VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

ISTENI ÁLLATKÍSÉRLETEK – I. Kiinduló megfontolások – II. Természetfeletti hangolódás

(Részlet az Isten logikája – Az Élet logikája című kettőskönyvből)


I. Kiinduló megfontolások

(emberi állatok, állati emberek)1.

LÁSSUK BE: Egy gazdaságosságra és hatékonyságra törekvő hatalmas szellemhez méltatlan lett volna, ha minden teremtményét egyesével kívánta volna (és kívánná) megalkotni. Egy ilyen szellemhez az a méltó és logikus megoldás, hogy a Föld élettel való benépesítését és az ember megalkotását olyan teremtő programok segítségével valósítsa meg, amelyek lehetővé teszik egyfelől az azonos típusú élőlények (fajok) tömeges létrejöttét, fennmaradását és szaporodását, másfelől viszont (ezen túlmenően, a fajokon belül) a sokszínűség, sőt az egyediség (egyéniség, személyiség, ÉN) kialakulását.

2.

FOGADJUK EL: Csak az ellentétek (feszültségek) képesek mozgásban tartani és változásra (fejlődésre) kényszeríteni a világot, ezért a Teremtőnek – létrehozni kívánván az embert és az emberiséget – olyan tulajdonságkészleteket (testi, lelki és szellemi alapmintákat, információs programcsomagokat, DNS-csírákat) kellett kimunkálnia és útjára bocsátania, amelyeknek egymással gyökeresen ellentétes tulajdonságokat (képességeket és készségeket) is tartalmazniuk kellett. Számot vethetünk azzal, hogy a faji és az egyedi tulajdonságok kialakulásában kisegítő szerephez (feladathoz) jutott az evolúció, de a tulajdonságok szembeötlő ellentéteiben és gazdag változékonyságában a Teremtő megfontolását, tervszerű akaratát kell látnunk. Hamarosan bizonyítékokkal remélünk szolgálni.