top of page

Czigány Edit: Röpke emlékezés Szent Istvánra

Az első keresztény magyar király.

A türknek és pogánynak mondott Vajk néven született, Géza fejedelem és Sarolt fejedelemasszony – az erdélyi Gyula vezér keresztény leányának – fiaként, Esztergomban, 969 és 977 között valamikor.

Megkereszteltetésekor az I. István keresztény vértanú nevét kapta.

996-ban feleségül vette II. Henrik, bajor herceg leányát, Gizellát.

Apja halála után, 1000-ben – (1001-ben?) – koronázták királlyá Esztergomban, Szilveszter pápa koronájával (amely nem azonos a Szent Koronával).

Fia, Imre herceg egy vadászaton meghalt. István bele is betegedett az elvesztésébe. Egyenesági örökös nélkül maradván, unokaöccsét, Orseolo Pétert jelölte meg utódjául.

Halála előtt a Boldogságos Szűzanyának ajánlotta fel országát, ezért nevezik Magyarországot „Mária országának”.

1038. augusztus 15-én, 69 éves korában halt meg Székesfehérváron, ott is temették el. (Ha mindkét adatot hitelesnek tekintjük, 969-ben születhetett.)

Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből létrehozta az egész Kárpát-medencére kiterjedő, keresztény magyar államot.

Az első magyar szent – 1038 augusztus 19-én avatták szentté.

Egyaránt békére törekedett a Német Birodalommal és a Bizánci Birodalommal, de a csatározások fel-fel lángoltak.

 

Nyugat számára rejtély a magyar gondolkodásmód. Napkeletről jött nép, mégis együtt dobban a szíve Európával.

Megemészthetetlen számukra, hogy védtük Európát saját rokon népeinkkel – törökkel, tatárral – szemben.

Nyugatnak bűntudata van.

Irigységgel vegyes csodálat, zavarodottság vezeti őket a haraghoz.

21. századi paradoxon, hogy „Európa nevében” vonnak bennünket felelősségre, amiért megint Európát védjük!

Néha neheztelek Szent Istvánra, hogy ehhez a jellemtelen Nyugathoz csatlakozott, és nem átallotta rokonait, Koppányt s a táltosokat kivégeztetni.

184 megtekintés

Comentarios


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page