VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Gyimóthy Gábor: Észrevétlen szóhasználat

Észrevétlen szóhasználat


Hány szót használsz észrevétlen,

melynek vége -ció ?

Fölsorolom, mert már talán

én se tudom, mi jó...


Attrakció, ambíció

artikuláció.

Absztrakció és aukció,

civilizáció.


Redukció, indukció

és definíció.

Decentralizáció és

degeneráció.


Desztináció, akció,

globalizáció.

Popularizáció és

determináció.


Szocializáció és

adminisztráció.

Deportáció és aztán

agglomeráció.


Frusztráció, diszkréció

és deformáció.

Reláció, proporció,

mobilizáció.


Emóció, erekció,

privatizáció.

Digitalizáció és

az emigráció.


Devalváció és hát a

dezinformáció.

Fikció és erupció,

kanalizáció.


Diszkrimináció és a

harmonizáció.

Eszkaláció, frakció,

emancipáció.


Prédikáció, kaució

és gravitáció.

Evolúció, funkció,

hallucináció.


Demoralizáció és

interpelláció.

Indusztrializáció

és innováció.


Dedukció, infekció

és integráció.

Inszubordináció és

az illusztráció.


Koncepció, náció és

rivalizáció.

Formáció, korrekció,

organizáció.


Kreáció, ováció

és inspiráció.

Diszkvalifikáció és

alliteráció.


Konfekció, opció és

legitimáció.

Rehabilitáció és

manipuláció.


Inkvizíció, porció,

korrepetáció.

Infláció, narráció

és információ.


Klasszifikáció és az

exhumáció.

Regisztráció, punkció,

polarizáció.


Prevenció, mutáció,

kooperáció.

Diverzifikáció és

asszociáció.


Migráció, injekció,

Illumináció.

Improvizáció és hát

kapituláció.


Sterilizáció és a

dokumentáció.

Evakuáció és az

extrapoláció.


Pozíció, muníció,

kommunikáció.

Liberalizáció és

orientáció.


Imitáció, szankció,

realizáció.

Exkommunikáció és

koordináció.


Identifikáció és

kvalifikáció.

Laudáció, korrupció,

restauráció.


Kapitalizáció és

interpretáció.

Manifesztáció és a

reprezentáció.


Kollekció, rotáció,

legalizáció.

Konfiguráció és a

regeneráció.


Demonstráció és persze

konföderáció.

Konstrukció, projekció,

reinkarnáció.


Szekularizáció és

centralizáció.

Redakció, perfekció,

kollaboráció.


Revolúció és aztán

szignalizáció.

Motiváció, stáció,

analizáció.


Petíció, tradíció,

és a promóció.

Vibráció, szenzáció,

és a produkció.


Kondíció, reakció,

asszimiláció.

Kontraindikáció és

specifikáció.


Konvenció, ráció és

stabilizáció.

Stagnáció és akkor a

transzplantáció.


Protekció, szelekció,

és koalíció.

Tranzakció, szubvenció,

és a vakáció.


Itt megállok, mert eléggé

elfáradtam vele.

Ám az egész szójegyzéknek

ez még csak a fele...


Megsúgom, hogy eljutottam

több, mint háromszázig !

Nem tudom, mit érzel ettől ?

Az én lelkem fázik !


Legtöbbjükre van magyar szó,

azt csak „le kell hívni” !

A többit meg gyönyörűen

körül lehet írni !


Viszonyod a magyar nyelvhez

akárhogy is légyen,

idegen szó használata

kegyetlen nagy szégyen !


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _