a megszűntetését igényli. Első lépésben a kormány olyan adóteherrel sújtja az állattartókat, ami kikényszerítheti az állattenyésztés „önkéntes” feladását. (Ld. Landon Mion: New Zealand government proposes taxing cow burps, pee to tackle climate change. /Az új-zélandi kormány javasolja a tehenek böfögésének és vizelésének a megadóztatását a klímaváltozások leküzdése végett.FOXBusiness, by The Associated Press contribution, 12/10/2022/)


B/

A davosi Világgazdasági Fórum (VGF) egyik fő feladata a művi világélelmezés oligopóliumának kiépítése, amit 2020 májustól a „Nagy Visszaállítás” keretében létesített EAT Fórum nemzetközi hálózatok és az ENSZ szakosított intézményeinek a működtetésével valósít meg. Ebben a szervezeti rendben – sokféle funkciója mellett – az EAT készítette fel az ENSZ Gyermek Alapját (UNICEF) az „új étkezési irányelvek” elfogadására és a globális érvényesítésük szervezésére. Az UNICEF felelőssége, hogy – a hatékony klímavédelem és a fenntartható élelmezéspolitika érdekében – az új nemzedék (a gyermekek és a fiatalok) számára megalapozza a művi élelem megismerését, fogyasztását és szervezze annak új étkezési mintaként elfogadását. Az ENSZ az ilyen jellegű tevékenységét összehangolja a világ minden részén – így Európában is – kiválasztott, közel 40 város önkormányzatának a munkájával, ami az EAT által a részükre készített „politikai agendát” (ütemtervet) hajtja végre. Nyilvánvaló: az intézményesülésnek ez a folyamata az NWO teljes gépezetének az erőteljes és összehangolt hatalmi–politikai nyomását fejti ki azért, hogy a művi világélelmezés egyeduralma 2030-ig az új nemzedékre is létrejöjjön.


A FAO (the Food and Agriculture Organization) már 2013-ban tanulmányt közölt az ehető rovarok fogyasztásának ösztönzésére. (“Edible insects – Future prospects for food and feed security” to promote additional consumption of edible insects. /Ehető rovarok – a jövő táplálkozási és élelmezésbiztonsági kilátásai./ in: Food Quality and Preference Elsevier, vol. 87, Jan. 2021.) Ugyanez a téma 2021-ben a nemzetközi szervek stratégiai programjába került. (Ld. FAO; IFAD; UNICEF; WFP; WHO. The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. In: Transforming Food Systems for Affordable Healthy Diets; FAO of the United Nations: Rome, Italy, 2021; Available online.


Az UNICEF pedig az EAT étkezési irányelveit minden gyermek számára a 2030-ig terjedő táplálkozási stratégiájában kötelezővé tette. (UNICEF. Nutrition, for Every Child: UNICEF Nutrition Strategy 2020–2030; UNICEF: New York, NY, USA, 2020; online: https://www.unicef.org/reports/nutrition-strategy-2020-20309) A 2030 a „Nagy Visszaállítás” végrehajtási dátuma.


A fenti alaptényen belül B. Gates médiabirodalma és az NWO ügynökhálózata teszi érthetővé azt a világszerte kiterjedt és felgyorsult propagandát, ami egyrészt a művi élelmet népszerűsíti és a fogyasztási szokások megváltoztatását diktálja. Másrészt a gyermekkorúak és a fiatalok körében fokozatosan bevezeti annak a rendszeres, először csak „szoktató”, de később a kötelező fogyasztását és fenntartások nélkül elfogadását. B. Gates a legnépszerűbb és legbefolyásosabb sajtót használja szócsöveként a rovar-ételek reklámozására. Ezek közül kiemelkedik a The New York Times és a The Washington Post. Az utóbbi közel 10 éve érvel amellett, hogy a hús helyett ésszerűbb a rovarok fogyasztása. A táplálkozást forradalmasító kampány döntően a hagyományos étrend felhagyására és a tömegeknek a művi élelmezés előnyeiről való meggyőzésére irányul. A bulvársajtó sulykoló áradata mellett az irányítás gondot fordít arra is, hogy tudományos közlemények erősítsék: a művi étrend egészséges, kockázatmentes és tápláló. A média mindkét műfajából egész példatár állítható össze.


Csak egy-két kiragadott cikk. Pl. Allison Klein: Would you eat insects to help save the planet? These companies are betting yes. /Ennél bogarakat, hogy segíts megmenteni a bolygót? Ezek a cégek arra fogadnak, hogy igen./ The Washington Post, Jan. 9. 2019)


<> Carolyn Beans et al.: How to convince people to eat insects? /Hogyan kell az embereket rávenni a bogarak evésére? (International Journal of Gastronomy and Food Science. Nov. 4, 2022. https://doi.org/10.1073/pnas.2217537119) Ez utóbbi tudományos közlemény, amelyben a „pártatlan kutatók” nyíltan vállalják a politikai stratégia támogatását.

<> Carolyn Beans: Salted ants. Ground crickets. Why you should try edible insects? /Sózott hangyák. Őrölt tücskök. Miért kell kipróbálnod az ehető rovarokat?/ (The Washington Post, Nov. 27, 2022.) Ez a cikk a gyermekek rovarevését népszerűsíti Lisa Sanchez biológussal készített riportjában, aki egy program keretében rászoktatja a kiskorúakat a különböző rovarok rendszeres fogyasztására. A biológus aktivista ezt a közérdekű (a bolygónkat megmentő) étrendi nevelést azzal indokolja, hogy a tenyésztett rovarok kevés üvegházhatású gázt termelnek és csekély a földigényük az állattartáshoz képest, vagyis az emberek így csökkenthetik a környezeti terhelést.

<> (Author links open overlay panel): Newbie consumers try pizzas in which bacon is replaced by Tenebrio molitor L. larvae: Not as healthy as expected and not as terrible as they thought edible dehydrated Tenebrio molitor L. (TM) /A művi élelmet fogyasztók kipróbálják a pizzákat, amelyekben a bacont – szalonnát – a tenebrio molitor lárvája pótolja: nem olyan egészséges, ahogyan elvárnák, de nem is olyan szörnyű, mint amilyennek gondolták az ehető dehidratált – vízmentes, szárított – TM-lárvát./ (International Journal of Gastronomy and Food Science. Vol. 29, Sept. 2022, https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2022.100553.)

<> Az NWO ügynökei az elmélyülő gazdasági világválságot is felhasználják a művi élelem kényszerű elfogadtatására. Bár a hagyományos élelmezési minta leváltása még várat magára, a médiában már most olyan érvelés merül fel, hogy a növekvő energia- és üzemanyag árak miatt az élelmiszerárak ugrásszerűen nőnek, amelyeket a népesség mind nagyobb része már nem tud megfizetni. Ezért ajánlják részükre a művi élelmezésre (főleg a rovarok fogyasztására) áttérést, ami alapján kevesebb pénzből is megélhetnek.

<> Az Egyesült Királyság a rovar alapú étrend elterjesztésére és rovarfarmok létrehozására csaknem 50 ezer fontot fordít a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Zimbabwéban. A brit támogatásból megvalósuló segélyprojekt keretében Kongóban vándorló sáskákat és fekete katonalegyeket tenyésztenek. Ezeket fogják beépíteni az emberek étrendjébe.

Az EU a rovarevés elterjesztésére szoros együttműködést hozott létre a The International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF) nonprofit szervezettel (Rovarok Élelmezési és Takarmányozási Nemzetközi Platformja). Célja, hogy „…az európai intézményekkel folytatott folyamatos párbeszéddel elősegítse a rovarok szélesebb körű felhasználását, mint alternatív és új, az emberi fogyasztásra és az állati takarmányozásra alkalmas fehérjeforrást.” Az IPIFF, mint „rovartenyésztő jótékonysági szervezet” 2020-ban írt tanulmánya szerint 2019-ben közel 9 millió európai ember evett rovarokat. Az előrejelzés szerint 2030-ra ez a fogyasztói szám 390 millióra fog nőni.


A gyermekétkeztetésben a művi élelem bevezetése és elfogadtatása az EAT Fórum részéről már nem kíván kézi vezérlést, mert az UNICEF és a kialakított nemzetközi hálózat – bár fokozatosan, de olajozottan – hajtja végre ezt a célfeladatot. Már az is eredmény, hogy 2022-ben senki nem ütközik meg az olyan híreken, amelyek a rovarevésnek a kiskorúak körében a sikeres elterjesztéséről szólnak.


<> Pl. Wales-ben. Ld. Belle Carter: You will eat bugs and be happy: Wales now feeding schoolchildren mealworms and crickets for lunch as part of the Great Reset rollout. 08/29/2022. NaturalNews.com (Bogarakat fogsz enni és boldog leszel: Wales az iskoláskorú gyermekeket az ebédnél most bogár étkekkel és tücskökkel táplálja, ami a Great Reset végrehajtásának a része.) Hasonló hír: Ramon Tomey: Footage of cricket farm in Canada highlights globalist push to replace beef with bugs. /08/19/2022. Brighteon.com/ (Kanadában a tücsökfarm terjedése leleplezi a globalistákat, akik a szarvasmarhát bogarakkal helyettesítik.)

A felhozott néhány példa nem érzékeltetheti, hogy a fehérjepótló rovarfogyasztás diktátuma – legnagyobb súllyal a gyermekek étkezési mintájánál – néhány éve olyan intézményi folyamatot indított el, amelynek még a szakirodalmi nyilvántartása és rendszerezése is külön munkát kíván. (Ld. pl. Amanda Rodrigues et al.: Potential Use of Edible Insects in Complementary Foods for Children. A Literature Review. /Az ehető rovarok lehetséges felhasználása a gyermekek kiegészítő táplálkozásában. Szakirodalmi áttekintés. (Int J Environ Res Public Health, 2022 Apr. 14. doi: 10.3390/ijerph19084756)


A szakértők fokozott figyelme és bíztatása kíséri a dán és a belga kiskorúak kísérleti hozzászoktatását a rovarétel rendszeres fogyasztásához. (Az NWO fontos célja, hogy ez ne csak a nigériai, kongói, zimbabwei, stb. éhező gyermekek számára legyen természetes, hanem azt az eltérő európai kultúrkör fiataljai az elérhető és nem korlátozott szerves táplálkozással szemben önként válasszák.) Ld. pl. Loïc Detilleux et al.: Edible insects, what about the perceptions of Belgian youngsters? /Ehető rovarok. Mi a helyzet a belga fiatalok érzékenységénél?/ (British Food Journal, 6. Jan. 2021. ISSN: 0007-070X) <> Nidhi Saha et al.: Insights into the acceptance of edible insects by children. /Pillantás az ehető rovarok gyermekek részéről elfogadására./ (Food and Quality Preference, 9. Sep. 2022.) Ez a tanulmány a dán gyermekek rovarevését vizsgálta és eredményként rögzíti: egyes rovartermékek kedveltebbek a fiatalok között.


Több kutatási közlemény célzottan az ehető rovarok előnyeit és élelmezésbiztonságát bizonyítja. (Pl. Arnold van Huis: Edible insects contributing to food security? /Az ehető rovarok hozzájárulnak-e az élelmezésbiztonsághoz?/ (Agriculture and Food Security, 2021. vol. 4.) u.ő: Edible insects: Challenges and prospects /Ehető rovarok: kihívások és kilátások./ (Entomological Research, 19 Apr. 2022, https://doi.org/10.1111/1748-5967.12582)


<> Samuel Imathiu: Benefits and food safety concerns associated with consumption of edible insects /Az ehető rovarok fogyasztásához fűződő előnyök és élelmezésbiztonság./ (NFS Journal, vol. 18, March 2020)<> Francesco La Barbera et al.: Understanding Westerners’ disgust for the eating of insects: The role of food neophobia and implicit associations. /A rovarevéstől való nyugati undor megértése: a táplálkozási fóbia és a kísérő jelenségek szerepe./ (Food Quality and Preference, vol. 64, March 2018, https://doi.org/10.1016/j.nfs.2019.11.002)

<> Ainslee L. Erhard et al. : Acceptance of insect foods among Danish children: Effects of information provision, food neophobia, disgust sensitivity, and species on willingness to try /A rovar-táplálkozás elfogadása a dán gyermekek között: a tájékoztató étkek hatásai, az étkezési fóbia, az undor-érzékenység és a próbálkozási készség ismérvei./ (Food Quality and Preference, vol. 104, March 2022. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2022.104713) 

<> Valérie Hémar – Nicolas et al.: “Do you eat insects?” Acceptance of insects as food by children. /”Eszel rovarokat?” A rovarok táplálékként elfogadása a gyermekek részéről./ (Journal of Consumer Marketing, 25 July, 2022. ISSN: 0736-3761)

<> School children cooking and eating insects as part of a teaching program – Effects of cooking, insect type, tasting order and food neophobia on hedonic response /Az iskolás gyermekek rovarokat főznek és esznek az oktatási program részeként. A főzés, a rovartípus és az ízlelés rendjének hatásai, továbbá a táplálkozási fóbia az élvezeti válasszal szemben./ (Food Quality and Preference, 2020. 
https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2020.104027)

5/

Az előadás adós maradt a rendszer-szemlélettel, ami tudományos igényű elemzéstől általános elvárás. (Legismertebb alapja K. Ludwig von Bertalanffy rendszerfogalma, ami a természet és a társadalom rendszereire egyaránt érvényes. E szerint „a rendszer az egymással kölcsönhatásban álló elemek komplexuma, ami egy új, integratív minőséget alkot.”) Persze, itt nem afféle számonkérésről van szó, ami a „vegahúsról és a laborételekről” szóló előadástól megkövetelhetné, hogy ezt az étkezési mintát illessze be a mezőgazdaság, a földhasználat, a természeti környezet, az élelmiszeripar, a humán táplálkozás, a klímaváltozás, a társadalmi elsajátítás, stb. kategóriák átfogó és alrendszereibe, azok kölcsönhatásos kapcsolataiba, a feltárt összefüggései alapján pedig következtetéseket vonjon le a 4. ipari forradalommal létrejövő új civilizációs rend minősítésére. (Hiszen – mondhatni – a „cseppben a tenger”.) Ez abszurd mérce lenne, ami az előadás céljánál fel sem merülhet.


A rendszerkapcsolatok fogalmi tisztázása viszont itt nem érheti be azzal, hogy az előadó két művi ételmintáról szól, amelyek szerinte a szerves táplálékhoz képest a választékot bővítik, az új kihívásokra válaszolnak és a gyártásukba két multi-milliárdos tőkét fektet be. Aki ezt a kérdéskört nem tudományos nézőpontról közelíti, hanem csak a hétköznapi gyakorlat – „józan paraszti” – felfogásával, annak számára is egyértelmű: itt a művi táplálék elfogadásához képest másról, minden ember életét gyökeresen megváltoztató minőségi többletről van szó. A rendszer-szemléletnek pedig épp itt áll elő a meg nem kerülhető rendeltetése és felelőssége: legalább azt az intézményrendszert (ha nem is elemeznie, de) jeleznie kell, amely meghatározza a művi élelmek célját és szerepét, amelyek alá az előadás két mintája is tartozik.


Ennek az intézményrendszernek a feltárása nem kíván külön kutatást, mert egyrészt azt az NWO végrehajtásának davosi nyilatkozata (a „Nagy Visszaállítás”) a világ számára nyilvánosságra hozta, másrészt a hazai politikatudomány és szociológia is a fő jellemzőiben bemutatta. (Ld. a Századvég kutatóinak, továbbá Bogár László, Fritz Tamás és mások elemzéseit.) A művi világélelmezés oligopol-igényű kiépítése olyan stratégiai dokumentumokon alapul, mint pl. B. Gates 2020 januárban közzétett agrárstratégiája. (Bill and Melinda Gates foundation, FAQ: Bill and Melinda Gates Agricultural Innovations. media@gatesfoundation.org)

Ennél is fontosabb az ENSZ Agenda 21/2030, amelynek céljai a művi élelmezés alapfeltételeire is utalnak. (Ezek közt szerepel a mai mezőgazdaság kiiktatása, konkrétan: az öntözés megszűntetése, ▪ a magán gazdaságok és a legeltető állattartás felszámolása, az emberi szükségleteket kielégítő földhasználat korlátozása. Ki nem mondva ezek a lépések – az ENSZ stratégiájában – a művi élelmezés világuralmához szükségesek.) Néhány elemző az Agenda céljait közvetlen összefüggésbe hozza a szintetikus élelmezés diktátumával. Így Celesta Solum – amikor a brit politika intézményi lépéseiben a Great Reset és az Agenda végrehajtási dátumának 10 év helyett 5 évre rövidítését kívánja bizonyítani – többek közt arra utal: „…előrehozták az Agendát 2025-re, mert nem akarják, hogy bármit is elvegyünk a természettől, amit elfogyasztunk, az laboratóriumi előállítású lesz.” (https://expose-news.com/2022/10/21/un-wef-agenda-2030-great-reset/)


Az alapdokumentumokhoz tartozik a – szintén köztudott – informális valóság: az NWO hatalma alapján a művi élelmezés egyeduralmának kiépítéséhez minden jelentős befolyású nemzetközi szerv (ENSZ, FAO, WTO, WHO, stb.) – a pénzügyi, a személyi, a vezetői és a politikai szakmai irányítással – B. Gates egy-egy sakkfigurája. (Ld. pl. annak bizonyítékait, hogyan uralja B. G. – mint legfőbb pénzügyi támogató – a korrupt WHO-t. /Dr. Joseph Mercola: New Documentary on WHO Exposes Widespread Corruption. Massive Funding by Bill Gates. /Új dokumentáció arról, hogy a WHO kitett a széles körben terjedő korrupciónak. B. Gates a masszív támogatója./ in: The Defender, 09/07/21.)


Mivel a gyermekélelmezésnek a művi élelemmel való felváltásáról és ennek az UNICEF által végrehajtásáról már szó volt, az ENSZ intézményi rendjét az NWO élelmezéspolitikájának végrehajtásában néhány címszó is jelezheti. Nevezetesen:


a/

A VGF 2020 májusi csúcs ülése az EAT Fórummal indította be a globális élelmezéspolitikának az NWO stratégiája szerinti átalakítását. Ez a testület önmagát a „Davos for food” (D. az élelmezésért) jelszóval jellemzi, míg B. Gates a 2030-ig terjedő végrehajtási időszakot az „élelmezés évtizedének” nevezi. Társalapítója a Wellcome Trust, amihez B.G. jelentős befektetéssel kötődik (a vakcina gyártó Glaxo Smith Kline céggel). Az EAT legfőbb szerve a FReSH, amelynek fő feladata az élelmezési rendszer átalakítása. A projekt fő résztvevői a GMO-multi-óriások: a Bayer, a Cargill, a Syngenta, az Unilever és a digitális technika titánja, a Google. (Gondolná-e a számítógépét használó magyar polgár, hogy ugyanez a szolgáltató dolgozik a művi élelmezés világuralmáért?)


b/

Az ENSZ és szakosított szerveinek (FAO, UNICEF, stb.) az EAT diktátumát végrehajtó működtetésében kulcsszerephez jut az egyes vezetőknek a VGF irányítóival fennálló személyi összefonódása. Pl. az ENSZ főtitkára, A. Guterres, B. G. régi ügynöke. (Ő szervezi és irányítja az ENSZ Világélelmezési Biztonság Bizottsága munkáját. Pl. a 46. ülésen, 2020 októberben jelentette be az ENSZ Élelmezési Rendszerek Csúcstalálkozót (Food System Summit), amit 2021 nyarán tartottak.) Az utóbbi csúcstalálkozót dr. Agnes Kalibata vezette, aki B. G. egykori alkalmazottja: ő volt a Gates/Rockefeller agrárprogram elnöke a „zöld forradalom” afrikai végrehajtásában, amely botrányosan megbukott (éhezést, nyomort és a B. G. vakcináival sterilizált nők, gyermekbénulással nyomorékká tett fiatalok milliós tömegét hagyva maga után). Kalibata feladata most az lett, hogy a csúcson résztvevő multi tőketulajdonosokat a PPP (public private partnership) technikával, jelentős profithozamat biztosítva, beruházóként érdekeltté tegye a művi élelmezés programjának teljesítésében.


c/

A nemzetközi szervek a saját és az államokra erőszakolt szabályozóikkal támogatják B. G. művi élelmezésének világpiaci nyomulását. Ennek egyik fontos intézménye a B. G. által létesített „kvázi kormányzati” szerv, a Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN). (Világszövetség a Fejlett Táplálkozásért) Fő feladata, hogy B. G. üzlettársait – a multi élelmiszercégeket (pl. Roche, Philip Morris és Kraft) – segítse a művi élelmek vám- és adókedvezményeinek elnyerésében, ill. új termékeiknek a célzott országok szabályozóival a gyorsított elfogadásában.


Nyilvánvaló: az itt említett néhány nemzetközi szerv csak egy-egy eleme annak az összetett intézményrendszernek, amely élő organizmusként összehangolja és végrehajtja az NWO célvezérelt, globális élelmezéspolitikáját, annak stratégiai célja, a művi világélelmezés egyeduralmának kiépítése érdekében. Ennek bemutatása és elemzése nem tartozik ide, hanem külön kutatás tárgya lehet. Popp J. akadémiai előadásához csak azzal kapcsolódik, hogy az intézményrendszert az még közvetve, utalással sem érinti, holott nem cáfolható: a „vegahús” és a „laborétel” nem „égből pottyant” ötletek a táplálkozás korszerűsítésére, hanem a művi élelmezés intézményes nyomulásához tartoznak. Az utóbbi tényt a hazai politikai vezetés is felismerte, bár az állásfoglalást erről az „érzékeny” kérdéskörről kerüli. (A felismerésre ld. pl. Kövér László – a sajtóban 2022 tavaszán közölt – kijelentését. E szerint a mostani választás tétje az, hogy „a jövőben kolbászt, vagy lisztkukacot fogunk enni.”)


Az új évezredben az életviszonyok sokféle együttható ok miatt (így a technokrácia és a mesterséges intelligencia diktátuma, a javak szélsőségesen egyenlőtlenné vált torz elosztása, a közösségek felbomlasztása, az elidegenedés, a tömegek szellemi–lelki–erkölcsi értékvesztése, az ember biológiai és társadalmi lényét felszámolni törekvő háttérhatalmi stratégia, a társadalmi–gazdasági intézmények kohéziós erejének megsemmisítése, a közhatalomnak a háttérhatalom által elsajátítása, stb. okok következtében) a korábbiakhoz képest jóval bonyolultabbá és ezzel a társadalomkutatás számára nehezen átláthatóvá váltak. Ez teszi érthetővé, hogy a tudományos kutatás hagyományos alapmódszere, a rendszeralapú és a holisztikus (a vizsgált jelenség ismérveit és releváns összefüggéseit a viszonylagos teljesség igényével feltáró, multidiszciplináris, több nézőpontú) közelítés mind máig koránt sem elavult, hanem meghatározó érték, a valóság megismerésének előfeltétele. (A sokszor megtűrt kutatói elfogultsággal szemben új hangsúlyt kap pl. az igazság feltárásának a több ezer éves követelménye: „audiatur et altera pars” /mindkét felet meg kell hallgatni/, vagyis a „pro és contra” érveket egyaránt ismerni és a szintézis számára ésszerűen mérlegelni kell, mivel az éremnek mindig két oldala van.)


A bevált kutatási módszerének megőrzése és fejlesztése nélkül fennáll a veszély, hogy a tudomány az őt lehengerlő politikai érdekek – akár parancsuralmi – nyomása alá kerülhet, ami viszont a tudományos iránymutatás hitelrontására vezethet.


2022. december 9.


(A szerző az MTA doktora, prof. emeritus KRE ÁJK)


 

Kapcsolódó cikkünk:

 

A cím frissítve: 2022.12.17.


1 262 megtekintés

Commentaires


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page