top of page

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (30) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Idegen szavak


Nyelvhelyességi kisokos

Fölösleges idegen szavak

Mindig vettünk át más népektől szavakat. Különbséget kell tenni idegen szó és jövevényszó között. A határt nem könnyű meghúzni. Nézetünk szerint az olyan szót lehet jövevénynek nevezni, amelyen már csak szakember tudja fölfedezni az idegen eredetet, elemzéssel. Kölcsönzésnek is szokták nevezni az idegen szavak átvételét. Mondhatnánk: helyes, de a kölcsönzött tárgyat vissza szokás adni, ha már nincs szükség rá. Nincs szükség az olyan idegen szavakra – akármilyen régóta ismerjük is őket –, amelyek meglévő magyar szót (vagy szavakat) szorítanak ki. Például

aspektus: szempont, nézőpont attitűd: magatartás, hozzáállás dialógus: párbeszéd kooperáció: együttműködés neutrális: semleges tradíció: hagyomány prevenció: megelőzés direktíva: irányelv

Sok idegen szónak hol ez, hol az a magyar szó felel meg:

demonstráció: tüntetés / bemutatás, szemléltetés stb. információ: adat, tájékoztatás, hír, eligazítás, ismeret, tudás stb. light: világos; könnyű, könnyed, gyenge, enyhe, zsírszegény, cukorszegény, alkoholszegény stb. fantasztikus: csodálatos, varázslatos, bámulatos, elképesztő, nagyszerű, felülmúlhatatlan stb. korrekt: pontos, helyes, egyenes, tisztességes, rendes, igazságos stb. kommunikáció: beszéd, párbeszéd, közlés, megnyilatkozás, kapcsolat, érintkezés, eszmecsere stb.

(...)

A teljes szöveg itt tölthető le.

(folytatása következik)

Előző részek:

1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő beszédben

12) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzői értékű határozó

13) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Az igekötő "válópere"

14) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szenvedő szerkezet(ek), pótlékok, babonák

15) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Ikes ragozás

16) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Tévesen használt igealakok

17) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Régies ragozási formák

18) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Az igekötők "cserélgetése" 19) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozatlan névelő (egy)

20) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozott névelő (a, az)

21) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Névmások

22) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Hogy

23) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Csak egy betű?

24) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Egyéb tévesen használt szavak; A szavak „használati utasítása"

25) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Szólástévesztés

26) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Kötőhangok

27) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Zavarba ejtő alakok

28) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Rendellenes alakok

29) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Lehetne, de nincs

31 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page