VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

MILYEN SZÖRNY RAGADJA EL A GYEREKKORT? VI. Po-po-po-po-po pozitív diszkrimináció!„Vágd le a hidra fejét, újra kinő”, énekli varjúkárogás-szerű hangján Manson az Antikrisztus szupersztár című dalában. Héraklész megoldja: levágja a hidrafejeket és a nyakcsonkokat fáklyával kiégeti, nehogy újra kinőjenek. A hetvenes években a Rajna fölött nem lehetett hídon gyalog átmenni; a bűzös, mérgező kipárolgástól rosszul lettek az emberek. Ma pisztrángok úszkálnak a folyóban. A hetvenes években, Amerikában hatvan százalék fölött volt a dohányosok aránya, ma alig látni az utcán cigarettázó embert. Latin mondás: „A rossz törvényt nem szereti az Idő.” Értelmes törvények megalkotásával – erre való a parlament – levághatjuk a hidra fejét! A reklámok, tv show-k, popzenék tartalmait is – ne csak a hordozó felületet – ipari terméknek tekintse a törvény, melyekre szigorú biztonsági szabványelőírások vonatkozzanak, mint minden más iparágban. Az okosan megfogalmazott paragrafusok nem sérthetik az alkotmányos jogot a szólásszabadsághoz. A mentális környezetszennyezés tényállását pontosan, a jog műnyelvén meg kell határozni. A bűnöző életmód reklámozása példa rá; lélekszennyezés az úgynevezett rap zenében.

Ganxta Döglégy Zoli egy „dalának” refrénjét idézem: „Pénz, fegyver, drogok, na meg a bulák! Pénz, fegyver... etc.” A rap zene célközönsége elsősorban a hátrányos helyzetű ifjúság, kiknek a bűnöző életforma tűnik a legrövidebb útnak „fölemelkedni” az önimádat társadalmába. A bűnöző társadalom ősvilági vadon, szigorú törzsi rangsor, vérbosszú, belterjes klánok örök harca területért, uralomért. A rapperek baseball-sapkás, kigyúrt, tetovált, marcona alakok; az aszfalt ördögei, az utca királyai. A gangster rap mitológia szerint csak a törvényen kívül vezet út „fölfelé”, és a „kirekesztett társadalmi csoportok, hátrányos helyzetű gyermekének” természeti joga harcolni az életben maradásért a többségi társadalom ellen. A nyomor a polgári többség bűne, mert nem ad eleget, ezért „jogod van erőszakkal elvenni azt, ami neked is jár”.

Repeljünk vissza: Hazugság, ha-ha-ha-ha-ha-hazugság, itt a fejlett, let-let-lett nyugati világban és Magyarországon is po-po-po-po-po pozitív diszkrimináció van! A szörny eltitkolja ezt a tényt. A nyomor elsősorban kulturális nyomor, és szellemi nyomor.

A szörny a legostobább életreceptet ajánlja: „Törj ki, harcolj az ellenséges társadalommal!” A nagy emberkísérlet itt a láncreakcióval játszik, társadalmi robbanással. Az „ellenséges társadalom” a valóságban segítőkész és hatalmas áldozatot hoz a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáért, de segélyek, előnyök és ösztöndíjak nem adnak belső motivációt. Engedelmességgel, szorgalommal, tanulással, munkával, együttműködéssel és alázattal valóban ki lehet törni a gettóból. Egy tisztességes szórakoztató ipar erkölcsös viselkedésmintákat hirdethetne. A hollywoodi karriertörténetek mintájára jelenjen meg filmjeinkben egy új toposz; a hétköznapi hősök hasznos, fáradságos, de boldog élete legyen a példakép! A „kisebbségvédők” mindig csak jogokról és esélyegyenlőségről beszélnek. Eltitkolják védenceik előtt a kötelességeiket és azt, hogy az illemszabályok, az emberi, együttélési normák megtartása az egyetlen út a kiegyezéshez.

„Hass, alkoss, gyarapíts” A tanyasi tanító úr a kis mezítlábas nebulóknak valaha meg tudta magyarázni, mit jelent a költemény? „A Haza fényre derül” – a te életed derül fényre; helyed és dolgod van a világban, a hazádban, a családodban, első a kötelesség, utána jön a jog.

Spiró György Feleségverseny című regényében cigány-magyar polgárháborút jósol 2020-ra. Jó ötletei vannak a szörnynek! Muszlim-keresztény polgárháború, generációs háború, nemek forradalma, agresszív feminizmus... a boldogtalanság-gyárból. Problémák, sebek, melyek egy kis napsütéstől magától meggyógyulnának, de ha elvakarjuk, elrákosodhat! Húzzuk vissza a csillagot a középpont felé, különben fölrobban a társadalmunk!

A pszichológus kasztról is szóljunk. A hatvanas évektől a régi életrend visszaszorulásával, új papi rend; tv-sztár pszichológusok terelik a nyájat. Őszinteség, közvetlenség, felszabadult lazaság: új tömjénillat úszik a hullámhosszokon. Tv csatornák, rádióadók bibliai vándorprófétái hirdetik az új életmódot, szakemberek, kik megértik a „mai fiatalság” szenvedéseit a patriarchális család és iskolarendszer börtönében. A valóság: soha, a világtörténelemben nem élt a nyugati hippi nemzedéknél elkényeztetettebb fiatal generáció. A háború előtt a négyéves parasztkislány már libát őrzött, édesanyjának segített kenyértésztát gyúrni. Az új varázsszó: önmegvalósítás: „Self-actualization”, Abraham Maslow „emberi szükségletek piramisának” csúcsa, a földi boldogság, az élet célja. Maslow az Amerikai Pszichológiai Társaság elnöke volt, tanai erős hatást tettek a hetvenes évek New Age mozgalmaira. A New Age végtelen; akár a rockzenéről, vagy a szabadkőművességről, egységes ítéletet nem mondhatunk róla, annyi irányzata, ága-boga van. Szerintem értékei is vannak, mint a rockzenének: kulturpesszimizmus, misztika, elvágyódás a múltba. Hibáit jól ismerjük: az üzlet, az UFO Magazin fogalomkészletével nem lehet a buddhista filozófiát megérteni.

Az ifjúság megrontásában – az üzleten, politikán kívül – a tudománynak, a pszichológiának kulcsszerepe van.

Az igazi tudós érzi a nyomtatott, a mikrofonba és kamerába mondott szó súlyát, de most új sarlatánok, csodadoktorok szállják meg a képernyőt. Egy „meg nem gondolt gondolat” kiagyalója rajongótábort gyűjthet, tudományos képzettséggel, akár a tudomány felszámolását is hirdetheti. A tudomány korrupciója ez. Egy magyar példa: Feldmár András pszichológus, Ronald David Laing (1927-1989) az „anti-pszichiátria” megalkotójának tanítványa. Laing szörnykapcsolatai vitathatatlanok: 1965-ig a londoni Tavistock Intézet munkatársa volt. A pszichológus Feldmár Van élet a halál előtt? című könyvében egy hatalmas tudományágat, a pszichiátriát fekete mágiának minősít. Jól működő szervezetük, a Feldmár Intézet hazánkban – a Szcientológia Egyházhoz hasonlóan – az „anti-pszichiátria” tanítása alapján középkori vérvádakat terjeszt a modern orvostudományról, mely óriási lépéseket tesz, hogy megfejtse az univerzum egyik legnagyobb talányának, az emberi agynak a működését. Súlyos mentális betegségben szenvedő embereket sikerült már eltéríteniük a gyógyszeres kezeléstől, életüket veszélyeztetve. Feldmár szerint a szkizofrénia nem létezik! Nem az agy megbetegedése, hanem a társadalom bűne! Ezt a lelkes rajongók számára nem kell tudományos bizonyítékokkal alátámasztani, és „az orvosok a gyógyszeripar ügynökei”. Antidepresszánsok és antipszichotikumok használata ellen érvel, de az LSD és más hallucinogének használatát, kipróbálását javasolja. Ezért már meggyűlt a baja a hatóságokkal, a kanadai állampolgárságú „tudóst” felforgatónak minősített könyvei miatt nem engedték beutazni az USA-ba.

Az igazi tudós – egy Bagdy Emőke pszichológus, Michio Kaku fizikus – ismeretterjesztő munkájával hidat épít a tudomány idegen világa és a „hétköznapi emberek” közé. Sokan, főleg az idősebbek, félnek a tudománytól, mert nem értik a gépeket. A sarlatán erre a félelemre játszik: szakadékot mélyít, gyanakvást szít, vádaskodik, pánikot kelt, világvégét vár, harminc fokos globális felmelegedést jósol holnaputánra, és rögtön fölírja a biztos megoldás receptjét. A tudomány szerény közkatonáiból nem könnyen lesz tv-sztár, megéri sarlatánnak lenni. Veszélyes játék, álljon itt néhány sor a hippi-filozófia kései prófétájától, intézetalapító Feldmár könyvéből: „Az egész teória, hogy a függőségtől meg kell szabadulni, hülyeség. Attól kell megszabadulnunk, hogy megengedjük másoknak, hogy elvegyék a szabadságunkat. Nem szabad megengedni, hogy bárki, bármikor uraljon minket.” A gyerekkor-rabló szörny átnyújtja a szabadságot a tanácstalan, kísérleti alany kis fehér egérnek. De a szenvedélybetegség a legnagyobb rabság! Uralom: egy értelmes rendszerben együttműködve engedelmeskedni jó.

A legsürgősebb teendő: Mit jelent a „legkisebb atyámfiaink” megbotránkoztatása, bűnre csábítása? A mentális környezetszennyezés fogalmát pontosan meg kell határozni! Írók, művészek, pszichiáterek, pszichológusok, pedagógusok egy szimpózium keretében megalkothatnának egy törvényjavaslatot, melyet a média jelenlétében át kell adni a politikusoknak, alkossanak törvényt. A cél: legyen elképzelhetetlen, hogy Magyarországra egy Mansont vagy Slayert meghívjanak. Hasonlatos lenne ez ahhoz, hogy a mi Alaptörvényünk tiltja a génmódosítást vagy az azonos neműek házasságát. A reklám és szórakoztató iparban használt burkolt manipulációs technikákat fel kell tárni, nyilvánosságra hozni.

Ne féljünk a lernéi hidrától, nem legyőzhetetlen!

Merjük vállalni régimódiságunkat, esendőségünket, előítéleteinket, mert az őszinteségben erő van, de a „politikailag korrekt” rokokó finomkodás hazug és elidegenítő. A konzervatív forradalom visszatérés az élhető élethez, ez az igazi szabadság.FELHASZNÁLT IRODALOM


1. Drábik János: Tudatmódosítás Budapest 2004 Gold Book

2. Bob Larson: Sátánizmus, az ifjúság megrontása Budapest 1997 Előszó

3. Alexandre Dumas: Egy orvos feljegyzései Budapest 1999 Európa

4. Nesta Webster: Secret Sociaties and Subversive Movements London 1924 Boswell

5. Christopher Lash: Culture of Narcissizm London 1978 Norton

6. Gabriele Kuby: Globális szexuális forradalom Budapest 2013 Kairosz

7. Bánfalvi Ákos: Marilyn és én Budapest 1999 Fülöp (ezt nem érdemes elolvasni)

9. Anthony Burgess: Gépnarancs Budapest 1989 Európa

10. Spiró György: Feleségverseny Budapest 2009 Magvető

11. Feldmár András: Van élet a halál előtt? Budapest 2008 JaffaKorábbi részek:

MILYEN SZÖRNY RAGADJA EL A GYEREKKORT? I. „Megőrült a Sátán”

MILYEN SZÖRNY RAGADJA EL A GYEREKKORT? II. Hagyományirtás

MILYEN SZÖRNY RAGADJA EL A GYEREKKORT? III. Illuminátusok John Lennon Imagine-ében

MILYEN SZÖRNY RAGADJA EL A GYEREKKORT? IV. Lélekméreg az éterben