top of page

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (19) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozatlan néve


Nyelvhelyességi kisokos

A határozatlan névelő használata – hasonlóan a határozott névelőéhez – folyamatosan bővült, részben német hatásra, de még mindig szűkebb és némileg más a szerepe, mint a latin vagy germán nyelvekben.

A németben névszói-igei állítmány esetén, ha a névszó főnév, kötelező valamilyen névelő, ha melléknév, akkor nincs névelő, mert a melléknévnek nem lehet névelője. Pl. Karl ist der Professor. (Károly a professzor.) Karl ist ein Professor. (Károly professzor.) Karl ist klug. (Károly okos.)

A magyarban a főnév és a melléknév közt nincs ekkora különbség. A névelőhasználatot más szempontok határozzák meg. A névszói állítmány háromféle lehet: minősítő, besoroló és azonosító.

Azonosításkor határozott névelőt használunk (kivéve, ha tulajdonnév az azonosító): Nagy János az igazgató. Az igazgató Nagy János. Ő Nagy János. Ez a házunk.

Ha minősítünk, nem teszünk semmilyen névelőt sem a mellék­névi, sem a főnévi állítmány elé: Nagy János igazgató. Nagy János okos. A veréb madár. Gyakran hangzik el ilyen dicséret: • Te egy zseni vagy! Magyarosabb így: Zseni vagy!

(...)

A teljes szöveg itt tölthető le.

(folytatása következik)

Előző részek:

1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő beszédben

12) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzői értékű határozó

13) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Az igekötő "válópere"

14) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szenvedő szerkezet(ek), pótlékok, babonák

15) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Ikes ragozás

16) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Tévesen használt igealakok

17) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Régies ragozási formák

18) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Az igekötők "cserélgetése"

31 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page