top of page

Üdv, Spartacus a nevem, és elegem van ebből. Tudós elemzés a Covid-hadjáratról IV. (Szilaj Csikó)
Nem tudjuk, ki a Spartacus név mögé rejtőző szerző, de nyilván jó oka van rá, hogy nem fedte fel kilétét. És már önmagában véve ez a tény jól mutatja, hogy fasiszta diktatúrában él – az Amerikai Egyesült Államokban –, hiszen a munkáját, megélhetését, a létét veszélyeztetné, ha a neve alatt küldte volna szét ezt az írást. De ahhoz nem férhet kétség, hogy tisztességes, hivatásának élő és ahhoz jól értő, emberséges tudós, és e tulajdonságai toronymagasan emelik Merkely Béla, Szlávik János, Rusvai Miklós, Boldogkői Zsolt és a többi erkölcsi nulla fölé. (– a Szerk.)

Az I. rész itt, a II. itt, a III. itt olvasható.
COVID-19-oltóanyag fejlesztése

és a transzhumanizmushoz való kapcsolódása


Ez a szakasz a világjárvány néhány spekulatívabb nézetével foglalkozik, és az orvosi és tudományos hatalmi intézményrendszer erre való reakciójával, valamint azokkal a nyugtalanító kapcsolatokkal, melyek a vakcinákkal foglalkozó tudósokat azokhoz a tudósokhoz kötik, akiknek munkája magában foglalja a nanotechnológia és az élő sejtek egyesítését.

Az igazságügyi minisztérium 2020. június 9-én csalás miatt vádat emelt a Harvard több évtizedes tapasztalattal bíró nanotechnológiai kutatója, Charles Lieber ellen. Charles Lieber több millió dolláros támogatást kapott az USA Védelmi Minisztériumától, pontosabban szólva a DARPA, az AFOSR és az ONR katonai agytröszttől, valamint a NIH-től és a MITRE-től. Szakterülete – ezzel foglalkozott az elmúlt húsz évben a Harvardon – a szilícium-nanohuzaloknak az intracelluláris aktivitás monitorozására és modulálására való használata a patch clamp elektródás méréstechnika helyett. [A patch clamp-méréstechnikával a sejtmembrán egy kis foltjának a membrán többi területétől való elektromos elszigetelése után, feszültséget kapcsolva rá, mérhetővé válik a foltban levő csatornán vagy csatornákon át folyó áram – a ford.] Állítólag szilícium-nanohuzal-akkumulátorok fejlesztésén dolgozott Kínában, de egyik munkatársa sem emlékszik arra, hogy valaha is dolgozott volna akkumulátortechnológián; minden kutatása a bio-nanotechnológiával foglalkozik, vagyis a nanotechnológia és az élő sejtek társításával. A Wuhani Műszaki Egyetemmel való együttműködése miatt emeltek ellene vádat. Kettős javadalmazása volt, a Védelmi Minisztérium támogatásának feltételei ellenére. Pénzt kapott a Kínai Népköztársaság „Ezer tehetség” elnevezésű programjától. Ezt a kínai kormány nyugati tudósok megvesztegetésére használja, hogy osszanak meg vele saját kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos információkat, és ezeket PLA [a szabadalmi licencekkel kapcsolatos] stratégiai előnyök szerzésére tudja hasznosítani.

Charles Lieber saját munkái a szilícium-nanohuzaloknak az agy–számítógép-interfészekhez, avagy a „neuráliscsipke-technológiához” való felhasználását írják le. Dolgozataiban leírja, hogy a miképpen képesek a neuronok endocitózissal magukba olvasztani egész szilícium-nanohuzalokat vagy azok egyes részeit, és így nyomon lehet követhetni, sőt modulálni lehet az idegsejtek aktivitását.

Charles Lieber Robert Langer kollégája volt. Daniel S. Kohane-nel együtt dolgoztak olyan mesterséges szöveti állványzatokat leíró tanulmányon, amelyeket be lehet ültetni az emberi szívbe, hogy távolról nyomon lehessen követni a szívműködés aktivitását. Robert Langer, a Massachusetts Institute of Technology [MIT] korábbi munkatársa és a nanotechnológiás szerek célba juttatásának szakértője egyik társalapítója a Moderna-nak. A Moderna nettó vagyona mRNA-1273-as vakcinája eladásainak eredményeképpen jelenleg 5,1 milliárd dollár. Charles Lieber és Robert Langer tudományos munkássága lényegében véve az emberi képességek átalakításának technikáit írja le, azaz a transzhumanizmusét. Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum alapítója és az úgynevezett „Nagy Újraindítás” tervezője már régóta beszél könyveiben a „biológia és a gépezetek egyesítéséről”. Eme kinyilatkoztatások óta független kutatók felfigyeltek arra, hogy a COVID-19-vakcinák redukált grafén-oxid-nanorészecskéket tartalmazhatnak. Japán kutatók szintén találtak megmagyarázhatatlan szennyeződéseket a COVID-19-vakcinákban.

A grafén-oxid szorongásoldó. Kimutatták, hogy csökkenti a laboratóriumi egerek szorongását, ha agyukba fecskendezik. Kétségtelen, hogy a SARS-CoV-2 tüskéje hajlamos a vér–agy-gát megrongálására és növeli annak áteresztőképességét, ezért tökéletes fehérje az agyszöveteknek arra való előkészítésére, hogy a véráramból nanorészecskék szivárogjanak ki, bele az agyba. A grafén ezenkívül nagyon jó elektromos vezető, és megfelelő körülmények között paramágneses.

2013-ban, az Obama-kormányzat alatt a DARPA elindította a BRAIN kezdeményezést; a BRAIN a „Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies®” (az innovatív neurotechnológiák fejlesztésével végzett agykutatás) rövidítése. Ez a program magában foglalja az agy és a számítógép közötti digitális kommunikációt lehetővé tevő csatlakoztatási technológiáknak („interface”-eknek) a hadsereg számára való kifejlesztését, különösen a nem invazív, injektálható rendszerekét, amelyek eltávolításukkor minimális károsodást okoznak az agyszövetben. Ezt a technológiát állítólag a traumás agysérülésben szenvedő sebesült katonák gyógyítására használnák, a végtagprotézisek közvetlen agyi irányítására, sőt olyan új képességek kifejlesztésére, mint például a drónoknak az elmével való irányítása. Ennek elérésére különböző módszereket javasoltak, egyebek között optogenetikai, magnetogenetikai eljárásokat, ultrahangot, beültetett elektródákat és transzkraniális [a koponyán áthatoló – a ford.] elektromágneses stimulációt. A cél minden esetben annak a képességnek elérése, hogy ki lehessen olvasni a neuronokat, illetve írni lehessen beléjük és ki lehessen őket olvasni vagy stimulálásukkal és szoros kikérdezésükkel, vagy pedig különösen fogékonnyá téve őket az ingerlésre és a kikérdezésre. Azonban a BCI-technológia [tehát az agy és a számítógép közötti adatátviteli technológia] széles körű használatának szándéka, mint például Elon Musk Neuralink nevű eszköze számos, a magánéletre és a személyes autonómiára vonatkozó aggályt vet fel. A neuronokból való olvasás már önmagában véve is aggályos. A vezeték nélküli agy–számítógép-interfészek kölcsönhatásba léphetnek a jelenlegi vagy jövőbeli vezeték nélküli GSM-rendszerekkel, és ez neurológiai adatbiztonsági aggályokat vet fel. Egy hacker vagy más rosszindulatú tettes behatolhat az ilyen hálózatokba, megszerezve az emberek agyi adatait, hogy aljas célokra használja fel őket. Egy olyan eszköz azonban, amely nemcsak olvasni képes az emberi neuronokból, hanem írni is tud beléjük, még súlyosabb erkölcsi aggályokat vet fel. Egy olyan BCI, mely képes ártalmatlan célokra megváltoztatni az ember elméjének tartalmát, például a látómezejébe vetítő kijelzőt telepít az agya vizuális központjába, vagy képes hangot közvetíteni a hallókérgébe, elméletileg képes lenne a hangulat és a személyiség megváltoztatására is, vagy talán még az akaratát is leigázni, és teljesen engedelmessé tenni valakit a hatalomnak. Ez a technológia a zsarnokok vágyálma lenne. Képzeljenek el olyan katonákat, akik habozás nélkül lőnék le saját honfitársaikat; vagy tehetetlen jobbágyokat, akik megelégszenek azzal, hogy a szó szoros értelmében véve kutyafuttatókban éljenek.

A BCI-ket lehet arra használni, hogy gátlástalanul megváltoztassák az olyan alapvető dolgok érzékelését, mint az érzelmek és az értékek, és megváltoztassák az emberek telítettségi, boldogság-, düh-, undorérzeti stb. küszöbértékét.

Ez nincs következmények nélkül. A BCI-vel meg lehet változtatni valakinek egész viselkedési rendszerét, beleértve például étvágyának és gyakorlatilag bármire való vágyakozásának elnyomását, ami csak ott van a szükségletek Maslow-féle piramisán.

Bármi lehetséges, ha közvetlen hozzáférésed van valakinek az agyához és annak tartalmához. Egy elhízott emberben undort lehet kelteni az étel látványára. Ki lehet kapcsolni egy olyan embernek a libidóját, aki nem önszántából él cölibátusban, így nem is fog vágyakozni nemi életre. Egy rasszistát kényszeríteni lehet arra, hogy örömét lelje a más fajú emberekkel való együttélésben. Egy erőszakos embert szelídségre és engedelmességre lehet kényszeríteni. Ezek a dolgok talán jól hangzanak neked, ha zsarnok vagy, de a normális embereket elborzasztja a személyes autonómia ilyen mértékű elnyomásának gondolata.

A gazdagoknak a neurális csipkék mindent felülmúló áldást jelentenének, mivel lehetőséget adnának arra, hogy növeljék intelligenciájukat neuroprotézisekkel (azaz „exocortexszel” [„külső agykéreggel”]), és visszautasíthatatlan parancsokat adhassanak közvetlenül a BCI-vel felszerelt szolgáik elméjébe, akár fizikai vagy szexuális bántalmazásra felszólító parancsokat is, noha ezeket normális esetben visszautasítanák. Ha a vakcina egy olyan módszer, amellyel emberek millióiba lehet titokban, tudtuk és beleegyezésük nélkül bejuttatni egy injektálható BCI-t, akkor egy olyan zsarnoki rendszer kialakulásának lehetünk tanúi, amely nem hasonlít semmihez sem, amit eddig láthattunk a bolygón, olyanénak, mely teljesen meg akar fosztani minden férfit, nőt és gyermeket szabad akaratától.

Hiányosságaink tesznek minket emberré. Az emberek szabad akaratának megszüntetésével elért utópia egyáltalán nem utópia, hanem monomániás rémálom. Ráadásul a rajtunk uralkodók a sötét háromszög [Dark Triad – egyszerre machiavellista, narcisztikus és pszichopata] meghatározta személyiségű emberek, rájuk nem szabad ilyen hatalmat bízni. Képzeld el, hogy megver és szexuálisan megerőszakol egy gazdag és hatalommal bíró pszichopata, és mosolyogni és nevetni kényszerülsz ezen, mert az ideghálózatod nem ad neked másra lehetőséget, csak arra, hogy engedelmeskedj a gazdádnak. Az elit az e technológiával való előretörése közben nem hagy teret az embereknek arra, hogy rákérdezhessenek ennek társadalmi vagy erkölcsi következményeire, vagy olyan szabályozási keretet hozzanak létre, amely biztosítja, hogy ne lehessen átvenni a hatalmat ezekkel az eszközökkel személyes cselekvőképességünk és autonómiánk felett. Azért teszik ezt, mert titokban egy olyan jövőről álmodnak, amelyben rosszabbul bánhatnak veled, mint egy állattal, és te még csak védekezni sem tudsz. Ha hagyjuk, hogy folytatódjék ez a gonosz terv, ez az emberiség végét fogja magával vonni – az emberiségét, ahogy most ismerjük.
(Szilaj Csikó fordítás, M. J.)Következik:


COVID-19-oltóanyag fejlesztése

és a transzhumanizmushoz való kapcsolódása 

Kapcsolódó írásunk:

 

A negyedik rész szakirodalmi hivatkozásai


Az igazságügyi minisztérium 2020. június 9-én csalás miatt vádat emelt a Harvard több évtizedes tapasztalattal bíró nanotechnológiai kutatója, Charles Lieber ellen:


Charles Lieber több millió dolláros támogatást kapott az USA Védelmi Minisztériumától, pontosabban szólva a DARPA, az AFOSR és az ONR katonai agytröszttől, valamint a NIH-től és a MITRE-től:


Szakterülete – ezzel foglalkozott az elmúlt húsz évben a Harvardon – a szilícium-nanohuzaloknak az intracelluláris aktivitás monitorozására és modulálására való használata a patch clamp elektródás méréstechnika helyett [a patch clamp méréstechnikával a sejtmembrán egy kis foltjának a membrán többi területétől való elektromos elszigetelése után feszültséget kapcsolva rá mérhetővé válik a foltban levő csatornán vagy csatornákon át folyó áram – a fordító].


Állítólag szilícium-nanohuzal-akkumulátorok fejlesztésén dolgozott Kínában, de egyik munkatársa sem emlékszik arra, hogy valaha is dolgozott volna akkumulátortechnológián; minden kutatása a bio-nanotechnológiával foglalkozik, vagyis a nanotechnológia és az élő sejtek társításával:

A Wuhani Műszaki Egyetemmel való együttműködése miatt emeltek ellene vádat. Kettős javadalmazása volt, a Védelmi Minisztérium támogatásának feltételei ellenére. Pénzt kapott a Kínai Népköztársaság „Ezer tehetség” elnevezésű programjától. Ezt a kínai kormány nyugati tudósok megvesztegetésére használja, hogy osszanak meg vele saját kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos információkat, és ezeket PLA [a szabadalmi licencekkel kapcsolatos] stratégiai előnyök szerzésére tudja hasznosítani (ennek kockázata nagyon régóta ismeretes):


Charles Lieber saját munkái a szilícium-nanohuzaloknak az agy–számítógép-interfészekhez, avagy a „neuráliscsipke-technológiához” való felhasználását írják le. Dolgozataiban leírja, hogy a miképp képesek a neuronok endocitózissal magukba olvasztani egész szilícium-nanohuzalokat vagy azok egyes részeit, és így nyomon lehet követhetni, sőt modulálhatni az idegsejtek aktivitását:


Charles Lieber Robert Langer kollégája volt. Daniel S. Kohane-nel együtt dolgoztak olyan mesterséges szöveti állványzatokat leíró tanulmányon, amelyeket be lehet ültetni az emberi szívbe, hogy távolról nyomon lehessen követni a szívműködést:


Robert Langer, a Massachusetts Institute of Technology [MIT] korábbi munkatársa és a nanotechnológiás szerek célhoz juttatásának szakértője egyik társalapítója a Moderna-nak:


A Moderna nettó vagyona mRNA-1273-as vakcinája eladásainak eredményeképpen jelenleg 5,1 milliárd dollár:


Charles Lieber és Robert Langer tudományos munkássága lényegében véve az emberi képességek átalakításának technikáit írja le, azaz a transzhumanizmusét:


Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum alapítója és az úgynevezett „Nagy Újraindítás” tervezője már régóta beszél könyveiben a „biológia és a gépezetek egyesítéséről”:


Eme kinyilatkoztatások óta független kutatók felfigyeltek arra, hogy a COVID-19- vakcinák redukált grafén-oxid nanorészecskéket tartalmazhatnak:


Japán kutatók szintén találtak megmagyarázhatatlan szennyeződéseket a COVID-19-vakcinákban:


A grafén-oxid szorongásoldó. Kimutatták, hogy csökkenti a laboratóriumi egerek szorongását, ha agyukba fecskendezik:


Kétségtelen, hogy a SARS-CoV-2 tüskéje hajlamos a vér–agy-gát megrongálására és növeli annak áteresztőképességét, ezért tökéletes fehérje az agyszöveteknek arra való előkészítésére, hogy a véráramból nanorészecskék szivárogjanak ki, bele az agyba:


A grafén ezenkívül nagyon jó elektromos vezető, és megfelelő körülmények között paramágneses:


A BRAIN a „Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies®” (az innovatív neurotechnológiák fejlesztésével végzett agykutatás) rövidítése. Ez a program magában foglalja az agy és a számítógép közötti digitális kommunikációt lehetővé tevő csatlakoztatási technológiáknak („interface”-eknek) a hadsereg számára való kifejlesztését, különösen a nem invazív, injektálható rendszerekét, amelyek eltávolításukkor minimális károsodást okoznak az agyszövetben:


Ennek elérésére különböző módszereket javasoltak, egyebek között optogenetikai, magnetogenetikai eljárásokat, ultrahangot, beültetett elektródákat és transzkraniális [a koponyán áthatoló – a ford.] elektromágneses stimulációt. A cél minden esetben annak a képességnek elérése, hogy ki lehessen olvasni a neuronokat, illetve írni lehessen beléjük és ki lehessen őket olvasni:


A vezeték nélküli agy–számítógép-interfészek kölcsönhatásba léphetnek a jelenlegi vagy jövőbeli vezeték nélküli GSM-rendszerekkel, és ez neurológiai adatbiztonsági aggályokat vet fel:


Egy olyan BCI [Brain-Computer-Interface], amely képes megváltoztatni az elme tartalmát, elméletileg képes lenne megváltoztatni a hangulatot és a személyiséget, vagy talán még az akaratát is leigázhatná, teljesen engedelmessé téve valakit a hatalomnak:


Az agy és a számítógép közötti digitális adatáramoltatásra alkalmas csatolópontokat lehet arra használni, hogy gátlástalanul megváltoztassák az olyan alapvető dolgok érzékelését, mint az érzelmek és az értékek, és megváltoztassák az emberek telítettségi, boldogság-, düh-, undorérzeti stb. küszöbértékét:


A neurális csipkék mindent felülmúló áldást jelentenének a gazdagoknak, mivel lehetőséget adnának nekik intelligenciájuk neuroprotézisekkel (azaz „exocortex-szel”[„külső agykéreggel”]) való növelésére:


A felettünk uralkodók a sötét háromszög meghatározta [Dark Triad – egyszerre machiavellista, narcisztikus és pszichopata] személyiségű emberek, rájuk nem szabad ilyen hatalmat bízni:


483 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page