top of page

A COVID-19 FEDŐNEVŰ VILÁGURALMI HADMŰVELET MEGFEJTÉSE II. Laza bűn- és színtársulás


Laza bűn- és színtársulás

– Szerepek és szereplők –Első pillantásra kétségkívül túl soknak tűnik az ellentmondás. Ha tetten érhető is egy régi-új világuralmi szellemiség léte, mi a bizonyíték arra, hogy egy olyan bűnszövetség, jól szervezett, titkos szellemi agytröszt is létezik, amely nélkül nem lehetséges megtervezni és levezényelni egy olyan világra szóló, álcázott hadműveletet, mint amilyennek koronavírus-járványunkat feltételezzük. S ha létezik is efféle – mondjuk, különösen rangos szabadkőműves páholyként, tele a világ legbefolyásosabb embereivel –, akkor sem hihető, hogy minden ország meghatározó politikusai, egészségügyi vezetői, kutatói, orvosai, újságírói egytől-egyig benne legyenek egy efféle titkos szövetségben.

Nos, aki ilyesféle bűnszövetséget keres, az aligha fogja megtalálni. Aki egyetlen közös, csoportképző érdeket, indítékot, eszmét, vonzó vagy kényszerítő tényezőt keres, sosem fog nyomára bukkanni. Az a valami ugyanis, ami a kovidos világjárvány minden szerepét és szereplőjét összefogja, valójában nem több mint egy laza bűn- és színtársulás. Éppen az hozhatta össze és az tarthatja egyben, hogy van elég laza ahhoz, hogy mindenki megtalálja benne azt az érdekének és indítékának megfelelő elemet, amely miatt számára kívánatosnak tűnik a benne való részvétel. Sőt, ennek a vonásának, „laza társulás”-jellegének mivoltából a résztvevőknek – mint hamarosan látni fogjuk – még arra is lehetőségük nyílik, hogy igazolják önmaguk (azaz lelkiismeretük) számára szerepvállalásuk észszerű, sőt erkölcsös voltát. Ebből pedig az következik, hogy saját együttműködésüket nem valamiféle bűnszövetségben, de még csak nem is alkalmi bűntársulásban való részvételként fogják fel, s ezért nem látták különösebb akadályát a beszállásnak, és ugyanezért nem látják szükségét a kiszállásnak. Még akkor sem, ha a hadművelet beindulása óta egyre-másra derülnek ki olyan részletek, amelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy nem egy szokásos – természetes kialakulású és lefolyású – világjárvánnyal állunk szemben, hanem inkább egy kapitális színjátékkal.

Ennek a globális színjátéknak a forgatókönyve azonban – a kötelezően előadandó, eljátszandó betéteken túl – meglehetősen nagy önállóságot hagy a szereplőknek. Ezért aztán a ráosztott vagy maga választotta szerepek eljátszásán túl mindenki megtalálhatja a maga számítását, erejéhez, ügyességéhez mérten élve a világfelfordulás kínálta lehetőségekkel. Magyarán szólva: mindenki sütögetheti a maga pecsenyéjét.

Persze minél hatalmasabb és számosabb erők gyülekeznek egy ilyen társulásban, nemcsak a beszállás várható hozama növekszik meredeken, hanem a kívül maradás is egyre kockázatosabbá válik. A meghökkentő végeredmény pedig egy világot behálózó bűn- és színtársulat. Ezt a hálózatot pedig a velejéig áthatja az a világuralmi eszme, amely alkalmas arra, hogy a szereplők elaltathassák lelkiismeretüket, meglelhessék benne az önigazoláshoz szükséges részigazságukat.


 • Hiszen csakugyan nagyobb megterhelés a több ember a földnek, s a robotizáció és a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése miatt csakugyan feleslegesnek tűnik ennyi emberi lény a Földre.

 • Ennyi sok ember ennyi szabadságjog közepette csakugyan veszélyt jelent a rendre, a közbiztonságra, ezért ki kell használni a csúcstechnika kínálta lehetőségeket, s minél több embert megfigyelés alá kell vonni és megfigyelés alatt kell tartani.

 • Az emberek legtöbbje csakugyan nem elég okos ahhoz, hogy meg tudja mondani, mi kívánatos az emberiség számára, ezért tényleg szükség van olyanokra, akik a részszempontok helyett a nagy egészt tartják szem előtt.

 • Az emberiség egészének érdekei nem érvényesíthetők úgy, ha a magánérdekek szemben állnak a közérdekkel, a magántulajdon léte megakadályozza a javak észszerű kihasználását, ezért csakugyan korlátozni kell a természeti kincsek és források szabad egyéni felhasználását.

 • A természet kínálta megoldások mindig korlátosak, ezért a nagyobb hatékonyság és a nagyobb haszon érdekében az élet minden területén feltétlenül fokozni kell a legújabb kutatásokkal és civilizációs vívmányokkal alátámasztott mesterséges megoldások, legfőképpen is a mesterséges intelligencia alkalmazását.

 • Szemben a természet kínálta megoldásokkal, az emberi vívmányok kézben, ellenőrzés alatt tarthatók, tehát jobban építhető rájuk egy tervszerű, szervezett, esetlegességektől mentes élet.

 • A nagyobb anyagi és szellemi hatalom nagyobb felelősséggel és kötelezettséggel is jár, birtoklóiknak ezért van nagyobb jogosultságuk a földi élet észszerű, hatékony megszervezésére.

 • Mivel a demokratikus választások eredményét az egyéni gondolkodásra alkalmatlan, a bonyolult helyzetek átlátására képtelen tömegek dönthetik el, ezért helyes, sőt kívánatos a tömegek célirányos befolyásolása.

 • Azok az emberi egyedek, akik személyes hasznot húznak a high tech és big tech cégek vívmányainak olcsó vagy ingyenes használatából, nem vehetik zokon, ha e cégek cserébe életük minden mozzanatáról – érzelmeikről, vonzalmaikról, kötődéseikről, szokásaikról, vélekedéseikről, törekvéseikről – adatokat gyűjtenek, elemzéseket készítenek, s ezek alapján olyan hírekkel, reklámokkal, ajánlatokkal bombázzák számítógépén vagy okostelefonján keresztül, amelyek üzleti vagy politikai szempontból a kívánatos irányba tereli őket. Nem kötelező sem a számítógép, sem az okostelefon használata. Ha valakinek nem tetszik a befolyásolás, mondjon le róluk (ha tud).

 • · A civilizációs fejlődés kétségkívül hátrányokkal is járhat az emberiség testi, lelki és szellemi egészségére nézvést, mivel azonban az előnyei rendszerint számosabbak, mint a hátrányai, az emberiségnek ezért nem sikerült még sosem útját állnia. Okos, felelős ember ezért ezzel nem is próbálkozik, inkább igyekszik a lehetőségeivel, előnyeivel élni, és a károkkal kevéssé foglalkozni. Amikor a tudomány képessé vált arra, hogy embert juttasson a világűrbe, akkor haladás-, sőt emberiségellenes tett lett volna ezt csak azért megakadályozni, mert kétségkívül kockázatokkal járt. Ugyanígy tudomány- és haladás-ellenesség lenne megakadályozni a növények és állatok, sőt az emberek genetikai állományának módosítását, megváltoztatását, ha egyszer ettől elvileg világrengetően hasznos eredmények is várhatók.

 • S ugyanígy tudomány- és haladás-ellenesség lenne, vagyis észszerűtlen, maradi hozzáállás, ha csak amiatt nem élnénk az 5G, a nanotechnológia és a mesterséges intelligencia nyújtotta káprázatos lehetőségekkel, mert esetleg hátrányokkal is jár vagy járhat az alkalmazásuk. Sokkal helyénvalóbb arra gondolni, hogy ennek a túlszaporodott emberiségnek a szabad mozgása mekkora veszéllyel, kockázattal jár a fennálló rendre nézvést. Kiváltképpen akkor, ha tovább nőnek a jövedelmi különbségek a leggazdagabb és legszegényebb rétegek és régiók között. A bizonyosan óriásira növekedő feszültségek hagyományos módszerekkel, például demokratikus választások útján egészen biztosan kezelhetetlenek lesznek. Ezért elengedhetetlenül szükség van új hatalomtechnikák kifejlesztésére, bevetésére. Olyanokra, amelyekkel Trump elnököt is sikeresen ki lehetett iktatni. Sőt olyanokra, amelyekkel az egész emberiséget lehet kordában tartani, célirányosan terelni, önfeladásra késztetni.

Ennyi helyi értékű és érdekű, önigazolásra alkalmas részigazság – némi fenyegetéssel, fenyegetettségérzettel megtámogatva – már bőségesen elegendő lehetett ahhoz, hogy összeállhasson a szükséges stáb egy világméretű, Covid-19 fedőnevű hadművelethez. Kialakulhasson egy olyan szereplőgárda, amelynek tagjai – világméretű és helyi hatalmuk, befolyásoló képességük révén – képesek lehettek a szükséges hadmozdulatok levezénylésére, végrehajtatására.Világszerte felpörögtek a „vakcina”-fejlesztések


Az új szellemi világuralom létfilozófiájának megfelelően, a figyelem központjába azok a befecskendezésre alkalmas, nem valódi oltóanyagok (álvakcinák) kerültek, amelyek lehetővé teszik a szervezet genetikai információs rendszerébe való célirányos beavatkozást. „Mi nem normális módon állítjuk elő a vakcinát. Egy kódot rakunk bele, kombinálva természetes és szintetikus anyaggal. Ez egy genetikai kód” – nyilatkozta a Moderna egyik képviselője.

Az amerikai védelmi minisztérium kutatási ügynöksége, a DARPA munkatársai olyan bőr alá beültethető mikro- vagy nanoáramkört fejlesztettek ki, amely állítólag a tünetek kialakulása előtt felismeri a covid-19-fertőzést. Egyik munkatársuk jelenleg olyan védőoltáson dolgozik, amely a koronavírusok minden fajtája ellen védelmet nyújt. „Ez nem tudományos fantasztikum, hanem tudományos tény. Rendelkezünk az eszközökkel, és meg tudjuk csinálni most rögtön” – mondta dr. Kayvon Modjarrad a CBS Newsnak, hozzátéve, hogy a cél olyan oltás létrehozása, amely még nem létező vírusok ellen is véd.

A New York Times arról tudósított, hogy az amerikai hadsereg állományának harmada nem hajlandó beoltatni magát az új fejlesztésű anyagokkal. Attól tartanak, hogy olyan mikrochipet ültetnek beléjük, amellyel az állam átveheti az irányítást a testük felett.

Amerikai kutatók közösen tájékoztatták a nyilvánosságot arról, hogy sikerült olyan chipet előállítaniuk, amelyet egy hagyományos injekcióval lehet bejuttatni az emberi szervezetbe, s ott aztán kommunikálni vele. „A valóságban is megcsinálták azt, amiről összeesküvéselmélet-hívők milliói eddig csak fantáziáltak” – tette hozzá a hírről beszámoló világhálós oldal szerkesztője.

A fejlesztések egyértelműen arra utalnak, hogy valójában nem a Covid-19 ellen volt szükség vakcinákra, hanem az álvakcinák távlatosabb célú kifejlesztéséhez, a kipróbálásukhoz és bevetésükhöz volt szükség megfelelő vírusra és járványra. A koronavírus-járvány igazából nem egészségügyi kérdés, hanem sokkal inkább világuralmi, hadműveleti, katonai és titkosszolgálati.A célnak megfelelő vírus megtalálása, kifejlesztése


Egy alaposan, minden fontos részletre kiterjedően dokumentált francia film (Vigyázat, oltás!) tanúsága szerint a Covid-19 nevű kórokozó mesterséges vírus. A Pasteur Intézet állította elő a SarsCov nevű természetes koronavírust továbbfejlesztve. Covid-19 lett a neve egy több évtizedre visszanyúló genetikai manipuláció eredményének. A SarsCov nevű természetes koronavírus a súlyos légzési elégtelenség kialakulásáért felelős. Ezt a vírusfajtát vietnámi betegekről gyűjtötték a Pasteur Intézet kutatói, és a 031589-es szám alatt került be a Hanoi Francia Kórház rendszerébe. Már 2003-ban szabadalmaztatták a Sars-Cov 1, majd 2011-ben a Sars-Cov 2 változatát, s ebből fejlesztették ki a Covid-19 vírusát. E mesterséges vírus atyja dr. Frédéric Tangy, a Pasteur Intézet oltáskutató osztályának igazgatója. 2017-ben ugyanennek az intézetnek a kutatói és hivatalos személyei avattak fel Kínában, méghozzá Wuhánban egy P4-es, vagyis a legszigorúbb biztonsági rendszerrel felszerelt laboratóriumot. Éppenséggel azt a labort, ahonnan a Covid-19 „kiszabadult”.

Egy másik filmből, történetesen az amerikai Fox News egyik adásából (Tucker Carlson: dr. Fauci felelős a „Covid-19” kitöréséért!) újabb részleteket tudhatunk meg a vírusról, ennek további sorsáról. A számunkra legfontosabb tény és összefüggés, hogy dr. Faucinak, az amerikai járvány- és az oltáskampány fejének és arcának döntő szerepe volt abban, hogy Kínában, amerikai pénzből, akkor is folytatták a víruskísérletet, amikor ennek megakadályozására már szövetségi törvényt is alkottak. Figyelemre méltó észrevételek és összefüggések a filmből:


Éveken keresztül, 2014-től 2019-ig az Országos Allergia és Fertőző Betegségek Intézete, amelyet Tony Fauci vezet évtizedek óta, pénz pumpált egy csoportba, amelyet úgy hívnak, hogy EcoHealth Allience. Ezt a társaságot egy olyan ember vezeti, akinek a neve talán ismerősen cseng: Peter Daszak. Szerződést kötött a wuhani labor vezető kutatójával, Shivel, hogy mutációs kísérleteket végezzen. Épp mielőtt a járvány közismertté vált [volna], 2019. december 9-én Daszak adott egy online interjút. Ebben azzal dicsekedett, hogy milyen könnyű manipulálni a koronavírusokat laborkísérletekben. „A koronavírusokat nagyon jól lehet... te virológus vagy, tudod jól, nagyon könnyen tudod manipulálni őket laborban. A tüskefehérje irányít sok mindent, ami történik a koronavírussal, a zoonózis-kockázatot. Szóval megkaphatod a szekvenciát, és felépítheted a fehérjét. Ralph Barrack-kal dolgozunk, aki az Észak-Karolinai Egyetemen dolgozik, s ő belerakja ezeket a vírusokat egy másik vírusba, és vizsgálja a laboratóriumban.”


Alina Chan, egy molekuláris biológus a Broad Intézetnél, a Harvardon és a MIT-en, bátran írt egy cikket arról, hogy a koronavírus nem változott idővel, és ez különös, mert az a genom replikációk trillióin ment keresztül. Chan szerint ez a tény azt mutatja, hogy a vírust kezdettől fogva arra TERVEZTÉK, hogy emberről emberre terjedjen.


A WHO pedig éppen Peter Daszakot jelölte ki a feladatra mint annak a nyomozócsapatnak az egyetlen amerikai képviselőjét, amely azt kutatja, honnan jött a vírus.


A mutációs kutatást, amellyel kapcsolatban P. Daszak kérkedett az iménti videóban, az Egyesült Államok kifejezetten betiltotta! Szövetségi moratórium volt épp az ilyen fajta mutációs kutatásokra, amilyen a wuhani laborban történt, a katasztrófális veszélyei miatt. Szóval az amerikai kormány miért nem állította le a wuhani labor támogatását? Ez egy központi kérdés, és Nicholas Wade ezt találta: „Valaki egy kiskaput írt a moratóriumba. A moratórium kimondottan elzárta a támogatását a bármilyen mutációs (gain-of-function) kutatásnak, amely felerősíti az influenza, a MERS vagy a SARS vírusok patogenitását... De a moratórium 2. oldalának lábjegyzete szerint »Lehetséges egy kivétel a kutatás szüneteltetésével kapcsolatban, ha az amerikai kormány támogatási ügynökségének a vezetője úgy ítéli meg, hogy ez sürgősen szükséges ahhoz, hogy megvédjük a közegészségügyet és a nemzetbiztonságot«.

PONTOSAN EZ A KISKAPU LETT KIHASZNÁLVA. Ki írta ezt alá? Tony Fauci (lehetséges, hogy Francis Collins-szal együtt), aki a Nemzeti Egészségügyi Intézmény igazgatója. Azért alkalmazták ezt a speciális kivélelt, hogy támogatni tudják a wuhani labort, és a halálos kísérletet, amit ott folytattak. A kísérletet, amely nyilvánvalóan nagyon félresikerült – jegyzi meg a Fox News műsorvezetője, Tucker Carlson, hozzátéve: „Egy normális országban jelenleg egy bűnügyi nyomozás folyna Tony Fauci szerepéről a Covid járvánnyal kapcsolatban, amely milliókat ölt meg, megállította az országunkat, és örökre megváltoztatta.”


Mindezen ismeretek birtokában annyit már leszögezhetünk, hogy a Covid-19 vírust valóban mesterségesen állították elő, de hogy pontosan milyen szándékkal fejlesztették ki, mire tervezték, ennek megválaszolására később teszünk kísérletet.Chipbevitelt lehetővé tevő, hamis oltáskampány előkészítése


A korábban idézett francia film nem csupán a Covid-19 betegséget okozó, mesterséges vírus létrehozásáról és szabadalmaztatásáról számol be, hanem egy másik olyan szabadalom okmányát is bemutatja, amelynek ismeretében képet kaphatunk arról, mi célt szolgálhatnak az oltások.

Különösen érdekes ez annak fényében, hogy immáron cáfolhatatlan tények sora bizonyítja: az ún. „Covid-vakcinák” nem segítenek megelőzni a koronavírusos megbetegedéseket. Az egyik külföldi alternatív hírforrás összefoglalója szerint már 26 ország számolt be arról, hogy az „oltások” széles körű alkalmazása után jelentősen emelkedett a „kovidos” fertőzések és elhalálozások száma. Azt pedig már az egyik legolvasottabb, főáramú magyar hírportálról is megtudhattuk, hogy Ismét tombol a járvány a világ leginkább átoltott országában”.

Ahol ellenben „szabadjára engedték” a vírust, hagyták „tombolni” – mint évről évre az influenzát –, nem haltak meg többen a sokévi átlagnál. Ez történt pl. Svédországban és Fehéroroszországban.

Dr. Vernon Coleman angol orvos és oknyomozó egészségügyi szakíró szerint „a kísérleti oltások, amelyeket olyan gyorsan hagytak jóvá, sosem fogják azt csinálni, amit az embereknek mondtak róluk. Az oltásokat nem arra tervezték, hogy meggátolják a fertőzéseket vagy azok átadását, az oltás nem véd meg a Covid-19 fertőzéstől, és attól sem, hogy átadják, ha megkapták. Az oltások csak épphogy enyhítik a tünetek súlyosságát néhány embernél, akit beoltottak. Természetesen ez nem az, amit a legtöbb ember hisz. A döntő többség, akit beoltottak, azt hiszi, hogy ez megvédi őket a fertőzéstől.”

A döntő többség ugyanis el sem tudja képzelni, hogy léteznek olyan emberek a világon – méghozzá neves, „jótékonykodó emberbarátok”, nagy tudású kutatók, népszerű politikusok –, akik képesek lennének ilyen életbevágó kérdésben, mint az ő egészsége, ily álnokul átvágni őt. Fel nem foghatja, hogy ha egyszer szemen szedett hazugság, akkor Bill Gates hogyan merészeli belemondani a világ képébe, hogy „az oltás a csoda”. Márpedig ezt tette, amikor a régi téma felmelegítésén fáradozó egyik riporter a véleményét kérdezte, mi várható. Bill Gates, szinte teljesen átszellemülten, ezt felelte „...a klímaváltozás egyetlen innovációval nem oldható meg. Nem olyan, mint a járvány, ahol az oltás a csoda”.

Nos, a szóban forgó francia film egy szabadalom okmányát mutatja be, amelyen dátumként 2020. március 20. szerepel, s a szabadalom hatálya jóformán az egész világra kiterjed. A tulajdonosa nem más, mint a Microsoft, amelynek – mint ismeretes – Bill Gates az alapítója. A leírás szerint a szabadalom tárgya: „Az emberi test adatait felhasználó digitális (vagy virtuális) pénzrendszer.”

A szabadalmi leíráshoz csatolt ábrán a következők szerepelnek – s hogy mi célból, azt a dokumentumfilmből tudhatjuk meg:


Ember: Bárki közülünk. 
Érzékelő: Nanoelemek, amelyek hozzá lettek adva az oltóanyaghoz. Amikortól belénk fecskendezik, életünk végéig hordozzuk őket, sőt halálunk után is lehetetlen megszabadulni tőlük. Egy életre meg leszünk jelölve. 
Felhasználói eszköz: Az Ön mobiltelefonja. Ez tud majd kommunikálni az ereinkben keringő nanoelemekkel. Természetesen a mobiltelefon internetre van kötve. Mi által? 
Kommunikációs hálózat: Természetesen az 5G hálózaton keresztül. Ettől a pillanattól kezdve az ön személye, tartózkodási helye állandóan azonosítható a hatóságok számára, éjjel és nappal. Hiába szabadulna meg a telefonjától, ha bárkivel találkozik, akinek van mobiltelefonja, Ön újra be lesz azonosítva. Az 5G érzékelők lehetnek gáz- vagy villanyórákban is. De lehetnek a városi infrastruktúra különböző elemeiben is, buszmegállóban, közlekedési lámpákon vagy radarokban. 
Kriptovaluta rendszer: (ehhez az elbeszélő nem fűzött megjegyzést)

Bill Gatesnek tehát elvileg egy virtuális pénzrendszerhez van szüksége a szabadalmaztatott rendszerre. Kérdés, hogy mennyire vagy milyen értelemben hihetünk neki. Cáfolhatatlan tény: Gates és Kína olyan erős üzleti kapcsolatra lépett egymással, hogy amikor némely fősodratú médiában a dúsgazdag amerikai „emberbarát” különféle sötét ügyleteiről kezdtek cikkezni, kínai hírcsatorna sietett a védelmére kelni, tisztára mosni. S az is tény, hogy az elmúlt években Kína rohamtempóban építette ki azt az önkényuralmi világot, amelyet Bill Gates szabadalma óhatatlanul is megjelenít képzeletünkben.

Az egyik rendkívül tájékozott hírcsatorna, a Szkeptikus Kerekasztal tudósítása szerint Kína 2011-ben megkezdte társadalmi kreditrendszerének fejlesztését. Miért is?


Azért, hogy érzékelje, majd ez alapján jutalmazza vagy büntesse az állampolgárokat, üzleteket és különböző hatóságokat, megkülönböztetve a párt által megbízhatónak vagy épp megbízhatatlannak, szófogadatlannak ítélteket. 2014-ben kezdték bevezetni a szabályrendszert, és ez alapvetően négy fontos területre oszlik: kormányügyletek őszintesége, kereskedelmi őszinteség, társadalmi őszinteség és bírósági őszinteség. („Őszinteség, igen, őszinteség egy diktatúrban. Na, mindegy” – legyintett tudósítónk.) 2020 óta kötelező minden kínai állampolgárnak a kreditrendszerben való rögzítése. Egy nemzeti adatbázisban szerepelnek a polgárok, ebben mindenkit értékelnek, s e szerint kapja a büntetését vagy jutalmát. Ennek következtében már csaknem 20 millió személy van eltiltva a repüléstől, és majd’ 6 millió személy nem vehet jegyet nagy sebességű vonatokra hiteltartozása miatt, a legfelsőbb bíróság web-oldala szerint. A Deadbeat (csavargó, szakadt fazon) nevet kapott, új digitális térkép, a kínai wechat rendszer felhasználóinak elérhető, ebben minden felhasználó – és ezt figyeljétek! – 500 méteres körzetben láthatja azokat, akik nem fizették be tartozásaikat. Az illetőkre kattintva, láthatóvá válnak személyes adataik, például a teljes nevük, a lakcímük egy része – olvashatjuk a Telegraph 2019-es cikkében. (...) És úgy tűnik, hogy kreditrendszert Vancouverben is alkalmazzák egy Kínai étteremben. (...) Úgy tűnik, hogy Kína szolgáltatja a technológiai mintát a többi ország számára ennek a globális diktatúrának a kialakításához.


Ha egyéb lehetséges sötét szándékok feltételezésétől most eltekintünk is, az imént említett szabadalmi okmány – és a CEPI (a később tárgyalandó, nagyszabású oltási társulás) – ismeretében kétségbevonhatatlan, hogy Bill Gatesnek (és minden üzlettársának) erőteljes anyagi érdeke fűződik az emberiség minél teljesebb körű beoltatásához. Méghozzá olyan álvakcinákkal, amelyek valójában nem betegségek elkerülésére vagy enyhítésére szolgálnak, hanem az emberi egyedek megjelölhetőségére, követhetőségére, valamint célirányos ellenőrizhetőségére és befolyásolhatóságára.

Nyilvánvaló, hogy ilyesféle chipek befogadására az emberiség lelkileg és szellemileg egészségesebb része egyáltalán nem kapható. Arra ellenben, hogy halálos fenyegetésűnek kikiáltott vírus ellen beoltassa magát, szinte majdnem minden emberfia hajlandó.

A kovidos hadműveleti tervnek (ha csakugyan létezett) tartalmaznia kellett tehát egy olyan világméretű, halálos fenyegetésű, álcázott („hamis zászlós”) vírusjárvány irányított kirobbantásának és központi vezérlésének forgatókönyvét, amelytől várni lehetett, hogy az országok vezetői, valamint az egészségügyi intézmények munkatársai szorgalmazni fogják a tömeges oltakozást, a lakosság zöme pedig kapva kap a lehetőségen.

A következő részben szemügyre vesszük, hogy kovidos járványunknál felfedezhetők-e efféle tervszerűségre, álcázásra, központi vezérlésre utaló nyomok.Következik:


III.

Álcázott járvány- és oltáskampány általános eljárásrendje
 

Kapcsolódó írásaink:


Varga Domokos György: KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY: ÚJ TÖRÉSVONAL. Kettészakadó társadalmak, családok. Tisztelt Olvasó!1 114 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page