top of page

Dienes Jenő Attila: Tavasz hívogató litánia




Nem kell megijedni a buzgólkodás napi teendőitől, hiszen az Úr szeret bennünket, mindig várja eltévedt juhocskáit. A fogyasztói világ kissé szétkergette ugyan a nyájakat, de vannak még az összeterelésre jó szakemberek. A pásztormunka fontossága túl mutat a gulyás, csikós, kondás, kanász, csordás, csürhés nyájas teendőin, az állatok megőrzésén. A pasztoráció egy szép kifejezés, amely mostanában vakációzni látszik, de még így is üdvösebb, mintha elvágtázna a betyárság kietlen lápvidéke felé. Mondhatnánk azt is, hogy ez a lélekmentés a legkeményebb bébiszitterség, amit valaha embernek kitaláltak. Az Egyedül Magyarországért Mozgalom egyes vezetői fontosnak tartják ínséges időkben a letenyét, amely az előimádkozó és az istenadta nép dialogizáló könyörgése. A jó pásztor aklon túl is úr, a maga ura és mások szolgája. A transzcendens valóság manapság más kapukon zörget be, Isten útjai kifürkészhetetlenek, szokták mondani. Tegyük föl, hogy valaki az újszerűség erejétől átitatva megtér Urához, a mindenható Istenhez, és hosszas imádságba kezd. Először a szentek seregéhez, aztán az üdvözült lelkekhez, vénséges eretnekekhez röppenti föl kétségbeesett szavait: Zsírban puhult vértanúk, Decius keresztényüldözöttjei, Cezáreában raboskodott ősatyák, akiknek jóságos hite szerint még a Sátán is üdvözülhet, könyörögjetek érettünk! Végigmondja a jókat, a földi létben szenvedőket, aztán sorra veszi a ráérősebbeket, a purgatóriumban szenesedő, vasárnapi iskolában kevésbé emlegetett jómadarakat: Bűnbánó lator a keresztfán, könyörögj érettünk! Néha még eszébe jut egy-egy kedves bibliai alak, mint a kafarnaumi százados, kinek szolgáját Jézus meggyógyította, te is könyörögj érettünk! Aztán elfogynak a szentek, mint a pénz a fiókból, akkor aztán már jöhet mindenki, akinek van ideje, eszünkbe jut, vagy csak valaki:


Ti, akik közel vagytok a tűzhöz, könyörögjetek érettünk!

Séfek séfe a tévében, könyörögj érettünk!

Bűnözők a börtönökben, könyörögjetek érettünk!

Minden megasztárok, akik celebek vagytok, könyörögjetek érettünk!

Világ tekergői, csavargói, akik szabadlábon szívjátok a vérünket, könyörögjetek érettünk!

Rohadékok, akik gázvezetékeket robbantotok a tenger mélyén, könyörögjetek érettünk!

Szívtelen uzsorások, akik az utolsó fillérig megkopasztjátok a szegényeket, könyörögjetek érettünk!

Bölcs vezéreink, akik eladjátok alólunk az országot, könyörögjetek érettünk!

Üdvözlény Mánia, kegyelemmel teljes kedvteléseink és drága Jó Istenünk, a mindennapi kenyerünket adjátok meg nekünk, a hozzá vezető utat, olyan munkákat, amelyben a kedvünk telik, mindannyi valamire való keresztény testvér, imádkozzatok érettünk bűnösökért, hogy verejtékünk gyümölcseire nyerészkedéssel senki rá ne tegye a mocskos kezét! S imádságunk legyen végre komoly, ne csak szomorú!

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae.

Amen.





(a szerző alkotása)


 

Kapcsolódó írásunk:





67 megtekintés

Comentarios


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page