VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (33) RÉTEGEK, STÍLUSOK. Stílustörés, lazaság a


Nyelvhelyességi kisokos

A média nyelvhasználatának felhígulása, igénytelenné válása a stílusérzék megbomlásához vezet. Sokszor egyetlen műsoron belül is megfigyelhetjük, hogy a nyelvi eszközök nem illenek a szöveg műfajához, a beszédhelyzethez, sőt nemritkán egymásnak is ellentmondanak, kioltják egymást. A mesterkéltség, a hivatalos hangvételre és távolságtartásra való törekvés összekeveredik a nyegle, tréfásnak szánt fordulatokkal. Egy híradóban hangzott el a következő mondat:

Amikor megszúrták, hanyatt zuhant.

hanyatt esett / elesett / összeesett

A hanyatt zuhan keresetten erős kifejezés.

Mégse sáros a rendőrkapitány.

vétkes / bűnös / elmarasztalható

A sáros erősen lazanyelvi, tolvajnyelvi kifejezés.

• A férfi nagyon berúgott, nem emlékezett semmire; a puklija nem is fájt.

A berúg ige közönséges, a nagyon berúgott fokozás ráadásul felesleges; a pukli pedig német eredetű bizalmas szó, jelentése ’púp, dudor, duzzanat’. Megfelelő stílusban:

A férfi sokat ivott/ittas volt…; az ütés helyét sem fájlalta/érezte.

A közbeszédben, a politikusok, közéleti személyiségek nyilvános megszólalásaiban is találkozhatunk stíluszökkenőkkel:

• Segítséget kérünk a kormánytól, de nem csak kesben!

Arra céloznak, hogy nem pusztán pénzbeli segítséget kérnek majd.

• A gyilkos meglépett a börtönből.

• Kölcsönautóval akart lelépni egy német férfi.

A meglép, lelép helyett itt a megszökik a helyénvaló.

Láttuk, hogy reagálnak a politikusok, ha tiltott helyen való bagózáson érik őket.

dohányzáson

A híradóban csak a dohányozni, cigarettázni, szivarozni, pipázni szavakat használhatjuk, még füstölni „sem illik”.

• Így a biciklisek le tudják majd rakni a bringájukat.

A bringa hírszövegben csak kerékpár, bicikli lehet.

A megdöbbenés, megütközés, elutasítás kifejezésére már szinte csak a kiveri a biztosítékot vagy a kiakad használatos:

• Gyurcsány Ferencre hét pontjáért még az MSZP frakciója is kiakadt.

• Kiakadt a sajtótól a cseh kormányfő.

Elfelejtették, hogy van több hagyományos kifejezés is erre: megdöbben, elhűl, elborzad, méltatlankodik, szörnyülködik, helytelenít, elítél, megró, szemére vet stb.

(...)

A teljes szöveg itt tölthető le.

(folytatása következik)

Előző részek:

1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő beszédben

12) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzői értékű határozó

13) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Az igekötő "válópere"

14) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szenvedő szerkezet(ek), pótlékok, babonák