top of page

A Budaházy Bizottság nyílt levele Novák Katalin és Varga Judit részére


A Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaság nyílt levele dr. Novák Katalin köztársasági elnök asszony és dr. Varga Judit igazságügyi miniszter asszony részére (Budapest, a Húsvéti Nagyhét hétfőjén – 2023. április 3.)


Tisztelt Dr. Novák Katalin Köztársasági Elnök Asszony!

Tisztelt Dr. Varga Judit Igazságügyi Miniszter Asszony!

A több mint ötven közéleti szereplőből és művészből álló, tavaly ősszel megalakult Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaság nevében szeretnénk ismételten megköszönni, hogy az immár 14 éve folyamatban lévő ún. Hunnia-ügy hét vádlottja a tavalyi év végén kegyelemben részesült. Tiszteletbeli elnökünk néhai Wittner Mária 1956-os szabadságharcos, aki számos alkalommal kiállt a Hunnia-ügy meghurcoltjaiért. A Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaság élő és elhunyt tagjainak listája levelünk végén olvasható.

Annak érdekében, hogy az egész magyar társadalom tisztában lehessen azzal, mennyire fontos minden vádlott és családja számára a mielőbbi kegyelemben részesítés, kérésünket nyílt levél formájában fogalmaztuk meg és tesszük közzé.

E levelünkben tisztelettel arra kérjük Önöket, hogy az eljárásban érintett további tíz személynek és családjaiknak is tegyék lehetővé a közel másfél évtizedes szenvedések, megpróbáltatások befejezését, az eljárás, illetve a jogerősen kiszabott büntetések végrehajtásának mielőbbi megszüntetését, továbbá a bűnügyi költségek alóli és a büntetett előélet következményei alóli mentesítést.

2023. március 9-én a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozatot hirdetett ebben a példátlanul elhúzódó büntetőeljárásban. Az elsőfokon kiszabott büntetések tartamát igen jelentős mértékben csökkentette, a nagyszámú és komoly nyomatékú enyhítő körülményre tekintettel a Büntető Törvénykönyv ún. „enyhítő szakaszát” is alkalmazta. A legenyhébb büntetés másfél év felfüggesztett börtön, a legsúlyosabb pedig (Budaházy Györgyé) hat év végrehajtandó fegyházban letöltendő szabadságvesztés, a vádlottak többsége öt év fegyházban letöltendő szabadságvesztés büntetést kapott. A már letartóztatásban, illetve házi őrizetben töltött idő beszámításával, a legsúlyosabb szankciókkal sújtott terhelteknek körülbelül 2,5 év és 4 év közötti időt kellene még fegyházban tölteniük. Ezen időtartamok közel azonosak azoknak a vádlottaknak a büntetéseivel, akiket Tisztelt Köztársasági Elnök Asszony a tavalyi évben – ugyanebben az ügyben – már kegyelemben részesített. Ez utóbbi tény reményt ad számunkra arra, hogy ők (és családjaik) is mentesülhetnek a további „vesszőfutástól”, szenvedésektől.

Tisztelt Köztársasági Elnök Asszony tavaly decemberi közleményében jelezte, hogy a további tíz vádlottra vonatkozóan a jogerős bírósági határozat után kíván dönteni a kegyelemről. Ez a feltétel is majdnem teljeskörűen teljesült, hiszen hat terhelt ítélete jogerős, a másik négy személlyel kapcsolatban pedig „kvázi jogerős” döntésről beszélhetünk, mivel, bár a vádlottak és védőik fellebbezései miatt harmadfokú eljárás van folyamatban, de ügyészi fellebbezés hiányában, a súlyosítási tilalomra tekintettel a már kiszabott büntetésük tartama nem növekedhet.

Úgy látjuk tehát, hogy a kedvező kegyelmi döntéseknek Tisztelt Köztársasági Elnök Asszony által tavaly év végén körülírt feltételei teljesültek mind a tíz elítélt, illetve vádlott tekintetében.

Tisztelt Köztársasági Elnök Asszonynak mint a kegyelmi jogkör gyakorlójának és Tisztelt Igazságügyi Miniszter Asszonynak mint az előterjesztésre és ellenjegyzésre jogosultnak most tíz család életéről kell dönteniük.

Az érintett gyermekek közül a legkisebbek még csecsemők, a legnagyobbak egyetemisták, de az utóbbiaknak is nagy szükségük lenne Édesapjuk közelségére, különös tekintettel arra, hogy életük nagy részében nélkülözniük kellett őt, s komoly lelki fájdalmak között, bizonytalanságok közepette nőttek fel.

A több mint 14 éve tartó eljárás életkilátásokat fenyegető hatásai miatt a gyermekvállalással kiváró egy elítélt, és két vádlott esetében pedig az általuk eltartott, a büntetőeljárás miatt megromlott egészségi állapotú, szépkorú felmenőikre is elviselhetetlen terheket jelent gyermekeik hányattatása.

A méltányos és irgalmas döntéshez szükségesnek látjuk, hogy Önök mint döntéshozók megismerkedjenek ezeknek a családoknak az életével, a kegyelmet kérelmezők társadalmilag hasznos, értékteremtő életvitelével, hivatásával, gyermekeikkel. Ennek érdekében kérjük, hogy tekintsék meg azokat a dokumentumfilmeket, amelyeket Füssy Angéla és a Pesti Srácok stábja készített azokról az emberekről (felnőttekről és gyermekekről), akiknek sorsa most az Önök kezében van.

Amint arra a Fővárosi Ítélőtábla eljáró tanácsának elnöke a másodfokú határozat szóbeli indokolásában rámutatott: mindegyik elítélt, illetve vádlott a társadalom hasznos tagja és nem tekinthetők terroristának. Közülük – lehetőségeink korlátozottsága miatt – öt személyt, öt édesapát tudunk bemutatni, családjaik körében, otthonukban. A filmek a kegyelmi ügy elősegítése érdekében létrehozott szabadsagot.com oldalon és a Pesti Srácok hírportálon is megtalálhatók:

1. Kegyelemre várva: a Budaházy család és a terrorvád 14 éve (https://pestisracok.hu/kegyelemre-varva-a-budahazy-csalad-es-a-terrorvad-14-eve) 2. Hunnia-portrék: Egy terrorper árnyékában született nagycsalád (Videó) (https://pestisracok.hu/hunnia-portrek-egy-terrorper-arnyekaban-szuletett-nagycsalad) 3. Hunnia-portrék: Gyurcsányék terroristának bélyegezték, elismert örökségvédő szakember lett (https://pestisracok.hu/hunnia-portrek-gyurcsanyek-terroristanak-belyegeztek-elismert-oroksegvedo-tortenesz-lett) 4. Hunnia-portrék: katonából lett gazdálkodó, egy Bibliába rejtett ultrahangfelvétel és a megtartó elfogadás (https://szabadsagot.com/2023/02/28/hunnia-portrek-negyedik-resz-katonabol-lett-gazdalkodo) 5. Hunnia-portrék, 5. rész: erdélyi gyógytornász és bioméhész, akit terrorváddal 12 évre küldenének fegyházba (https://szabadsagot.com/2023/03/03/hunnia-portrek-5-resz-erdelyi-gyogytornasz-terrorvad)

A méltányos és irgalmas döntés meghozatala érdekében kérjük továbbá Tisztelt Köztársasági Elnök Asszonyt és Tisztelt Miniszter Asszonyt, hogy a kegyelemre váró családok képviselőit, főként az érintett feleségeket, édesanyákat fogadják rövid bemutatkozó látogatásra hivatalukban.

A „Budaházy-ügyben” elítéltek kegyelemben részesítése mellett szóló további nyomatékos ok az az elviselhetetlen, széles társadalmi körben érzékelt igazságtalanság, amely amiatt jött létre, hogy a 2002 és 2010 között, az állami szervek által elkövetett, tömeges, kirívó súlyú emberi jogi jogsértések, így a 2006 őszi rendőri brutalitásokban testet öltő állami terrorcselekmények elkövetői, felbújtói – néhány végrehajtói szinten kegyetlenkedő rendőrt leszámítva – nem kerültek felelősségre vonásra, máig is szabadon, sok esetben a politikai élet résztvevőiként élhetnek, míg a velük szembeni nemzeti ellenállás vezetői, résztvevői pedig közel másfél évtizedes meghurcoltatás, kemény büntetőeljárás terheit cipelve fegyházbüntetésüket töltik, illetve börtön-behívójukat várják. Ezen elviselhetetlenül igazságtalan helyzet megszüntetését kérjük Önöktől, meggyőződésünk szerint a társadalom tisztességes többsége nevében, amelyet igazol az a tény, hogy a szabadsagot.com nevű honlapunkon közzétett kegyelmi petíciót a mai napig már több tízezren írták alá, és számos közszereplő áll ki a kegyelmi megoldás mellett, amely kiállások az említett oldalon itt megtalálhatók: https://szabadsagot.com/hirek.

Végül felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy idén április 8-án, tehát éppen Nagyszombaton lesz 14. éve, hogy a Hunnia-ügyben az első őrizetbe vételek megtörténtek, tehát a hazafiak meghurcolásának folyamata ekkor kezdődött meg 2009-ben, amikor még hazánk miniszterelnöke a 2006 őszi állami terrorért felelős Gyurcsány Ferenc volt. Ezért is állítjuk azt, hogy ez a koncepciós eljárás egy kegyetlen, aljas és nemzetellenes gyurcsányi terv eredménye, továbbá úgy látjuk, hogy ezen évforduló mellett a kegyelem gyakorlására a Húsvét megváltási üzenete is időszerű alkalomként szolgálhat.

Mindezen indokainkra figyelemmel kérjük, hogy Budaházy Györgyöt és kilenc társát részesítsék mielőbb teljeskörű kegyelemben, illetve a kegyelmi eljárás esetleges további elhúzódásának esetén tegyék lehetővé a jelenleg is fegyházban sínylődő hat hazafi büntetésének félbeszakítását, amellyel lehetővé válna, hogy társadalmilag hasznos munkálkodásukat folytathassák, és családjaik körében várhassák be a reményeink szerint mielőbb megszülető kedvező kegyelmi döntéseket.

Hittel, reménnyel, szeretettel a Budaházy Bizottság az Igazságtételért nevében: Kondor Katalin, dr. Morvai Krisztina, dr. Gaudi-Nagy Tamás, ifj. Hegedűs Loránt


 

A Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaság tagjai, tiszteletbeli és elhunyt tagjai:

(A ténylegesen csatlakozott tagok mellett a listán szerepelnek a tiszteletbeli tagnak tekintett azon neves személyek, akik korábban kiálltak Budaházy György és társai szabadságáért, a kegyelmükért.)

Ágoston Balázs – újságíró – Demokrata Andrásfalvy Bertalan Dr. – Széchenyi-díjas magyar néprajzkutató, egyetemi tanár, 1990-1994 országgyűlési képviselő, 1990-1993 művelődési közoktatási miniszter Bakay Kornél László Dr. – régész, őstörténet-kutató Barabás Géza – festményszakértő, galéria-tulajdonos Bayer Zsolt – publicista, tv-s műsorvezető Beke István – terrorizmusért igaztalanul elítélt erdélyi magyar hazafi Bencsik András – újságíró – Magyar Demokrata Boór Ferenc Dr. – BME tudományos munkatárs, Fejér Szövetség társelnöke, Fejér Mag Egyesület elnöke Borbély Zsolt Attila – partiumi politológus, közíró Budaházy Edda – életvédő – Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom Csókay András – idegsebész professzor Döbrentei Kornél – író Drábik János Dr. – jogász, közíró Duray Miklós † – néhai felvidéki magyar politikus Földi László – Védett Társadalom Alapítvány Franka Tibor – író, újságíró, volt polgármester Fábry Sándor – humorista Fehér Imre – a Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület alapító elnöke, a Történelmi Vitézi rend Északnyugat -Dunántúl Törzsszék törzskapitánya Fekete Gyula ifj. – közgazdász, statisztikus Füssy Angéla – újságíró – Pesti Srácok Galla János Dr. – jogász, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnökségi tagja Gaudi-Nagy Tamás Dr. – ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője, 2010-2014 között országgyűlési képviselő Gonda László – 2006-os néptribun Gőbl György – a Közhatalom Jogsértettjei Egyesületének elnöke Gyebnár László – Nemzeti Taxi vezetője Hegedűs Loránt ifj. – református lelkész, Szabadsági téri Hazatérés templom Iványi Marcell – filmrendező Jelenczki István – képzőművész, filmrendező Kassai Lajos – lovasíjász mester, íjkészítő Kiss Gyöngyi – a Magyar Rádió volt munkatársa Kellermayer Miklós Dr. – sejtkutató professzor, keresztény gondolkodó Kondor Katalin – újságíró, a Magyar Rádió volt elnöke Korbuly Péter – Kazinczy-díjas magyar bemondó, műsorvezető, beszédtanár, színész Kőrösi Mária Dr. – egyetemi docens, a Széchenyi Társaság elnökségi tagja Kubinyi Tamás – Álmos Király Televízió főszerkesztője, műsorvezetője László Attila – Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetője Liebmann Katalin Dr. – újságíró, szerkesztő-riporter Lovas István † – néhai író, újságíró Mároki Tibor – a Melbourne-i 56-os Bajtársi Szövetség Victoriai Csoportja nevében Mészáros Zoltán – színész, az Angyalbőrben filmsorozat volt főszereplője Mikus Márton István – a Polgári Mulató vezetője Molnár Tamás – grafikus, az Inconnu csoport alapítója, ’90 előtti illegális ellenzéki Mónus József – távlövő íjász bajnok, íjkészítő Morvai Krisztina Dr. – jogász, egyetemi docens, volt EP képviselő Moys Zoltán – rendező, a Hazajáró dokumentum-filmsorozat rendezője Murányi Levente – ’56-os szabadságharcos Novák Előd – Mi Hazánk Mozgalom alelnöke Nyers Csaba – honfoglaláskori hagyományőrző Papp Lajos Dr. – szívsebész orvosprofesszor Patrubány Miklós – MVSZ elnöke Petrás János – zenész, a Kárpátia együttes frontembere Petrás Mária – népdalénekes Pilhál Tamás – újságíró – Magyar Nemzet Pongrácz András – ’56-os szabadságharcos Popély Gyula – felvidéki magyar politikus Raffay Ernő Dr. – történész Schiffer András Dr. – ügyvéd, volt ogy. képviselő Skrabski Fruzsina – újságíró – Mandiner, filmrendező Stefka István – Táncsics Mihály-díjas magyar újságíró – Pesti Srácok Szabó Veronika – énekművész Szamosi Tímea – Hír TV műsorvezető (Politikai Hobbista) Szentesi Zöldi László – újságíró, Magyar Nemzet Szent-Iványi Ágnes – Sz-I. Domokos II. VH. alatti magyar diplomata özvegye Szikora Róbert – EMeRTon-díjas magyar énekes, az R-GO együttes frontembere Szilágyi Ákos – grafikus, a Magyar Zászló Napja és a Magyar Nemzet Naptára ötletgazdája, ’56 Lángja Alapítvány elnöke Sziva Balázs – zenész, a Romantikus Erőszak együttes frontembere Szőcs Zoltán – terrorizmusért igaztalanul elítélt erdélyi magyar hazafi Szöőr Anna Dr. – pszichológus, jogász Téglásy Imre Dr. – életvédő, Alfa Szövetség Toroczkai László – Mi Hazánk Mozgalom elnöke Tőkés László – református lelkész, erdélyi politikus Varga Domokos György – író, újságíró – a Szilaj Csikó főszerkesztője Vass István Mátyás – ’56-os szabadságharcos Vukics Ferenc – egyetemi oktató Wittner Mária † – ’56-os szabadságharcos
 


254 megtekintés

Comentários


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page