top of page

Amerika beteg, diszfunkcionális, az elit pedig „fasiszta” diktatúrát épít (III. rész)

Vukics Ferenc jegyzete


Előzmény:


Az Előszó az információs háború természetére világít rá, majd pedig tizenhárom részben ismerteti legfontosabb megállapításait. Az első részben az Előszót ismertettük, a második részben az első három fejezetet, most pedig az alábbiakban jelölt következő három fejezet ismertetése következik:

TARTALOM

IV. Az internet: A kedvenctől a démonig

Egyszer volt, hol nem volt, amikor az internet majdnem megmentette a világot. Az 1990-es évek első dotcom-boomja népszerűsítette az internetet, mint az emberi teljesítmények maximalizálását és a demokrácia terjesztését szolgáló technológia eszméjét. A Clinton-kormányzat 1997-es "A globális elektronikus kereskedelem keretrendszere" című dokumentumában fogalmazta meg a víziót:


"Az internet olyan médium, amely óriási lehetőségeket rejt magában az egyéni szabadság és az egyéni felhatalmazás előmozdítására", és ezért, "ahol csak lehetséges, az egyén kezébe kell tenni a döntést azzal kapcsolatban, hogy miként használja ezt a médiumot".


A nyugati okos emberek kigúnyolták a világ más részein az információáramlás ellenőrzésére irányuló naiv törekvéseket. 2000-ben Clinton elnök gúnyolódott azon, hogy Kína internet elleni fellépése "olyan, mintha zselét próbálnának a falhoz szögezni". A felhajtás a Bush-kormányzat idején is folytatódott, amikor az internetes cégeket az állam tömeges megfigyelési programjának és a Közel-Kelet demokráciájának megteremtésére irányuló tervének kulcsfontosságú partnereinek tekintették.

A felhajtás (hype) azonban akkor indult be igazán, amikor Obama elnököt egy olyan "big data" alapú kampány révén választották meg, amely a közösségi médiát helyezte előtérbe.

Úgy tűnt, hogy valódi filozófiai egyezés van Obama politikai stílusa, a "Remény" és "Változás" elnöke, akinek külpolitikai vezérelve a "Ne csinálj hülyeségeket" volt, és a sokak által ismert internetes keresőcég között, amelynek eredeti mottója a "Ne tégy semmi rosszat" volt.

A két hatalmat mély, személyes kapcsolatok is összekötötték: Obama elnöksége alatt 252 esetben fordult elő, hogy az emberek a Fehér Házban és a Google-nál betöltött állások között váltogatták egymást.

2009 és 2015 között a Fehér Ház és a Google alkalmazottai átlagosan hetente többször is találkoztak.

Obama külügyminisztereként Hillary Clinton vezette a kormány "internetszabadság" programját, amelynek célja "az online kommunikáció, mint a zárt társadalmak megnyitásának eszköze" előmozdítása volt.

Egy 2010-es beszédében Clinton figyelmeztetést adott ki a digitális cenzúra terjedésére az autoriter rezsimekben:


"Egy új információs függöny ereszkedik le a világ nagy részén" – mondta. "És ezen a válaszfalon túl a vírusvideók és a blogbejegyzések napjaink szamizdatjává válnak".

A legnagyobb irónia, hogy éppen azok az emberek, akik egy évtizeddel ezelőtt más országok szabadságprogramját vezették, azóta a dezinformáció elleni küzdelem ürügyén az egyik legnagyobb és legerősebb cenzúragépezet bevezetését valósították meg az Egyesült Államokban.

Vagy talán nem az irónia a megfelelő szó arra, hogy érzékeltesse az egy évtizeddel ezelőtti szabadságszerető Clinton és a mai cenzúrapárti aktivista közötti különbséget, de ez a szó jól érzékelteti azt a fordulatot, amelyet egy olyan réteg hajtott végre, amely alig 10 évvel korábban radikálisan eltérő eszmék nyilvános zászlóvivője volt.

Ezek az emberek – elsősorban politikusok – az internet szabadságát az emberiség pozitív erejének tekintették (és mutatták be), amikor az az ő érdekeiket szolgálta, de valami démoni dolognak tekintették, amikor a hatalmi hierarchiákat megbontotta és az ellenfeleiknek kedvezett.

Így lehet áthidalni a 2013-as Hillary Clinton és a 2023-as Clinton közötti szakadékot: Mindketten úgy tekintenek az internetre, mint a politikai folyamatok irányításának és a rendszerváltás megvalósításának rendkívül erős eszközére.

Ezért tűnt Donald Trump felemelkedése Clinton és Obama világában mélységes árulásnak. Meglátásuk szerint a Szilícium-völgy megállíthatta volna Trumpot, de nem tette.

A kormány internetpolitikájának vezetőiként segítettek a technológiai cégeknek abban, hogy a tömeges megfigyelésre építsék vagyonukat, az internetet a szabadság és a haladás világítótornyaként evangelizálták tevékenységüket, miközben szemet hunytak a trösztellenes törvények égbekiáltó megsértése felett.

Jaron Lanier, a technológia úttörője a Kié a jövő? című könyvében azt írja:


"A digitális hálózatépítés elsődleges üzletága mára az ultratitkos mega-dossziék létrehozása arról, hogy mások mit is csinálnak valójában, és ezen információk felhasználásának elsődleges célja a pénz és a hatalom koncentrálása".

Mivel a digitális gazdaságok egyre nagyobb adat- és hatalomkoncentrációt eredményeznek, bekövetkezett az elkerülhetetlen: A technológiai cégek túl nagy hatalomra tettek szert.

Mit tehettek a kormánypárt vezetői? Két lehetőségük volt.


A. Használhatták volna a kormány szabályozási hatáskörét az ellentámadásra: Szétzúzzák az adatmonopóliumokat, és átalakítják az internetet alátámasztó társadalmi szerződést, hogy az egyének megtartják az adataik tulajdonjogát, ahelyett, hogy minden egyes alkalommal, amikor rákattintanak egy közkincsre, elrabolják azokat.


B. Vagy pedig megőrizhették a technológiai vállalatok hatalmát, miközben arra kényszeríthetnék őket, hogy hagyjanak fel a semlegesség látszatával, és helyette sorakozzanak fel a kormánypárt mögé, ami ugye csábító kilátás, tekintve, hogy mennyi mindent tehetnének az így megszerzett hatalommal.

A B lehetőséget választották.

A közösségi felületek bűnösnek nyilvánítása Trump megválasztásában – egy olyan jelölt, aki a Szilícium-völgyi elit számára éppoly ellenszenves, mint a New York-i és washingtoni magasan képzett elit számára – biztosította azt a bunkót, amelyet a média és a politikai osztály arra használt, hogy a techcégeket még nagyobb hatalomhoz juttassa és egyben engedelmességre kényszerítse.


V. Russiagate! Russiagate! Russiagate!

Ha úgy képzeljük, hogy az amerikai uralkodó osztály súlyos problémával nézett szembe, mivel Donald Trump veszélyeztette intézményes túlélését, akkor az Oroszország-ügy nem csupán az eszközöket biztosította ahhoz, hogy egyesítse az osztály különböző ágait, a kormányon belül és kívül, egy közös ellenség ellen, hanem a társadalom legerősebb, szövetségen kívüli szektorával, a technológiai iparral szembeni befolyásszerzés végső formáját is biztosította számukra.

Az oroszokkal történő összejátszás elhitetéséhez szükséges koordináció volt az eszköz, amely egyesítette (1) a Demokrata Párt politikai céljait, (2) a hírszerző és biztonsági ügynökségek intézményi napirendjét, valamint (3) a média narratív erejét és erkölcsi buzgalmát (4) a techcégek felügyeleti architektúrájával.
A titkos FISA-parancs, amely lehetővé tette az amerikai biztonsági ügynökségeknek, hogy megkezdjék a Trump-kampány utáni kémkedést, a Steele-dosszién alapult, egy Hillary Clinton csapata által fizetett pártpolitikai gyűlöletkampányon, amely bizonyíthatóan hamis jelentésekből állt,

amelyek Donald Trump és az orosz kormány közötti munkakapcsolatot akarták elhitetni az amerikai nagyközönséggel. Bár a jelentés rövid távon erős fegyver volt Trump ellen, a dosszié nyilvánvalóan egyfajta baromság is volt, ami azt sugallta, hogy idővel teherré válhat az összeállítói számára.

A dezinformáció veszélyére való hivatkozás megoldotta ezt a problémát, miközben egy nukleáris erejű fegyvert tett a Trump-ellenes erők fegyvertárába. Kezdetben a dezinformáció csak egy volt a Trump-ellenes táborból megfogalmazott féltucatnyi beszédtéma közül. Trumpot nagyon nehezen lehetett megfogni, mert képes volt bármit megmagyarázni, ugyanakkor annyira kétértelmű maradt, hogy nem lehetett az állításait megcáfolni. A dezinformáció elleni védekezés jó eszköznek tűnt arra, hogy megtámadjanak és lejárassanak mindenkit, aki megkérdőjelezte a dossziét vagy azt az állítást, hogy Trump összejátszott Oroszországgal.

Minden régi „mccarthyista” trükk újra új volt. A Washington Post agresszívan harsogta azt az állítást, hogy a dezinformáció befolyásolta a 2016-os választásokat. Egy olyan keresztes hadjárat indult, amely Trump győzelme után néhány nappal kezdődött Az orosz propaganda erőfeszítés segített az 'álhírek' terjesztésében a választások alatt, szakértők szerint című cikkel. (A cikkben idézett vezető szakértő: Clint Watts).

A hírszerzési tisztviselőktől a nemzetbiztonsággal jó kapcsolatot ápoló riportereknek történő folyamatos kiszivárogtatások már megalapozták azt a hamis elbeszélést, miszerint hiteles bizonyíték van a Trump-kampány és a Kreml közötti összejátszásra. Amikor Trump e jelentések ellenére győzött, az azok terjesztéséért felelős magas rangú tisztviselők, legfőképpen John Brennan CIA-vezér, megduplázták állításaikat. Két héttel Trump hivatalba lépése előtt az Obama-kormányzat nyilvánosságra hozta a hírszerző közösség által készített, ICA néven ismert, az "Orosz tevékenységek és szándékok a közelmúltbeli választásokon" című értékelés titkosítás alól feloldott változatát, amely azt állította, hogy "Putyin és az orosz kormány egyértelmű preferenciát alakított ki a megválasztott elnök, Trump iránt".

Az ICA-t több hírszerző ügynökség által elért objektív, politikamentes konszenzusként mutatták be. Jeff Gerth a Columbia Journalism Review című folyóiratban azt írta, hogy az értékelés "masszív és nagyrészt kritikátlan visszhangot" kapott a sajtóban. Valójában azonban az ICA éppen az ellenkezője volt annak, amit magáról állított: egy szelektíven összeválogatott, politikailag célzott módon elkészített dokumentumot hoztak nyilvánosságra.

A jelentés szándékosan kihagyta az ellentétes hatású bizonyítékokat, hogy azt a benyomást keltse, hogy az összejátszásról szóló történet nem egy széles körben vitatott pletyka, hanem objektív tény.

A képviselőház hírszerzési bizottságának titkos jelentése az ICA elkészítéséről részletesen bemutatta, hogy mennyire szokatlan és tisztán politikai jellegű megrendelés zajlott.


"Nem 17 ügynökség volt, és még csak nem is egy tucat elemző volt a három ügynökségtől, akik az értékelést írták" – mondta Paul Sperry újságírónak egy magas rangú hírszerzési tisztviselő, aki olvasta a képviselőházi jelentés tervezetét. "Csak a CIA öt tisztje írta, és Brennan mind az ötöt maga választotta ki. A jelentés szerkesztője pedig Brennan jó barátja volt".


Az Obama által kinevezett Brennan szakított az évszázados elvárással, amikor a CIA igazgatójaként a politikába is beleszólt. Ez megalapozta a kormányzás utáni karrierjét az MSNBC elemzőjeként és "ellenálló" figuraként, aki azzal került a címlapokra, hogy Trumpot hazaárulással vádolta.

Mike Pompeo, aki Brennant követte a CIA-nál, azt mondta, hogy az ügynökség igazgatójaként megtudta, hogy "olyan vezető elemzők, akik korábban szinte egész pályafutásuk alatt Oroszországgal foglalkoztak, mellékszereplőkké váltak", amikor az ICA-t írták. Sperry szerint Brennan


"kizárta a jelentésből a Putyin indítékairól szóló, egymásnak ellentmondó bizonyítékokat, annak ellenére, hogy egyes hírszerzési elemzők tiltakoztak ellene, akik szerint Putyin számított Clinton választási győzelmére, és Trumpot 'jokerkártyának' tekintette".


(Brennan volt az a vezető is, aki felülbírálta más ügynökségek ellenvetéseit, hogy a Steele-dossziét a hivatalos értékelés részévé tegye.)

Szabálytalanságai ellenére az ICA a szándéknak megfelelően működött:

Trump a gyanú árnyékában kezdte meg elnökségét és ezt soha nem tudta eloszlatni. Ahogy Schumer ígérte, a hírszerzési tisztviselők nem vesztegették az időt, amikor bosszúállásról volt szó.

Az az állítás, hogy Oroszország meghekkelte a 2016-os szavazást, lehetővé tette a szövetségi ügynökségek számára, hogy a "választások integritásának" biztosítása ürügyén bevezessék az új köz- és magáncenzúra-gépezetét.

Azokat az embereket, akik igaz és alkotmányosan védett véleményt nyilvánítottak a 2016-os választásokról (és később olyan kérdésekről, mint a COVID-19 és az Egyesült Államok kivonulása Afganisztánból), Amerika-ellenesnek, rasszistának, összeesküvés-elméletet vallónak és Vlagyimir Putyin strómanjainak bélyegezték, és módszeresen eltávolították őket a digitális nyilvánosságból, hogy megakadályozzák, hogy eszméik dezinformációt terjesszenek.
A nyilvános jelentéseken alapuló, rendkívül óvatos becslések szerint Trump megválasztása óta több tízmillió ilyen cenzúrázott eset volt!

És itt van ennek a bizonyos bejegyzésnek a csúcspontja: 2017. január 6-án – ugyanazon a napon, amikor Brennan ICA jelentése intézményi hátteret adott annak a hamis állításnak, hogy Putyin segített Trumpnak – Jeh Johnson, a Belbiztonsági Minisztérium Obama által kinevezett leköszönő minisztere bejelentette, hogy az orosz választási beavatkozásra válaszul

az amerikai választási rendszereket "kritikus nemzeti infrastruktúrának" minősítette. A lépéssel az ország 8000 választási joghatóságának tulajdonát helyezte a DHS ellenőrzése alá. Ez egy olyan puccs volt, amelyet Johnson már 2016 nyara óta próbált véghezvinni, de amit – mint egy későbbi beszédében kifejtette – a helyi érdekeltek megakadályoztak, akik közölték vele, hogy

"a választások lebonyolítása ebben az országban az államok szuverén és kizárólagos felelőssége, és nem akarnak szövetségi beavatkozást, szövetségi átvételt vagy szövetségi szabályozást ebben a folyamatban".


Így Johnson úgy talált megoldást, hogy hivatalban töltött utolsó napjaiban egyoldalúan keresztülhúzta az intézkedést.

Most már világos, hogy Johnson miért sietett ennyire: Néhány éven belül minden olyan állítás, amellyel az ország választási rendszerének rendkívüli szövetségi ellenőrzését igazolhatta volna, hiteltelen beavatkozásnak látszódott volna. 2019 júliusában a Mueller-jelentés arra a következtetésre jutott, hogy Donald Trump nem játszott össze az orosz kormánnyal. Ugyanerre a következtetésre jutott a főfelügyelő jelentése is, amely a Trump-orosz kapcsolatok vizsgálat összegzése során készült, és amelyet még abban az évben közzétettek. Végül 2023. január 9-én a The Washington Post csendben közzétett egy kiegészítést a kiberbiztonsági hírlevelében a New York University's Center for Social Media and Politics tanulmányáról. A következtetés: "Az orosz trollok a Twitteren kevéssé befolyásolták a 2016-os választókat."

De addigra ez már nem számított. Az Obama-kormányzat utolsó két hetében az új dezinformációellenes apparátus az egyik legjelentősebb győzelmét aratta: hatalmat kapott a szövetségi választások közvetlen felügyeletére, ami mélyreható következményekkel járt később a Trump és Joe Biden közötti 2020-as választási versenyre.

VI. Miért nem ért véget a 9/11 utáni "terrorizmus elleni háború"?

Clint Watts volt a Hamilton 68 kezdeményezés vezetője. Michael Hayden, a légierő volt tábornoka, a CIA vezetője és az NSA igazgatója Watts támogatója volt ebben az időszakban. Mindketten az amerikai terrorizmusellenes intézményrendszer veteránjai voltak. Hayden az Egyesült Államok valaha volt legmagasabb rangú hírszerző tisztjei közé tartozik, és ő volt a szeptember 11. utáni tömeges megfigyelési rendszer egyik fő tervezője.

Valójában a dezinformáció elleni komplexum kulcsfiguráinak megdöbbentő százaléka a terrorizmus és a felkelés elleni hadviselés világában képezte ki magát azzá, amivé mára váltak.

Michael Lumpkin, aki a GEC-et vezette – azt a külügyminisztériumi ügynökséget vezette, amely a dezinformáció elleni háború első parancsnoki központjaként szolgált –, egy volt Navy SEAL, terrorizmusellenes háttérrel rendelkező katona volt. Maga a GEC a Stratégiai Terrorizmusellenes Kommunikációs Központból nőtte ki magát, mielőtt a dezinformáció elleni küzdelemre alakították volna át.

A Twitternek megvolt a lehetősége arra, hogy megállítsa a Hamilton 68 hoaxot, mielőtt az kicsúszott volna a kezéből, de úgy döntött, hogy nem teszi meg. Hogy miért? A válasz a Twitter egyik Emily Horne nevű vezetője által küldött e-mailekből derül ki, aki azt tanácsolta, hogy ne hívják fel a figyelmet az átverésre.

A Twitternek volt egy füstölgő pisztolya, amely megmutatta, hogy az Alliance for Securing Democracy, a Hamilton 68 kezdeményezés mögött álló neoliberális agytröszt pontosan abban a vádban volt bűnös, amit másokkal szemben hozott fel. Az Alliance for Securing Democracy olyan dezinformációval házalt, amely a belpolitikai megosztottságot szított és aláásta a demokratikus intézmények legitimitását.

De ezt más tényezőkkel szemben is mérlegelni kellett, javasolta Horne, például azzal az igénnyel, hogy egy erős szervezet jó oldalán maradjon. "Óvatosnak kell lennünk azzal, hogy mennyire nyomjuk vissza az ASD-t nyilvánosan" – írta 2018 februárjában.

Az ASD szerencsés volt, hogy olyan valakit tudhatott a Twitteren belül, mint Horne.

Aztán megint kiderült, hogy ez sem egyszerű szerencse volt. Horne korábban a Külügyminisztériumban dolgozott, ahol a "digitális média és az agytrösztök kapcsolatépítési portfólióját" kezelte.

A LinkedIn szerint "szorosan együttműködött az [ISIS-ről] tudósító külpolitikai riporterekkel ... és kommunikációs terveket hajtott végre az [ISIS] elleni koalíciós tevékenységekkel kapcsolatban". Másképpen fogalmazva, Wattséhoz hasonló háttérrel rendelkezett a terrorizmusellenes műveletek terén, de nagyobb hangsúlyt fektetett a sajtó és a civil társadalmi csoportok kezelésére és meggyőzésére. Innen lett Obama Nemzetbiztonsági Tanácsának stratégiai kommunikációs igazgatója, és csak 2017 júniusában távozott, hogy a Twitterhez csatlakozzon.

Fókuszáljunk csak alaposan erre az az idővonalra! Horne egy hónappal az ASD indulása előtt csatlakozott a Twitterhez, éppen idejében ahhoz, hogy egy olyan csoport védelmében lépjen fel, amely az ő szakmai jövőjének kulcsait tartotta a kezében.

Nem véletlen, hogy a dezinformáció elleni háború éppen akkor kezdődött, amikor a terrorizmus elleni globális háború (GWOT) végre véget érni látszott. A GWOT két évtizeden keresztül beváltotta Dwight Eisenhower elnök figyelmeztetéseit a "jogosulatlan befolyással" rendelkező katonai-ipari komplexum felemelkedéséről. Olyan önérdekű, önigazoló iparággá fejlődött, amely több ezer embert foglalkoztatott a kormányzaton belül és kívül.

Ezek az emberek világos felügyelet vagy stratégiai hasznosság nélkül működtek. Lehetséges lett volna, hogy az amerikai biztonsági intézményrendszer győzelmet hirdetett volna (a terror elleni háború végeztével), és az állandó háborús alapállásból békeidőre váltott volna, de ahogyan azt a Fehér Ház egyik volt nemzetbiztonsági tisztviselője elmagyarázta nekem, ez teljesen valószínűtlen volt.

"Ha az ember a terrorizmus elleni küzdelemben dolgozik" – mondta a volt tisztviselő –, "nem ösztönzi, hogy valaha is azt mondjuk, hogy győztünk, szétrúgtuk a seggüket, és már csak egy rakás vesztes maradt. Az egész a fenyegetés hangoztatásáról szól."


Leírta, hogy "óriási ösztönzők jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy a fenyegetést minél nagyobbra fújják fel". Ezek az „ösztönzők” beépültek az amerikai védelmi intézményrendszer kultúrájába, és "olyan jellegűek, hogy a működésük során nem igénylik, hogy valaki különösen gyáva vagy intellektuálisan tisztességtelen legyen".

"Ez a hatalmas gépezet a terrorizmus elleni háború köré épült" – mondta a tisztviselő. "Egy hatalmas infrastruktúra, amely magában foglalja a hírszerzés világát, a DoD minden elemét, beleértve a harcoló parancsnokságokat, a CIA-t és az FBI-t és az összes többi ügynökséget. Aztán ott van az összes magánvállalkozó és az igény az agytrösztök fenntartására. Úgy értem, hogy minden szegmensben dollármilliárdok forognak kockán".

A zökkenőmentes átmenet a terrorizmus elleni háborúról a dezinformáció elleni háborúra tehát nagyrészt egyszerűen a szakmai önfenntartás kérdése volt. De ez nem volt elég a korábbi rendszer fenntartásához; a túléléshez folyamatosan emelni kellett a fenyegetettségi szintet.

A 2001. szeptember 11-i támadások utáni hónapokban George W. Bush azt ígérte, hogy lecsapolja a radikalizmus mocsarát a Közel-Keleten. Bush azt mondta, hogy csak ebben az esetben tudja biztosítani, hogy a régióból ne szülessenek többé olyan erőszakos dzsihadisták, mint Oszama bin Laden.

Ma már nem elég Amerika biztonságához megszállni a Közel-Keletet és demokráciát hozni a népének.

A Biden-féle Fehér Ház és a dezinformációs szakértők serege szerint a fenyegetés most belülről jön. Az új hatalom birtokosai szerint a jobboldali belföldi szélsőségesek, QAnon-fanatikusok és fehér nacionalisták hálózatát egy sokkal nagyobb, mintegy 70 millió Trump-szavazóból álló népesség támogatja, akiknek politikai szimpátiája egy ötödik hadoszlopnak felel meg az Egyesült Államokon belül.

De hogyan radikalizálódtak ezek az emberek, hogy elfogadják a trumpista ideológia keserű és pusztító fehér dzsihádját? Természetesen az interneten keresztül, ahol a technológiai vállalatok, mivel nem voltak hajlandóak "többet tenni" a gyűlöletbeszéd és az álhírek csapása ellen, lehetővé tették, hogy a mérgező dezinformáció megmérgezze a felhasználók elméjét.

9/11 után a terrorizmus fenyegetésével indokolták az olyan intézkedéseket, mint a Patriot Act, amely felfüggesztette az alkotmányos jogokat, és amerikaiak millióit helyezte a tömeges megfigyelés alá. Ezek a politikák egykor ellentmondásosak voltak, de mára az államhatalom természetes előjogaként fogadták el őket.

Ahogy Glenn Greenwald újságíró megfigyelte, George W. Bush "velünk vagy a terroristákkal" irányelve akkoriban elég nagy felháborodást váltott ki, de mára az amerikai liberalizmusban és a szélesebb értelemben vett Demokrata Pártban uralkodó mentalitássá vált.

A terrorizmus elleni háború csúfos kudarc volt, amely azzal végződött, hogy a tálibok visszatértek a hatalomba Afganisztánban. A közvélemény körében is mélységesen népszerűtlenné vált.

Miért választják akkor az amerikaiak azt, hogy ennek a háborúnak a vezetőit és bölcseit felhatalmazzák arra, hogy a dezinformáció elleni még kiterjedtebb háború irányítói legyenek? Megkockáztathatunk egy tippet: az amerikaiak nem őket választották.
Az amerikaiakról már nem feltételezik, hogy joguk van megválasztani saját vezetőiket, vagy megkérdőjelezzék a nemzetbiztonság nevében hozott döntéseket. Bárki, aki mást mond, belföldi szélsőségesnek bélyegezhető.

Rövidesen folytatjuk…


 

Kapcsolódó írások:


1 097 megtekintés

Comentarios


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page