top of page

Varga Domokos György: Mi a különbség az Index újságírója és a „rendszerváltó” szekta tagjai között?


Tisztelt Olvasó!

Röviden szólva: semmi.

Mindkettőre a teljes együgyűség és elvakultság jellemző.

Hála Istennek, mára már elmondhatatlanul sok tisztességes kutató, tudós, orvos, járványügyi szakember állt ki a saját tapasztalata és tudományos meggyőződése alapján a mellett, hogy a koronavírus-járvány megfékezésére bevetett ún. oltószerek összességében jóval nagyobb kárt okoznak az emberiségnek, mint amekkora egészségügyi haszonnal járnak. Azon túlmenően, hogy minden hangzatos ígéret ellenére sem voltak képesek megfékezni a járványt, hivatalos adatok alapján készített kimutatások sora bizonyítja, hogy a teljesebben átoltottabb országokban megugrott mind a fertőzések, mind pedig az elhalálozások száma. Aki nem hiszi, járjon utána: csak itt, a Szilaj Csikón legalább ezer idevágó tanulmányból, cikkből idéztünk, szemléztünk, köztük elismert – akár Nobel-díjas – tudósok álláspontját is.

Az Index újságíróját azonban semmiféle vaskos valóság nem képes eltéríteni rögeszméjétől. Mivel az ő számára sokkal fontosabb az igazságnál, hogy ne sérüljön a saját önbizalma és önértékelése, hogy továbbra is megőrizhesse és hirdethesse azt a vélekedését, amellyel eddig olyan szépen és sikeresen beágyazódott az egészségügy, a politika és a média tekintélyes fősodrába, ezért az utolsó pillanatig ragaszkodni fog vakhitéhez. Minden olyan önálló gondolat, megfontolás, amely szembe szegülne a főáramú szellemiséggel és erkölcsiséggel, csak rontana az ő elfogadottságán, akár még az anyagi vagy egzisztenciális helyzetén is, ezért esze ágában sincs ilyesmivel kísérletezni. Éppen ellenkezőleg: azon igyekszik, hogyan tudna még inkább kedvében járni a számára mérvadó köröknek, így növelve az elfogadottságát mind az ő szemükben, mind a sajátjáéban.

S ebből az igyekvésből születhetnek meg még mindig a magyar főáramú sajtóban az efféle hangzatos, s annál hazugabb címek:S ebből születnek meg azok az elfogult szakértőket idéző állásfoglalások, amelyeket az együgyű újságírónak esze ágában sincs a jóval összetettebb, sőt ellentétes valósággal ütköztetni.

Teljesen egyértelmű következtetés vonható le ezekből az adatokból – mondta az indexnek dr. Lacza Zsombor, a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese. – Az oltás ugyan nem akadályozza meg teljes mértékben a fertőzést, viszont a halálesetek számát gyakorlatilag nullára redukálja. Azt hiszem, a hongkongi és az új-zélandi példa párhuzamba állítása tökéletesen bizonyítja ezt az állítást.  

A szélesebb merítésű adatok alapján ma már megcáfolhatatlan, hogy az „oltás” nem hogy nem akadályozza meg teljes mértékben a fertőzés terjedését, hanem egyenesen fokozza, ezáltal pedig összességében, társadalmi szinten növeli az elhalálozás veszélyét...

Tisztelt Olvasó!

A bőségesen összegyűlt és napvilágra került tényszerű tapasztalatok és ismeretek birtokában ma már bátran állíthatjuk, hogy a főáramú kovidos oltáshívők nem egyebek, mint egy méretes és befolyásos szekta tagjai. Hiszen a gondolkodásmódjukat nem a valóságos tények szabják meg, hanem a közösségük által egyedüliként kívánatosnak tartott kovidmítosz, amelyet a nyájmeleget sőt különféle kiváltságokat nyújtó szekta fennmaradása érdekében a tagoknak vakbuzgalommal kell hirdetniük, védelmezniük.


S akkor most essék szó a másik szektáról, amelynek tagjai, persze, ugyanúgy nincsenek tisztában azzal, hogy egy felettébb kétes csoportosulás vakbuzgó tagjai. Ennek a szektának az összetartó mítosza lényegében az „igazi rendszerváltás”. Értsd: a politikai elit eddig elmismásolta az igazi rendszerváltást, de most majd mi, a nép, személyesen, forradalmi hevülettel, könyörtelenül véghezvisszük.

Ez a felfogás és törekvés alapjában véve egyáltalán nem új, szinte évtizedek óta így vagy úgy fel-felbukkan a magyar politika színpadán. Több olyan politikai képződmény is akadt már, amely magát igazi rendszerváltónak, rendszerváltó pártnak nevezte ki. Az újdonság most abban mutatkozik meg, hogy habár ismét egy főáramon kívüli törpeképződmény tűzte zászlajára a rendszerváltós küldetés beteljesítését, máris sokkal messzebb jutott, sokkal nagyobb aktív, támogató tömegre tett szert, mint a korábbiak. Azok pár tucatnál, esetenként néhány száznál több embert soha nem tudtak megmozgatni, ez az új politikai szekta azonban már sok ezernyi, sőt tízezernyi lelkes hívet szerzett magának.

Nézzük csak meg az alábbi filmfelvételt! (Vad Hajtások: Bertalan Attila megint rendszert akar váltani, 2022. márc. 12.) Nincs két perc az egész, mégis minden lényeges benne van.Akinek van szeme és füle rá, az ennyiből is láthatja, hogy a szektavezér egy született demagóg, de nem a tanult, hanem a szélhámos fajtából, aki ösztönösen is rátapint az emberek gyengéjére. Nincs az a rendszerváltás, amelynek ne lennének vesztesei, s amely vesztesek között ne lennének bőven olyanok, akik jószerivel semmit nem értenek a körülöttük zajló események összefüggéseiből, csupán azt tudják és érzik, hogy velük mindig ki van szúrva. Ezért aztán egy idő múltán már nem is lelik a pártjukat és politikusaikat a főáramú kínálatban, ettől pedig egyre kiábrándultabbak és kedvetlenebbek. Hát még ha kovidos és háborús hisztériákkal is megzavarják és megkavarják őket... még jobban elanyátlanodnak.

És ekkor lép a színre Bertalan. Akinek a szellemi, erkölcsi szintje ugyan szemernyivel sincs magasabban, mint a szektájába igyekvő tömegé, de ebben a mai világban, talán egy új világrend küszöbén erre hovatovább nincs is szükség. Ugyanis ezzel egyáltalán nem lóg ki a sorból. Nem sokkal rosszabb színész és szélhámos ő, mint a jelenlegi ukrán elnök, és nem sokkal felelőtlenebb és következetlenebb, mint az amerikai elnök. A másik amerikai elnököt a közösségi médiából önhatalmúlag kiiktató új kisistenek világában a tömegeket is megkísérti a világváltoztató forradalmi vágy és hevület, s várva várják, hogy valaki az ő szellemi szintjükön, az ő sebzett lelkükre rezonálva szólítsa meg őket.

Bertalan pedig készségesen megtette.

Egy másik felvétel arról is tanúskodik, hogy szektája tagjai ezt milyen lelkes ovációval köszönik neki. Mint aki végre értelmet s küldetést adott életüknek.

Szóval: szektásodunk.

Itt is, ott is.

De mindenütt szoros összefüggésben a főáramú minőségromlással.


474 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page