top of page

Gyimóthy Gábor: Soron kívüli füstölgésem a „petíció” és más „-ció”-k miatt – frissítve, pótolvaMa megint rám uszítottak egy aláírandó folyamodványt, persze a folyamodvány helyett vidáman hadonászva a petíció szóval, amitől mindig a fölrobbanás határáig megy föl a hangulatom (valószínűleg a vérnyomásom is...). De ahelyett, hogy fölrobbantam volna, kirobbant belőlem egy újabb petíció-vers (a Nyelvleckéztetés címszó alatt is van biztos további öt). Ezt a verset egy régebbi (Észrevétlen szóhasználat) bevezetése céljából is írtam, nemcsak a fölrobbanási veszély elhárításának érdekében...
Petíció

Sok szót használunk manapság,

mely nem magyar szó.

Ennélfogva a nyelvünkbe

bele nem való!


És az idegen szó néha

merő rondaság,

noha lenne rá szép szavunk,

sosem használják!


Az egyik ily undorító,

nagyon ronda szó

– ráadásul gyakran használt –

a petíció.


Nem a pitizésből ered,

azt sugallja csak!

Látja, aki nem huny szemet

és kicsit se vak.


Szóhasználók trehánysága

szinte megható:

eszükbe se jut, hogy talán

lenne magyar szó.


Ezesetben is van, íme

a folyamodvány.

Ezt használd kis pajtás! Csak így

lehetnél vagány.


(Megírtam már nem egyszer a

petíciót indítóknak,

hogy fölöttébb örülnék a

tisztességes magyar szónak,

sőt, hogy alá se írom azt,

mely nem így jön: folyamodvány.

Fülük bojtja: meg se moccant!

ami énszerintem botrány.

Falra hányt borsónak foltját

legalább mindenki látja,

ha azt főzelékként ette

az, aki a falra hányta...)


Zollikerberg, 2023 IV. 26.


Petíció (Na még egyszer!)

Petíció? – Öreganyád!

Magyarul: folyamodvány.

Vagy neked e szó értelme

netalán-tán már talány?


Sajnos közhasználatban van

háromszáznál is több szó,

amely mind-mind vadidegen,

s a végződése -ció.


Több, mint a felére lenne

szép magyar kifejezés,

ám a nyelvünkkel törődés,

ezirányban rém kevés!


Fölsoroltam százötvenet,

hogy te is megrémülhess,

vagy legalább, hogy efölött

megrettenj és ne nevess.


Észrevétlenül használod

– és ezért hagy hidegen –

hogy sajnos e rengeteg szó

tősgyökeres-idegen!!


Észrevétlenül, mert látod

– szólni alig érdemes –

használatuk beidegzett,

s sajnos már természetes.


Gondold meg, ha legközelebb

szádra „-ciós” szó tolul,

hogy arra találsz más szót is

és mondhatnád magyarul!


Zollikerberg, 2023 VI. 22.Észrevétlen szóhasználat 

Hány szót használsz észrevétlen,

melynek vége -ció ?

Fölsorolom, mert már talán

én se tudom, mi jó...


Attrakció, ambíció

artikuláció.

Absztrakció és aukció,

civilizáció.


Redukció, indukció

és definíció.

Decentralizáció és

degeneráció.


Desztináció, akció,

globalizáció.

Popularizáció és

determináció.


Szocializáció és

adminisztráció.

Deportáció és aztán

agglomeráció.


Frusztráció, diszkréció

és deformáció.

Reláció, proporció,

mobilizáció.


Emóció, erekció,

privatizáció.

Digitalizáció és

az emigráció.


Devalváció és hát a

dezinformáció.

Fikció és erupció,

kanalizáció.


Diszkrimináció és a

harmonizáció.

Eszkaláció, frakció,

emancipáció.


Prédikáció, kaució

és gravitáció.

Evolúció, funkció,

hallucináció.


Demoralizáció és

interpelláció.

Indusztrializáció

és innováció.


Dedukció, infekció

és integráció.

Inszubordináció és

az illusztráció.


Koncepció, náció és

rivalizáció.

Formáció, korrekció,

organizáció.


Kreáció, ováció

és inspiráció.

Diszkvalifikáció és

alliteráció.


Konfekció, opció és

legitimáció.

Rehabilitáció és

manipuláció.


Inkvizíció, porció,

korrepetáció.

Infláció, narráció

és információ.


Klasszifikáció és az

exhumáció.

Regisztráció, punkció,

polarizáció.


Prevenció, mutáció,

kooperáció.

Diverzifikáció és

asszociáció.Migráció, injekció,

Illumináció.

Improvizáció és hát

kapituláció.


Sterilizáció és a

dokumentáció.

Evakuáció és az

extrapoláció.


Pozíció, muníció,

kommunikáció.

Liberalizáció és

orientáció.


Imitáció, szankció,

realizáció.

Exkommunikáció és

koordináció.


Identifikáció és

kvalifikáció.

Laudáció, korrupció,

restauráció.


Kapitalizáció és

interpretáció.

Manifesztáció és a

reprezentáció.


Kollekció, rotáció,

legalizáció.

Konfiguráció és a

regeneráció.


Demonstráció és persze

konföderáció.

Konstrukció, projekció,

reinkarnáció.


Szekularizáció és

centralizáció.

Redakció, perfekció,

kollaboráció.


Revolúció és aztán

szignalizáció.

Motiváció, stáció,

analizáció.


Petíció, tradíció,

és a promóció.

Vibráció, szenzáció,

és a produkció.


Kondíció, reakció,

asszimiláció.

Kontraindikáció és

specifikáció.


Konvenció, ráció és

stabilizáció.

Stagnáció és akkor a

transzplantáció.


Protekció, szelekció,

és koalíció.

Tranzakció, szubvenció,

és a vakáció.


Itt megállok, mert eléggé

elfáradtam vele.

Ám az egész szójegyzéknek

ez még csak a fele...


Megsúgom, hogy eljutottam

több, mint háromszázig !

Nem tudom, mit érzel ettől ?

Az én lelkem fázik !


Legtöbbjükre van magyar szó,

azt csak „le kell hívni” !

A többit meg gyönyörűen

körül lehet írni !


Viszonyod a magyar nyelvhez

akárhogy is légyen,

idegen szó használata

kegyetlen nagy szégyen !

 

És akkor kezdjem elölről?

Minek vége -zió?

Erózió, retorzió,

vízió, verzió....


Gyimóthy Gábor, Zollikerberg, 2019 V. 21.
Néhány további-ció

Mint mondom, a sok-ció-nak kimaradt a fele.

Szótagszámuktól nem fértek mára versbe bele.

Lenyűgöző tömegükkel van a nyelvünk tele !

(Mitől az embernek könnyen kifordul a bele...)


Soroljunk föl még néhányat, hiszen gyakoriak,

s szorgalmasan használgatják a lányok és fiak:


Íme, az instrukció, a szimuláció...

(Kihagyásukért ne érjen reklamáció.)

Konzultáció – csak mondom – expedíció,

duplikáció és hát a spekuláció.


Transzformáció. – Na ne mondd: intuíció?

Megérzés helyett használni, mondd, abban mi jó ?

Inzultáció és a zöldvegetáció

s a változat helyett használt: variáció.


Bonyodalom helyett itt a komplikáció,

melyért szerintem nem jár a gratuláció!

Befektetés tán szebb, mint az invesztíció.

Belélegzés pediglen az inhaláció.


Durranás (nem robbanás!) a detonáció.

Mér’ jobb küldöttség helyett a delegáció?!

Mert a helyzet szó túl rövid: szituáció...

Implantációhoz kell a koncentráció!


Díszítéshez fölösleges disszertáció,

legyen legalább a neve dekoráció!

Elszigeteltség a „csinos” izoláció

s szigetelés (hogyha más a kombináció).


Nem folytatom, bár lehetne, de most inkább hagyom...

(Ne lovagoljuk e lovat kegyetlenül agyon.)

Ám egyre megkérlek, és azt nem kicsit, de nagyon:

magyar szót használj, ha lehet, mert a nyelvünk vagyon !Gyimóthy Gábor, Zollikerberg, 2019 VI. 1.

 

Kapcsolódó írásaink:
127 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page