VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Gyimóthy Gábor: A nagy harácsolás(A magyar nyelv egyik – értékében eléggé szinte meg sem becsülhető – előnye más nyelvekkel szemben a pontos, hangzásszerinti írásmód. Ez ellen sokat vétkeztek azok, akik idegen szavakat írásmódjukkal együtt vettek át, figyelmen kívül hagyva, hogy az idegen nyelvekben a kiejtést más szabályok uralják, mint a magyarban. Itt főleg a kettőzött mássalhangzókra gondolok. Gyerekkoromban a teniszt még tennisznek, a mamutot még mammutnak írták. Ma viszont még mindig milliót, milliárdot, ellipszist, szimmetriát, allergiát, intelligenciát kommunikációt és sok más szót, idegen írásmód szerint írunk, ami nem lenne nagy baj, ha mindenki ismerné e szavak helyes kiejtését. Sajnos azonban egy „elbunkósodási” folyamatot tapasztalok: sokan bizony ezeknél a szavaknál a kettős mássalhangzókat már – magyar módra – kettőzötten megnyomva ejtik. Ez ellen sürgősen tenni kell valamit! Részemről (valakinek el kell kezdenie!!) a fenti példákban, és ahol csak ilyen szavakra bukkanok, kiirtom a fölösleges – sőt: káros – második mássalhangzókat.)


A nagy harácsolás


1. fejezet


Kovács József űrtábornok büszkén tekintett végig az ezüstösen csillogó űrhajók során. A hatalmas járművek – képletesen szólva – prüszkölve kapálták lábukkal a talajt és szinte reszkettek az indulás izgalmában. És ő, Kovács József, a már életében legendás hírű hadvezér, hamarosan útra vezényelheti ezt a hatalmas hadsereget. Végre valóra válhat Kovács József ükapjának álma, aki annyi mindent mesélt volna ükunokájának a 20. század első felének csodáiról, de nem mesélhetett, mert amikor az ükunoka a 22. század elején megszületett, őt sajnos már réges-régen fölülről szagolta az