VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

A triplacsavar csapdája

Érdekes helyzetbe sodorta magát a világ, s benne most Baranyi Krisztina. A szólás- és véleménynyilvánítási szabadsággal szembe menetelő politikai korrektség most már nemcsak az egyenes, de a görbe beszédet sem engedi meg, s ezzel a bumeráng visszaütött, a mérges kígyó a saját farkába harapott.


Ugyanis az a nagy harci helyzet, hogy Ferencváros polgármestere – minden lelkes össznépi vádaskodás ellenére – csakugyan nem zsidózott, hanem egy nem kevésbé alantas tettet követett el: antiszemitázott. Azzal, amit kieresztett a száján, valóban az volt a sötét szándéka, hogy zsidógyűlölettel vádolja meg és így szorítsa sarokba azokat, aki nem mutattak hajlandóságot arra, hogy meghajoljanak polgármesteri akarata előtt.


Csakhogy nem számolt a polkorrekt újbeszél világ egyik sajnálatos sajátosságával: már rég nem a cél, hogy a másikat megérteni akarják és véleményét méltányolni igyekezzenek, hanem – a szavaik és valós szándékaik kiforgatásával – a közéleti megsemmisítésük, politikai ellehetetlenítésük. Az erre való erőteljes társadalmi érzékenyítés nyomán sikeresen eljutottunk odáig, hogy a feketét csak néger értelemben képes befogadni az együgyűek agya, a másokat antiszemitizmussal vádoló filoszemitákat pedig formállogikailag antiszemitának lehet kimutatni. Az egyenes beszédből így lett triplacsavaros közbeszéd és közgondolkodás, amikor már a polkorrektesek sem tudhatják, hogy a görbeségükkel mikor állítanak maguknak csapdát, ásnak maguknak vermet.

S hogy a bíróság milyen döntésre jut majd, most különösen érdekes. Ha a mondat szó szerinti értelmét tekinti, akkor a polgármester-asszony vitathatatlanul a zsidókat ócsárolta, s hiába tett feljelentést, elbukja. Ha viszont a bíróság a mondat értelmét, a közlő kigúnyoló, antiszemitázó szándékát veszi figyelembe, akkor Ferencváros polgármesterének kell igazat adnia. Onnantól fogva azonban mindazok, akiket a polkorrektek igaztalanul vádolnak, hivatkozási alapot nyernek arra, hogy a tisztességes szándékaik alapján ítéljék meg őket, s ne megnyilvánulásaik kiforgatott szavai alapján.


Mondhatni, mi, itt a partvonalon, ebből már nem jöhetünk ki rosszul, tisztelt Olvasó!

MOGY-embléma_2019.png
Blogos rovatok
Kiemelt cikkek