VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Vajda Miklós: Viganò érsek: A Nyugat a pusztulás szélén áll
Viganò érsek: A Nyugat a „hitehagyás”, és a „kultúra tönkretétele” miatt a pusztulás szélén áll


2021. július 26. (LifeSiteNews) – Carlo Maria Viganò érsek a következő beszéddel nyitotta meg a Velencei Konferenciát.


Kedves barátaim,

Dicsértessék Jézus Krisztus.

Ezt a konferenciát az a megtiszteltetés érte, hogy egy dicsőséges múltú városban rendezik, amelynek uralkodói a kormányzásban mindig követték a bibliai útmutatásokat.

A „Serenissima” egyesítette a köztársaság, a monarchia, az arisztokrácia és a demokrácia minden pozitív aspektusát egy olyan rendszerben, amelyet a vallás gyakorlásának, polgárainak őszinte jólétének, a művészet és a kézművesség fejlődésének, a kereskedelem népszerűsítésének előmozdítására szántak és terveztek.

Amíg Velence figyelemmel kísérte magas hivatását, minden téren virágzott. Amikor az utolsó dózséi (kormányzói) megengedték maguknak, hogy a szabadkőművesség és a felvilágosodás hamis filozófiája megtévessze, néhány év alatt elsüllyedt.

A Serenissima történetéből nagyszerű tanulságot vonhatunk le a jelenre és súlyos figyelmeztetést kapunk hazánk és általában a nemzetek sorsára. Ami egy birodalom elvesztését jelzi, azt a nagyszerű eszmék elárulása, a tekintély elferdülése, a hatalom korrupciója és az emberek lemondása kíséri.

Soha, korábban, nem láttuk, hogy az egész világ, – és különösen Európa és a nyugati nemzetek – sorsát a kultúra, a civilizáció, a tudás és a művészetek elárulása a hitehagyásban nyilvánul meg, abban, hogy elutasítja a kereszténység két évezredét, és még a történelmi emlékét is el akarja távolítani a „kultúra eltörlésével”.

A hatalom elferdülése azt jelenteti, hogy a népek vezetői mind a polgári, mind a vallási szférában, késznek bizonyultak arra, hogy eladják magukat a legmagasabb ajánlatot tevő, Isten ellen lázadók számára, akiket képviselnek.

A demokrácia, a szabadság és a népszuverenitás ígéreteit elárulták, a polgári erkölcs, és a kötelességtudat hiányában. A szabadkőművesség által ihletett forradalmi alapelvek, a "modern állam" fogalma, kolosszális megtévesztésnek bizonyult.

200 év után megértjük, hogy miként hozták létre azt a csalást, hogy a tömegekkel elhitessék, hogy a puszta numerikus többség alapján meg tudják határozni, hogy mi a jó és mi a rossz, tekintet nélkül a természeti törvényre és a parancsolatokra, amelyeknek az Úr a bölcs szerzője.