top of page

Prof. Tanka Endre: Rajtad is áll, hogy az uniós polgári kezdeményezés megvédhet-e még az 5G ellen!

(Aki itt rest gondolkodni és cselekedni, az nem csak a saját életét veszélyezteti... – Szilaj Csikó)


Eredeti cím:

Prof. Tanka Endre: Rajtad is áll, hogy az uniós polgári kezdeményezés adhat-e önvédelmet az elektromágneses mikrohullámú sugárzás (5G EMF) életpusztító hatásaival szemben!Az Új Világrend (New World Order – NWO) parancsuralmát a végrehajtás diktátuma 2030-ig kívánja megvalósítani. Az élet-civilizációt leváltó világuralom a mesterséges intelligencia (ME), az eugenika, a transzhumanizmus, a népesség-szabályozás címén gyakorolt népirtás és az emberek szabadságát felszámoló sokféle rejtett technika építőköveire épül. Ebben a rendszerben a folyamat technológiai vezérlőműve a digitalizáció, ami a vezeték nélküli rádiófrekvenciás elektromágneses terek és az ilyen mikrohullámú sugárzás (RF EMF) alapján működik.


Az NWO-technokrácia létfeltétele a földi élet minden területét, mozzanatát, az ember tudatát és cselekvését, sőt a bolygónk világűrt alkotó térségét is átfogó (leképező) 5G hálózatok kiépítése és a világ népességétől elzárt üzemeltetése, ami a hadiipart és a digitális technikákkal élő polgári szférát egyaránt lefedi. Az NWO urai soha senkitől nem kérdezték meg, hogy egyetért-e a tervezett világuralmukkal vagy sem. Ugyanígy eleve kizárták annak az esélyét is, hogy bárki – akár az élet- és egészségvédelem emberi joga, akár az alkotmányos szabadságjogok alapján – beavatkozzék az 5G globális és helyi telepítésébe. A politikai- és médiauralmuk pedig könnyen elhárította, hogy a hiteles és tőlük független tudomány bizonyítékai leleplezzék és nyilvánosságra hozzák az 5G alkalmazásának élet- és környezetpusztító következményeit.


Mindez érthetővé teszi, hogy az NWO semmilyen engedményt nem tehet az 5G globális működtetésének a megszüntetésére vagy ésszerű korlátozására. Ezt csak egy nálánál nagyobb erő kényszeríthetné ki, ami azonban – amióta csak a háttérhatalom urai az NWO kiépítésén munkálkodnak – az „oszd meg és uralkodj!” több évezredes stratégiájának köszönhetően nem mutatkozik. Nem véletlen, hogy sem az egyes tudósok önfeláldozó erőfeszítései, sem a szórványos civil mozgalmak nem állíthatták meg az 5G hadjáratát, aminek a teljes győzelmét mára semmi nem veszélyezteti. („A kutya ugat, a karaván halad.”)


Az igazság azonban – Spinosa hasonlata szerint – a megvilágosodáshoz kötődve fény-természetű, olyan objektív kategória, ami az anyagi világ és annak birtokosa fölött áll, vagyis azt földi hatalom nem olthatja ki. (Lásd a filozófus evidencia-elméletét: az igazság olyan mint a fény, amely önmagát világítja meg.) AZ 5G EMF sugárzása tárgyi igazsága az, hogy az minden élőlényre és a természeti környezetre káros élettani hatásokkal jár, amelyek – a sugárzás mértékétől és időtartamától függően – nemcsak az ember egészségének súlyos károsodására, hanem életpusztításra is vezethetnek.


Pl. ma már nem cáfolható: az RF EMF még a jelenlegi határértékeknél milliószor kisebb intenzitás mellett is káros biológiai hatásokat fejt ki.


Arthur Firstenberg az egyik élharcos tudós, aki 1996 óta bizonyítja az RF EMF sugárzás veszélyeit és kártételeit. Azt is feltárta, hogy a távközlési ipar már 1927 óta titkolja a vezeték nélküli technológiával járó károk bizonyítékait.

Alapműve: A láthatatlan szivárvány. Az elektromosság és az élet története. / The Invisible Rainbow. A History of Electricity and Life. AGB Press, Santa Fe, New Mexico; Sucre, Bolivia. 2017./  Egyik jelentős érdeme annak bizonyítása, hogy az RF EMF sugarak áthatolnak az emberi sejt falán és a sejten és a sejtmagon belül (DNS) kifejtik romboló hatásaikat.

Az ő nevéhez fűződik a „Stop 5G” nemzetközi mozgalmak indítása. 2022 őszén az ENSZ 27. Éghajlatváltozási Konferenciájához és más szerveihez írt levelében lépett fel az RF EMF sugárvédelem nemzetközi biztonsági szabályainak a megalkotása érdekében. Ez a meggyőzés drámai erejével mutatja fel a láthatatlan sugárzás lényegét és hatásmechanizmusának több alaptényét, amelyekkel a megmaradásunkhoz mindenkinek szembesülnie kell. Az érvelése tartalmából néhány idézet:


„A természetben az atommagon kívül csak két alapvető erő létezik: a gravitáció és az elektromosság. Az elektromágneses erő 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000-szor erősebb, mint a gravitációs erő. A nyugati tudomány nagy része mégis úgy tesz, mintha az elektromosság nem is létezne. Ennek a következményei most végzetesek a földi életre. Az életre gyakorolt következményekért a mikroorganizmusokat, míg a környezeti hatásokért az éghajlatváltozást okolják… De ha (az éghajlati kataklizmát) még meg is állítják, a Föld nem marad életben, hacsak a globális elektroszmogot is meg nem állítják, a vezeték nélküli felhőből és a műholdakból származó elektroszmogot. Az elektroszmog még súlyosabb vészhelyzet, mint a klímaváltozás. A megállítására csak éveink vannak, évtizedek már nincsenek…


A fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünk csökkentését célzó számos stratégia – a napenergia, a szélenergia, az intelligens hálózat, az elektromos járművek, az intelligens autópályák, az okos városok és így tovább – csak rontja a helyzetet. A megváltozott állati élőhelyekről az információgyűjtésre használt módszerek – GPS, rádiókövető eszközök stb. – a vadon élő állatok elpusztítását jelentik, ahelyett, hogy megmentenék őket.”


„Az elektromágneses mezők (EMF) zavarják az elektronok áramlását az idegeinkben, agyunkban és a szívritmus szabályozókban. Ez a felelős az olyan neurológiai betegségek, mint az ADHD, az Alzheimer-kór, a sclerosis multiplex és az autizmus előfordulásának a közelmúltban tapasztalt óriási növekedéséért, valamint a fiatalok szívrohamainak nagymértékű növekedéséért.


Az EMF zavarja az elektronok áramlását az elfogyasztott tápláléktól a belélegzett oxigénig, ami éjjel-nappal végbemegy minden sejt mitokondriumában, hogy az élethez szükséges energiát előállítsa. Ez az anyagcsere-zavar – a cukrok, zsírok és fehérjék energiatermelésre való elégetésének zavara – már minden élőlényt oxigénhiányos állapotba hozott. Ez minden embernél, minden állatnál, minden rovarnál és minden növénynél megtörténik, a megállítás és a menekülés lehetősége nélkül. A sejtjeink csökkent cukor-emésztőképességét cukorbetegségnek nevezzük. Sejtjeink csökkent zsíremésztő képessége miatt lerakódnak a szöveteinkben, ami elhízáshoz vezet. A zsír lerakódást okoz a koszorúerekben, ami szívbetegséghez vezet.


Mivel sejtjeink képessége csökkent az általunk belélegzett oxigén felhasználására, ez arra készteti őket, hogy visszatérjenek az anaerob (oxigént nem használó) anyagcseréhez, ami rákot okoz. A négy pandémiás betegség – az elhízás, a cukorbetegség, a szívbetegség és a rák – számának rendkívüli növekedését túlnyomórészt a személyes vezeték nélküli eszközök és az azokat támogató globális infrastruktúra folyamatos sugárzása okozza.


A nagyon intenzív anyagcserével rendelkező méheknél ez az interferencia gyorsan halálos. A kolónia összeomlási zavarát szinte teljes egészében az elektroszmog okozza. A repülő rovarok számának 75%-os csökkenését a németországi természetvédelmi területeken, valamint a csúszó rovarok számának 98 - 99%-os csökkenését egy Puerto Ricó-i esőerdőben – ez a pusztulás tükrözi azt, amit globálisan „rovar-apokalipszisnek” neveznek – túlnyomórészt az elektroszmog okozza. A globális vezeték nélküli infrastruktúra sugárzási intenzitásának óriási növekedése. Hasonlóan a fészkelő madarak példátlan tömeges pusztulását világszerte 2022 tavaszán és nyarán a vezeték nélküli infrastruktúra óriási globális felerősödése okozta, amely jelenleg a szárazföldön, az űrben és az óceánokban zajlik.”


„A vezeték nélküli eszközök sugárzását rádiófrekvenciás (RF) sugárzásnak nevezik. A testünkben zajló elektronáramlással kapcsolatos általános interferencia mellett, amely bármely EMF-forrásból ered, az RF sugárzás összetett információkat továbbít egyik vezeték nélküli eszközről a másikra, frekvenciák és pulzációs minták formájában. Ugyanazt az információt továbbítja testünk sejtjeihez, megzavarva és elnyomva a kommunikációt sejtjeink között, valamint testünk és a Föld között. Ez akadályozza a szaporodást, a növekedést, a differenciálódást, az érést, a gyógyulást és a normális működést, továbbá felelős az emberi egészség drámai romlásáért az elmúlt két és fél évtizedben. Ennek a belső kommunikációnak a megzavarása nem dózistól függ. A rádiófrekvenciás sugárzás még közel nulla teljesítményszinten is megváltoztatja az agyhullámokat és megváltoztatja a DNS szerkezetét.


Minden vezeték nélküli eszköz és minden antenna felelős az elektroszmogért. Egyik sem használható biztonságosan, még elméletileg sem. Sem mobiltornyok, sem mobiltelefonok, sem WiFi, sem Bluetooth és a mai átlagos háztartás tulajdonában lévő 25 különböző vezeték nélküli eszköz egyike sem.”


A kommunikációs műholdak, amelyeket ma már szinte minden második napon, egyszerre akár 54-et is indítanak az űrbe a kormányok és a magánvállalatok, hatalmas mértékben szennyezik és megváltoztatják magának a Földnek az elektromágneses környezetét. Ez tovább rontja a földi életet, mert minden élőlény része a globális elektromos áramkörnek, amely mindenkor az ég és a Föld között áramlik. Ma 15 milliárd mobiltelefon van a Földön, amelyek rádiófrekvenciás sugárzást bocsátanak ki, valamint több mint 6 millió sejttorony. Világszerte legalább 5000 műhold bocsát ki sugárzást az űrből, és legalább 100 000 további létrehozását tervezik.”Firstenberg – a több ezer szakértő bizonyítékaival alátámasztott – tényállításai (diagnózis) alapján az ENSZ számára megfogalmazza a fő kitörési pontokat (terápia), amelyek közt legfontosabbak a következők:

  • az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben részes államok az 5G RF EMF sugárzásból eredő elektroszmogot „..ismerjék el vészhelyzetként, ami nagymértékben hozzájárul az életromlás olyan aspektusaihoz, amelyeket eddig csak az éghajlatváltozásnak tulajdonítottak.”

  • javasolja: az ENSZ indítson hivatalos vitát erről az összes nemzetet érintő rendkívüli veszélyről és készítse elő az elektroszmogról szóló új nemzetközi egyezmény megalkotását;

  • az ENSZ adjon megfelelő iránymutatást a tudományos kutatások részére, hogy a biológia, a kémia és az orvostudomány állítsa vissza az elektromosság tanulmányozását.

Aki hajlandó az RF EMF sugárzás konkrét káros hatásaival szembesülni, annak ehhez nem kell tanulmányoznia a sok ezer bizonyítékot rögzítő, felülvizsgált nemzetközi szakirodalmat, hanem a lényeglátáshoz elég a Stop 5G Európai Polgári Kezdeményezés (ECI) honlapján az alapinformációkat elolvasnia. Ezek a sugárveszélyeket és károkozásokat három esetkörre osztják.


a/ Az életkárosítás az embert, az állat- és növényvilágot sújtó sugárzásról szól, ami annak következtében áll elő, mert a mai expozíciós határértékek nem adnak megfelelő védelmet a veszélyeztetett népesség (főként a gyermekek, terhes nők, a betegek és az idősek), továbbá az állatok, a beporzó rovarok és növények számára.


b/ A környezetpusztítást az 5G RF EMF sugárzását biztosító infrastruktúra kiépítése és működtetése okozza a milliós nagyságrendű elektronikus eszközök (antennák, műholdak, stb.) csatlakoztatásával. Ez – a sugárártalmakon túl – együtt jár a fenntarthatatlan energiafogyasztással, a káros bányászattal, a kiterjedt környezetszennyezéssel, amelyek veszélyeztetik az állatok élőhelyeit és a biológiai sokféleséget.


c/ Az emberi jogok megsértése, a szabadság és a magánélet veszélyeztetése. Az 5G-technikák összekapcsolt eszközei a mindenki személyére és életére kiterjedő adatgyűjtést, megfigyelést és a totális ellenőrzést, felügyeletet biztosítják. (Az ECI által ki nem mondva, de köztudottan az NWO urainak diktatúrája számára.) Az ECI e pontnál kiemeli: az emberek terhére „ez növeli a kiber-bűnözés, az adatszivárgás, a lopás, a továbbértékesítés és a mesterséges intelligenciával való visszaélés kockázatát.” (Az RF EMF sugárártalom tehát nemcsak az élettani hatásaiban csapódik le, hanem itt is megjelennek a társadalmi következményei. Valójában – az élet pusztítása árán, ami az NWO népirtási stratégiájával egybevágó eszköz-szerepet tölt be az NWO uralmának kiépítésében, a szabadság felszámolásában és az emberiség digitális rabszolgaságba taszításában.)


Az ECI számolt az NWO túlerejével (uralmi súlyával) és azzal is, hogy a kezdeményezésnek az Európai Bizottsághoz (EB) benyújtásáig az 5G hálózatok európai (és a globális) hálózat kiépítése döntően már megvalósult. Ezért az 5G rendszerét nem támadja, hanem tényként elfogadja. A kezdeményezés címe: Maradjunk kapcsolatban, de védve! (Stay connected but protected!) Ez fejezi ki, hogy az ECI maximális célja csak a sugárzás üzemeltetésének a kötelező társadalmi ellenőrzés alá helyezése és a sugárártalmaknak (veszélyeknek) – az elővigyázatosság nemzetközi és uniós környezetvédelmi alapelve alapján – az érintett területeken biztonsági szabályokkal megelőzése és hatékony kizárása lehet. Az ECI lényege az, hogy az EB számára a sugárzás (RF EMF) biztonságot igénylő kérdéskörében jogalkotási javaslatokat fogalmaz meg, amelyeknek – elfogadásuk esetén – az EB az uniós közjogba beépítését köteles kezdeményezni. Konkrétan, az ECI tíz jogalkotási javaslatot vet fel, amelyek tárgya a következő:


a/ Az EU az elővigyázatosság elve alapján – főleg a gyermekek, terhes nők, betegek, idősek és az elektromágnes-túlérzékeny személyek (EHS) védelme érdekében – vezesse be az összes releváns egészségügyi és biológiai hatáson (nem csak a termikus kitettségen) alapuló rádiófrekvenciás EMF- expozíciós határértékeket.d/ Az EU „gondoskodjon arról, hogy orvos-biológiai szakértelemmel rendelkező és összeférhetetlenségtől mentes tudósok készítsenek további expozíciós irányelveket: nevezzen ki új testületet, vagy bővítse ki a SCHEER tevékenységét az RF EMF bioaktív paramétereinek értékelésére.” Ez a javaslat a vezeték nélküli távközlési ipar „magánügynök” szakértői testületének, az ICNIRP szervezetnek a sugárzási határértékeket meghatározó uniós szerepét és diktátumát kívánja megszűntetni.


e/ Az EU „gondoskodjon arról, hogy a vezeték nélküli eszközök, antennák és működésük tesztelése értékelje az RF EMF biológiailag aktív paramétereit.”


f/ Az EU „ a vezeték nélküli kapcsolatokat cserélje optikai kábelekre. Ezt azonnal tegye meg olyan helyeken, mint a kórházak, óvodák, iskolák, nyugdíjas otthonok és a középületek.” Ez a javaslatcsomag azon alapul, hogy a kábel-technika – azon túl, hogy jóval gyorsabban és nagyobb tömegű, olcsóbb és biztonságos adatközlést, kommunikációt nyújt – döntően kiiktatja az RF EMF sugárzást. Ez a végpont eszközeinél (számítógép, laptop, tv stb.) ugyan kisebb mértékben jelentkezik, de itt is a felhasználó kezében a döntés, hogy a WIFI – eszközök sugárzását egyáltalán megengedi – e, avagy azt teljesen mellőzi.


g/ Az EU tájékoztassa a közvéleményt a vezeték nélküli technológiákkal kapcsolatos veszélyekről és a kitettség minimalizálásának módjáról (pl. optikai kábelek használatával).Míg világszerte nő az 5G-mentes városok és települések száma, nálunk senki nem tudja: a nemzetközi jog, az uniós jog és a hazai Alaptörvény egyaránt garantálja az önkormányzatok szabad önrendelkezését arra nézve, hogy illetékességi területüket – a lakosság egészségének fokozott védelme és környezetük természeti értékeinek megőrzése érdekében – nyilvánítsák 5G-mentes zónává. Ez a térségükben teljesen kiiktatja az RF EMF sugárzást a nélkül, hogy le kéne mondjanak az optikai kábel kommunikációs előnyeiről. Nyilvánvaló: ha a mai gyakorlattal szöges ellentétben – ami pl. nálunk a „rémhírterjesztés” vádjával való feljelentéssel fenyegette az önkormányzat figyelmét a sugárzásmentes zóna lehetőségére felhívó állampolgárt – maga az EB ismerné el ennek a /nem cáfolható/ jogszerűségét és utat nyitna a törvényes tagállami útmutatásnak, úgy hamarosan megtörne az 5G hálózatok kizárólagossága.

De így miről is beszélünk? Amikor tíz hónap alatt a támogató aláírás-szám mind az EU-ban, mind nálunk szánalmasan alacsony, ami fogalmi szinten kizárja az ECI-mérték megközelítését. Talán csodákban reménykedjünk, amelyek a még hátralévő másfél hónapban megteremtik a milliós népesség összefogását és a szükséges aláírások számát? A lecke bármennyire is keserű, önáltatás helyett a valósággal kell szembesülnünk.


Egyrészt szembetűnő az uniós polgárok teljes közönye az 5G ECI iránt. Ha belegondolunk, ez koránt sem véletlen. Miképp lehet, hogy egyetlen tagállam sincs, amelynek polgárai a lakosság lényeges arányában aláírnák a kezdeményezést? Ennek az egyetlen elfogadható magyarázata az, hogy az NWO-diktatúra (még ha az rejtett is) hatalmas erőkkel és óriási nyomással iktatja ki az 5G-vel szemben esetleg felmerülő bármely ellenállást. Ne feledjük, ehhez – a saját hálózatuk és uralmi rendszerük mellett – a közhatalom teljes állami eszköztára a rendelkezésükre áll. Azt is figyelembe kell venni, hogy az információ-robbanás a lakosságot – főleg a világhálón – naponta a különféle polgári petíciók tömegével és aláírás-gyűjtéssel ostromolja. Ezek kisebb része lényeges (pl. az LMBQ tárgyában és a szabadságjogok sérelmei esetén), míg a zömük kevésbé. De egyaránt arra vezetnek, hogy az emberek fásultak, közömbössé, akár cinikussá válnak bármilyen létkérdést jelentő közüggyel szemben is. Már az erre való figyelem-felhívást is éppúgy zaklatásnak tekintik, mint a reklámügynökök tolakodását. Ehhez társul, hogy az EU ál-demokráciájából mára a tömegek kiábrándultak és többé nem bíznak egyetlen intézményében sem, ami azt a hamis látszatot kelti, hogy közérdeket szolgál. Ez alól nem kivétel az ECI felől való általános vélekedés sem.


Van azonban ennek más olvasata is. Aligha cáfolható: a rájuk zúdított információk szökőáradatában a tömegek túlnyomó része – nálunk is – kifejlesztette az elsődleges önvédelmi reflexét, a teljes bezárkózást, ami minden aktív külső ráhatást (még ha az a közösség és az egyén számára pozitív is) próbál tompítani és kiiktatni. E mechanizmus védőburkában a személyiség már nem észleli, hogy – miközben a tudatalatti énjét a média manipulációi a valós értékek megtagadásával és hamisításával torzítják, az egyént lecsupaszított ösztönlénnyé silányítják – elveszti nyitottságát a közösséget megtartó értékek és túlélési parancsok befogadására, mert az elemi életösztöne eltompult, ő maga „agymosottá” vált. E folyamat felismeréséhez még csak szociál-pszichológusnak sem kell lennünk. Az adott esetben az ECI-aláírások sorsa is egyértelműen jelzi: hiába a megszólítás, a hiteles tudósok világos magyarázata az élet-halál sorskérdésünkről és a fizikai létbiztonságunk ésszerű, törvényes megteremtésének az esélyéről, amikor a tömeg erre már „nem vevő”. Azért nem, mert az ésszerű és közérdekű cselekvési kényszer felismeréséhez az elemi életösztöne hiányzik.


Az ECI esetében nyilvánvaló: itt a kezdeményezés aláírója egy olyan törvényes eljárásban vesz részt, ahol az uniós polgár jogvédelmét maga a kötelező uniós jogszabály és az Európai Bizottság garantálja. Magyarán:

semmilyen anyagi és/vagy joghátrány nem érheti azt, aki aláírását adja a jogalkotási javaslatok kezdeményezéséhez.


(B. Éva olvasónk jelezte, hogy az eredeti, lenti hivatkozáson nem sikerült aláírnia a petíciót, az alábbin viszont igen. – a Szerk.) 


Ténylegesen az aláírásával az egyén semmit nem kockáztat, hanem annak sikere esetén (az előírt aláírás-szám elérése alapján) ő és a közösség is ezzel az eljárásával csak nyerhet. Aki pedig – bármely meggondolásból – még ezt sem hajlandó megtenni az 5G RF EMF sugárártalmak megelőzésére, a saját maga és családja életbiztonsága végett, úgy ne kérje számon a közösségtől, hogy az önvédelemben magára hagyta őt.


A túléléshez szükséges összefogásnak az eféle megtagadását – ami az ECI-aláírások elvetésénél is előállt – a magyar falusi földközösségek évezredes – de még a középkor után is élő, megtartó – hagyománya árulásnak, gyávaságnak, az erkölcs alapján megvetéssel sújtott hitványságnak tartotta. Vajon mit szólna ma a lánglelkű Petőfi ehhez, ha 200 év után legalább a szelleme megjelenne köztünk? Ő, aki a magyarok Istenére eskette föl a népet a szabadság választásáért, ami az életnél is nagyobb érték. Talán azzal ostorozná a közösségből kiszakadókat, hogy „sehonnai bitang ember,/ ki hogy ha kell, írni sem mer…” Mármint a nevét adni a közösség túléléséhez szükséges követeléshez.


Emlékszem, tízéves kis úttörőként azt kellett lelkesen énekelnem, hogy „Rákosi pajtás bennünket/ boldog jövőbe vezet!” (Pattogó induló ütemében, de elnyújtott, csilingelő hangon.) A boldog jövő csalárd ígérete 70 év elteltével sem változott, legfeljebb az, hogy a gyerekek már nem kötelesek erről daloni és a boldogító jövőkép egy korszerűsített kommunizmus. Az NWO és egyik ura, Klaus Schwab a boldog digitális jövőt, annak jóléti társadalmát ígéri mindenkinek. (A mi jelszavunk is az, hogy „digitális társadalmat építünk”. Az NWO pedig hirdeti: „nem lesz semmid és boldog leszel!”) Aki az NWO létrehozásához szükségesnek ítélt „népességcsökkentés” szerencsés túlélője lehet, azt bio-robottá formálják, hogy az „okos város” digitális börtönében mint rabszolga tengődjék. Persze, minden emberi jogától megfosztva. Viszont soha semmit nem kell semmilyen érdekből és célból aláírnia, hiszen az írási képességét is elveszti, ami a teljes alávetéséhez már nem szükséges.

Tényleg ezt akarjátok? „Gondoljátok meg, proletárok!” (József Attila)

2023. I. 9.


(A szerző az MTA doktora, professzor emeritus, KRE ÁJK)


 

Kapcsolódó cikkeink:


1 114 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page