Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Eddig, és ne tovább!

 

Addig provokálták az embereket, a természet- és emberellenes bűntettek mára odáig fajultak, hogy nem lehetünk szelídek, nem vonulhatunk vissza, nem hallgathatunk, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Én eldöntöttem: nem fogok tovább hallgatni – mondta a Demokratának Osztie Zoltán atya, a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa.

 

Nagy vihart kavart a politikai baloldalon múlt heti kijelentése: a Hír TV Civil kör című műsorában azt mondta, kikéri magának, hogy a magyar lobogó mellé kikerüljön a „buzizászló”. Mit gondol, mi zavarja jobban a balliberális véleményformálókat, az, hogy a homoszexualitást nem fogadja el a normalitás részeként, vagy maga a buzi jelző?

 

– Bizonyára mindkettő, de mégis inkább az utóbbi, a buzi szó miatt kerültem baloldali össztűzbe. Bolgár György úr is felhívott.

 

Mit akart?

 

– A szeretet és a tolerancia jegyében azzal érvelt, hogy a gyermekotthonokban ott vannak azok a szegény gyerekek, akiknek mégiscsak jobb lenne homoszexuális családban, két férfi nevelőszülőnél felnőni, ahol szeretet veszi őket körül…

 

Ön mit válaszolt?

 

– A legtöbbször tragédia vagy akár bűncselekmény vezet ahhoz, hogy egy gyermek kiszakadjon természetes közegéből. Ezt a traumát újabbal fejeljük meg? Azt mondtam, hogy ez nem egyéb, mint a gyerekek elleni bűntett.

 

Elég határozottan fogalmazott.

 

– Megtanultam az elődeimtől, hogy lehetőleg ne arra válaszoljak, amit kérdeznek. Szeretet? Tolerancia? Állandóan csúsztatnak, összemosnak fogalmakat és manipulálnak, a saját ideológiájukat mint megcáfolhatatlan előfeltevést odaállítva, hogy arra legyünk kénytelenek reagálni.

 

Például?

 

– Ők nem mondják, hogy buzizászló. Azt mondják, szivárványos zászló.

 

A szivárvány egy gyönyörű fizikai jelenség. Vajon mi köze a genderideológiához?

 

– Ezt tőlük kell megkérdezni. Én azt tudom, hogy a bibliai hagyomány szerint a szivárvány az Isten és az ember közötti békeszövetség jelképe, és az ószövetségi kinyilatkoztatás szerint Noé akkor látta meg az égen, amikor a vízözön után hálaáldozatot mutatott be Istennek. Noé és családja új életet kezdett, Isten pedig megáldotta őket, és ezt mondta nekik: „Szaporodjatok és sokasodjatok!” Ez elég egyértelmű isteni parancs, ezért nagyon szépen kérjük, hogy a mi jelképeinket adják vissza nekünk, és ne töltsék meg őket más tartalmakkal! Ugyanez vonatkozik a kifejezéseinkre is.

 

Mire gondol?

 

– Egy ilyen fogalom a házasság. A házasság szót a homoszexuálisok közötti kapcsolatra alkalmazni körülbelül olyan, mintha a rollert repülőgépnek neveznénk, de a valóságban attól még nem lesz az.

 

Szándékosan használta a buzi szót?

 

– Szándékosan és tudatosan. Két ok miatt.

 

Melyek azok?

 

– Egyrészt néhány éve még valamennyien ezt a szót használtuk erre az egészségtelen, torzó kapcsolatra. Nem én találtam ki, a buzi szó közismert kifejezés.

 

Másrészt?

 

– Elég volt. Eddig, és ne tovább. Nevezzük nevén a gyereket. Addig provokálták az embereket, a természet- és emberellenes bűntetteik mára odáig fajultak, hogy nem lehetünk szelídek, nem vonulhatunk vissza, nem hallgathatunk, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Én eldöntöttem, nem fogok tovább hallgatni.

 

Nagyon elszánt. Nem fél a következményektől?

 

– A lelkiismeret, a küldetésemmel kapcsolatos felelősség vezérel. Nem rólam van szó, én személy szerint már egy idősödő plébános vagyok.

 

Akkor mi a tét?

 

– Az utánunk jövő nemzedék. Az, hogy a mai felnőttek gyermekeit, unokáit buzinak nevelik az óvodától kezdve, más szóval a „genderideológia szellemében”, az ugyanolyan bűntett az ártatlan, védekezésre képtelen gyerekekkel szemben, mint a pedofília. És ha a pedofíliára igaz, márpedig igaz, hogy törvény szerint is bűncselekmény, akkor a szellemi megrontásnak is megálljt kell parancsolni.

 

Térjünk vissza még egy gondolat erejéig a zászlóhoz. Zászlót kitűzni azt jelenti, elfoglalni valamit. Mit fejez ki a szivárványos zászló a közintézményeken? A Városháza elfoglalását?

 

– Egyértelműen. Az összes balliberális kerületben kitűzték ezt a zászlót. Ha nem veszi le Novák Előd, nekem kellett volna levennem. Sokan vannak ezzel ugyanígy. Sokáig azt hittem, mi mindig csak a liberálisok ideológiai megállapításai után kullogunk, tiltakozunk, kikérjük magunknak a sértegetéseiket. De rá kellett jönnöm arra, hogy valójában épp a fordítottja történik.

 

Ezt hogy érti?

 

– Ahogy a szivárványt tőlünk kölcsönözték, ami egy zsidó–keresztény bibliai jelkép, ugyanígy egy sor egyéb szimbólumot.

 

Mondana néhány példát?

 

(…)

 

Mi következik ebből?

 

– A liberális és a kommunista diktatúra csakúgy, mint a nemzetiszocializmus valójában ugyanabból a gyökérből táplálkozik. Minden totalitárius rendszer alapvetően istentagadó és emberellenes. Itt már rég nem a kereszténységről van szó.

 

Hanem miről?

 

– Inkább kiről. (…)

 

Hova vezet mindez?

 

– Hanyatláshoz, dekadenciához. A nyugati világban lehet ezeket a jeleket a leginkább tetten érni. Szerencsére a magyar társadalom morális állapota ennél jobb: bízom a magyarok józan eszében.

 

Ön szerint mik a dekadencia tünetei?

 

– Például az egyházellenesség. A legnagyobb üldözést szenvedő vallási közösség a kereszténység. Dúl a gyűlölet. A világsajtót bejárta az a nagyon beszédes kép, amikor Németországban a buldózer lerombolja és a földdel teszi egyenlővé a hatalmas katedrálist.

 

Továbbá?

 

– A hazugság. Magyarországon mindenki azt mond, amit akar. Próbálná meg valaki leírni ezeket a gondolatokat, amiket most szavakba öntök, Németországban. Megnézhetné magát.

 

Ezt nem lehet vitatni. További tünet?

 

– A demográfiai tél.

 

Mi az oka?

 

– A jóléti társadalmak életellenessé váltak. Jól mutatják mindezt a család elleni támadások, amelyek valójában emberellenes támadások. A genderideológia és a hozzá tartozó kötelező tolerancia az.

 

Mi a gond a toleranciával?

 

– Az, hogy kizárólag az őáltaluk diktált ideológiával szemben megengedő. Ha a másik ember méltóságának elfogadásáról van szó, akkor nincs feltétel. De ha a tolerancia a gonoszság elfogadása, ki kell jelentsem, hogy ilyen értelemben nem vagyok toleráns.

 

– Azután?

 

– A gyűlölet. (…)

 

Van még?

 

– Ne feledkezzünk meg a történelemhamisításról se, aminek a lényegét az Internacionálé szövegében foglalták össze: „A múltat végképp eltörölni, rabszolgahad, indulj velünk!” Itt van már az új rabszolgahad a migránsok képében, akiket a homoszexuálisokhoz hasonlóan eszközként használnak fel birodalmi ambícióikhoz.

 

Mi a módszerük?

 

– Az Isten- és emberellenes támadások kezdetben mindig észrevétlenek, de végül abszurditásba fordulnak. Az a stratégiájuk, hogy szándékosan provokálnak, káoszt, anarchiát keltenek, törnek-zúznak, majd megjelennek a színen mint rendcsinálók, de már nem az emberhez méltó társadalmi rendet építik, hanem a diktatúrát. Ez épül most is, ez az új világrend. Ám az ilyen birodalmak kivétel nélkül összeomlottak. Erről szól Szent Pál apostol Rómaiakhoz írt levele első fejezetének 21–28. verse: „Ezért Isten szívük hajlama szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hadd becstelenítsék meg saját testüket. Isten igazságát fölcserélték a hamissággal és inkább a teremtménynek hódolnak és szolgálnak, mint a Teremtőnek.” […] „Asszonyaik ugyanis a természetes szokást természetellenessel váltották fel. Ugyanígy a férfiak is, abbahagyva az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, férfi férfival űzött ocsmányságot. De el is vették megtévelyedésük megszolgált bérét.”

 

Mire gondol?

 

– Hiszen tudjuk, mi lett a vége: Róma pusztulása, a Római Birodalom bukása. De fontos leszögezni: ez nem a kereszténység csődje.

 

Hanem?

 

– A hitét és identitását megtagadó, a természet törvényeit semmibe vevő, megtévesztett tömegek bukása. A gőgös, önhitt jóléti társadalomnak rá kell döbbennie a sebezhetőségére. A koronavírus-járvány is erre figyelmeztet. Mi, keresztények azonban a remény letéteményesei vagyunk. Bízunk abban, hogy nem csak a statisztika, a szociológia adatai, a látható, kutatható, mérhető folyamatok határozzák meg a jövőt. Mi nem hagyjuk ki a képből Isten gondviselő szeretetét, aki az emberért alkotta a világot, és hisszük, hogy beépít olyan védőmechanizmusokat, amelyek segítségével ellen tudunk állni ennek a pusztításnak.

 

 

Tovább a cikkhez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

MOGY-embléma_kicsi.png
Blogos rovatok

Levelezés, kapcsolat: 

 

VERZÁR ÉVA  vosa@t-online.hu