top of page

Az ENSZ az LMBT életmóddal szembeni ellenállást az emberiség elleni bűncselekménynek minősítené


Vajda Miklós cikkismertetője


Amit a hazai sajtó sem mond el nekünk(LifeSiteNews) – Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) egy olyan szerződés elfogadását fontolgatja, amely megvédené a homoszexuális életmódot, és az emberiség elleni bűncselekménynek és úgynevezett „homofóbiának” nevezné azt.


Az „Emberiség elleni bűncselekmények megelőzéséről és büntetéséről szóló cikkek tervezete” című dokumentum egy nem hivatalos szerződés, amely megszüntette a nemek régóta elfogadott definícióját, mint férfi és nő, nyitva hagyva a lehetőséget több nemi identitásra és az ezekre vonatkozó igazság megvédésére Ennek hiánya, emberiség elleni bűnözésnek minősül

A szerződéstervezet olyan változtatásokat javasol, amelyek összhangban vannak a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozta 1999-es Római Statútumal, és a nemi hovatartozáson alapuló üldözést emberiesség elleni bűncselekményként tartalmazza. A statútum azonban azt is kimondja, hogy „a „nem” kifejezés a két nemre, a férfira és a nőre vonatkozik a társadalom összefüggésében. „A 'nem' kifejezés nem jelent a fentiektől eltérő jelentést.”

A régóta elfogadott szerződéssel ellentétben a mostani ülésen vita tárgyát képező tervezet eltávolította a nemeknek ezt a definícióját, és hangsúlyozta az emberiség elleni bűncselekmények széles körű minősítését, mint az LMBT-személyek védendő népességként való besorolását.

„A jelen cikktervezetek értelmezésében az 'emberiség elleni bűncselekmény' az alábbi cselekményeket jelenti, ha azt bármely polgári lakosság elleni széles körű vagy szisztematikus támadás részeként követik el” – áll a dokumentumban.


A meghatározott bűncselekmények különböző kategóriákba tartoznak, beleértve a szexuális erőszakot, a rabszolgasorba vonást és a diszkriminációt.


„A 'bármilyen' szó azt jelzi, hogy a 'polgári lakosság' fogalmának tág meghatározása kell, hogy legyen, és ezért tágan kell értelmezni” – folytatja a dokumentum. "A támadást bármely polgári személy ellen elkövethetik, nemzetiségüktől, etnikai hovatartozásuktól vagy egyéb megkülönböztető jegyüktől függetlenül, és elkövethetők állampolgárok vagy külföldiek ellen is."


A tervezet hozzátette:


„A célcsoportok között lehet 'olyan csoport, amelyet a (vélt) politikai hovatartozása határoz meg'”.


A Család és Emberi Jogok Központja (C-Fam) szerint az Európai Unió és az Egyesült Államok „nyomást gyakorol a Közgyűlésre, az új szerződés elfogadására”, míg más országok, köztük Marokkó, az afrikai csoport számos nemzete, Egyiptom, az Orosz Föderáció és Pakisztán elutasította a javaslatot.

A Szentszék is bírálta a szerződést, kijelentve, hogy „sajnálja az ILC (Nemzetközi Jogi Bizottság) azon döntését”, amely szerint a nem valódi meghatározását eltávolították a tervezetből.

Az eredetileg 2019-ben megjelent szerződéstervezetet jelenleg az ENSZ Közgyűlése tárgyalja. A szerződés előrelépéséről az év végén várható döntés.


A Főbiztos Emberi Jogi Hivatala (OHCHR – az ENSZ azon ága, amely kutatásokat és tanácsokat ad az országokon belüli emberi jogi kérdésekben) korábban kiadott egy levelet, amelyben aggodalmát fejezte ki a nemnek a Római Statútumban használt „elavult” definíciója miatt, a meghatározás törlését kérve.


„Ahhoz, hogy egy ilyen szöveg [az emberiség elleni bűncselekményekről szóló egyezmény] építő jellegű legyen, tükröznie kell az emberi jogok védelmének és a nemzetközi jogban történő visszaélések leírására használt kifejezések jelenlegi definícióit, beleértve a nem meghatározását is” – áll a levélben.


„Ezért arra sürgetjük a Nemzetközi Jogi Bizottságot, hogy vagy távolítsa el az emberiség elleni bűncselekményekről szóló egyezmény tervezetéből a nemi hovatartozás meghatározását (mivel más üldözési kategória nem tartalmaz definíciót), vagy ragaszkodjon a nem társadalmi felépítéséhez, ahogyan azt széles körben elismerik.”


A LifeSiteNews megkereste az OHCHR-t, hogy ellenőrizze, mikor írták a levelet és kinek küldték, de még nem kapott választ.


Az LMBT napirendnek való átadásra irányuló jelenlegi nyomást megelőzően az ENSZ-t azért is nyomás alá helyezték, hogy az emberi jogi törvények értelmében minden nő „jogának” nyilvánítsa az abortuszt. Ezt az erőfeszítést különösen a Biden-kormányzat és az Európai Unió támogatta a Roe kontra Wade ügy júniusi megdöntése után.

Az ENSZ-en belül azonban néhány életpárti nemzet Uganda és más afrikai országok nyilvánosan elutasította a nyilatkozatot, amely szerint az abortusz „emberi jog”.

 

Forrás:


423 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page