top of page

Vajda Miklós: Mert demokrácia van?


Mondják, demokrácia van, amely az emberi társadalom legmagasabb önszerveződési szintje.


A kifejezés a görög demos szóból származik, amely az ókori Görögországban a népet jelentette, a demokrácia – mint államforma – pedig a többségi népakarat kifejezése volt.


De ez már akkor sem volt igaz, hiszen az ókori Görögország rabszolgatartó állam volt. A rabszolgáknak pedig nagyjából ugyanannyi joguk volt, mint nekünk lesz, ha a továbbra is az EU tagja maradunk.


Platón és Arisztotelész a demokráciát degeneratív berendezkedésként értelmezték, mert úgy vélték, a nép minden ilyen esetben pusztán hivatkozási alap, s a népre hivatkozás primitív díszletei mögött sejtett, ám annál kegyetlenebb, s pusztítóbb diktatúra húzódik meg. Ez napjainkban is így van, bármit is akar elhitetni velünk a sajtó.

A nép soha nem volt, ma sincs, és soha nem is lesz uralmon.

„Ha egy emberi közösség a hazugságoknak egy olyan zsákutcájába beleszorul, ahol a dolgokat nevükön nevezni nem lehet és nem is szabad, akkor ez előbb vagy utóbb kikerülhetetlenül elvezet ennek az emberi közösségnek az általános értelmi és erkölcsi lezülléséhez.” (Bibó István)


Ez történik ma az Európai Unióban, ahol demokrácia van.


Néhány példa korunk demokráciájához:


Hadházy Ákos, a választási kampányban ígérte az általa korruptnak tartott politikusok számonkérését és megbüntetését. Majd, amikor a választási eredmények alapján képviselő lett, azonnal köpönyeget fordított. Kijelentette, hogy nem fog bejárni a parlamentbe, mert ott nem érvényesül a demokrácia, a Fidesz-KDNP koalíció választási csalással került hatalomra.


A Parlament alakuló ülésére el sem ment, mert így tiltakozott a választás lebonyolítása és annak eredménye ellen. Ennek ellenére, önmagára vonatkozóan a választást legitimnek tartja. Ezért – mivel nem tett képviselői esküt – jogilag nem számított képviselőnek. Ennek okán a képviselői tiszteletdíjat sem folyósították neki.


Majd fél év után Kövér László házelnök (sajnos) lehetővé tette Hadházy számára az eskü letételét,

de azóta sem végzi a képviselői munkáját. Viszont a társadalom közpénzből fizeti a havi tiszteletdíját – az egyéb juttatásokkal együtt –, ami messze meghaladja a hazai átlagbért.

Ez azért történhet meg, mert – elvileg – demokrácia van.


Gréczy Zsolt korábban nyilvánosan ország-világ előtt bizonyította, hogy aberrációjával zaklatni képes másokat. Akkor a DK megvonta a parlamenti képviselői mandátumát, de a 2022-es választás óta újra ott ül a Parlamentben. Soha egyetlen értelmes megnyilvánulása nem volt, de ezért a „munkáért” felveszi a tiszteletdíját és a juttatásokat.

Jobb időkben egy ilyen szexuális ragadozó már rabszíjon lett volna elvezetve, és valamelyik börtönben töltené jól megérdemelt büntetését. Mi pedig átlagon felüli javadalmazását közpénzből fizetjük!

Mert – mint mondják – demokrácia van.


A hatalommal való visszaélések, a nyerészkedések, a sikkasztások (pl. kispesti önkormányzat) sorát, az állampolgárok hülyének nézését hosszan idézhetném, de fölösleges, mert az elkövetők sohasem lesznek sem felelősségre vonva, sem megbüntetve.


Mert nálunk – állítólag – demokrácia van.


A megválasztott képviselők a Parlament alakuló ülésén leteszik a képviselői esküt – amelyet sokan csak formalitásnak tekintenek –, majd az első napirendi pont szerint megszavazzák önmaguk képviselői tiszteletdíját, amely messze a magyar átlag felett van.

Magyarországon a parlamenti képviselőség az egyetlen olyan állás, ahol a dolgozók a főnökeik és a tulajdonosok (a magyar nép) teljes kizárásával, nagy egyetértésben megállapítják önmaguk havi javadalmazását.

Egyben a négyéves parlamenti kurzus ideje alatt ez az egyetlen napirendi pont, amelyben teljes konszenzus van a képviselők között. Önmaguk béremelése (az infláció mértéke szerint) évente ismétlődik, függetlenül az előző évben végzett munkájuktól. Négy évig leválthatatlanok, mert nálunk demokrácia van.

Ez azt jelenti, hogy a magyar választópolgár véleménye csak addig számít, ameddig a szavazatát bedobja az urnába. Azután már semmi beleszólása nincs abba, hogy az őt képviselő személy (akinek a valódi demokrácia elvei szerint a választópolgár a munkáltatója) milyen munkát végez, és azért mennyi javadalmazást tart méltányosnak.

Ez megy négy évig, aztán kezdődik minden elölről.


A legjobban a mindenkori ellenzéki képviselők járnak, mert minden felelősség nélkül bármilyen marhaságot elmondhatnak a Parlamentben, hiszen nem ők vannak kormányzati pozícióban, ezért felelősségük sincs. A nép pedig négy évig fizeti az ingyenélőket.

Az már a képviselő egyéni morális érzékén múlik, hogy visszaél-e a pozíciójából fakadó előnyökkel, elvégzi-e azt a munkát, amelyre fölesküdött, vagy sem.


A képviselőnek – mint a nép szolgájának – jár a teljes költségtérítés, autó és mobiltelefon használat, ha vidéki terület képviselője, akkor még lakásbérlés is, szintén közpénzen. Föl nem foghatom, hogy amennyiben vidéki képviselő, akkor miért nem ott jár el a választói érdekében, ahol megválasztották? Fizetünk neki budapesti luxuslakást – teljes költségtérítéssel, pusztán azért, mert méltóztatik jelen lenni a parlamenti üléseken – miközben erre szerződött.


Mert demokrácia van.

Vannak olyanok, akiket a választás óta nem is láttak a választókerületükben. Más helyeken még a kormánypártok irodáit sem nyitották ki a választások óta. Az ajtón rozsdás lakat, az iroda környékét fölverte a gaz – mert demokrácia van.

Korábban gyakorlat volt, hogy a képviselők saját családtagjaikat alkalmazták – zsíros javadalmazásért – a luxus irodáikban titkárnőnek, szakértőnek, kávéfőző Mancikának stb. Ezt már megszüntették, de a helyzet most sem jobb, ugyanis

az összeférhetetlenséget úgy oldották fel, hogy egyik képviselő alkalmazza a másik feleségét, lányát, anyósát, sógorát stb. míg a másik – a kölcsönösség alapján – az egyikét.

Mert demokrácia van.


Naphosszat lehetne sorolni azokat a bűnügyeket, amelyeket akár parlamenti, akár önkormányzati képviselők az elmúlt 33 évben követtek el, akik arrogáns viselkedésükkel még hergelik is a közvéleményt. Ugyanakkor a pozíciójukra méltatlanná vált képviselők leválthatatlanok. Még akkor is, ha ezt bármilyen visszaéléssel, hűtlen kezeléssel, vagy nyilvánvaló alkalmatlanság okán, a többségi akarat alapján meg kellene tenni.


Mert demokrácia van.


A képviselők mandátumának teljes ideje alatt a választópolgároknak el kell viselniük a közpénzek hanyag kezelését, a közállapotok lezüllesztését, pl. a Budapesti Önkormányzat működését illetően.


Alkalmatlanság okán történő visszahívásról szó sem lehet ezt mert demokrácia van. Ha valaki bliccel a villamoson, azt megbüntetik, mert a közpénzeket nem lehet megkárosítani – kicsiben!


Mert demokrácia van.

Senki ne gondolja, hogy ez csak hazánkban van így. A demokrácia mindenhol így működik. Erről minden nap meggyőződhetünk, amikor kapjuk a híreket pl. az Európai Parlamentnek mint köztörvényes bűnözők szervezetének működéséről.

Hazudozás, lopás, sikkasztás, megvesztegetés, zsarolás napirenden van. És igen, merjük kimondani, közvetett tömeggyilkosok is vannak köztük, mert aki háború párti, és az európai polgárok pénzéből a fegyverszállítások mellett agitál, az a fegyvergyárosok érdekeit képviseli, az őt megválasztók érdekeivel szemben.

A békepárti fegyvergyáros ugyanolyan abszurditás, mint a társadalom egészségét a szívén viselő gyógyszergyáros.

(A kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg...)


Az Európai Bizottság elnöke, aki a Pfizer gyógyszergyártó multicéggel sms üzenetekben kötött megegyezés alapján euro milliárdokért vásárolt ellenőrizetlen vakcinákat a saját férjétől – aki a Pfizer egyik vezetője –, ugyanolyan tömeggyilkos, mint azok a politikusok, szakértők, akik ezeket a készítményeket ráerőltették a saját népeikre. Ugyanis ezektől az oltásoktól, vagy azok mellékhatásaitól sokan meghaltak és/vagy megnyomorodtak.

Hol van a tömeggyilkosság alsó határa?

Van olyan járványügyi „szakértő”, aki ugyanarról a témáról mást mondott reggel a rádióban, és mást aznap este a TV-ben. Agitálta a népet az oltások fontosságáról mint egyetlen hatékony megoldásról, de amikor a riporter megkérdezte tőle, hogy ő beoltaná-e a saját gyerekét, azt válaszolta – hát ez jó kérdés.

De erről beszélni – ebben a fene nagy demokráciában – nyilvánosan nem lehet. Még nem! Folyik az uniós szintű össznépi sumákolás, miközben az összes hazai hírközlő szerv is úgy tesz, mintha ez a probléma nem is létezne.

Még senki sem számolta össze, hogy mióta ezek a nagy demokraták Európára szabadították a migránsokat, azok hány ember életét oltották ki, hányat nyomorítottak meg, hány család életét tették tönkre?


Hol van a tömeggyilkosság alsó határa?


A sikkasztásért, megvesztegetésért látszólagosan letartóztatott, majd négy hónap után a luxusbörtönből szabadon engedett Eva Kaili már vissza is ült az EU Parlamentbe, és ott folytatja, ahol korábban abbahagyta.

Igennel szavaz, azért hogy Magyarországnak ne fizesse ki az EU az egyébként jogosan járó összegeket, mert nálunk magas a korrupció – mondja egy milliós korrupcióval tetten ért szélhámos!
Ez azért történhet meg, mert vagy lefizette a vele szemben eljárókat (volt miből), vagy megfenyegette az EU vezetését azzal, hogy ha eljárnak ellene, akkor énekelni fog.

Mindezt az Európai Unió kb. 470 millió birkává züllesztett polgára csendes belenyugvással eltűri, miközben naponta szívják a vérét ezek a senki által meg nem választott ragadozók.

Most pedig már ott tartunk, hogy az önmagát nyugdíjba helyező George Soros, a hosszú és fáradtságos élete munkájával a világ népeitől összeharácsolt vagyonát átadja aberrált fiának, aki már megfenyegette a világot azzal, hogy apjánál sokkal szigorúbban fog fellépni az emberiséggel szemben.

Ezt a fenyegetést az ENSZ az EU, és a világ összes kormánya tudomásul veszi, a hírügynökségek – miheztartás végett – közlik a nyilvánossággal, miközben

az önmagukat a népek vezetőinek tartott politikusok közül senki sem kérdezi meg, hogy milyen legitimációval rendelkezik Soros Sanyika ahhoz, hogy terrorizálja a világ népeit?

Sanyika ő eminenciája – miként az apja tette – majd elmegy Brüsszelbe, ahol földig megalázkodva fogadja Ursula és a többi vazallus. Kiosztja az éppen aktuális kottát, és a jövőre újraválasztott EU parlamenti kórus többsége abból fog dalolni.

Európa népei pedig csendben statisztálnak önmaguk felszámolásához.

Ennyit ér az európai jogállamiságnak, az „európai értékeknek” és az összes többi lózungnak a legmagasabb szintű képviselete! Nincs a világon olyan szervezet, hatóság, amely ezeket elszámoltathatná és megbüntethetné!


Ezért kijelentem, hogy vagy én nem vagyok demokrata, vagy az ENSZ-ben, az Európai Unióban, és hazánkban sincs demokrácia,

ezért jelképesen kilépek az Európai Unióból. Annak semmiféle szabályát, törvényét, irányelvét magamra nézve nem tartom kötelezőnek!

Továbbra is a több évezredes keresztény értékrendet és morált tartom követendőnek!941 megtekintés

1 Comment


MrBekylt
MrBekylt
Jul 10, 2023

Nagyszerű írás. Több mint két évtizede mondom, hogy semmi értelme az ún. demokráciának.


Egyfelől azért, amit fentebb már kifejtett a szerző, de van egy másik oldala is.


Személyes tapasztalatom a UK-ban. Arról beszélgettem 20 év körüli srácokkal, hogy milyen arányban vannak jelen a vallások. Fogalmuk sem volt, így hát szavaztak. (???)

Nagyjából egy tucat fiatal körbe kérdezte egymást, hogy ki milyen vallású, és ez alapján döntöttek úgy, hogy a UK-ben 20 alatt van a keresztény emberek aránya. Mivel egy muszlim volt közöttünk - rövid fejszámolás után - az is 20 százalék lett náluk. (Ezen a ponton biztos voltam benne, hogy a demokrácia életképtelen)

Like
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page