top of page

Sütő Gábor: Tudatunk védelme (10) – Az „orosz–ukrán” háború tágabb nézőpontból (4.)

A szerző közíró, nyugalmazott nagykövet


(Rövid előzetes mint főszerkesztői megjegyzés: Jómagam korábban meglehetősen sokat foglalkoztam a „zsidósággal" kapcsolatos kérdésekkel. Ld. pl. itt: A törzsi háború természetrajza – a rendszerváltozás Magyarországán. Úgy tapasztalom, hogy valakinek a zsidó származása vagy kötődése önmagában nem dönti el, hogyan viszonyul magyar sorskérdéseinkhezmint ahogy a nem zsidó származása sem –, ezért ennek a feszegetése vagy emlegetése többet árthat, mint amennyit használ. Hogy csak egy nagyon gyakorlatias példát említsek: a Mindennapi szemezgetésünkbe jóformán minden nap beválogatok egy-két cikket a https://neokohn.hu c. világhálós oldalról, annyira hasznosnak ítélem a szabad, önálló gondolkodásra való törekvésüket... Ám Sütő Gábor írásainak itteni megjelentetését is ugyanezért tartom fontosnak; még akkor is, ha a szóban forgó részletkérdésben történetesen különbözik a véleményünk. – VDGy)

Verje meg az Isten,

Nem egyszer, de százszor,

Ki magyar létére

Idegenhez pártol

Ősi jussát önként

Idegennek dobja,

Kincseinket egy más fajnak

Kincstárába hordja.

Pósa Lajos: Verje meg az Isten


A tanulmányt az elkövetkező napokban a következő fejezetekben közöljük:4. Európai-e az Európai Unió?


Az EU jelenlegi vezetésének az európai, s az általános emberi értékeket feladó-eláruló, háttérhatalmi érdekeket szolgáló zsarnokká válását tapasztalva, e kérdésre holtbiztosan NEM a válasz.


Ahhoz a történelmi határhoz érkeztünk, hogy a fenti alcím helyett teljes joggal írhatnánk ezt is: „Köztörvényes bűnözők az EU élén”.


Az EU-vezetés megirigyelte az USA demokrácia exportjának „sikerét”, s a hatáskörét eddig is messze túllépő Európai Bizottság immár a demokrácia elvének védelmében lép fel. Azelőtt uniós jogszabály valós vagy vélt megsértésére válaszul indította kötelezettségszegési eljárásait a tagállamok ellen, most áttér a demokrácia elvének megsértése miatti büntetőeljárásra. Lehetővé akarja tenni a közelgő választások befolyásolását, azaz a demokrácia jelszava alatt magát a demokráciát veszélyezteti, már ha maradt még ilyen az EU-ban. Amennyiben az EU Bírósága elfogadja e fordulatot, az EB-nek lehetősége nyílik rá, hogy a tagállamokban a demokrácia őrének jogcímén eljárva, sértse az unió alapvető értékeit.


Immár súlyosan sérti azzal is, hogy az EU alaptörvényei nem írják elő katonai tevékenység finanszírozását közvetlenül az uniós költségvetésből, de ezt teszi.


Egy nem EU-tag, a geopolitikailag EU-tagállamokból álló környezetével szemben agresszív országnak törvénytelenül és számolatlanul ömlesztik a pénzt, miközben az EU vezető pozícióiba ültetett közönséges bűnözőik a nekünk törvényesen járó pénzek kifizetését megtagadják.


Egyidejűleg létrehozták az EU-NATO koordinációs törzskart, ami pedig a fentiekkel összhangban álló félkatonai tömbbé alakulását jelzi.


E birodalmi „fejlődési” vonalat látva, indokolt visszaemlékezni, hogy már a létrejöttének körülményei között is kételyek tömkelege merült fel, amelyek belépésünk táján felerősödtek, s eleve csorbított jogokkal is vettek fel bennünket. Azóta e kételyek növekedtek, súlyosbodtak, s mára uralkodóvá váltak. Még 2005 áprilisában a Havi Magyar Fórumban „Európai lesz-e az Európai Unió?” címmel jelentettünk meg e fejleményekre figyelmeztető tanulmányunkat. Az akkor már körvonalazódó szándékokat felsorakoztatva, levontuk a következtetést, hogy jogi, vallási, gazdasági, külpolitikai, katonai, geopolitikai, de magyar vonatkozásban sem európai és nem is lesz az. Nemzetközi téren sem európai lesz, hanem háttérhatalmi eszközzé válik. Sajnos, előrelátásaink úgy valósultak meg, mintha csak irányelvnek tekintették volna írásunkat, s ma már hivatalos politikai vonallá váltak, maguk alá temették az EU-t.


Az elkorcsosulás alapvető oka, hogy az alapító atyákat követő vezetőik céltudatosan tették, vagy nem tették, mindazt, amit tapasztalunk részükről. A jelenlegi vezetők is az európai nemzetekkel és értékekkel szembenálló idegen célokat követtek, és követnek, mindaddig, amíg a helyükön maradnak.


S hogy ezt büntetlenül tehessék, a saját védelmükről időben és körültekintően gondoskodtak.


A Lisszaboni szerződéshez 2009-ben csendben csatoltak egy jegyzőkönyvet az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességéről. Ebben szerepel, hogy az EU brüsszeli helyiségeit és épületeit a hatóságoknak nem szabad átkutatni, a hivatalnokok pedig „hivatalos minőségükben végrehajtott cselekedeteik tekintetében, szóbeli vagy írásbeli megnyilatkozásaikat is beleértve, mentességet élveznek a bírósági eljárások alól. Ez a mentesség hivataluk megszűnését követően is megilleti őket”. Azaz, tehetnek, amit akarnak, mentesülnek minden felelősségre vonás alól, s nyugdíjasként sem büntethetőek! Az azóta folyó és most kirobbant korrupciós műveletekre tehát eleve készültek, amit bizonyít, hogy Eva Kaili, az Európai Parlament görög szocialista alelnöke, a kipattant korrupciós és befolyásszerzési botrány letartóztatott fő gyanúsítottja gyorsan kikerült a luxusbörtönből, házi őrizetének a feloldását is kérte, s európai parlamenti képviselőként szeretné folytatni.


Az EP illetékes részlege szégyentelenül meg is magyarázta, erre van lehetősége, mert a többi meggyanúsított képviselő is az EP tagja maradt, a tisztséggel járó jogokkal! Ezzel megerősítik, törvény fölé helyezik önmagukat.


Valóban törvényen kívül helyezték önmagukat, s a választóknak, a tagállamoknak így is kell kezelni őket. Ez az ő „jogállamuk”. E rátarti, hamis tudat miatt immár ésszerűt alig látunk tőlük, viszont ontják tovább az ésszerűtlenségek sorozatát, minek következtében az EU legtöbb országában a nemzeti tudati szint süllyedése társadalmi válságot idézett elő, a közbiztonság pedig oly mértékben leromlott, hogy nemzetbiztonsági fenyegetést képez. Az illegális betolakodókkal szemben nincs intézkedés, sőt az általuk elkövetett erőszak és gyilkosságok ellenére rokonszenvet próbálnak ébreszteni irántuk és sajnáltatják őket. Mi több, egy sor országban céllövészetre és támadó sportokra tanítják őket, akárcsak egyes helyeken a cigányokat, s ugyanakkor az európai zsidók felfegyverzését is ösztönzik. Mindez nem is irányulhat senki más, mint a saját népeik, s az európaiak ellen. Rég el is idegenedtek a népektől. Ők már nem európaiak, lehet, hogy nem is voltak, s ennek okán Európa sem európai, sőt vészjóslóan egyre kevésbé emberi. Senkit nem képviselnek, csak a háttérhatalommal szövetkezett saját korrupciós maffia-hálózatukat. A nemzetektől elidegenedett szabadkőműves, bankár, zsidó háttérhatalom ügynökei, akik azt az alapszabályt követik, azzal vádold ellenfeleidet, amit te magad teszel. De tőkés a tőkést nem számoltatja el.

Az emlegetett múltat már csak azért se töröljük el, mert az EU-t és a NATO-t egyre inkább emlékeztetni kell rá, hogy a KGST-ben, a Varsói Szerződésben nem voltunk kitéve ellenséges támadásoknak és büntetéseknek. Nem kellett hosszadalmas politikai harcot vívnunk azért, hogy a jogszerű követeléseink teljesüljenek. S amikor efféle törekvés akárcsak kiérződött, Magyarország e szervezetekben sem riadt vissza a küllőfelezéstől. Most is helyesen ragaszkodunk e történelmi hagyományainkhoz, védjük a nemzeti érdekeinket. A NATO nemcsak nem ítélte el a nemzetidegen ukrajnai kormány részéről immár nem először felvetett tervet, hogy Magyarország büntetéseképpen robbantsák fel a Barátság olajvezetéket, de még csak nem is kommentálta az egyik tagállama elleni támadás tervét. Pedig ha ez bekövetkezik, nemcsak nekünk, hanem más tagállamoknak is helyrehozhatatlan károkat okoz.


Vetessük tudomásul az EU-val és szövetségeseinkkel, hogy a jogállamiságot mi védelmezzük az ő törvénytelen és igazságtalan eljárásaikkal és támadásaikkal szemben.


Az Oroszország ellen minden jogalap nélkül most elfogadott tizenegyedik szankciós csomag már bünteti „azokat a harmadik országokat, amelyek segítenek Oroszországnak kijátszani a kereskedelmi korlátozásokat.Leyen köztörvényes bűnöző eddig 70 milliárd Euró közös pénzünket adta oda törvénytelenül Zelenszkijnek (nem Ukrajnának!), és most újabb 50 milliárdot akar a tagállamok nyakába akasztani Zelenszkij javára. És senki nem képes elszámoltatni. Orbán Viktor jogosan tette fel Veszprémben úgy a kérdést, hogy ha nem tudja teljesíteni eredeti küldetését, akkor mi végre az Európai Unió? A jelenlegi vezetésnek, Ursula von der Leyennel az élén a börtönben van a helye. Ha nem ennek tudatában járunk el, a vesztesek között leszünk.


Az európai tudat védelmében hirdetnünk kell, hogy amikor Németország háttérhatalmi igénynek engedelmeskedve, hagyja ismét szembefordítani önmagát Oroszországgal, és a valaha általa leigázott Lengyelország is vakon követi, Európa pedig lemond Oroszországgal való éltető együttműködésről, a saját sírjukat ássák. Jelenleg úgy néz ki, téveszmék és köztörvényes bűnözés bénította meg az európai cselekvésképességet, tudatos, vagy tudatlan árulástól hipnotizáltan járják a halálutat, s ezt csak akkor veszik majd észre, amikor az első rögök dübörögni fognak a közös koporsónkon. A harc tehát az emberiségért, Európáért folyik. A magyar kormány teljes joggal hadakozik mindezek ellen, harcol a történelmi emberi Európa, az európai tudat újjászületéséért. E harc értünk is folyik, s mindenkinek, aki ezt belátja, minden segítséget meg kell adni ahhoz, hogy együtt győztesek legyünk e harcban.Következik:

5. Tegyünk együtt a magyar Magyarországért


263 megtekintés

コメント


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page