top of page

Egy okos rabbi 31 okot sorol fel arra, miért nem hajlandó beoltatni magát (javított fordítással!)

Eredeti cikk:


1.

Ez nem védőoltás. A vakcina meghatározása szerint immunitást eredményez egy betegséggel szemben. Ez nem eredményez immunitást semmivel szemben sem. A legjobb esetben csak csökkenti annak veszélyét, hogy súlyos tünetei legyenek a vírustól, ha valaki elkapja. Ezért ez orvosi kezelés, nem pedig védőoltás. Nem akarok olyan betegségre orvosi kezelést kapni, amelytől nem szenvedek.


2.

A gyógyszergyártók, a politikusok, az egészségügyi intézmények és a média összefogtak, hogy ezt nevezzék mindenütt vakcinának – holott nem az –, azzal a szándékkal, hogy manipulálják az embereket, hogy ők biztonságban érezzék magukat attól, hogy alávetik magukat az orvosi kezelésnek. Minthogy csalók, nem bízom bennük, és nem akarom, hogy bármiféle közöm legyen az ő orvosi kezelésükhöz.


3.

Az erről az orvosi kezelésről feltételezett előnyök csekélyek, és semmiképpen sem tartanának sokáig. A hatalom ezt elismeri, és már arról beszél, hogy további és újabb „vakcinákra” lesz rendszeresen szükség, ezért ezek mennyisége folyamatosan növekedni fog. Nem vagyok hajlandó olyan idült beteggé válni, akibe pusztán azért fecskendeznek rendszeresen új gyógyszergyári termékeket, hogy csökkentsem egy olyan súlyos vírusos betegség elkapásának veszélyét, amelyet ezek az injekciók nem is akadályoznak meg.


4.

Az immunrendszer természetes módon való megerősítésével csökkenthetem annak veszélyét, hogy súlyos vírusos betegséget kapjak. Abban az esetben, ha vírusos fertőzést kapok, vannak olyan vitaminok és jól bevált gyógyszerek, amelyek csodálatos eredményeket hoztak a betegség elhárításában, mégpedig úgy, hogy ennek az orvosi kezelésnek nincsenek kockázatai és ismeretlen következményei.


5.

A hatalom váltig állítja, hogy ez az orvosi kezelés biztonságos. Ezt nem tudhatják, mert a hosszú távú hatásai teljesen ismeretlenek, és még sok éven át ismeretlenek lesznek. Eljátszhatnak annak gondolatával, hogy biztonságos, de csalárd dolog olyasmit állítani, amit nem lehet bizonyítani. És minthogy eddig csalárdak voltak, nem bízom bennük, és nem szeretnék a kezelésük részesévé válni.


6.

A gyógyszergyártók nulla felelősséggel tartoznak, ha bármi rosszra fordul, és nem lehet perelni őket. Ugyanez vonatkozik azokra a politikusokra is, akik erőltetik ezt a kezelést. Nem adatok be magamnak új, kísérleti orvostechnikai készítményt, ha a mögötte álló emberek nem vállalnak kötelezettséget és felelősséget azért, ha valami rosszul alakul. Nem kockáztatom az egészségemet és az életemet, ha ők nem hajlandók semmit sem kockáztatni.


7.

Izrael miniszterelnöke nyíltan elismerte, hogy az izraeli népet a föld népei közül e kísérleti kezelés laboratóriumaként használják. Nem érdekem az, hogy tengerimalac legyek, vagy a testemet a tudománynak adományozzam.


8.

Izrael a szóban forgó orvosi kezelés elfogadására vonatkozó szerződés alapvető részeként beleegyezett abba, hogy megossza állampolgárainak orvosi adatait egy külföldi gyógyszergyártó céggel. Soha nem járultam hozzá ahhoz, hogy személyes orvosi adataimat ilyen szervezetekkel osszák meg, és még csak nem is kérdezték meg tőlem, hogy hozzájárulok-e. Nem járulok hozzá ehhez a mocskos vállalkozáshoz.


9.

A Pfizer vezetői és igazgatósági tagjai hivatalosan és nyilvánosan bejelentették, hogy a harsonaszó és a biztosíték ellenére sem fogadták el saját kezelésüket. Azt állítják, hogy igazságtalannak tartanák, ha előre tolakodnának. Ez nevetséges ürügy, és hihetetlen szemtelenség [hücpe] kell ahhoz, hogy valaki ilyet ki is mondjon. Az ilyen „sorrend” saját fantáziájuk szüleménye; ha visszatartanának maguknak pár injekciót, senki sem ítélné el ezért őket. Ráadásul a magánrepülőgépeket és saját szigeteket birtokló milliárdosok nem arról híresek, hogy szépen kivárnák a sorukat, hogy a parasztok százmilliói világszerte előbb kapjanak meg bármit is, amit ők maguk is szeretnének megkapni.


10.

A hatalom médiája kérdés és aggály nélkül elfogadta ezt a nevetséges kifogást. Sőt, dicsérik a Pfizer vezetőit állítólagos önfeláldozásuk miatt, hogy addig nem veszik igénybe saját kísérleti kezelésüket, amíg mi előbb nem jutunk hozzá. Mivel ilyen bolondoknak tartanak minket, nem bízom bennük, és nem óhajtom igénybe venni új kezelési eljárásukat. Elfoglalhatják a helyemet a sorban. Én a sor legvégére megyek.


11.

Három tény, amelyet össze kell illesztenünk:


Bill Gates az emberi faj túlélése szempontjából nézve ezeket az oltóanyagokat létfontosságúnak magasztalja.


Bill Gates úgy véli, hogy a világon túl sok ember van, ezért „népességcsökkentésre” van szükség.


Bill Gates-et, a világ talán leggazdagabb emberét sem oltották még be. Semmi sietség.


Ó, nem. Átengedek neki minden olyan orvosi kezelést, amelyet ő szán nekem.


12.

A hatalom teljesen elfogultan ünnepli ezt a kezelést. A politikusok és a média arra ösztönzi az embereket, hogy tekintsék ezt erkölcsi és polgári kötelességüknek. A kezelés előnyeit nagymértékben eltúlozzák, a kockázatokat figyelmen kívül hagyják, és az ismeretlen tényezőket félresöpörik. Mivel csalók és manipulatívak, személyes jó közérzetemet nem fogom kockáztatni az ő csorbítatlanságukért.


13.

Heves propagandakampány folyik azért, hogy emberek vegyék igénybe ezt a kezelést. A politikusok és a hírességek szelfiket készítenek magukról, amint beoltják őket (vagy némelykor talán csak úgy tesznek, mintha éppen az történne), a média aztán hatalmas felhajtást csap ekörül, a legmenőbb, legokosabb, legörömtelibb és legszórakoztatóbb cselekedetnek bemutatva. Ez a történelem legkiterjedtebb marketingkampánya. Ez egyáltalán nem alkalmas semmilyen orvosi kezelésre, nemhogy egy vadonatújra, és ez engem elborzaszt.


14.

A tömegek elbűvölve sorakoznak fel, feltöltenek a világhálóra a szer beoltását ábrázoló képeket, így fejtve ki nyomást másokra, hogy utánozzák őket. Van ebben valami nagyon riasztó és beteges, és én semmiképp nem akarok részese lenni. Soha nem szedtem be gyógyszert csak azért, mert „mindenki csinálja”, és „király”. Biztosan nem fogom most elkezdeni.


15.

Akik aggodalmukat fejezik ki ezen orvosi kezelés miatt, azokat bántalmazzák, rágalmazzák, gúnyolják, cenzúrázzák, kiközösítik, megfenyegetik és elbocsátják állásukból. Ide tartoznak azok az egészségügyi szakemberek, akiknek tudományosan megalapozott aggodalmaik vannak az oltóanyaggal kapcsolatban, és beteggondozók, akik tanúi voltak annak, hogy a gondozottjukra szörnyű hatással volt az oltás, és meghalt röviddel az injekció beadása után. Amikor a hatalom olyan jó embereket távolít el, akik mindent kockára tesznek azért, hogy csupán kifejezzék egy új orvosi kezelés miatti aggodalmukat— még ha nem ellenzik is nyíltan—, akkor mindig jobban bízom ezekben a bátor emberekben, mint a hatalomban. Nem jut eszembe egyetlen ahhoz hasonló eset sem a történelemből, amikor az igazságról és az erkölcsről az derült volna ki, hogy a hatalom oldalán áll.


16.

Ez a legnagyobb orvosi kísérlet az emberi nem történetében.


17.

Szándékosan nem az emberi nem történelmének legnagyobb orvosi kísérleteként ábrázolják, és súlyosan semmibe veszik azt, hogy egyáltalán orvosi kísérletről van szó.


18.

Ha őszinték lennének a tömegekkel, nagyon kevesen egyeznének bele abba, hogy részt vegyenek egy ilyen kísérletben. A tömegek csalárd fondorlatokkal való manipulálása azért, hogy vegyenek részt egy orvosi kísérletben, sérti az orvosi etika alapjait és a demokratikus jogrendet. Nem engedem, hogy etikátlan emberek, akik ilyen magatartásra kötelezték el magukat, bármit is beadjanak nekem.


19.

Az orvosi intézményrendszer semmiről nem tájékoztatja az embereket ezzel kapcsolatosan. Képviselői egy kísérleti gyógyszer marketingügynökeivé váltak, hatalmas cégeket és politikusokat szolgálnak ki, akik üzletet kötöttek velük. Ez közvetlenül ütközik azzal a megbízatásukkal, hogy csakis a gondozásukra bízott emberek egészségével törődjenek. Mivel az orvosi intézményrendszer megvesztegethetővé vált, és csupán korporációs és politikai eszköz, nem bízom abban a kísérleti gyógyszerben, amelyet oly nagyon, de nagyon szeretnének beadni nekem.


20.

Nyomást gyakorolnak ránk mindenféle módon azért, hogy oltassuk be magunkat, ez sérti az orvosi etikát és a demokratikus társadalom alapjait. Hogy ne tegyek meg valamit, azt leginkább úgy érhetik el, ha kényszeríteni akarnak rá.


21.

A kormány harminc évre titkosította a vírussal és a kezelésekkel kapcsolatos eljárásrendet. Pedig ez olyan információ, amelyet joga van tudni a nyilvánosságnak, és a kormánynak kötelessége megosztani. Mit takargatnak? Tényleg azt várják tőlem, hogy elhiggyem, hogy mindez kóser, és elsősorban az egészségemmel törődnek? Legutóbb ezt a jemeni gyerekek ügyével tették. Ha még nem ismeri ezt az ügyet, járjon utána. Most ugyanazt a jelenetet nyomatják. Először sem tévesztettek meg, és egészen biztos, hogy most sem fognak.


22.

A kormány megoszthatja személyes egészségügyi adatainkat külföldi vállalatokkal, de nem osztják meg velünk ebben az ügyben saját eljárásrendjüket? El vagyok képedve.


23.

A hatalom orvosokat, rabbikat, médiát és tömegeket toborzott, hogy megszégyenítéssel rávegye az oltásra azokat az embereket, akik nem akarnak beoltva lenni az új szerrel. A legalávalóbb címkékkel bélyegeznek meg bennünket. Azt mondják, hogy őrült összeesküvésekben hiszünk, hogy ellenezzük a tudományt, hogy önzők vagyunk, hogy gyilkosok vagyunk, hogy nem törődünk az idősekkel, hogy a mi hibánk, hogy a kormány folytatja a társadalomra kényszerített drákói korlátozásokat. Mindez azért van, mert nem akarjuk, hogy beoltsanak bennünket kísérleti oltóanyaggal. Bennünket nem kérdeztek meg. Még azt is mondják nekünk, hogy hitbéli kötelességünk magunkat beoltatni, és ha nem tesszük meg, halálos vétket követünk el. Azt mondják, hogy ha nem egyezünk bele az injekció beadásába, akkor kénytelenek leszünk örökre otthon maradni, és ki leszünk közösítve a közéletből.


Mindez szörnyű, undorító, a józan ész, az erkölcs és a Tóra elferdítése. Elborzaszt, és csak tovább erősíti ezekkel az emberekkel szembeni bizalmatlanságomat, valamint kísérleti gyógyszerük elfogadásával szembeni ellenkezésemet. Hogy merészelik ezt tenni?


24.

Sok olyan embert ismerek, akit beoltottak, de egyikük sem tanulmányozta alaposan a tudományt, nem mérlegelte gondosan a lehetséges előnyöket és a kockázatokat, és nem hasonlította össze az oltás lehetőségét más lehetőségekkel, valójában nem volt tájékozott, és nem döntötte el, hogy ez az orvosi kezelés a legjobb megoldás számára. Éppen ellenkezőleg, a felhajtás, a propaganda, a nyomás, a félelem és az abban való vak bizalom miatt oltatták be magukat, amiben állítólag a „szakértők többsége” hitt (feltételezve, hogy MINDENKI mindent alaposan tanulmányozott és teljesen objektív volt, ám ez nagyon is kétséges); az abban való vak bizalom miatt, aminek megtételére némely befolyásos rabbik késztették őket (mint már mondtam); vagy az attól való hisztérikus félelem miatt, hogy az egyetlen lehetőség az injekció beadása, vagy a vírus miatti súlyos megbetegedés. Ha tömeges hisztériát és kultuszszerű viselkedést látok egy orvosi kezelés körül, rendkívül gyanakvó leszek, és óvakodom tőle.


25.

A gyógyszergyártóknak hosszú és dicsőséges múltjuk van arra nézvést, hogy tömeggyilkosságokat okoznak a csodagyógyszerekkel, amelyeket a gyanútlan lakosságra vetnek, még akkor is, ha már jelentős bajok váltak ismertté. Ahelyett, hogy szünetet iktattak volna be, és leállították volna ezeknek a gyógyszereknek a forgalmazását, amíg ezeket a kérdéseket nem sikerül megfelelő módon kivizsgálni, a gyógyszergyártók mindent megtettek annak érdekében, hogy elfojtsák az erről szóló híreket, és folyamatosan nyomatják termékeiket. Ha vállalatok és emberek ilyen közömbösnek bizonyulnak az emberi élet iránt, nem bízom bennük, amikor az új csodaszerről szóló parasztvakításba kezdenek. Nem ez az első rodeónk.


26.

És valóban, a horrortörténetek szélsebesen érkeznek, de a politikusokat ez a legkevésbé sem aggasztja, az orvosi intézményrendszer félretolja őket oltástól független eseménynek vagy elhanyagolhatónak nyilvánítva, a média figyelmen kívül hagyja őket, a gyógyszergyárak teljes sebességgel, gőzerővel törnek előre, és azokat, akik megkongatják a vészharangot, továbbra is bántalmazzák, megalázzák, cenzúrázzák és büntetik. Nyilvánvaló, hogy nekik nem legfőbb gondjuk az életem és a közérzetem. Nem leszek laboratóriumuk következő tengerimalaca. Nem kockáztatom meg, hogy velem történjen meg a következő véletlen „egybeesés”.


27.

Bár sokan meghaltak rövid idővel azután, hogy beoltották őket — köztük teljesen egészséges fiatalok is —, még csak nem is célozhatunk arra, hogy az injekciónak valami köze lehet ehhez. Isten tudja csak, miért és hogyan, ez a feltételezés tudományellenes, és még több ember halálát okozza. Én ellenben úgy vélem, hogy az tudományellenes, és bizony az okozhatja még több ember halálát, ha tagadják, hogy lehetséges bárminő kapcsolat az oltás és a halálesetek között, és ha zaklatják azokat, akik azon töprengenek, hogy talán lehet ilyen a kapcsolat, és azok tudományellenesek, akik a legkevésbé sem kíváncsiak arra, hogy létezhet-e ez a kapcsolat. Ugyanezek az emberek úgy vélik, hogy én is köteles vagyok injekciót kapni. Kösz, majd ha hülye leszek!


28.

Visszataszít egy gyógyszeripari termék vallásos, kultuszszerű imádata, és nem veszek részt ebben a szertartásban.


29.

Az „egészségügyi” szolgáltatóm folyamatosan szekál, hogy oltassam be magam, de még nem tájékoztattak erről a kezelésről vagy más választás lehetőségéről. Amit csak tudok, a hatalmi intézményrendszeren kívülről, másoktól tudom. A „tájékozott” beleegyezés „alkalmazkodó” beleegyezéssé vált. Elutasítom.


30.

Látom az összes hazugságot, korrupciót, propagandát, manipulációt, cenzúrát, megfélemlítést, az orvosi etika megsértését, a tudomány tisztességességének hiányát, a kellemetlen, ellentétes eredményű mellékhatások eltussolását, a jogos aggályok elutasítását, a hisztériát, a kultuszszerű viselkedést, a tudatlanságot, a korlátoltságot, a félelmet, orvosi és politikai zsarnokságot, az eljárásrendek eltitkolását, az emberi élet iránti valódi aggodalom hiányát, az alapvető emberi jogok és szabadságok tiszteletben tartásának hiányát, a Tóra és a józan ész eltorzítását, a jó emberek démonizálását, minden idők legnagyobb orvosi kísérletét kapzsi, hiteltelen, istentelen emberek által irányítva, s látom azon emberek felelősségérzetének hiányát, akik azt követelik tőlem, hogy tegyek mindent kockára... Mindezt látom, és úgy döntöttem, hogy mindannyian elfoglalhatják a helyemet a sorban. Bizakodni fogok Istenben. Használom azt az elmét, amellyel megáldott, és bízom a természetes ösztöneimben. Ez vezet el a végső okához annak, ez összegzi mindaz, amiért nem fogok „oltakozni” .


31.

Bűzlik az egész.


 

(Szilaj Csikó-fordítás)

 

Kapcsolódó cikkeink:
142 962 megtekintés

2 Comments


Megint nem olvastam ,mâr csak a

Zárt sem mert sok beszédnek sok az alja!

Az ên kiegêszitő kommentem az,hogy ha kezelêssel együtt esélyünk van a tepsiből kimaradni,akkor legalâbb mondhatjúk nekünk is van hozzâ közünk & nem megvêdtek ! Többet nem is szabad ,elleni propot kelteni föleg!Vagy teszel,vagy akkor maradj inkognitóban!


Like

„337. § Rémhírterjesztés

1) Aki közveszély színhelyén nagy nyilvánosság előtt a közveszéllyel összefüggésben olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely a közveszély színhelyén alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítsa, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Like
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page