VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

A COVID-19 FEDŐNEVŰ VILÁGURALMI HADMŰVELET MEGFEJTÉSE. Ennyi egybeesés nem lehet a véletlen műve I.
Tisztelt Olvasó!


Lassan már egy hónapja, hogy nekiálltam egy olyan – Kovidos kiskáté című – kiadvány összeállításának, amelytől azt reméltem, hogy célirányosan feltett rövid kérdésekkel és tömör, velős megválaszolásukkal minél többeket el tudok vezetni a megvilágosodás állapotába. Akiket pedig mégsem, azoktól már ott udvariasan elköszöntem volna, ahol először nem tudják követni vagy nem kívánják elfogadni érvelésemet. Minek fárasztanunk egymást?

Ám a könyvecske írása, azaz a logikusan felépülő kérdésekre és igaz válaszokra való makacs törekvésem azzal a váratlan fejleménnyel járt, hogy engem ért egy villámcsapással felérő „aha”-élmény. Kénytelen voltam felhagyni eredeti elképzelésemmel.

Odáig azonban még jó sokat kellett sűrű homályban tapogatóznom. Habár a napról napra egyre gyorsabban és bővebben szaporodó tények mozaikdarabkáiból egyre több beszédes részlet, egyre több cáfolhatatlan részigazság bontakozott ki, a legfontosabb kérdésre csak nem sikerült választ lelnem: Mi lehet az, ami ennyire erősen összeköti és összetartja a szemem előtt kibontakozó, világméretű hadművelet főszereplőit? Mi lehet az a cél, érdek, indíték, amely képes egyazon álcázott hadművelet hamis zászlaja alá terelni a békésebb időkben Davosban összesereglőket; a titkos páholyokba tömörülőket; a hol az Új Világrendről, hol meg a Nagy Újraindításról álmodozókat? Mi tereli hozzájuk a BigTech istentelen hatalmasait, a közösségi és a főáramú média cenzúrázós kedvű óriásait? Mi édesgethette össze a vakcinaüzletre átnyergelt Bil