top of page

MVSZ: MXIVK – Dolgozatkérő levél a Háború az emberiség ellen c. konferenciára
Magyarok XI. Világkongresszusa, 2024. augusztus 15-20., Ópusztaszer – Budapest

Szkítákkal a Sötétség ellen

Egy új, más világot* akarunk!

COVID-, WHO-, 5G-, Chemtrail- és kamatmenteset, adósság-elengedést és újraosztást

Igazság, Tisztesség, Méltányosság

 
Háború az emberiség ellen

A klímapánik, a Chemtrail és az 5G, mint a földi lét ellen folytatott háború eszközei

Áttekintés és az elhárítás módszerei

címmel, a lét védelmének szentelt konferencia

 

Dolgozatkérő levél


Tudatjuk, hogy idén, augusztus 15-20. között sor kerül a Magyarok XI. Világkongresszusára, Szkítákkal a Sötétség ellen címmel, amelynek fő célkitűzéseit az itt mellékelt ALAPVETÉS tartalmazza. A Világkongresszus keretében számos konferenciát szervezünk, ezek között egyet, amelyet az emberiséget érő, transzhumanista indíttatású háború kérdésének szentelünk.

 

Olyan dolgozatokat kérünk, amelyek áttekintik a klímaváltozás valódi okait és perspektíváját, feltárják a hamis narratívák célját és tartalmát (Római Klub jelentése, a túlnépesedés, járványok, háborúk, krízisek) és az okok megszüntetése mellett a kártételek mérséklésére, gyógyítására is megoldásokat mutatnak fel. A konferencia irányát a dolgozatkérő levél két mellékletében olvashatják, a magyarországi Stop 5G mozgalom egyik alapítója, a konferencia főszervezője, valamint Tanka Endre professzor tollából.

 

Kérjük az érdeklődőket, akik dolgozattal jelentkeznének, hogy írják meg tervezett előadásuk címét és tömörítvényét (max. 1000 leütés). Amennyiben képet is kívánnának mellékelni, úgy kérjük, hogy azt jpg- formátumban külön csatolják.


A jelentkezéseket 2024. május 27-ig várjuk az mvsz@mvsz.hu címre, illetve a haabkatalin@gmail.com címre.


A beküldött jelentkezéseket konferenciánk Szervezőbizottsága legkésőbb 2024. június 13-ig kiértékeli, és dönt befogadásukról. A befogadott dolgozatok megírására a szerzőknek majd 5 hét áll rendelkezésükre.


Tudatjuk, hogy mindazok, akiknek befogadjuk a dolgozatát, a Magyarok XI. Világkongresszusának lőadói lesznek, akik egyben a Világkongresszus szavazati joggal rendelkező felsőházi elvű küldöttei. Szeretettel várjuk érdeklődő nemzettársaink jelentkezését.


Budapest, 2024. május 3.


Ertsey Attila DLA                                               

a konferencia elnöke


Haáb Katalin 

a konferencia titkára                                    

                                 

Patrubány Miklós,

a Világkongresszus Szervezőbizottságának elnöke

 

 Mellékletek:


MXIVK – Chemtrail és 5G KONFERENCIA

A dolgozatkérő levél mellékletei


                                                                                    1. sz. melléklet

 A Chemtrail és 5G, mint a földi lét ellen folytatott háború eszközei

Áttekintés és az elhárítás módszerei


"Azt sem szabad elfelejteni, hogy az elektromosság kiváltképp a magasabb organizációra van hatással, az ember és az állat fejrendszerére (.. .)  Az elektromosság tehát olyasmi, aminek élőlényre hatni nem szabad, az életet nem segíti, erre nem is képes. Ha az ember tudja, hogy az elektromosság helye egy szinttel mélyebben van, mint az élet, mint az elevenség, és az élet minél magasabbrendű, annál inkább arra törekszik, hogy eltaszítsa magától - igen, ez egy taszítás!-, és ha az élőlény nem tudja megvédeni magát, bármennyire használja is védekezése eszközeit, akkor lassanként ideges és zaklatott lesz, végül elmeszesedik, szklerotizálódik." – Rudolf Steiner a Mezőgazdasági kurzuson, 1924

                                                                                 

 

A földi lét egésze támadás alatt áll. Az időjárás-manipuláció módszereit már a ’60-as években használták a vietnami háborúban. A Pentagon fejlesztéseket folytatott e területen, ezeket foglalja össze az 1996-ban megjelent Owning the Weather in 2025 c. dokumentum, mely azt irányozza elő, hogy 2025-re a teljes időjárás irányíthatóvá lesz téve, mint globális fegyver. Az 5G és az időjárás-manipuláció minden  formája azonban nem arra lett kitalálva, hogy esőmentes esküvőt rendezhess, vagy másodpercek alatt letölthess egy mozifilmet, hanem leginkább mint minden csúcstechnológia, ezek is a hadiipar termékei, a polgári alkalmazás csak fedőszerepet visz.

 

2020-ban következett be az emberiség ellen indított háború nyitánya, a Covid-19 krízis képében, mely egy hamis járványpánikkal példátlan szükségintézkedéseket vezetett be és a nemlétező veszélyre hivatkozva alapvető emberi jogok gyakorlását korlátozta. A Chemtrail mára nemcsak a globális felmelegedés elleni küzdelem hamis narratíváját szolgálja, hanem különböző nanorészecskék és az élelmiszeren és vízen át beadható vakcinák és mérgek élő szervezetbe juttatását is.

 

A járvány csak ürügy és fedőesemény volt. Ennek bizonyítéka a Klaus Schwab – Thierry Malleret szerzőpáros „Covid 19 – The Great Reset” c. könyvének kiadása 2020 júliusában. A könyv felvázolta a teljes transzhumanista narratívát, mely az emberiség radikális népességcsökkentését határozta el, a robotizáció és a mesterséges intelligencia túlhajtott fejlesztésével. Mindez egy Világkormány színre lépésének előkészülete, melyhez egy totális megfigyelő-állam létrehozatala szükséges – legalábbis a szálakat mozgató önjelölt elit szerint. E törekvés része az 5G technológia is, mely a Föld teljes felületét lefedő hálózatot épít, mely a totális megfigyelő állam (Surveillance State) infrastruktúráját biztosítaná. A technológia alkalmas egy kínai típusú szociális kreditrendszer működtetésére is, melyet az európaiak számára mint karbonkredit-rendszert próbálnak eladni.

 

A manipuláció tudományos igényű leleplezése mellett felmutatjuk a kártételek ellensúlyozására, a Föld és az ember gyógyítására alkalmas módszerek kiemelkedő példáit.

 

Ertsey Attila DLA

a konferencia főszervezője

 

 


 2. sz. melléklet

 

A Föld és életünk védelme az Új Világrend létpusztításaival szemben

 

Ez a konferencia az emberiség egyetemes fenyegetettségével szembesül. Az Új Világrend (NWO) urai a bolygó népességét a jövő új rabszolgatársadalmává akarják tenni, és támadás alá vették az emberiség létalapjait. A civilizációt és magát az életet is leváltani akaró tőkeszerveződés a világuralma kiépítéséhez hatékony intézményrendszert működtet. Ennek eszköztárából fontos szerephez jut a mesterséges intelligencia (ME), az eugenika, a transzhumanizmus, a népesség-szabályozás és az emberek szabadságát végképp felszámoló totális megfigyelőállam technológiai arzenálja.

 

A rejtőzködő rendszer központi vezérlőművének ideológiai alapja három főelem, amelyek különösen meghatározóak a világuralmi cél végrehajtásában.

 

Első köztük egy áltudományos, hamis dogma. E szerint a földi életet megsemmisítéssel fenyegető éghajlatváltozás és a globális felmelegedés a fosszilis energiák használatának, a mértéktelen széndioxid – kibocsátásnak a következménye. A Világkormány szervezői erre a csalárd tantételre alapozzák a fosszilis energiahordozók teljes betiltásának agendáját, az Absolute Zero 2050 projektet, azzal az ígérettel, hogy ez majd véget vet a légköri hőmérséklet emelkedésének. Ennek a hamis túlélési stratégiának elengedhetetlen velejárójaként tekintik és mindenkitől megkövetelik, hogy lemondjon  a szabadságáról és mint „biorobot” alávesse magát az NWO által létrehozott falanszter-társadalomnak.

 

A második és harmadik főelem technikai jellegű. A működtetésük az ember számára láthatatlan (például a mikrohullámú sugárzás és az időjárás-manipuláció hasonló, elektromágneses módszerei), avagy hatásai csak megfelelő technikai eszközzel észlelhetőek (mint a légtér vegyi mérgezése, a „chemtrail”) .

 

A tudomány már egy évszázada tud a vezeték nélküli rádiófrekvenciás elektromágneses terek és a mikrohullámú sugárzás (RF EMF) káros élettani hatásairól, amelyek minden élőlényre és a természeti környezetre kiterjednek. A II. világháború utáni évtizedek kutatásai bizonyították, hogy az ilyen sugárhatás – a sugárzás mértékétől és időtartamától függően – nemcsak az ember egészségének súlyos károsodására, hanem az élet elpusztításához is vezethet. Ennek egyik veszedelmes tünete az Európát és Magyarországot is sújtó tömeges méhpusztulás, mely a növénytermesztést tolja a szakadék szélére.

 

Arthur Firstenberg az egyik élharcos tudós, aki 1996 óta bizonyítja az RF EMF 5G (és más frekvenciájú) sugárzás veszélyeit és kártételeit. Egyik jelentős érdeme annak bizonyítása, hogy az RF EMF sugarak áthatolnak az emberi sejt falán és a sejten, majd a sejtmagon belül (DNS) fejtik ki romboló hatásukat. Ő kezdeményezte az ENSZ–nél a sugárvédelem nemzetközi biztonsági szabályainak a megalkotását. A 2022–ben az ENSZ-hez írt levele – többek közt – hangsúlyozza: „… a Föld nem marad életben, hacsak a globális elektroszmogot meg nem állítják, amely a vezeték nélküli felhőből és a műholdakból származik. Az elektroszmog még súlyosabb vészhelyzet, mint a klímaváltozás.” Az NWO urait azonban eddig semmilyen figyelmeztetés nem tartotta vissza az 5G – 6G stb. hálózatok globális telepítésétől és hadiipari fejlesztésüktől. Ez leleplezi a georgiai jelzőköveken több mint negyven éve gránitba vésett új „tízparancsolatuk” első, gyilkos tételét, mely szerint bolygónk a jövőben legfeljebb 500 milliós népességet tarthat el, ezért 8,5 milliárd embert a Földről el kell tüntetni.

 

A légtér klímavédelem címén folyó világméretű vegyi mérgezése (rákkeltő nehéz- és könnyűfémek repülőgépes permetezésével) mind kiterjedtebb és az emberek által nem ellenőrizhető folyamat. E mellett a helyi és a regionális (akár földrészekre is kiterjedő) időjárási jelenségek formálása látszólag mint el nem hárítható természeti csapás (földrengés, szökőár, villámáradás, földcsuszamlás, özönvíz, stb.) jelenik meg a mindennapjainkban. Az NWO politikai és médiauralma ezen tények feltárását a bevált címkézéssel söpri le, mint „összeesküvés – elméletet”. A „klíma–gyárak” mint az új ökológiai hadviselés valóságát az is alátámasztja, hogy az USA Szabadalmi Hivatala az időjárás–formáló, legkülönbözőbb, bejegyzett szabadalmakról olyan adathalmazt tart nyilván, amelyek címszavainak a felsorolása is 12 oldalt tesz ki.

 

Konferenciánk két feladatot tűzött ki. Egyrészt arra törekszünk, hogy ezen összetett természettudományos kérdéskörben megtaláljuk a hiteles válaszokat, amit – világos közlésben – mindenki megérthet.  Erre jó esélyt ad, hogy épp két magyar tudós (Miskolczi Ferenc és Szarka László) az, akik a világnak elsőként bizonyították: a CO2–kibocsátásnak nincs köze a légkör hőmérsékletéhez, amelynek a globális emelkedését a légkör–fizikának más okokban kell keresnie. Tudósaink felismerését már a tudomány nemzetközi szerveződése (a Climate Intelligence - CLINTEL) erősíti, amelyhez több független tudós – köztük Nobel díjas kutató is – társult és az összefogásuk világmozgalmat indított az NWO klímazsarolásának a megszűntetésére. Fontos, hogy felmutassuk a kitörési pontokat, a hatékony önvédelem eszközeit, amelyek megvédhetik a bolygót és életünket az NWO diktátum pusztításaitól. A nemzetközi gyakorlat ehhez is több értékmintát nyújt.

 

A másik cél, hogy felszólítsuk hazánk politikai vezetését a már a szabadföldi mezőgazdaságban is számottevő kártételeket okozó, vagyis létalapunkat fenyegető mérgezések azonnali kivizsgálására és moratóriumára, beleértve a légkör vegyi anyagokkal való terhelésére vonatkozó nemzetközi szerződések azonnali felmondását és az ilyen tevékenység betiltását.

 

A konferencia egy ilyen tartalmú nyilatkozat kiadásával zárul, és megteszi határozati javaslatait a Magyarok XI. Világkongresszusának Záró-konferenciája felé.

 

(2024 IV. 14. Prof. Tanka Endre, Ertsey Attila DLA)

 

 

*Amikor 1823. november 3-án Temesváron megalkotta a nem-euklideszi geometriát, Bolyai János így fogalmazott „A semmiből egy új, más világot teremtettem.”

 

--------------------------------------------------------------------------

Kövessen minket a honlapunkon www.mvsz.info is.
A 86. életévébe lépett, legnagyobb magyar civil szervezet 2000 óta semmilyen állami támogatásban nem részesül.
SZJA 1%-ának átutalásához a Magyarok Világszövetségének adószáma: 19672081-1-41
 Közhasznú szervezetünket ezen a bankszámlán lehet támogatni:
IBAN: HU53 1030 0002 2010 2159 0000 3285
(SWIFT: MKKBHUHB XXX)
 Idén minden beérkezett támogatást a Magyarok XI. Világkongresszusára fordítunk.

 

MVSZ Sajtószolgálat


174 megtekintés

2 Comments


Guest
May 08

Ez szep es erdekes de mi a biztositek hogy jo?Ilyen ossze hivasokat rendeltek el evezredek ota . Assszur Banipal , II Bahram , Bizanci zsinat stb ahol elfogtak es kivegeztek mindenkit akik joindulatlag megjelentek . Szoval vigyazzunk .

Like

Örülök hogy elértünk eddig !

Like
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page