VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Prof. Tanka Endre: Rekviem a jövő magyar mezőgazdaságáért
Bibó szerint a múltunk „zsákutcás magyar történelem”. Ritka sorsfordulat, amikor a kortárs a kötelező derűlátás ellenére a jövőt is – a bizonyosság erős esélyével – csak zsákutcának láthatja. 2021-ben ez az objektív tudati tükröződés merül fel a hazai mezőgazdaság folyamatainak kutatójában. Állításomat az alaptények és összefüggéseik teljes körű, átfogó elemzése bizonyíthatná.[1] Ez a lehetőség most elesik, az írásom pár oldalnyi terjedelem – szorításában a témára csak egy pillantás (szűk nyersfogalmazvány) jut. De így is belátható: a sötét és megsemmisítő jövőkép felidézése nem kíván látnoki képességet (a tisztázás itt nem prófétai tett), hanem a valóságot – a józan ész alapján – előbb-utóbb bárki szükségképp felismeri.

Ezt az biztosítja, ha a mezőgazdaság sorsát nem a történelmi, gazdaságtani, stb. eddigi (main stream) leírások (az ideológiai torzításaik és hatalmi érdekkötöttségük miatt gyakran útvesztővé vált) dzsungeléből próbáljuk megfejteni, hanem azt a (Bogár L. által láthatatlannak és meg nem nevezhetőnek jelzett) háttérhatalom 1945 utáni céljai és végrehajtási forgatókönyvei alapján vizsgáljuk. Ma már ezt kézenfekvővé teszi, hogy a tőkeszerveződésnek ez a világhatalma többé nem láthatatlan, mert az új világrend (New World Order – NWO) és a világkormány intézményi bevezetése végett kénytelen volt színre lépni: még ha az informális uralmi szerkezetét jó oka van leplezni, az intézményi diktátumát nyíltan hirdeti és a végrehajtását tervszerűen folytatja.[2] Így a jövőkép megismeréséhez elég felvillantani, hogy az államszocializmus, majd a „30 éve szabadon” hamis jelszó agrárviszonyainak háttérhatalmi alakításánál mi volt a (legalább 1789 óta működtetett) NWO törekvésének lényegi (sokáig rejtett) célja a mezőgazdasággal, és ennek a közeljövőben – azt is alárendelve a világuralmának – milyen szerepet szán.

Ebben az uralmi képletben egyértelmű: az agrárium tőkés elsajátításához előbb a parasztságot el kellett választani a földjétől, és mint társadalmi osztályt, fel kellett számolni, miközben a földet a tőke monopol uralma alá kellett vetni.