top of page

Ukrajna süllyed: A nyugati elit kisegít? – A RAND-jelentés az első lépés a háború befejezése felé
Eredeti cikk:

Ukraine Is Sinking: Are Western Elites Bailing Out?, By MIKE WHITNEY • FEBRUARY 1, 2023

Schiller Mária küldeménye


A RAND Corporation legutóbbi, Ukrajnáról szóló jelentését nem az elemzés minősége teszi olyan fontossá, hanem az a tény, hogy a nemzet legtekintélyesebb nemzetbiztonsági agytrösztje ellentétes álláspontot képvisel a háborúval kapcsolatban, mint a washingtoni politikai osztály és globalista szövetségeseik. Ez nagyon nagy dolog.

Ne feledjük, a háborúk nem azért érnek véget, mert a közvélemény ellenzi őket. Ez egy mítosz. A háborúk akkor érnek véget, amikor az elitek között kritikus szakadás alakul ki, ami végül a politika megváltoztatásához vezet.

A RAND Corporation új jelentése, "A hosszú háború elkerülése: Az amerikai politika és az orosz-ukrán konfliktus alakulása" című dokumentum éppen egy ilyen megosztottságot mutat be. Azt jelzi, hogy a befolyásos elitek szakítottak a többségi véleménnyel, mert úgy gondolják, hogy a jelenlegi politika árt az Egyesült Államoknak. Úgy véljük, hogy ez a szemléletváltás addig fog erősödni, amíg nem váltja ki a tárgyalások erőteljesebb követelését.

Más szóval, a RAND-jelentés az első lépés a háború befejezése felé.


Gondoljunk csak egy pillanatra a jelentés preambulumának erre a részletére:


"Egy hosszú ukrajnai háború költségei és kockázatai jelentősek, és felülmúlják egy ilyen pálya lehetséges előnyeit az Egyesült Államok számára".


Ez az idézet hatásosan összefoglalja az egész dokumentumot. Gondoljatok bele! Az elmúlt 11 hónapban többször is azt mondták nekünk, hogy az USA támogatni fogja Ukrajnát "addig, amíg szükséges". A fenti idézet biztosít minket arról, hogy ez nem fog megtörténni.

Az Egyesült Államok nem fogja aláásni a saját érdekeit, hogy azt az elérhetetlen álmot hajszolja, hogy kiűzze Oroszországot Ukrajnából. (Még a sólymok sem hisznek már abban, hogy ez lehetséges.)

A külpolitikai intézményrendszer racionális tagjai értékelni fogják Ukrajna sikerkilátásait, és mérlegelni fogják azokat azzal a növekvő valószínűséggel szemben, hogy a konfliktus váratlanul kicsúszhat az irányítás alól. Ez természetesen senkinek sem szolgálná az érdekeit, és közvetlen összecsapást robbanthatna ki Oroszország és az Egyesült Államok között. Az amerikai politikai döntéshozóknak azt is el kell dönteniük, hogy megéri-e az egyre növekvő járulékos károkat. Más szóval, vajon a megszakadt ellátási vonalak, a növekvő infláció, a növekvő energia- és élelmiszerhiány, valamint a csökkenő fegyverkészletek méltányos cserét jelentenek-e Oroszország "meggyengítéséért". Sokan azt mondanák, hogy "nem".


Bizonyos szempontból a RAND-jelentés csak az első a lezuhanó dominók hosszú sorában.

Ahogy Ukrajna harctéri veszteségei nőnek – és egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Oroszország a Dnyepertől keletre fekvő összes területet ellenőrzése alá vonja –, úgy válnak egyre nyilvánvalóbbá és élesebb kritikák tárgyává a washingtoni stratégia hibái.

Az emberek megkérdőjelezik majd a gazdasági szankciók bölcsességét, amelyek a legközelebbi szövetségeseinket sújtják, miközben Oroszországot segítik. Megkérdezik majd, hogy miért követ az Egyesült Államok olyan politikát, amely a dollártól és az amerikai adósságtól való erőteljes eltávolodást idézte elő? És azon is elgondolkodnak majd, hogy az USA miért szabotálta szándékosan a márciusi békemegállapodást, amikor az ukrán győzelem valószínűsége közel nulla. Úgy tűnik, a Rand-jelentés előre látja mindezeket a kérdéseket, valamint az általuk generált "hangulatváltozást". A szerzők ezért sürgetik a tárgyalásokat és a konfliktus gyors befejezését. Ez egy részlet az RT egyik cikkéből:


A RAND Corporation, a Pentagon által közvetlenül finanszírozott, rendkívül befolyásos nemzetbiztonsági elit agytröszt, mérföldkőnek számító jelentést tett közzé, amely szerint a proxy-háború elhúzódása aktívan árt az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek, és arra figyelmezteti Washingtont, hogy el kell kerülnie "egy elhúzódó konfliktust" Ukrajnában....


(A jelentés) azzal kezdődik, hogy a harcok "az elmúlt évtizedek legjelentősebb államközi konfliktusát jelentik, és a kialakulása jelentős következményekkel jár" Washington számára, ami magában foglalja az amerikai "érdekek" aktív károsítását. A jelentés világossá teszi, hogy bár az ukránok vívják a harcokat, és városaik "a földdel egyenlővé váltak" és "gazdaságuk megtizedelődött", ezek az "érdekek" "nem azonosak" Kijev érdekeivel".". ("Rand a háború gyors befejezésére szólít fel", RT)
Bár a jelentés nem mondja ki kifejezetten, hogy "az USA érdekei sérülnek", de egyértelműen erre utal. Nem meglepő módon a jelentés nem tesz említést Washington Oroszország elleni háborújának járulékos kárairól, de a szerzőknek bizonyára ez járt az eszükben elsősorban. Végül is nem a 100 milliárd dollár vagy a halálos fegyverek biztosítása kerül olyan sokba az USA-nak.

A nemzetközi koalíciók és alternatív intézmények gyorsuló kialakulása az, ami az amerikai birodalmat a tönk szélére sodorta.

Feltételezzük, hogy a RAND elemzői ugyanazt látják, amit minden más értelmes lény is lát, hogy Washington félrevezetett konfliktusa Moszkvával egy "túl messzire vezető híd", és hogy a visszahatás hatalmas és gyötrelmes lesz. Ezért sürgős a háború gyors befejezése. Íme egy részlet a jelentésből, amelyet félkövér betűkkel írtak ki a szöveg felénél:


"Mivel az eszkalációs kockázatok minimalizálása után a hosszú háború elkerülése a legfontosabb prioritás, az Egyesült Államoknak olyan lépéseket kell tennie, amelyek középtávon valószínűbbé teszik a konfliktus befejezését."


Érdekes módon, miközben a jelentés részletezi a fő eszkalációs kockázatokat (a fő kockázatok közé tartozik egy szélesebb körű háború a NATO-val, a konfliktus átterjedése más uniós országokra és egy nukleáris háború), nem magyarázza meg, hogy pontosan miért lenne olyan káros az Egyesült Államok számára egy "hosszú háború". Úgy véljük, hogy ez a kihagyás szándékos, és a szerzők nem akarják elismerni, hogy a szankciók visszahatása és az Amerika-ellenes külföldi koalíciók kialakulása egyértelműen aláássa az USA terveit, hogy megőrizze globális hatalmát. Az elitek körében az ilyen beszéd tilos. Chris Hedges így foglalta össze a Consortium News egyik cikkében:


A terv, hogy Oroszország lealacsonyításával átformálják Európát és a globális erőegyensúlyt, kezd hasonlítani a Közel-Kelet átformálására irányuló sikertelen tervhez. Ez egy globális élelmiszerválságot gerjeszt, és közel kétszámjegyű inflációval pusztítja Európát. Ismét leleplezi az Egyesült Államok tehetetlenségét és az uralkodó oligarchák csődjét. Az Egyesült Államok ellensúlyaként olyan nemzetek, mint Kína, Oroszország, India, Brazília és Irán elszakadnak a dollár mint a világ tartalékvalutájának zsarnokságától, ami az Egyesült Államokban gazdasági és társadalmi katasztrófát fog okozni. Washington egyre kifinomultabb fegyverrendszereket és milliárdos és milliárdos segélyeket ad Ukrajnának, hogy hiábavaló módon megmentse Ukrajnát, de ami még fontosabb, hogy saját magát mentse meg. ("Ukrajna – A háború, ami rosszul sült el", Chris Hedges, Consortium News)Hedges tökéletesen összefoglalja. Washington ostoba beavatkozása megnyitja az utat az USA történetének legnagyobb stratégiai katasztrófája előtt.

És mégis, még most is, a vállalati és banki elit túlnyomó többsége határozottan támogatja a jelenlegi politikát, miközben vállat von a kudarc nyilvánvaló jelei előtt.

Ez az egyik példa erre: A Világgazdasági Fórum a honlapján egy általános nyilatkozatot tett közzé, amelyben támogatja Ukrajnát. Itt van:


Szervezetünk lényege a tiszteletbe, a párbeszédbe, valamint az együttműködésbe és az együttműködésre irányuló erőfeszítésekbe vetett hit. Ezért mélységesen elítéljük Oroszország Ukrajna elleni agresszióját, a támadásokat és atrocitásokat.


Teljes mértékben szolidárisak vagyunk Ukrajna népével és mindazokkal, akik ártatlanul szenvednek ettől a teljesen elfogadhatatlan háborútól. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy segítsünk, és aktívan támogatjuk a humanitárius és diplomáciai erőfeszítéseket.


Csak remélni tudjuk, hogy - hosszabb távon - győzni fog az értelem, és ismét teret nyer a hídépítés és a megbékélés." (Klaus Schwab és Børge Brende, Világgazdasági Fórum)


Ezen senkinek sem kellene meglepődnie. Természetesen a globalisták a hagyományos értékek, a határok és a nemzeti szuverenitás világviszonylatban is legnagyobb támogatója helyett az expanziós roncscsapatuk (NATO) oldalára fognak állni. Ez magától értetődő. Ennek ellenére a Rand-jelentés azt sugallja, hogy a háború támogatása már nem egyöntetű az elit körében. És mivel az elitek határozzák meg végső soron a politikát, egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy a politika megváltozik.

Mi az elmúlt 11 hónap legpozitívabb fejleményének az "elit konszenzus széttöredezését" tartjuk. Az Egyesült Államok csak akkor változtathatja meg ukrajnai megközelítését, ha egyre több elit tér észhez, és visszaránt minket a szakadék széléről.

Bízunk benne, hogy ez megtörténik, de nem vagyunk benne biztosak, hogy így lesz.Az egész jelentés legkevésbé meggyőző része a következő címszó alá tartozik: "Az USA és a szövetségesek elkötelezettsége Ukrajna biztonsága mellett".


A probléma könnyen érthető. A szerzők meg akarnak állapodni az Ukrajna biztonságának biztosítására vonatkozó tervben, hogy ezzel ösztönözzék az Oroszországgal folytatott tárgyalásokat. Sajnos Oroszország nem fogja megengedni, hogy Ukrajna része legyen bármilyen nyugati támogatású biztonsági szövetségnek, sőt, valójában ezért indította el Oroszország az inváziót, hogy megelőzze Ukrajna tagságát egy ellenséges, az Egyesült Államokhoz kötődő katonai szövetségben (NATO). Ez egy kényes téma, amely kétségtelenül akadályt fog jelenteni bármilyen jövőbeli tárgyalás során. De ez egy olyan kérdés, amelyben nem lehet "mozgástér". Ukrajnának – vagy ami Ukrajnából megmaradt – tartósan semlegesnek kell lennie, és az összes szélsőjobboldali szélsőségest el kell távolítani a kormányból, a hadseregből és a biztonsági szolgálatokból.

Moszkva nem fogja kiválasztani Ukrajna vezetőit, de gondoskodni fog arról, hogy ezek a vezetők ne legyenek nácik, és ne legyenek kapcsolatban semmilyen szélsőjobboldali nacionalista szervezettel.

Mint korábban említettük, úgy gondoljuk, hogy a RAND-jelentés azt jelzi, hogy az elitek megosztottak Ukrajna kérdésében. Úgy gondoljuk, hogy ez pozitív fejlemény, amely tárgyalásokhoz és a háború befejezéséhez vezethet. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy még a legpártatlanabb elemzés is kedvezően billenthet a finanszírozó csoport irányába. És ez itt is igaz lehet. Ne feledjük, hogy a RAND Corporation egy pártatlan agytröszt, amely Karen Kwiatkowski nyugalmazott USAF alezredes szerint:


"a védelmi minisztériumnak dolgozik, és ha a pénz elapadna, az agytröszt a jelenlegi formájában nem létezne. Teljes mértékben az amerikai kormány érdekeit szolgálja, és tőlük függ". (Lew Rockwell)

Ez azt sugallja, hogy a RAND-jelentés a Pentagon és az amerikai katonai intézményrendszer véleményét képviselheti, akik úgy vélik, hogy az Egyesült Államok fejvesztve száguld az Oroszországgal való közvetlen tűzharc felé.

Más szóval, a jelentés lehet az első ideológiai ellenpont a külügyminisztériumot és a Fehér Házat irányító neokonok ellen. Gyanítjuk, hogy ez a szakadás a hadügyminisztérium és az "állam" között az elkövetkező napokban még láthatóbbá válik. Csak remélni tudjuk, hogy a Pentagonban a megfontoltabb frakció győzedelmeskedik.
597 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page