top of page

Czigány Edit: A meghasadt kárpit – Mi történt Nagypéntek és Húsvét között?


A keresztény tanítások szerint Jézus meghalt és feltámadt.

Kétféle általános megközelítés van: 1. Teológiai: isteni csoda történt. 2. Materialista: az egész csak legenda.

Egy harmadik lehetőség: a választ már Nagycsütörtökön sejtetik az evangéliumok, a kanonizáltak és az apokrifek is.

Jézus teljesen szabad elhatározásból hal meg. Teljesen tisztában van az ezzel járó testi-lelki kínokkal, ezért a „keserű pohár” ima, de sietteti is azt, ami földi küldetésének célja.

Júdásnak, akire az áruló szerepét osztotta, megparancsolta: „Te fogsz kiszabadítani ebből a földi testből, mely körülvesz engem”.

Jézus igazi mivolta egy felfoghatatlanul erős, ragyogó energia, amit ki kellett szabadítani a „húsbilincsből”. Ehhez volt szükség a halálra – és egy még sokkal fontosabb aktus: a „Megváltás misztériuma” miatt.

Be kellett bizonyítani, hogy a halál nem végleges pusztulás, hanem utazás a multiverzum síkjai között.

Nagypénteken délután három óra körül Jézus felkiáltott: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” – majd kiadta lelkét. Utolsó szava ez volt: „Elvégeztetett.” Ez volt a küldetés, amiért a Földre született.

Hová került ezután? Erről a Biblia nem, de az apokrifok színesen mesélnek. Eszerint előbb leereszkedett a sötétség birodalmába, ahol legyőzte az Istennel ellenséges ősi energiát, akit Halálnak, Hádesznak, Káosznak hívnak az iratok. Kiszabadította az ott fogságban tartott emberi lelkeket, felemelkedett a legmagasabb létsíkra, amit Mennyországnak, Paradicsomnak, görögül ”Plerómának” (Teljességnek) neveznek.

Jézus nagypénteki „művelete” elementáris energiákat szabadított fel, Jeruzsálemben iszonyú vihar tört ki, rengett a föld, váratlan napfogyatkozás történt, zuhogott az eső, kősziklák repedtek meg, és a Templom szentélyében: „Meghasadt a kárpit”!

A feltámadás pillanatát senki sem látta, csak néhány adatot jegyeztek fel: a sírból egész éjjel mennydörgő hang hallatszott, furcsa fények villantak fel.

Reggelre Jézus teste eltűnt, csak az összehajtogatott halotti lepel maradt a sírkamrában.

Az asztráltest minden bizonnyal végigjárta a multiverzumot, mint a világszerte ismert hiedelem állítja: a nagy beavatottak, spirituális mesterek holtteste fénnyé válik.

Mire volt jó ez az egész? – kérdezhetik sokan.

Az apokrifek szerint Jézus halálának és feltámadásának három eredménye volt.

1. Jelentősen csökkent a halál és az oksági törvény régi ereje, nőtt az Univerzum szabadsága.

2. Megtisztult karmájától az emberiség.

3. Az ember tudatállapota magasabb szintre emelkedett, így lehetővé vált a megjövendölt kollektív felébredés.


142 megtekintés

Comentários


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK