VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (33) RÉTEGEK, STÍLUSOK. Stílustörés, lazaság a


Nyelvhelyességi kisokos

A média nyelvhasználatának felhígulása, igénytelenné válása a stílusérzék megbomlásához vezet. Sokszor egyetlen műsoron belül is megfigyelhetjük, hogy a nyelvi eszközök nem illenek a szöveg műfajához, a beszédhelyzethez, sőt nemritkán egymásnak is ellentmondanak, kioltják egymást. A mesterkéltség, a hivatalos hangvételre és távolságtartásra való törekvés összekeveredik a nyegle, tréfásnak szánt fordulatokkal. Egy híradóban hangzott el a következő mondat:

Amikor megszúrták, hanyatt zuhant.

hanyatt esett / elesett / összeesett

A hanyatt zuhan keresetten erős kifejezés.

Mégse sáros a rendőrkapitány.

vétkes / bűnös / elmarasztalható

A sáros erősen lazanyelvi, tolvajnyelvi kifejezés.

• A férfi nagyon berúgott, nem emlékezett semmire; a puklija nem is fájt.

A berúg ige közönséges, a nagyon berúgott fokozás ráadásul felesleges; a pukli pedig német eredetű bizalmas szó, jelentése ’púp, dudor, duzzanat’. Megfelelő stílusban:

A férfi sokat ivott/ittas volt…; az ütés helyét sem fájlalta/érezte.

A közbeszédben, a politikusok, közéleti személyiségek nyilvános megszólalásaiban is találkozhatunk stíluszökkenőkkel: