VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Tanka Endre: Az 5G EMFR bizonyított kártételei és nem cáfolható veszélyeiE tanulmány eredeti, teljes címe: Az ötödik generációs elektromágneses mikrohullámú sugárzás (5G EMFR) bizonyított kártételei és nem cáfolható veszélyei. Szerzője, Tanka Endre az MTA doktora, professor emeritus KRE ÁJK. E tanulmány a Százak Tanácsának az MTA-állásfoglalás iránti kérelméhez benyújtott, a szerző által írt Mellékleten alapul, amelyet a 17. oldaltól jogi elemzés egészít ki. 

2019 tavaszáig az 5G EMFR technológiáról nálunk még hallani sem lehetett. A lényegéről legfeljebb azok tudhattak, akik a világháló segítségével kutatták angolul az e tárgyú szakirodalmat. Aztán hozzánk is berobbant. A Kormány az ország versenyképességének megalapozására kidolgozta a Digitális Jólét Programot (DJP), amelynek célja a „gigabit társadalom” építése. Ezen belül a mezőgazdaság részére meghatározta Magyarország Digitális Agrár Stratégiáját. (DAS: 1470/2019. /VIII. 1./ Korm. hat.)Mindkét program az 5G EMFR sugárzására épül. E döntések alapján a Vodafone távközlési cég a főváros belső kerületeiben és a Duna vonalán 33 állandó bázisállomást telepített és 2019 X. 18-tól 3,5GHz sávon elindította hazánk első 5G hálózatát. Ezt az országos rendszer kiépítése – később a magasabb frekvencia tartomány alkalmazásával – követi.


A Vodafone, mint környezethasználó a telepítést a nélkül végzi, hogy az új minőségű sugárzás esetleges egészségügyi kockázatairól és az élővilágot fenyegető veszélyeiről az érintett lakosságot tájékoztatná és az engedélyezési eljárásba bevonná.[1] Arról sincs köztudomás, hogy a környezethasználati engedély megadása előtt a környezetvédelmi hatóság folytatott-e – az EMFR sugárhatás következményeit tisztázó – környezeti hatásvizsgálatot. Az egyetlen hivatalos vélemény pedig az 5G-ről a közvéleményt teljes bizonytalanságban tartja. Az illetékes közigazgatási szakpolitikus a hírközlő szerveknek ui. az 5G felől úgy nyilatkozott, ami egyszerre állítja annak veszélytelenségét és azt, hogy az egyértelműen nem zárható ki.[2]

Az 5G technológia vívmányait és várt előnyeit a hírközlés naponta a köztudatba sulykolja. (Pl. önvezető autók, távorvoslás, stb.)Viszont semmilyen információ nincs arról, hogy az új minőségű sugárzás jelent(het)-e bármely egészségügyi kockázatot az emberre, illetve veszélyt az állat- és növényvilágra. A tájékoztatás elmulasztására nincs közérdekű indok már csak azért sem, mert a 4 és 5G sugárhatás káros élettani következményeit – közel 20 éve – kiterjedt nemzetközi szakirodalom kutatja.[3] Arról nincs pontos statisztika, hogy a szakvélemények milyen arányban állítják e sugárzás veszélytelenségét, avagy bizonyítják annak kártételeit és veszélyeit. Viszont a 4 és 5G tornyok (az átjátszó antennák) rákkeltő hatását elemző vizsgálatoknál – a minta szignifikáns minőségének eldöntése végett – a felmérés kiterjedt a károsodás és veszélyhelyzet számszaki értékelésére is, ami az utóbbi hatások túlnyomó arányát jelzi.[4]


Az EMFR sugárhatás legsúlyosabb humán-következményeinek a megállapításában és értékelésében az ellentétes nézetek élesen ütköznek. A fel nem oldható konfliktus mélyén hatalmi és érdekharc húzódik: ha a vezeték nélküli távközlési ipart a világpiacon oligopóliummal birtokló multi- és transznacionális tőkeerő beismerni kényszerülne, hogy az 5G hálózat és az azzal járó szolgáltatások rákot okoznak, úgy ez hatalom-és piacvesztésre vezetne. A jogállamiságnak elkötelezett bírósági ítélkezés a káros sugárzás és az azt elszenvedő mobilhasználó agytumorja közötti oksági összefüggés bizonyítása során ezt az alapellentmondást kénytelen észlelni és feloldani. Ezt tette az Olasz Legfelsőbb Bíróság egy munkaügyi kártérítési perben (ld. az ún. Marcolini esetet.) A jogerős ítélet a bizonyítékok köréből kizárta a távközlési ipar és az EU EB által közösen támogatott rákkutatás (Interphone Study) szakvéleményét, amely tagadta a sugárzás és az agyrák közti okozati összefüggést. A szakértők érdekkötöttsége miatt ui. a véleményük nem tárgyilagos. Ehelyett a bíróság független rákkutatók szakvéleményét fogadta el, akik meggyőzően bizonyították a károsult EMFR sugárzás miatt kialakult agytumorját.[5]


Lényeges: már a 4G mobilhasználathoz kötődő rák-statisztika is igazolta az EMFR sugárzás növekvő humán-veszélyét[6]. Az 5G pedig nem váltja le a 4G sugárzását, hanem azt exponenciálisan növeli és hatásait tekintve új minőségű (lényegesen nagyobb fenyegetettséget hozó) sugárzással egészíti ki. Az e tárgyú tudományos vitáknál – amelyek a távközlési ipart szolgáló kutatók érdekkötöttsége miatt aligha hozhatnak áttörést – fontosabb, hogy egyrészt ma már hiteles – nem cáfolható – bizonyítékai vannak a 4 és 5G sugárzás tényleges (bekövetkezett) kártételeinek. Másrészt tényszerűen (hiteles kutatási eredményekkel) bizonyítottak azok a veszélyek és kockázatok, amelyeket az 5G hálózatok telepítői nem tudnak hitelt érdemlően tagadni és kizárni. Nevezetesen:


1/ Az Európában és világszerte (USA, Ausztrália, Afrika, Japán, Izrael, stb.) végzett tudományos kutatások bizonyítják: a 4 és 5G tornyok, illetve átjátszó antennáik 300-400 m körzetén belül a lakosság rákos megbetegedése 6-10-szeresen megnőtt, mi több, a madarak, a rovarok és a növényzet károsodása (pusztulása) drámai arányban bekövetkezik.[7]


2/ Ugyanez az EMFR sugárhatás – a sugárzás mennyisége és időtartama függvényében – egészségügyi panaszokra vezet és kóros elváltozásokat vált ki. Az 5G esetében a közérzeti panaszok már a viszonylag alacsony (3,5Ghz) frekvenciánál is gyorsan jelentkeznek.[8] Ilyenek a == fejfájás, = álmatlanság,== szédülés, == érzékenység, == fáradtság, == szívritmus zavarok, == hányinger, = étvágytalanság, = rossz közérzet, == a nemi vágy (libido) elvesztése, == a koncentráló képesség zavara, == memória-vesztés, == idegi–pszichiátriai zavarok, pl. depresszió.[9] Ha a szervezetet érő sugárhatás rövid időn belül nem szűnik meg, úgy egyre súlyosabb zavarok mutatkoznak. (Fülzúgás, zsibbadás, nyugtalanság, depresszió, ADD és ADHD figyelemzavar, hangulat- ingadozás, érzelmi instabilitás, cukorbetegség, sterilitás és terméketlenség, autizmus, rákos elváltozások és folyamatos DNS-károsodás.[10])


A legsúlyosabb egészségromboló hatásokat – 500 tudományos közlemény alapján – Martin L. Pall, a Washingtoni Állami Egyetem biokémiai és általános orvostudományi professzora összegezte és elemezte.[11] A szerző szerint az összegyűjtött forrásanyag magas szintű tudományos bizonyosságot ad az EMF rövidhullámú sugárzásának mind a nyolc patológiai hatástípusára, melyek a következők:


== a sugárzás megtámadja az idegrendszerünket, beleértve az agyunkat, ami kiterjedt neurológiai és neuro-pszichiátriai hatásokkal jár és több egyéb hatásra vezethet; == megtámadja az endokrin (vagyis a hormon-) rendszerünket; == oxidációs stresszt okoz és gyökeres károsodást idéz elő, ami központi szerepet játszik és lényeges minden krónikus betegségben; == behatol a sejtjeink DNS szerkezetébe, a DNS láncban egyes és kettős szálakat hoz létre, amelyek megtörik a sejt szerkezetét és a DNS sejtben oxidációs bázisokat létesítenek. Ezek idézik elő a rákot és a csíra-, fonalsejtekben (in germ line cells ?) a mutációt is, ami a jövő nemzedékekre átöröklődik; == az apoptosis (a programozott sejthalál) megemelkedett szintjét állítja elő, ami különösen fontos mind a degenerativ idegbetegségek létrejöttében, mind a meddőség kialakulásában; == sugárhatás az alacsonyabb szintű férfi és női termékenység, a nemi hormonok csökkenése, a nemi vágy (libido) visszaesése, a spontán abortusz szintjének növekedése és a DNS sperma sejtjeinek megtámadása; == a sejten belüli kálcium (Ca2) túlsúlya alakul ki és a kálcium-jelzés felerősödik; == a sugárzás megtámadja testünk sejtjeit, hogy rákot okozzon. Ezek a támadások a rák okozásának különböző mechanizmusaival mennek végbe.[12]

3/ Két független – egymás vizsgálatáról mit sem tudó – kutatóhely 10 éven át patkányokon végzett laboratóriumi kísérletet, ami az 5G tornyok EMFR sugárhatását szimulálta. Az egyik kutató az olasz Ramazzini Intézet (RI), másik az USA National Toxicology Program (NTP) intézménye volt. A kutatási eredmények bizonyítják: a sugárzás rosszindulatú rákos tumort okoz a kísérleti állatoknál, ami az embernél hasonló rákos elváltozást okozhat.[13] Mivel ez a tény már nem cáfolható, több onkológus tudós azonnali intézkedéseket sürget az egészségvédelem és az élővilág biztonsága érdekében. Így Ronald Melnick szerint – aki az NTP egyik tervezője és az Environmental Health Trust tudományos tanácsadója – „a kormányoknak szigorítania kell a jogszabályokat, hogy megvédjék a közösséget ezektől a káros, nem ionizáló sugárzásoktól.” (RI sajtótájékoztató.)[14]


4/ A 4 és 5G tornyok EMFR sugárhatása a legnagyobb fenyegetettséget a gyermekekre és a várandós anyák méhmagzataira jelenti.[15] A leukémia és az egyéb rákbetegségek kialakulását ennél a veszélyeztetett csoportnál számos kutatás bizonyítja.[16] 2015-ben a Szaudi Királyság Egyetemének kutatói elsőként tárták fel, hogy a magas frekvenciájú EMFR sugárzású tornyok közelsége az iskoláskorú gyermekeknél fokozza a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának a veszélyét.[17]