top of page

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (33) RÉTEGEK, STÍLUSOK. Stílustörés, lazaság a


Nyelvhelyességi kisokos

A média nyelvhasználatának felhígulása, igénytelenné válása a stílusérzék megbomlásához vezet. Sokszor egyetlen műsoron belül is megfigyelhetjük, hogy a nyelvi eszközök nem illenek a szöveg műfajához, a beszédhelyzethez, sőt nemritkán egymásnak is ellentmondanak, kioltják egymást. A mesterkéltség, a hivatalos hangvételre és távolságtartásra való törekvés összekeveredik a nyegle, tréfásnak szánt fordulatokkal. Egy híradóban hangzott el a következő mondat:

Amikor megszúrták, hanyatt zuhant.

hanyatt esett / elesett / összeesett

A hanyatt zuhan keresetten erős kifejezés.

Mégse sáros a rendőrkapitány.

vétkes / bűnös / elmarasztalható

A sáros erősen lazanyelvi, tolvajnyelvi kifejezés.

• A férfi nagyon berúgott, nem emlékezett semmire; a puklija nem is fájt.

A berúg ige közönséges, a nagyon berúgott fokozás ráadásul felesleges; a pukli pedig német eredetű bizalmas szó, jelentése ’púp, dudor, duzzanat’. Megfelelő stílusban:

A férfi sokat ivott/ittas volt…; az ütés helyét sem fájlalta/érezte.

A közbeszédben, a politikusok, közéleti személyiségek nyilvános megszólalásaiban is találkozhatunk stíluszökkenőkkel:

• Segítséget kérünk a kormánytól, de nem csak kesben!

Arra céloznak, hogy nem pusztán pénzbeli segítséget kérnek majd.

• A gyilkos meglépett a börtönből.

• Kölcsönautóval akart lelépni egy német férfi.

A meglép, lelép helyett itt a megszökik a helyénvaló.

Láttuk, hogy reagálnak a politikusok, ha tiltott helyen való bagózáson érik őket.

dohányzáson

A híradóban csak a dohányozni, cigarettázni, szivarozni, pipázni szavakat használhatjuk, még füstölni „sem illik”.

• Így a biciklisek le tudják majd rakni a bringájukat.

A bringa hírszövegben csak kerékpár, bicikli lehet.

A megdöbbenés, megütközés, elutasítás kifejezésére már szinte csak a kiveri a biztosítékot vagy a kiakad használatos:

• Gyurcsány Ferencre hét pontjáért még az MSZP frakciója is kiakadt.

• Kiakadt a sajtótól a cseh kormányfő.

Elfelejtették, hogy van több hagyományos kifejezés is erre: megdöbben, elhűl, elborzad, méltatlankodik, szörnyülködik, helytelenít, elítél, megró, szemére vet stb.

(...)

A teljes szöveg itt tölthető le.

(folytatása következik)

Előző részek:

1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő beszédben

12) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzői értékű határozó

13) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Az igekötő "válópere"

14) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szenvedő szerkezet(ek), pótlékok, babonák

15) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Ikes ragozás

16) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Tévesen használt igealakok

17) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Régies ragozási formák

18) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Az igekötők "cserélgetése" 19) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozatlan névelő (egy)

20) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozott névelő (a, az)

21) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Névmások

22) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Hogy

23) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Csak egy betű?

24) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Egyéb tévesen használt szavak; A szavak „használati utasítása"

25) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Szólástévesztés

26) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Kötőhangok

27) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Zavarba ejtő alakok

28) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Rendellenes alakok

29) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Lehetne, de nincs

30) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Idegen szavak

31) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Magyarítás

32) RÉTEGEK, STÍLUSOK. Bevezetés

70 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page