VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

HIÁNYPÓTLÁS. Vajda Miklós itt eddig nem közölt írásai az Új Világrendről, Nagy Újraindításról III.(A szerkesztő előrebocsátó megjegyzése: az alábbi cikkeknél kivételes módon bőségesen éltünk a kiemelés eszközével. Úgy véljük azonban – különös tekintettel kovidos világunk fejleményeire –, szinte minden sornak hangsúlyos jelentősége van már közeli jövőnk alakulása szempontjából is.)


7. Ferenc pápa a világ-kommunizmus vazallusa lett

VATICAN CITY, 2021. április 8. (LifeSiteNews)
"Továbbra is szükség van egy olyan globális tervre, amely új intézményeket hozhat létre vagy újjáépítheti a meglévő intézményeket, különösen a globális kormányzás intézményeit, és elősegítheti a nemzetközi kapcsolatok új hálózatának kiépítését az összes nép integrált emberi fejlődésének előmozdítása érdekében."


VATICAN CITY, 2021. április 8. (LifeSiteNews) – Ferenc pápa a Világbankhoz és a Nemzetközi Valutaalaphoz fordult, a COVID-19 tükrében „globális kormányzásra” szólított fel, erőteljesen támogatta az egyetemes oltásokat és siránkozott az „ökológiai adósságon”, amellyel magának a természetnek tartozunk.

A levél a pápa sorozatának legújabb része, amelyben Ferenc igazodott a katolikusellenes menetrendek mellett elkötelezett globális vállalatokhoz.


A levelet Peter Turkson kardinális, a Szentszék integrált emberi fejlődés előmozdításának dikastéria prefektusa útján juttatta el a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2021. tavaszi ülésére, amelyet április 5. és 11. között online tartanak.


Április 4-én kelt levélben csak egyszer említette Istent, az utolsó sorban.


Ehelyett Ferenc arra összpontosított, hogy olyan globális kormányzati rendszert szorgalmazzon, amely egy új társadalmi rendet valósít meg a világon, amely az éghajlatváltozás politikáján és az egyetemes oltáson alapul.

A „Covid-19 járványra” hivatkozva Ferenc kijelentette: hogy ezek a találkozók megalapozzák a világügyek újrarendezését:

„Remélem, hogy a megbeszélések hozzájárulnak a gyógyulás modelljéhez új, befogadóbb és fenntarthatóbb megoldások létrehozására a reálgazdaság támogatása érdekében, segítve az egyéneket és közösségeket legmélyebb törekvéseik és az egyetemes közjó megvalósításában."

(Ez olyan szép, hogy akár egy bolsevik párttitkár is mondhatta volna. VM)


Sürgette, hogy a két pénzügyi óriás támogassa az ilyen kapcsolatokat, és vegyen részt „hidak kiépítésében és hosszú távú inkluzív projektek elkészítésében.

Ferenc megismételte a globális politika paradigmaváltására vonatkozó gyakori felhívását, mondván:


„Továbbra is sürgős szükség van egy olyan globális tervre, amely új intézményeket hozhat létre, vagy újjáépítheti a meglévő intézményeket, különösen a globális kormányzás intézményeit, és elősegítheti a nemzetközi szervezetek új hálózatának kiépítését. Kapcsolatok az összes nép integrált emberi fejlődésének előmozdításához.”

(Ez nem más, mint az egyközpontú világ-diktatúra megfogalmazása VM)


Ferenc pápa figyelmeztetett az „ökológiai adósság” figyelmen kívül hagyására, amely jelenségek szerinte az egész világot érinti, és a „globális északot” a „déllel” szembeállítja.


A pénzügyi ágazat képes lesz arra, hogy mechanizmusokat fejlesszen ki az ökológiai adósságnak törlesztéséhez, hogy a fejlett országok fizethessék azt.

A pápa visszhangozza a Világgazdasági Fórum alapítójának, Klaus Schwab-nak a keresztényellenes „Nagy Alaphelyzetbe állítását” (Great Reset) tervét.

Az IMF és a világ legbefolyásosabb bankjai (beleértve a Világbankot is) valójában már elkötelezték magukat a Nagy Visszaállítás zöld menetrendjének betartatása mellett.


Ferenc a „közjóra” is hivatkozott többször levelében, amelyet szorosan összekötött a pénzügyekkel és a világ-testvériség egyfajta új formájával.


(Értik ugye? Világ proletárjai egyesüljetek! VM)


Az ilyen célok Ferenc számára magában foglalják az „igazságosan finanszírozott vakcina szolidaritást”, amely szerinte része „a szeretet törvényének.

"Itt megismétlem a kormányzati vezetőkhöz, a vállalkozásokhoz és a nemzetközi szervezetekhez intézett felhívásomat, hogy működjenek együtt az oltások mindenki számára történő biztosításában, különösen a legkiszolgáltatottabbak és rászorulók számára."


Francis nemrégiben egy „új világrendet” követelt, mondván, hogy a COVID-19 válságnak és a pazarlásának drámája rosszabb lesz, mint a COVID intézkedések okozta zavarok az egész világon.

A pápa összekapcsolta az üdvösséget az új világrenddel és a zöld politikák középpontjával:


„Az emberiség üdvösségéhez vezető út egy új fejlesztési modell, amely vitathatatlanul a népek együttélésére koncentrál, összhangban a Teremtéssel. ”

Ennek érdekében Ferenc pápa elindította saját kezdeményezését az ENSZ-el és a globalista vállalatokkal annak érdekében, hogy elősegítsék a kapitalizmus új „gazdasági rendszerét”, és biztosítsák az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak (SDG) megvalósítását.

A partnerségek egyéb szempontok mellett a „fenntartható életmódot”, a „nemek közötti egyenlőséget” és a „globális állampolgárságot” támogatják, míg az SDG-k maguk is a „szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokat” támogatják.


Korábban, Szent II. János Pál pápa egész életét és a hivatását is a kommunizmus elleni harcnak szentelte. Most az utódja éppen ellenkezőleg a nemzetközi bolsevizmus szolgálatába állt.

Forrás:

https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-calls-for-global-governance-and-universal-vaccines-in-letter-to-globalist-financial-summit
8. FEMA táborok Amerikában


Az amerikai demokrácia látszatra még létezik. A kisebb településeken választott polgármesterek vannak, akik a helyi rendőrségnek is a feletteseik. A tagállamokban választanak egy kormányzót, van egy törvényhozó testület, amely alá tartozik a Nemzeti Gárda. Felettük vannak az egész országot átfogó intézmények, a kongresszus, a képviselőház, a szenátus, a Fehér ház a végrehajtó hatalommal, a legfelsőbb bíróság, amely egyben az Alkotmánybíróság is. Ezek mellé létrehozták a szövetségi rendőrséget (FBI) és más szervezeteket. A Pentagon az ország külső védelmét látja el (szárazföldi, légi és tengeri haderő). Létrehoztak egy belföldi fegyveres erőt, amely egyesíti a rendőrséget, a katasztrófavédelmi szervezeteket, a CIA-t, az FBI-t és a 17 féle hírszerző szolgálatot. Ennek a neve Department of Homeland Security (Belbiztonsági Minisztérium) 240 ezer alkalmazottal, 70 milliárd dolláros éves költségvetéssel.


Felépültek az ún. FEMA táborok, (Federal Emergency Management Administration – Szövetségi Katasztrófaelhárító Hivatal) amelyeknek a pontos számát nem lehet tudni (300 és 800 közé tehető), fel vannak szerelve a legmodernebb berendezésekkel, őrségük van, de lakóik még nincsenek.

Ezt Jesse Ventura veterán, tengerészgyalogos, majd Minesota állam kormányzója leplezte le. (A dokumentumfilm ma, 2021 01 20-én még megtekinthető Jesse Ventura: Amerikai koncentrációs táborok című filmen.FEMA koncentrációs táborok amerikai állampolgárok számára: Amit kormányaink nem fognak tudatni velünk. Gary Margrove leleplező könyve.


Az Egyesült Államokban egy magán érdekcsoport, a szuper-gazdagok érdekcsoportja gyakorolja pénzügyi és gazdasági eszközökkel a legdrasztikusabb diktatúrát, és iktatja ki az Egyesült Államok alkotmányát. Az alkotmány formailag még érvényben van, de már minden elkészült ahhoz, hogy a rendelkezéseit érvénytelenítsék, a működését felfüggesszék és helyette áttérjenek egy elnöki rendeletekkel történő kormányzásra. Ez teljesen elő van készítve. Még azt az előfeltételét is megteremtették, hogy eltörölték a posse comitatus törvényt. Ezt a törvényt az amerikai polgárháború idején fogadták el, mely szerint többé hadsereget az amerikai nép ellen nem lehet bevetni. Ezt elkezdte már lazítani Bill Clinton, folytatta George W. Bush, és befejezte Obama. Ez a törvény ma már nem érvényes, az amerikai tiszteknek fel kell esküdniük arra is, hogy az amerikai nép ellen is bevethetőek legyenek. Persze az áldozat természetesen terrorista lesz.


Elég hihetetlen, de még az Obama kormány minden Amerikai nagyváros 50 km-es körzetében, úgynevezett FEMA táborokat létesített! Befele álló szögesdrótos drótkerítés, börtönszerű táborok, és átlagban 2000 db négyszemélyes műanyag koporsó legyártva és leszállítva!

Szintén az Obama kormányzat idején rendeztek több hétig tartó hadgyakorlatokat amilyen korábban sohasem volt az Egyesült Államokban. (A neve Jade Helm.) Ez egy országos méretű hadgyakorlat, amelyet a hadsereggé átalakított rendőri erők folytattak a terrorizmus ellen. Miközben az Egyesült Államokban – akkor még – nem voltak terroristák.


Coloradóban felépültek kész földalatti városok, Washington közelében pedig felépült a teljes amerikai kormányzati negyed a Mountain of Weather-ben.

A globális elit, amely a pénzrendszer segítségével a saját gyarmatává tette az Egyesült Államokat, nem érzi magát biztonságban, egy olyan országban, ahol 300 millió amerikainak van lőfegyvere.

Az amerikai alkotmányban ugyanis szó szerint le van írva, hogy minden amerikainak joga van a fegyverviseléshez. Az alapító atyák, akik az alkotmányt is fogalmazták, azért tették bele, ezt a törvényt, mert azt mondták, hogy Európában megfigyelték, hogy akkor tudnak a zsarnokok despotaként viselkedni, és visszaélni a hatalmukkal, ha nekik van hadseregük, akik felett uralkodnak azoknak pedig nincs fegyverük.


Bármikor át lehet térni a katonai diktatúrára, felépítették a FEMA táborokat, amelyekben a polgárháborúra készültek föl.

Amerikának a belső rendszere is rendkívül labilissá vált, a politikai rendszerében pedig a formális demokrácia kiürült szabályai léteznek

A FEMA táborok nem börtöntáborok, amelyekben bűncselekményt elkövetett és az illetékes bűnüldöző hatóságok által jogszerűen elítélt rabok laknak.


A FEMA táborokban önrendelkezésükhöz és szabadságjogaikhoz ragaszkodó emberek fognak élni.

Obama már 2011. december 31-én aláírta a határozatlan idejű fogvatartásról szóló jogszabályt, amely lehetővé teszi amerikai állampolgárok letartóztatását, parancs nélküli elfogását, határozatlan időre szóló bebörtönzését.

James Petras, a New York államban fekvő Binghamton Egyetem emeritus professzora írja (Techno-Financial Capital and Genocide of the Poorest of the Poor): a meghirdetett terrorizmus elleni háború elsődleges célja az, hogy lehetőleg minél nagyobb számban ölje meg rövid idő alatt a legszegényebbeket, akik feleslegessé váltak.


A szegények már nem számítanak, ha profitról, termelékenységről és versenyképességről van szó. Ők már nincsenek jelen a világpiacon. Ezzel szemben a létezésük folyamatos terhet jelent, mert el kell őket tartani. Ők azok, akikből terroristák lehetnek, és lesznek is. Ekkor már lehet ellenük harcolni a terrorizmus elleni háború ürügyén.

(Drábik János: Egyvilágrend, 58. oldal)
9. WHO: A beoltottaknak ugyanúgy karanténban kell maradniuk


A WHO vezető tudósa szerint a vakcinával beoltottaknak ugyanúgy karanténban kell maradniuk utazásaik során, mivel egyelőre egyáltalán nem bizonyított, hogy ezek az oltások megakadályoznák a vírus elkapását és továbbadását, azaz a fertőzés terjedését!


A WHO 2020. december 28-i sajtótájékoztatóján és online konferenciáján elhangzottakra számos külföldi média is felkapta a fejét a hírre és összefüggésekre!


Dr. Soumya Swaminathan megjegyezte, hogy az egészségügyi szervezet nem állapította meg, hogy az Egyesült Államokban és Európában alkalmazott C-19 vakcinák megakadályoznák-e, hogy az emberek elkapják a vírust és átadják másoknak.

"Jelenleg nem hiszem, hogy bármelyik oltásról is bizonyítékunk lenne erre vonatkozóan és biztosak lehetünk abban, hogy az megakadályozza, hogy az emberek valóban elkapják a fertőzést, és így tovább tudják azt adni."


"Azt hiszem, amíg többet nem tudunk, feltételeznünk kell, hogy a beoltott embereknek is ugyanolyan óvintézkedéseket kell tenniük, amíg ki nem alakul a nyájimmunitás bizonyos szintje, amelynek a lakosságban kell kiépülnie"

– mondta az Axiosnak.


A Business Insider a múlt hónapban arról számolt be, hogy az Egyesült Államokban élő vakcina kutatók abban reménykedtek, hogy meg tudják állapítani, hogy az oltások megakadályozhatják-e a vírus terjedését, vagy csak a COVID-19 tüneti eseteit akadályozzák meg. A fentiek szerint nem tudták megállapítani.


Három nyugati oltást találtak hatékonynak a nagy kísérletek során annak megakadályozására, hogy a címzettek megbetegedjenek vagy súlyosan megbetegedjenek a COVID-19-ben.


Ezek közül kettőt, a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinát már az USA-ban és Európában adják be. A harmadik, amelyet az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem fejlesztett ki, valószínűleg a napokban kap jóváhagyást az Egyesült Királyságban – írja a Financial Times.


Tal Zaks, a Moderna főorvosa a múlt hónapban azt mondta, hogy szerinte a vakcina valószínűleg megakadályozza a vírus átvitelét, de arra figyelmeztetett, hogy még nincs "elegendő bizonyíték" rá.

"Amikor megkezdjük ennek az oltóanyagnak a bevezetését, nem lesz elegendő konkrét adatunk annak igazolására, hogy ez az oltás csökkenti az átvitel mértékét" – mondta. (Világhelyzete)

Ebben az esetben további kérdések merülnek föl:


Miért is oltassam be magamat bármelyik vakcinával, ha még a WHO sem tud semmiféle garanciát adni az oltás hatékonyságára?
Ha az oltás nem hatékony a járvány ellen, akkor miért van a mindent elsöprő oltási kampány a sajtóban és az elektronikus médiában?
Vajon a WHO tudja, hogy mi van a vakcinában, amit nem mondanak el nekünk?

Mindez azt bizonyítja, hogy a WHO „szakemberei” birkának nézik az egész emberiséget, akiket úgy oltogathatnak, ahogy akarnak.


A 2017-es Világgazdasági Fórumon, annak alapítójával, a világot "Nagy Reset" háttérhatalmi TERV alapján újraindítani akaró Klaus Schwabbal pózoló Matt Hankock, brit egészségügyi miniszter egy riportban arról beszélt, hogy akár félévente meg kell majd ismételni a vakcináztatást, folyamatos tesztelés mellett.

"Kétségtelen, hogy a vakcinázás és tesztelés jövőre (mármint 2022-ben is!!!) életünk része marad. Valójában a tesztelésnek még kiterjedtebbnek kell lennie, az influenzára, más betegségekre, valamint a Covid19-re és egyéb koronavírusokra vonatkozóan. Valószínűleg ismételt vakcináztatásra lesz szükség, mivel nem ismerjük a vakcinák által nyújtott védelem időtartamát…” – mondta.


10. Szép, új világ – a totális ellenőrzés

Windows 10: az új kémprogram
A malac gondolkozik az ólban: "Milyen jó életünk van itt! A gazda etet, nem fagyunk meg télen, és mindezt ingyen!"


Tanulság: ha egy nagyszerű dolog ingyen van, lehet, hogy igazából a felhasználó a termék!


Hasonlóan állunk az új Windows 10-hez is. Remek, hogy ingyenesen telepítheti mindenki a számítógépére. De komolyan gondolod, hogy Bill Gates egyszer csak úgy döntött, mostantól jó fej lesz és a legjobb szoftvermérnökeinek a munkáját ingyen bocsátja a rendelkezésedre? Nem is lesz így... a magánéleteddel fogsz fizetni érte!


A Windows 10 felhasználási feltételei 45 oldal hosszan taglalják, kinek mihez van joga. Tegye fel a kezét, aki elolvasta a súlyos jogásznyelven írt szöveget! Mi sem. A következőket engedtük meg magunktól a Microsoftnak:


Az új kémprogram Windows 10 minden indításkor elküldi a központnak, milyen oldalakat nyitottál meg, mi van a naptáradban, milyen wifi hálózaton milyen jelszóval vagy fent, milyen programokat használsz és milyen egyéb hálózatokra csatlakozol.

Ezek után készít egy hirdetési azonosítót a szokásaid, vágyaid és kívánságaid birtokában! –, és ezt eladja harmadik félnek is (például reklámozóknak).


Nem elég? A java csak most jön!


Ha a Cortana névre keresztelt asszisztens-funkciót is használni akarod (márpedig miért ne akarnád?), akkor a "jobb felhasználói élmény érdekében" a rendszer hozzáfér majd:

  • a helyadatokhoz (hol vagy),

  • a naptáradatokhoz (mit csinálsz),

  • a programokhoz, amit használsz (mivel csinálod),

  • a levelezésedhez és az SMS-eidhez.

Kit és milyen gyakran hívsz fel, milyen zenét hallgatsz, milyen az ízlésed, mikorra húzod az ébresztőórád, mikor szoktad kezdeni a napot. Mit nézel és vásárolsz meg (hol költöd el a pénzed, illetve ebből, hogy körülbelül mennyi pénzed lehet), mit olvasol az interneten és mire keresel a Bing keresőben (mi iránt érdeklődsz), és most jön a legjobb elemzi a telefonbeszélgetéseidet, megtudja a nevedet, a becenevedet és elemzi a barátaidról rendelkezésre álló információkat, akikkel kapcsolatba lépsz.

Azt gondolod, ez sok? Még mindig nincs vége! Bele is tudnak szólni az életedbe, nem csak kémkednek!


"Hozzá fogunk férni, fel fogjuk fedni és megőrizzük a személyes adataidat, beleértve az email-jeid és más személyes kommunikációid tartalmát vagy a személyes fájljaidat a számítógéped mappáiban, amikor jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy ez szükséges például ügyfeleink vagy a szolgáltatás védelme érdekében."

Felfogtátok, hogy ez mit jelent? A családi fotóinkhoz is hozzá fog férni a Microsoft – és ezeket az adatokat azokkal fogja közölni, akik ezért fizetnek neki.


Erről mindenkinek tudnia kell, mert ha ennek a tudta nélkül telepíti a Windows 10-et, erősen ki lesz szolgáltatva.


Sőt, öntudatlanul, érdekei ellenére, építőköve, majd áldozata lesz a totális diktatúrának, amely csak eszközeiben tér el a korábban megismertektől.


(Olvasói levél)


A nagyvállalkozások és a nagy tech cégek félelmetes koalíciója olyan magabiztos és pimasz, hogy a Sky News műsorvezetője, Rowan Dean szerint egy globális alaphelyzetbe állítási reklámkampányban, a közvéleménynek azt ígérik, hogy:


a világjárvány után már „semmit nem birtokolsz, és boldog leszel”.

Amit hozzá kellett volna tenniük, hogy „mi, a nagyon gazdagok, mindent birtokolunk, és még boldogabbak leszünk".


Dean szerint a terv a pandémia során alkalmazott „elnyomás eszközeit” – például a bezárásokat és az üzleti élet kényszerű leállását, valamint a magántulajdon jogait megsemmisítő egyéb intézkedéseket – kívánja használni a koronavírus elleni küzdelem érdekében. Korábban már beszéltünk a Build Back Better alattomos mondatáról, amely ésszerűnek hangzik, de valójában csak a nagy visszaállítás számos szlogenjének egyike. A másik orwelli kifejezés a negyedik ipari forradalom ”.


"Ez ugyanolyan súlyos és ugyanolyan veszélyes fenyegetés a jólétünkre és a szabadságunkra, mint amellyel évtizedek óta szembesültünk."Kapcsolódó írások:


MOGY-embléma_2019.png
Blogos rovatok
Kiemelt cikkek